Tranderup kro.

Kroer i Tranderup sogn.

Retur

Tranderup Kro. Se også Vindeballe kro.


Kro og krofolk i Tranderup sogn - 1772 til 1910:

Præcist hvornår der først har været kro i Vindeballe og Tranderup, er det ikke muligt at sige noget om. Sandsynligvis har der været en eller anden form for udskænkning i landsbyen, længe før der har været tale om en egentlig kro. I Lille Rise er vi bekendte med, at der var udskænkning på Frydendalsgård siden tiden før 1673, tæt på færgestedet ved Gråsten Nor og i St. Rise var der udskænkning på en gård ved siden af tingstedet. (Mikkel Eriksen, Rise Sogns Gårde).

En lignende form for udskænkning, kan vi ikke udelukke, at der har været i Tranderup sogn, men nogen dokumentation derfor har jeg ikke fundet.

 

Tranderup Kro.

I Tranderup støder vi først på en kro da Christian Mathiassen Weisser i 1774 får bevilling til at oprette kro. Han var en søn af Boelsmand Mathias Christiansen og hustru Johanne Knudsdatter, fra gård nr. 83 i Ornum. Gården ejes i dag af Tranderup Efterskole.

Faderen Mathias Christiansen var en søn af præstesønnen Christian Philipsen, som var Byfoged i Ærøskøbing fra 1708 til 1711 og senere Dommer og Boelsmand i Tranderup og hans hustru Agnes Hedvig Weisser. Agnes Hedvig var i øvrigt enke efter Amtskriver på Gråsten Mathias Martensen begravet 14.07.1707. Se Vindeballe matr. 1 (Præstegården).

En bror til Mathias Christiansen ved navn Friederic Carl Christiansen var skoleholder i Bregninge.

Ved Mathias Christiansen og Johanne Knudsdatters børns dåb kaldes Mathias skiftevis for Mathias Christiansen og Mathias Philipsen. At der er tale om den samme person, er dog hævet over enhver tvivl, idet de overlevende børn er nævnt i skiftet efter Mathias.

Christians mor, Johanne Knudsdatter, var en datter af Boelsmand Knud Knudsen og hustru Bodil Christensdatter fra Lundsgård i Vindeballe (44).

Der er skifte efter Mathias Christiansen den 10.10.1747. Der nævnes 4 sønner og 2 døtre som var i live. Ved moderens skifte den 14.12.1759 er kun de 2 ældste sønner i live.

Ifølge skiftet efter Mathias skal Mathias Christiansens mor, Agnes Hedvig, beholde sin aftægt på gården. Hun dør i 1750. Efter Mathias's død blev Johanne gift den 06.03.1748 med Jens Laursen som overtog boelet (83) i Tranderup.

 

Christian Mathiassen Weisser blev døbt i Tranderup kirke den 16.03.1735 og blev begravet den 18.01.1793. Da faderen døde i 1747 var Christian kun 12 år gammel og en farbror Christian Christiansen i Broager blev hans værge. Denne farbror var kappellan i Broager og latiniserede sit navn til Martini.

Christian blev gift i Rise 1759 med Zophie Hansdatter. Der er skifte efter hende den 06.07.1779, hvor vi også erfarer, at kun sønnen Hans og datteren Johanne lever.

Børn:

a. Mathias Christiansen f. 1759.

b. Johanne Christiansdatter f. 1760.

c. Moritz Christiansen f. 1762 begravet 07.02.1773.

d. Hans Christiansen f. 1764.

e. Mathias Christiansen f. 1766.

f. Mathias Christiansen f. 1767.

g. Dødfødt datter begravet 01.01.1771.

Efter Zophies død blev han gift den 09.07.1779 med Zidsel Hansdatter f. ca. 1755 d. 1782. Der er skifte efter Zidsel den 23.12.1783. Her erfarer vi, at kun sønnen Christian Mathiassen Weisser lever. Skiftet kan også fortælle, at hendes far er Hans Rasmussen i Tranderup og der nævnes også en bror Rasmus Hansen. Desværre er der mere end en Hans Rasmussen i Tranderup på den tid, som havde en søn der hed Rasmus Hansen, så det har ikke været muligt med sikkerhed, at fastslå hvem af dem det drejer sig om.

