Damgården i Borgnæs

Retur


Ellen Cathrine Christensdatter

Her er de oplysninger jeg har på min Tip-tip-oldefars søster. Hun er barn nr. 2 af gårdmand Christen Pedersen og hustru Birthe Cathrine Albertsdatter fra Trappeskov (Trappendal), Ærø.

Ellen Cathrine Christensdatter f. 1792 d. 7.02.1857. Hun blev viet i Marstal den 30.05.1821 til Hans Christiansen f. ca. 1762 d. 1.09.1829, og de bosatte sig i Vindeballemark (Ved Stranden).

Hans Christiansen var søn af husmand Christen Hansen fra Vindeballe, og han havde været gift 2 gange tidligere, dog uden at hans 2 første koner havde skænket ham nogen børn.

Efter at Ellen's bror Albert måtte sælge Damgården i Borgnæs, fik Ellen en byttehandel i stand. Ellen var en meget energisk dame. Penge lånte hun hos nogle bønder i Tranderup, og såkorn hos bønderne i Vindeballe.

Et lille karaktertræk hos Ellen kommer til udtryk ved, at da hun gik med tanker om at købe Damgården, skal hun have sagt: "Får jeg Damgården, river jeg skidteraserne ned og bygger brandmur op." Dette nåede hun virkelig, idet stuehuset er bygget i 1852, og det sidste stykke af stalden i 1857. Hun døde i dette år, og på sit dødsleje sagde hun til sønnen: "Sælg i bare Damgården, for den kommer i ikke til at spinde silke på." Den blev solgt i 1866 for Rd. 15.000,-. Køberen var en anden Borgnæsbonde, Hans Jørgensen Pedersen fra Horsagergård. Han beholdt dog kun gården i knap 3 år.

Den dag i dag vidner Damgårdens bygninger om Ellens foretagsomhed. Stuehuset anvendes i dag som restauration.

Ellen og Hans fik kun 1 barn:

Hans Christian Hansen f. 10.11.1823 d. 2.03.1906. Han giftede sig den 22.10.1847 med Kirsten Lauritsen f. 5.07.1823 d. 29.05.1891, datter af gårdmand Christen Lauritsen fra Lundsgård i Vindeballe (44). De fik 7 børn.

Hans Christian købte Gravendal i Rise sogn - øens største gård på over 100 tønder land, altså efter vurdering en proprietærgård. Skibsreder Bondehansen (Hans Clausen Christensen) i Marstal, som var hans fætter, hjalp ham til at købe Gravendal, og det var efter hans tilskyndelse, at det blev denne gård, da han selv havde tænkt på Halmø.

Den forrige ejer af Gravendal var Klestrup, hvis far var storkøbmand i Ærøskøbing. Klestrup var ilde lidt af befolkningen på grund af sin nationale indstilling. Han sad i stænderforsamlingen, og lagde ved flere lejligheder det danske sprog hindringer i vejen. Efter 1864 fandt han det rådeligt at sælge, hvorefter han byggede en villa ved Nevre (Aldersro), og nød der sin alders ro.

Gravendal blev senere overtaget af Hans Christian's søn Lars Hansen, der som ældre solgte gården, for at få penge til sine 12 børn. Ved salget fik han også Rugagergård i Vindeballe i bytte, og den blev overladt til en svigersøn, men er dog siden kommet på andre hænder.

Retur til fortællinger:

Copyright by Ærø Genealogy