E-mail

 

 

 

 

 

 

 

Copyright: Ærø Genealogy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til fortællinger!

Minder fra Marstal.

 

Følgende beskrivelse har jeg modtaget fra Blanca Tidemand, født Pedersen. Hun fortæller her om sin barndom i Marstal før hun i 1951 emigrerede til USA.

Jeg er født den 11.10.1918 paa Reberbanen 2 i Marstal, i det hus der hedder "Hekla". Den gamle skipperby "Marstal" med de stolte traditioner fra sejlskibenes tid, hvor havnen engang var hjemsted for 300 sejlskibe, hvoraf mange var bygget på værfterne i Marstal. Havnens imponerende stenmole er bygget af de gamle Marstal skippere som under isvintrene rullede sten fra byens marker over isen til havnen. Arbejdet begyndte i 1780 og sluttede i 1841.

Min Far var Kaptajn på "Elisabeth Eff" som var ejet af et rederi i Svendborg. Jeg kan huske at skibet sejlede på Newfoundland, men jeg var også engang med til Norge. Min Far kunde dog se, at sejlskibenes tid var ved at være forbi, så han forlod dem og blev ansat som Kaptajn på "Nordhild" der tilhørte selskabet "Pacific" i København. Der var han ansat indtil 1950 hvor han blev pensioneret.

Jeg havde 3 onkler, der mistede deres formuer, da de fik bygget nye skibe så sent som ca. 1920. Det var "Husavik","Offelia", og "Polarstjernen". De mistede alt, da der ikke længere var brug for sejlskibene.

Min Far var en søn af Marie og Jonas Petersen. De var 6 børn i hans barndomshjem og de boede i et af de gamle huse i Marstal. Min Far var 13 år da han stod til søs, som det var skik og brug på den tid. Han skulde ud at sejle med sin far som havde et mindre skib.

Min Mor var fra Ommel, og i hendes barndomshjem var de 7 børn. Hendes mormor og morfar havde en gård i Strandbyen og desuden også skibe. De var efter tidens forhold ret velstillede. De hed Jørgensen og var ud af Laus Alis familie.

Min Mor var født Rasmussen og hendes far forliste med et skib i en storm da han var ca. 54 år. Mine forældre blev gift i 1916. De hed Jørgine og Hans Petersen.

Marstal var en dejlig by at vokse op i og jeg gik bl.a. til gymnastik om vinteren. Engang havde vi opvisning i Bregninge. Min mand gik på navigationskolen i Marstal, hvor vi mødte hinanden i 1936. Vi blev gift 1938 og bosatte os i København. Min mand forlod søen og blev Assurandør ved Baltica i København. Han var født på Kronborg Slot i 1911 hvor hans far var fyrmester.

De sidste 5 år vi var i Danmark, boede vi på Livø. Vi forlod Danmark den 3.05.1951.

Jeg har boet i Florida i 27 aar. Min søn og min ældste datter blev døbt i Marstal kirke, hvor jeg også selv blev døbt, kun 3 dage gammel på grund af den Spanske Influenza. I samme kirke blev jeg også konfirmeret og gift.

Min kusine Kirsten var gift med Pastor Krarup-Hansen, som både konfirmerede mig og viede min mand og jeg. Jeg havde 60 kusiner og fætre i Ommel og Marstal.

2002.

Blanca Tidemand