Børn:

h. Moritz Christiansen f. 1780 begravet 15.05.1780.

i. Christian Mathias Weisser f. 1781.

Efter Zidsels død blev Christian gift den 07.03.1784 i Tranderup med Ellen Christine Hansdatter.

Børn:

j. Sophia Cicilia Christiansdatter f. 31.03.1784 d. 1829. Hun blev gift 2. søndag i fasten 1805 i Søby med husmand Albert Clausen fra Søby.

k. Hans Christiansen f. 1785.

l. Hans Christiansen f. 1791.

Efter Christian Mathiassen Weissers død blev enken Ellen Christine Hansdatter gift den 23.11.1794 med Peder Hansen. I 1803 boede de i Søby.

 

I 1767 da den lille Pagtsgård Wuderup blev udparcelleret, ved auktion over Canonen (den årlige afgift), fik Christian Mathiassen Weisser sammen med 7 andre koblet Ruppelsmarken og Storemarken. Hans 7 medinteressenter slog sig alle ned i Voderup, men det ser ud til at Christian hurtigt sælger sin anpart. Måske for at få råd til at bygge i Tranderup.

Christian Mathiassen Weisser var befuldmægtiget for Amtsforvalter Mouritz Mouritzen på Gråsten og hjalp med til udskiftningen i 1774 i Tranderup, hvorefter han fæster det halvboel, som ved udskiftningen får nr. 80. Samme år i 1774 får han kro- og høkerbevilling. Ifølge overleveringen skal der ved rejsegildet i 1776 på huset til nr. 80, være blevet ringet med kirkeklokkerne. En del af pengene til byggeriet, lånte han tilsyneladende af sin farbror Fridrich Carl Philipsen (Christiansen), som var skoleholder i Bregninge. Skøde- og Panteprotokollen fortæller om et lån på 120 Rigsdaler den 10.10.1776.

Da han dør i 1793, efterlader han et konkursbo og ejendommen på ca. 5 1/4 tønde land blev solgt på offentlig auktion den 21.06.1793, til Peder Nissens enke i Nakskov for 1800 Rigsdaler. Det var Peder Nissens bror Jens Nissen som kautionerede for enken. Enken beholdt dog kun ejendommen i kort tid, før hun den 14.11.1793 solgte først bygninger og det halve af jorden til Christen Hansen og siden den anden halvdel af jorden til Boelsmand Peder Christensen (Møller) fra en gård i Ornum (82).

Ved konkursen efter Christian Mathiassen Weisser er der følgende kreditorer:

1. Boelsmand Albert Christensen i Tranderup 4 Rd.

2. Købmand Johan Groth Clausen i Ærøskøbing 7 Rd. 6 Sk.

3. Hans Christiansen Weisser 218 Rd.

Hans Christiansen Weisser 37 Rd.

4. Peder Hansen rest af tjeneste løn ikke fastsat

5. Begravelsen koster 75 Rd.

6. Boelsmand Mads Thomsen 100 Rd.

7. Hans Weisser - søn 28 Rd.

8. Hans Weisser, 4 tønder havre á 5 Rd. 16 Sk. 21 Rd.

9. Postmester Kehlet i Ærøskøbing 16 Rd.

10. Lorents Moritzen på Gravendal 100 Rd.

Lorents Moritzen på Gravendal 300 Rd.

11. Hans Christiansen Weisser

12. Boelsmand Knud Mathiassen i Stokkeby 100 Rd.

13. Kådbo Rasmus Hansen i Tranderup 50 Rd.

14. Peter Torp i Ærøskøbing 17 Rd.

15. Lorentz Moritzen på Gravendal 116 Rd.

16. Borger Iver Pedersen i Ærøskøbing 60 Rd.

Borger Iver Pedersen i Ærøskøbing 11 Rd.

