Albert Isachsen Riises købmandsgård i Ærøskøbing

Retur til fortællinger:

Retur til Ærøske slægter:


Riise slægten i Ærøskøbing.

Her følger et forkortet uddrag af notater jeg har om Riise slægten i Ærøskøbing. Notaterne er samlet af min morfar Jens Chr. Jensen.

Da familien Riise fletter sammen med flere andre familier hvorom jeg ved der er udarbejdet stamtavler, bl.a. slægterne Krabbe og Brandt, vil jeg gerne høre fra personer som evt. skulle besidde disse stamtavler.

Jeg er bekendt med at familien Riise siden begyndelsen af sidste århundrede har udgivet en ny slægtstavle hvert tiende år, og at der blev stiftet et familielegat. Tidligere fotograf Kaj Bülow Jensen har udarbejdet et hæfte om Riiseslægten, som findes bl.a. på Frederiksberg bibliotek.

Slægten Riise kan føres tilbage til slutningen af det 17. århundrede, hvor vi i St. Rise på Ærø, på Sparetoftegård, gammelt udskiftnings nr. 167, matr. 3, finder:

 

I Albert Lauritsen d. 1712. Han blev gift den 30.05.1693 i Ærøskøbing med Kirsten Hansdatter f. 1673 d. 1828, datter af rådmand Hans Hansen, Ærøskøbing. Albert var sandemand, kirkeværge og kromand. Det sidste skyldes nok at hans gård lå lige ved tinghuset for det daværende Gråsten amt.

Muligvis har han været gift en gang før, og måske er det ældste barn med hans første kone?

Børn:

1.Ellen Albertsdatter f. 1693 d. 1757. Hun blev gift i 1720 med Peder Lauritsen f. 1686 d. 1765 fra Ø. Bregninge.

2.Laurits Albertsen f. 1696 d. 1757. Han blev gift den 2.10.1726 med Ellen Pedersdatter f. 1699 d. 1746. Laurits overtog sin svigerfars gård i Dunkær (228).

3.Hans Albertsen f. 1698 d. 1725.

4.Anne Marie Albertsdatter f. 1702 d. 1786. Hun blev gift med gårdmand Christen Rasmussen d. 1740 fra Holmegård i Dunkær (221). De fik 5 børn sammen. Efter at Christen døde blev hun gift med Erik Jensen f. 23.11.1710 d. 1764, søn af Jens Eriksen og hustru Anne Pedersdatter fra Bygården i Dunkær (227). Denne Jens Eriksen er et barnebarn af gårdmand og skipper Jens Eriksen d. ca. 1683 som er en broder til skipper Bertel Eriksen Ærøskøbing. (Se Ærøboerne som smuglere).

5.Isak Albertsen f. 17.05.1709 d. 1759. Vi følger hans slægt nedenfor.

 

II.Isak Albertsen f. 17.05.1709 d. 1759. Han blev gift 15.06.1739 i Tranderup med Anne Knudsdatter d. 1750, datter af gårdmand Knud Knudsen og hustru Bodil Christensdatter d. 1759 fra Lundsgård i Vindeballe (44).

Da Isak flyttede til Ærøskøbing fik han tilnavnet Riise - da han jo kom fra Rise.

Børn:

1. Albert Hansen Isachsen (Riise) f. 1740 d. 1790. Han blev gift den 05.12.1770 med Bodil Marie Jensdatter Steen f. 10.11.1748 d. 01.01.1823, datter af Jens Christian Josephsen Steen og hustru Malene Kirstine Christophersdatter Pilegaard. Bodil var en kusine til Skipper og købmand i Ærøskøbing Josef Christensen Steen og hustru Riborg Groth. En søn til Josef Steen og hans hustru ved navn Albert Josephsen Steen overtog en gård i St. Rise (185), og slægten findes stadig i sognet. Albert Riise nævnes iblandt fadderne ved Albert Steens barnedåb den 18.10.1778. Albert var skipper og Købmand i Ærøskøbing, og ret velstående, idet han efter tidens forhold drev en betydelig købmandsforretning. Han byggede et smukt og stateligt købmandshus i Ærøskøbing, hvor indtil for få år siden Ærøskøbings apotek havde til huse. Huset er foreviget af mange kunstnere og er et populært motiv på postkort. Riise løb dog tør for penge midt under byggeriet og måtte låne sig frem. Efter Alberts død drev enken forretningen videre med hjælp af en ugift broder. I 1806 sælger hun huset til apoteker Rasmussen.

