Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 63. Matrikel 1.

Ved udskiftningen fik præstegården tildelt jord beliggende nord for præstegården, som den østligste i Vindeballe. Senere kom 3 parceller i Tranderup også til præstegården. (Kilde bl.a. Aage Dahls Præstehistorier og Wibergs præstehistorier).

Præster i Tranderup.

I. Andreas Hansen. Nævnes som præst i 1516.

II. Johannes Pedersen d. 1614.

III. Peder Andersen Wandal (Vendelbo). Er Provst i 1597.

VI. Hans. Nævnes i 1626.

IV. Jens Andersen d. 1648. Han er provst fra 1641 til 1648.

V. Philip Dominicussen Lorentzen f. 1619 d. 1664. Han blev ordineret som præst i Odense i 1645. Præst i Tranderup fra 1650 d. 1664. Han var søn af Hofpræst Dominicus Lorentzen og hustru Agatha Hümkens fra Nordborg. Philip blev gift med Ane Marie Pedersdatter Pilegaard, datter af købmand Peder Christensen Pilegaard og hustru Cathrine Griebel. Efter Philips død blev Anne Marie gift med hans efterfølger som præst i Tranderup, Simon Christensen.

Børn:

1. Hans Hendrich Philipsen. Han var amtsskriver på Søbygård i perioden fra 1679 til 1680 og byfoged i Ærøskøbing fra 1689 til sin død i oktober 1707. Herefter blev embedet som byfoged overtaget af hans bror Christian Philipsen.

2. Agathe Philipsdatter d. 1723. Hun blev gift med Johan Bondesen d. 07.02.1731, Foged på Pagtsgården Wuderup, og senere købmand i Ærøskøbing.

3. Christian Philipsen d. 1737. Den 21.03.1700 bliver han udlagt til barnefader til en søn Andreas Christiansen (Weisser). Moderen var Karen Andersdatter. Navnet Weisser har han først fået senere. Christian Philipsen blev gift den 12.08.1710 med Madame Agnes Hedvig Weisser, enke efter Mathias Martensen begravet 14.07.1707, Amtskriver på Gråsten fra den 19.07.1695 til sin død og tidligere kammertjener hos hertugen i Glücksborg. Agnes Hedvig Weisser var muligvis en datter af Philip Weisser, sognepræst i Nykirke i Angel. Se artikel om Tranderup Kro, andetsteds på hjemmesiden. Christian var byfoged i Ærøskøbing og senere birkedommer og boelsmand i Tranderup. Dette par er stamforældre til den ærøske gren af Weisser slægten. Christian og Agnes Hedvig flytter sandsynligvis til Tranderup i tiden efter 1711 hvor han stopper som byfoged i Ærøskøbing. Han får fæste på gård nr. 83 i Ornum. Hans begravelse er ikke noteret i Tranderup kirkebog.

VI. Simon Christensen fra 1664 d. 1711. Provst fra 1678 - 1697. Student fra Fredensborg i 1661. Han blev gift med sin forgængers kone, Ane Marie Pedersdatter Pilegaard.

Børn:

1. Philip Simonsen d. 1714. Han blev udlagt til barnefar til en pige som fik navnet Anne Marie. Moderen hed Karen . Philip blev gift i 1701 med Margrethe Pedersdatter Knudsen, enke efter Rådmand Jens Gommesen. Philip og Margrethe blev trolovet i hendes hus i Brogade i Ærøskøbing.

2. Mette Simonsdatter. Hun blev gift med Johan Jensen Groth f. 1661 d. 1746. Dette par er stamforældre til den ærøske gren af Groth-slægten.

VII. Rasmus (Asmus) Christiansen Bahnsen f. 15.05.1671 i Assens, søn af farver Christian Bahnsen og hustru Margrethe Andersdatter Woller fra Assens. Rasmus blev student i Nyborg i 1691, kandidat i 1695. Sognepræst fra 1711 d. 1730. Han blev gift den 28.11.1711 i Rise med Anne Marie Groth f. 31.01.1690 i Tranderup Degnebolig d. 01.11.1718, datter af degn Johan Jensen Groth og hustru Mette Simonsdatter.

Børn:

1. Muligvis en søn Poul Bahnsohn. Han står fadder i Ærøskøbing i 1742.

2. Simon Groth Rasmussen Bahnsen f. ca. 1713 d. 22.10.1799 i Korsør. Han må have boet på Ærø indtil ca. 1744 hvorefter han flyttede til Korsør. Desuden ser vi samme år, 1744, den 31 maj, at han bliver udlagt som barnefader, til en uægte søn ved navn Simon Rasmussen Bansen døbt 31.05.1744. Moderen hed Birte Pedersdatter. Samme år står han fadder i Tranderup kirke ved Mattias Phillipsens søns dåb. Simon blev udlært apoteker på Dom-apoteket i Roskilde. Var borger og værtshusholder i Korsør 1761, og stadskirurg i Korsør fra 1764. Han blev gift den 5.11.1760 i Korsør m. Anne Marie Michelsdatter døbt 9.03.1727 i Korsør kirke, død 1799, datter af borger og skipper i Korsør Michel Nielsen Oust og Mette Sørensdatter.