17. Borger Hans Jacob Clausen i Ærøskøbing 9 Rd.

18. Gruppemøller Thor Thorsen i Ærøskøbing 9 Rd.

19. Rasmus Knudsen Clausen 30 Rd.

20. Hans Hansen Luudsmand i Gråhøje 100 Rd.

21. Møller Jens Nissen i Søby 6 Rd.

22. Smed Hans Pedersen i Tranderup 4 Rd.

23. Boelsmand Peder Møller i Tranderup 6 Rd.

24. Indsidder Henning Godtfredsen i Tranderup 6 Rd.

25. Skoleholder Johan Jensen i Rise 120 Rd.

26. Skoleholder Frederik Carl Philipsen 12 Rd.

27. Sandemand Peder Jensen i Tranderup 100 Rd.

28. Hans Mikkelsen i Tranderup 6 Rd.

29. ½ Boelsmand Christen Hansen i Tranderup 6 Rd.

30. Borgmester Philip Mortensen Hay i Ærøskøbing 9 Rd.

31. Assessor Gottlob 3 Rd.

32. Reblsager Thomas Christensen i Ø. Bregninge 3 Rd.

33. Boelsmand Peder Hansen i Tranderup 12 Rd.

34. Niels Jensen i Snekkemose 6 Rd.

35. Borger Christen Josefsen Steen i Ærøskøbing 8 Rd.

36. Jørgen Moritzen i Rudkøbing 25 Rd.

37.Hr. Johannsen. Canselliråd og Kirkeinspektør for Kgl. Amtsråd Ahlman 300 Rd.

for Bregninge kirke 21 Rd.

38. Sandeman Johan Jørgensen i Dunkær 10 Rd.

39. Lorentz Lorentzen, Kammerråd Moritzen, Bogskovv ved Haderslev 510 Rd.

40. Boelsmand Knud Mathiassen i Stokkeby 10 Rd.

Boelsmand Knud Mathiassen i Stokkeby 624 Rd.

Til Christian Mathiassen Weissers ejendom hørte også nogle kirkestole. Disse blev den 11.10.1791 købt af Møller Jens Nissen i Søby, sammen med hans bror Christian Nissen fra Nakskov på Lolland, ½ boelsmand Christen Hansen fra Tranderup og Peder Christensen fra Stenbjergløkke.

Christen Hansen døbt 09.03.1746 d. 18.08.1814 fik kro- og høkerbevilling den 18.06.1793. Han var en søn af Hans Hansen (vestre) og hustru Dorothea Christensdatter fra Tranderup (101). Christen blev gift med Bodil Pedersdatter døbt 01.03.1767 d. 04.01.1845, datter af boelsmand Peder Rasmussen og hustru Ellen Hansdatter fra Vindeballe (45A).

Den 10.09.1834 sælges den halve gård og kro til sønnen Peder Rasmussen Christensen døbt 07.10.1787 d. 18.04.1868. Peder forblev ugift og drev kroen indtil sin død. Krobevillingen blev fornyet i 1842, 1851 og 1865. Peder havde ingen børn, men ejendom og kro, blev ved et testamente den 03.02.1858, testamenteret til en plejesøn Christen Hansen f. 26.12.1821 d. 03.06.1872 som skulle overtage kroen efter hans død. Peder var blandt de danske hjælpetropper, som på fransk side deltog i slaget ved Waterloo den 18.06.1815.

Christen Hansen f. 26.12.1821 d. 03.06.72, søn af Ole Hansen Jacobsen og hustru Sidsel Christensdatter fra Stokkeby, blev gift den 05.12.1856 med Anne Margrethe Christensen f. 12.01.1832 d. 05.12.1902, datter af gårdmand Peder Christensen og hustru Marie Pedersdatter fra Tranderup (93). Christen Hansen drev kroen videre og efter hans død videreførte hans kone Anne Margrethe (Grethe) kroen, indtil den blev overdraget til en svigersøn den 07.11.1900.

Dette par er altså de sidste krofolk fra Tranderup kro, som derfor kun kom til at eksistere i ca. 116 år.

 

Link til Vindeballe Kro.

 

Copyright: Ærø Genealogy