Børn:

a. Isak Riise f. 1771 d. 1780.

b. Jens Christian Riise f. 05.09.1773 d. ca. 1814 (forlist på søen). Han blev gift den 28.01.1807 med Margrethe Elisabeth Krabbe f. 29.08.1779 i Gamst ved Kolding, d. 12.03.1869, datter af Kaptajn i Landeværnet J.H.I.L. Krabbe og hustru Ane Maria Marjenhoff. Da Krabbe kom til Ærø blev han indkvarteret i Bregninge præstegård. Han var enkemand, men blev gift med Pastor Monrads datter Signe, og de bosatte sig i Ærøskøbing hvor Krabbe blev Toldforvalter. Fra hans første ægteskab havde han 6 børn. Margrethe Elisabeth havde bl.a. en søster der hed Mette Kirstine Krabbe f. 1783 d. 25.08.1861 som blev gift med Thomas Clausen f. 1779 d. 1853 søn af Morten Clausen Griff, som stammer fra den kendte købmand Clausen slægt, men det er straks en anden historie.En anden søster Mette Christine Krabbe f. 1782 i Fredericia blev gift med Gårdmand Thomas Clausen fra Vindeballe (51). Utallige efterkommere.

Jens Christian blev som faderen skipper og købmand, og sejlede med sin jagt - ligesom de andre Ærøskippere på langfart, dels på fiskeri og dels for at drive købmandshandel. Den 7.10.1808 købte Hans Chr. Steen (sikkert en af Jens Chr. Riises onkler) på Jens´s vegne et hus i Brogade på offentlig auktion efter Jens Lauritsen Brandt. Den halve købesum blev indbetalt af svigerfaderen, toldforvalter Krabbe. Dette hus bliver igen solgt til bager J.G. Røhling.

En vinterdag i 1814 satte størstedelen af Ærøskøbings flåde til søs for under Norges kyst at drive fiskeri, men kort tid efter brød en storm løs, og efterhånden vendte fartøjerne tilbage til Ærø, da søen var hård. Men Jens Christian fortsatte rejsen, og den blev hans sidste. Al hans formue var sat i skibet og gik tabt med ham.

På sine gamle dage flyttede fru Riise, eller tante Betty som hun blev kaldt ind på adressen Søndergade 135.

Deres søn var ved faderens død kun 4 år:

- Albert Henrik Riise f. 11.09.1810 d. 28.10.1882. Albert kom i borgerskole og måtte allerede i 12 års alderen undervise de mindre børn i skolen. Senere kom han i en ung alder i lære først hos apotekeren i Ærøskøbing, men da arbejdet der var for strengt for drengen, fik han i 1825 plads på apoteket i Fåborg i 5 år. Han var meget flittig og studerede enhver bog han fik fat på. Ved sin bortrejse fra apoteket i Fåborg fik han vidnesbyrd af apotekeren, at han var et dygtigt og virksomt Subjekt, og ønskede ham fremdeles Guds velsignelse og lykke. Albert rejste nu til København og var medhjælper på Løveapoteket i 2 år. I 1832 tog han kandidateksamen, hvorefter han var i 2 år på Vajsenhusapoteket, men fortsatte iøvrigt sine studier, særlig botanik og kemi.Derefter var han manuduktør, ventende på det apoteker privilegium i Vestindien, som der dengang førtes forhandlinger om. Endelig i 1838 gik sagen i orden, og Albert Riise rejste kort efter med sejlskib til St. Thomas. Da han ingen penge havde, måtte han det første år tage plads i en "Dokterbod", som hver af de derboende læger drev, men anlagde næste år sit apotek med en af lægerne som partner, idet denne indskød 11.000,- Dollars. I begyndelsen havde han mange problemer og blev modarbejdet af både læger og købmænd. Lægen kom senere i pengevanskeligheder og parten blev overtaget af banken, som solgte den til en anden derboende dansker, Major Kjellerup. Kjellerup stillede så megen kapital til rådighed for Albert Riise at han kunne udvikle sin forretning. 4 år senere overtog Albert Riise dog Kjellerups part for 24.206,- Dollar.

Forretningen blomstrede og Albert rejste bl.a. til U.S.A. og købte der mange af sine varer. Fra sine rejser som også omfattede Trinidad bragte han mange planter til St. Thomas. Riise tog aktivt del i forretningslivet på St. Thomas, og blev bl.a. direktør for "Bank of St. Thomas".

Han blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, i 1868 endvidere til Justitsråd, i 1878 til Etatsråd ligesom han var Ridder af den svenske Vasaorden.

Han blev gift den 27.01.1842 i Frederikstad på St. Croix med Henriette Marie Worm f. 14.08.1821 d. 10.05.1889, datter af overlæge Worm. De fik 13 børn.

I 1850 var Riise med sin hustru og de ældste børn på besøg hos hans mor i Ærøskøbing, og med sig bragte de 2 sorte barnepiger, hvilket vakte stor opsigt på øen. I 1867 hærgede en orkan de vestindiske øer, og flere jordskælv sporedes, bl.a. et meget voldsomt et i november måned. Ved den lejlighed blev et amerikansk krigsskib med hele besætningen ombord, sat op på land, i en af gaderne, og blev stående der. Desuden udbrød der epidemier af kolera, gul feber og kopper, hvilket medvirkede til at familien besluttede sig til at rejse hjem til Danmark. I første omgang var det planen at blive i Danmark i et års tid, men da familien fandt sig vel tilrette i Danmark, overlod Riise apoteket på St. Thomas i hænderne på sin mangeårige medhjælper, apoteker Jørgensen, som få år senere blev gift med Riises ældste datter. En søn af denne apoteker Jørgensen blev selv apoteker og var i en årrække apoteker i Ærøskøbing. Virksomheden på St. Thomas blev siden overdraget til sønnerne, og Riise slog sig ned i sin villa på Frederiksberg Allé i København, som han kaldte St. Thomas. Efter Riises død blev villaen solgt og omdannet til det tidligere nok så kendte forlystelsessted St. Thomas. Riise ligger begravet på Frederiksberg kirkegård.