Efter Anne Maries død blev Rasmus Bahnsen gift med Maren Archtander Christensdatter Hjort f. ca. 1696 d. 20.11.1769. En datter:

1. Kirstine (Kirsten) Rasmusdatter Banson f. ca. 1729, død den 23.05.1779 i Ærøskøbing. Den 22.10.1747 og 20.06.1749 nævnes Kirstine Banson som fadder ved en dåb i Ærøskøbing. Den 25.11.1749 ved Kgl. bevilling af 13.10.1749 blev hun viet til ungkarl Andreas Hansen Mogensen f. 1720 d. ca. 1763, søn af Hans Christensen Mogensen og Anne Nielsdatter fra Ærøskøbing.

VIII. Hans Jacob Gregersen Zimmer f. 24.07.1697 i Nykøbing, søn af sognepræst i Nykøbing-Systofte Gregers Hansen Zimmer og hustru Anna Cathrine Frederiksdatter Brandt. Han blev student i Odense i 1717, kandidat den 21.02.1719. I 1720 var han hører i Odense. Sognepræst i Tranderup fra den 20.09.1730 d. 1741. Han blev gift i 1731 med Mette Cathrine Thomasdatter Flensborg d. ca. 1732, datter af købmand Thomas Hansen Flensborg i Odense. Efter Mettes død blev han gift den 16.05.1732 i St. Petri kirke i København med Sophie Hedewig Westkil d. i Ærøskøbing den 03.01.1773.

Børn:

1. Gregorius Zimmer. Degn i Tranderup fra 1769 til 1791.

2. Cathrine Elisabeth Zimmer begravet 14.07.1735 i Tranderup.

3. Cathrine Elisabeth Zimmer d. 05.11.1769 i Ærøskøbing.

4. Friderich Engelbert Zimmer døbt 10.10.1735.

5. Johanne Jacobine Zimmer f. 1742 d. 31.01.1765. Hun blev gift den 29.11.1764 med Morten Jensen Birkholm døbt 1. søndag i advent 1734 d. 28.04.1779. Mad. Margaretha bar ham til dåben. Faddere var Joseph Jensen, Christopher Cappel, Jørgen Rasmussen, Hans Philipsen og Elsebeth Andersdatter. Efter hendes død blev Morten Jensen Birkholm gift den 06.12.1765 med Elisabeth Charlotte Jensdatter Groth, datter af tingskriver i Marstal Jens Johansen Groth.

IX. Stephan Didriksen Dresing f. 1710 i København, søn af købmand D. Dresing og hustru Gertrud Maria v. Essen. Han blev student i København i 1730 og Candidat den 14.12.1734 med en fin karakter. Kapellan i Rise fra 1739 til 1741. Sognepræst i Tranderup fra 1741 til 1769. Han blev gift med Barbara Laurentia Nielsdatter Barchmann fra Borup f. ca. 1718.

Børn:

1. Nicolai Dresing f. 1743.

2. Maria Magdalena Dresing f. 1745.

3. Elisabeth Dresing f. 1751.

Stephan Dresing blev alvorligt uvenner med Amtsforvalter Moritz Moritzen, formentlig på grund af Dresings financielle hjælp til forpagteren på Wuderup, Anthon Ulrich Hansen, der var blevet alvorligt syg af spedalskhed. Dresing blev også beskyldt for at drive handel, hvilket en præst ikke måtte. Desuden havde han fra prædikestolen beskyldt flere bønder for at sove i kirken under prædiken, og ved den lejlighed nævnt navnet på boelsmand Jørgen Danielsen i Tranderup, hvilket denne blev vred over. Moritzen forsøgte, at få Dresing afsat fra embedet og det resulterede i en retsag som trak ud i 15 år. I en periode var Dresing suspenderet, men han beholdt dog embedet. Den 24.11.1769 blev han forflyttet til Norge, hvor han døde i 1792. I 1791 testamenterer han 2 gavebreve til Tranderup kirke. Man kan undre sig over hvorfor? Jens Chr. Jensen skriver: "Hvorfor denne gestus? Skulle det være et plaster på en dårlig samvittighed? Tak for lang virksomhed i Tranderup, eller ville det samle glødende kul på skyldige hoveder i sognet."

X. Peder Gerhard Mossin f. 14.12.1724 i Tversted d. 1802, søn af sognepræst Peder Mossin og Anna Jensdatter Giesing fra Tversted. Præst fra 1769 til 1784. Han blev gift den 14.09.1770 med Sofie Kathrine Kühlman f. 1747 d. 29.09.1794, datter af Johan A. Kühlman. Han forflyttes til Rise i 1784.

Børn:

1. Sophie Anne Marie Mossin døbt 22.02.1779 d. 19.7.1783. Hun blev begravet på sin brors dåbsdag.

2. Erik Birgeris Rüsbrigh Mossin døbt 06.12.1780.

3. Severin Alhmann Mossin døbt 19.07.1783.

XI. Gomme Fangel f. 27.10.1757 i Nordborg d. i Rise den 11.02.1810, søn af sognepræst i Nordborg Jens Rasmussen Fangel og hustru Sofie Elisabeth Gommesdatter. Sofie Elisabeth var en datter af købmand Gumme Gummesen (Brandt) og hustru Ingeborg Dominici Brandt fra Ærøskøbing. Præst i Tranderup fra 1784 til 1802. Han var fra Als. Forflyttet til Rise hvor han var præst fra 1802 til 1810. Han blev gift med Elisabeth Catharina f. 1753 d. 1819.

Børn:

1. Jens Fangel døbt 15.08.1785.

2. Christian Fangel døbt 12.6.1787 begravet 29.9.1787.

3. Jens Christian Fangel døbt 3.8.1789.

XII. Nicolai Schaarup fra 1803 til 1819. Han blev gift med Anna Gregoria Hvalsøe. Han blev forflyttet i 1819 til Marstal.

Børn:

1. Ida Conradine Kathrine Schaarup f. 24.08.1799.

2. Sara Caroline Schaarup f. 19.07.1805.

XIII. Jørgen Knudsen f. 08.11.1772 i Ketting, Als d. 25.06.1862, søn af gæstgiver Hans Peder Knudsen og hustru Ane Kirstine Wrang. Præst fra 1820 til 1835. Han blev gift den 21.11.1821 med Sofie Margrethe Fangel f. 1797 d. 1847, datter af Holger Fangel.

XIV. Peter Laurentius Husum f. 21.12.1801 i Vigerslev d. 20.12.1879, søn af sognepræst i Vigerslev Thomas Husum og hustru Anna Gertrud Birkedal. Præsst fra 09.06.1835 til 20.02.1850. Han blev gift den 28.10.1828 med Nicoline Betty Birkedal f. 1804 d. 1888, datter af Godsinspektør og forpagter på Nordfeld Ludvig Harlau Birkedal og Agatha Johanne Husum.

Børn:

1. Anne Agathe Husum f. 27.01.1831 i Lomborg ved Lemvig.

2. Louise Frederikke Husum f. 19.08.1833 i Hamborg.

XV. Hans Christian Rosenberg Gundorph f. 24.02.1813 d. 21.10.1878, søn af Jeppe Gundorph og Sofie Magdalene. Han blev student i Ribe i 1831. Han var præst fra 1850 til 1878. Han blev gift den 18.09.1850 med Kirstine Jørgensen f. 10.02.1815 i Grenå d. 06.02.1905, datter af portrætmaler i Århus Søren Møller og hustru Frederikke Louise Bendixen.

XVI. Knud Rasmus Edvard Sidenius f. 27.09.1836 i Maribo d. 29.06.1880 i Tranderup, søn af købmand Knud Bredenberg Sidenius og Nielsine Marie Møller. Præst fra 1878 d. 1880. Han blev gift i Østofte den 28.10.1863 med Ida Margrethe Posselt f. 13.01.1839 d. 25.04.1902, datter af præst i Østofte Henrik Posselt og hustru Helene Schmidt.

XVII. Wilhelm Theodor Johansen f. 19.04.1824 i Nakskov, søn af lærer og kordegn P. Johansen og hustru Lovise Palmgreen. Han blev student i Nykøbing Falster i 1843. Var lærer på Slagelse realskole, adjunkt i Slesvig fra 1855 til 1862 og lærer på Vordingborg realskole i 1863 før han blev præst i Tranderup fra 13.09.1880 til sin død den 26.12.1889. I 1886 blev han desuden provst for Ærø provsti. Han blev gift med Hansine Christine Olsen f. 28.01.1822 d. 28.05.1880, datter af drejermester Christian Olsen og hustru Karen Bohn. Efter Hansines død blev han gift med Viktoria Maria Charlotte Pflüger f. 10.09.1830 d. 16.12.1902, datter af kok Ludwig Pflüger og hustru Jeanette Wagner. Viktoria var enke efter forpagter Christian F. Ramlau af Källstorp i Halland. Da hun døde opholdt hun sig i Ærøskøbing.