 

c. Lorens Peter Riise f. 14.06.1776 d. 24.10.1781.

d. Hannibalena Riise f. 27.12.1777 d. 11.12.1779.

e. Anna Bodelina Riise f. 26.12.1781 d. 28.01.1783.

f. Magdalena Kirsten Riise f. 6.06.1779.

g. Isak Albertsen Riise f. 30.07.1785 d. 1.11.1874. Han blev gift den 07.09.1815 med tjenestepige Anne Kathrine Brandt f. 1785 d. 05.09.1846. Hun må være en efterkommer af skomager Jens Rasmussen Brandt fra Ærøskøbing, hvis efterkommere udgjorde en stor familie i Ærøskøbing. Der er så mange familiemedlemmer at de kan være svære at holde styr på. Den tidligere telegrafbestyrer Sophus Black fra Rungsted der på sin mødrene side nedstammede fra Brandt familien, har dog udarbejdet en stamtavle over dele af Brandt familien, som idag er spredt over det meste af landet.

 

2. Knud Isachsen Riise f. 1741 d. 1741.

3. Knud Isachsen Riise f. 1742 d. 25.06.1817. Han blev gift den 04.12.1776 med Birthe Stage d. 09.08.1827, skipper Bjørns enke. Navnet Stage stammer fra gårde i Stokkeby og Olde.

Børn:

a. Peder Knudsen Riise f. 1780 d. 1830. Han blev gift med Sidsel Hansen "Degn". Peder druknede vist i Nordsøen. Der var 4 børn:

- Bertel Eriksen Riise f. 1813 d. 1906. Han blev skipper. Hustruen har jeg ikke fundet, men der var ingen børn.

- Bertha Marie Riise f. 1820 d. 1900. Hun blev gift den 23.02.1849 med sømand Morten Pedersen Mortensen f. 14.03.1822 d. 1896, søn af murermester i Ærøskøbing Andreas Mortensen. Der var 4 børn i Morten og Berthas ægteskab, men jeg har kun fundet de 3:

  : Cecilie Christine Mortensen f. 02.09.1850. Hun blev gift med Carl Heger Christensen d. 1910, Havnefoged i Frederiksværk.

  : Christiane Caroline Andrea Mortensen f. 17.10.1852. Hun blev hun gift med Rasmus Petersen Madsen, Overtoldbetjent i Ærøskøbing. Der var 3 børn:

  :: Hans Lauritsen Madsen f. 22.12.1877.

  :: Peter Knudsen Riise Madsen f. 09.07.1879.

  :: Martin Bernhard Madsen f. 21.09.1881.

  : Anne Cathrine Mortensen f. 1869. Hun blev gift med Thomas Jørgensen, arbejdsmand. Der var 6 børn i dette ægteskab.

 

- Knud Isachsen Riise f. 1824 d. 1904. Han forblev ugift. Han var skipper og sejlede i mange år i stykgodsfart mellem Ærøskøbing og København.

- Carl Ludvig Riise f. 1825. Han blev gift med Anne Cathrine Nielsen f. 1826.

En søn:

  : Knud Isachsen Riise f. 16.11.1861. Han var malermester i Ærøskøbing. Hustruen har jeg ikke fundet, men der var 2 børn:

  :: Carl Ludvig Riise f. 1891. Han rejste til Norge, hvor efterslægten stadig bor.

  :: Cecilie Marie Riise f. 1893.

 

4. Lorents (Lasse) Peter Isachsen Riise f. 1744 d. 1759. Han blev opdraget hos bedsteforældrene på Lundsgård i Vindeballe, men døde i 15 års alderen.

 

5. Hans Isachsen Riise f. 17.01.1750. Han kostede sin mor livet. Han blev gift den 1.12.1784 med Margrethe Sofie Groth. Hans var træskomand og bedemand.

Børn.

a. Isak Hansen Riise f. 1785. Gift ?.

Børn:

- Jens Lauritsen Riise. Han blev gift med Ane Kathrine Nielsen. Der var ingen børn. Ved deres død efterlod de deres bolig i Vestergade i Ærøskøbing til fribolig for gamle sømænd og deres enker, og deres formue satte de til et legat, hvis renter uddeles af skipperkassen hvert års 8. januar, ligeledes til gamle sømænd og deres efterladte.

b. Anna Hansen Riise f. 1787.

c. Riborg Marie Riise f. 1790.

 

Retur til fortællinger:

Retur til Ærøske slægter:

Copyright by Ærø Genealogy