XVIII. Johan Christian Resen Valeur f. 23.10.1843 d. 27.06.1930, søn af sognepræst Valeur. Præst fra 12.04.1890 til 18.02.1897. Før han kom til Tranderup havde han været hjælpepræst i Sandby, sognepræst i Guldager, Provst i Skads og Sognepræst i Vellev. Fra Tranderup flyttede han til Paarup hvor han var sognepræst til 1922. Han blev gift den 03.08.1875 med Mariane Berg Dannemose f. 17.05.1855, datter af sognepræst Dannemose.

XIX. Hans Peder Christian Christensen Strangen d. 23.05.1918, 64 år, søn af købmand Frederik Edvard Christensen og hustru Jensine Johanne Lund i Næstved. Efternavnet ændret til Strangen. Præst i Endelave fra 1890 til 1897 og i Tranderup fra 1898 til sin død i 1918. Han blev gift med Rosalie Tusnilda Kofoed-Hansen f. 15.06.1862 d. 1939, datter af sognepræst Hans Peder Kofoed Hansen og hustru Sofie Isabella Lætitia Moltke (Comtesse) fra Haderslev.

Børn:

1. Sigrid Sophie Latitia Christensen f. 28.07.1884 i Endelave d. 1965. Hun blev gift den 15.06.1918 i Tranderup med Hans Christian Møller Stelmer f. 03.05.1889 i Nylars, Bornholm d. 1971, søn af skolelærer og kirkesanger Niels Sørensen og hustru Marie Magdalene Møller. Hans Christian var gårdmand i Haugerup ved Sorø.

2. Gerda Johanne Christensen (Strangen) f. 30.03.1887. Hun blev gift med Jørgen Lauritsen Pedersen f. 02.09.1886, søn af husmand Jørgen Lauritsen Pedersen og hustru Sidsel Marie Lauritsen fra Tranderup (matr. 31). De emigrerede til USA hvor de blev gift i Billings, Montana. De slog sig dog ned I Standard, Alberta, Canada hvor de fik 4 børn.

3. Ernst Christensen f. 26.07.1888. Han døde som barn.

4. Erik Stefan Strangen f. 04.11.1890. Han flyttede til Argentina, hvor han blev skudt i 1932.

5. Sigurd Strangen f. 1897 i Skibsted d. 1971. Han var gartner og børnebogsforfatter under pseudonymet Gyrithe Storm. Han blev gift med Valborg. En overgang boede de i Rise og de er begge begravet i Tranderup.

XX. Harald Olsen f. 4.09.1890 i Sorterup sogn, Sorø Amt. Han blev gift med Ane Marie fra Præstø Amt. Han var præst fra 1918 til 1925.

Børn:

1. Carl Otto Olsen f. 18.09.1917 i Marstal Landsogn.

XXI. Thorvald Holger Stefan Madsen fra 1927 til 1932.

XXII. Jørgen Nielsen Langhoff fra 1932 til 1941.

XXIII. Svend Gunnar Jensen fra 1941 til 1951.

XXIV.Kaj Arthur Ernstsen fra 1952 til 1963. Han blev født den 15.09.1910, søn af murermester Johannes Ernstsen og hustru Petrea Pedersen. Han arbejdede først ved landbruget, senere blev han uddannet som tømrer. Endnu senere udannet som præst. Han blev gift den 08.08.1941 med Else Margrethe Sloth Foged f. 17.01.1913 i Bjødstrup ved Rønde, datter af Niels Foged og hustru Rasmine Kirstine Sloth.

XXV. Alfred Thorkild Aunsborg fra 1963 d. 1993. Gift med korrepsondent Anne-List Aunsborg f. 20.05.1933. Herefter blev præsteembedet slået sammen med Bregninge pastorat.

XXVI. Finn Johan Poulsen fra 1994 til 1995.

XXVII. Agnes Haugaard fra 1996 til 2007.

Præstegårdsjorderne bliver drevet af sognets præster indtil omkring 1870, hvor jorderne bliver bortforpagtet. Blandt forpagterne har vi kendskab til Hans Christensen og Jens Albertsen Hansen fra Strandhusene (74), matr. 31.

Præstegårdsjorden omfatter følgende matrikler:

Matr. 1a. Præstegården.

Matr. 1b. Parcellen solgt den 19.07.1905 af sognepræst Strangen til Albert Clausen Andersen, matr. 39b. Se matr. 39b.

Matr. 1c. Denne parcel er lagt sammen med nr. 76, matr. 22b, 23a og 25b.

Matr. 1d. Den blev solgt den 19.07.1905 af sognepræst Strangen til Erik Albertsen Knudsen fra matr. 39a.

Matr. 1e. Den blev solgt den 19.07.1905 af sognepræst Strangen til Jens Clausen Hansen fra (67), matr. 26.

Matr. 1f. Den blev solgt den 19.07.1905 af sognepræst Strangen til Ole Olsen fra (71), matr. 28.

Matr. 1g.

Matr. 1h. Den blev solgt til nr. (69) matr. 27.