Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 53.

Matrikel 11.

Efter Hans Rasmussen Kocks død i 1830, arver hans bror Christen Møller Rasmussen gården. Han er derimod allerede forpagter af Lundegård på Fyn, og sælger derfor gården på auktion i 1834.

Efter auktionen i 1834, hvor Hans Rasmussen Kocks gård, deles mellem Bjergenegård (52) og kåd nr. 57, overtog Albert Knudsen bygningerne til gården (matr. 11b) og en mindre del af jorden (matr. 11c). Matr. 11a overtages af Bjergenegård (52), men bliver senere sammenlagt med matr. 17b og udgør herefter en selvstændig ejendom, Thomasminde.

Forhistorien kan ses i "Tiden før" af Helge Hansen.

 

VI. Albert Knudsen f. 07.08.1797 d. 27.09.1845, søn af husmand og bødker Knud Lauritsen og hustru Anne Marie Rasmusdatter fra Leby matr. 33. Albert blev gift i Bregninge den 28.09.1823 med Kirsten Albertsdatter f. 31.01.1801 d. 20.04.1881, datter af boelsmand Albert Christensen og hustru Bodil Madsdatter fra V. Bregninge (180).

Der henvises til kåd nr. 57.

Ved skiftet den 31.05.1848 overtages ejendommen af den ældste søn.

 

VII. Albert Christensen Knudsen f. 21.12.1825 d. 11.01.1898. Han blev gift med Ellen Marie Jensen f. 27.10.1824 d. 30.07.1887, datter af smed Albert Jensen og hustru Sidsel Christensdatter fra Vindeballe (78).

Børn:

1. Sidsel Marie Knudsen f. 30.12.1847. Hun blev gift den 20.03.1847 med Jens Pedersen Hansen f. 27.04.1847, søn af Hans Pedersen Madsen og hustru og hustru Karen Knudsen fra Voderup matr. 33.

2. Kirstine Knudsen f. 20.02.1850. Hun blev gift den 16.05.1879 med parcellist Knud Pedersen Hansen f. 22.01.1853, søn af Hans Madsen Lauritsen (Hansen) og hustru Karen Jensen fra Gråhøje (Voderup matr. 41 a). Knud var parcellist i Voderup, matr. 41b.

3. Albert Knudsen f. 11.10.1853 d. 15.12.1929. Han overtog sin svigerfars gård i Tranderup (101), Lerbjerggård. Da han arver en del af sin fars ejendom, bliver en del af jorden matr. 11c lagt til hans ejendom, Lerbjerggård.

Albert overtog sin fars gård i Vindeballe (53) i 1855. Udover at drive sin ejendom, drev Albert hestehandel og han var kendt for at kastrere heste og grise. Han drev også kvaksalveri og blev anklaget for det af dyrlæge Grudman. Det endte med, at Albert fik en bøde på kr. 2,00, det var det mindste bødebeløb. Senere hjalp han dog ofte dyrlæge Grudman, både som afløser når han havde ferie, men også med kastreringer og lignende.

Den 20.01.1881 overdages jorden matr. 11c til sønnen Albert Knudsen, som i forvejen har en gård i Tranderup (101).

Bygninger og grund overdrages til svigersønnen Knud Pedersen Hansen.

 

VIII. Knud Pedersen Hansen f. 22.01.1853, søn af Hans Madsen Lauritsen (Hansen) og hustru Karen Jensen fra Gråhøje (Voderup matr. 41 a). Han blev gift den 16.05.1879 med Kirstine Knudsen f. 20.02.1850.

Knud var parcellist i Voderup, matr. 41b, hvortil der henvises. Knud sælger sin svigerfars byggegrund med bygninger, matr. 11b den 02.03.1899 til Peder Clausen.

 

IX. Peder Clausen født 25.04.1873 d. 17.11.1942, søn af parcellist Claus Pedersen Clausen og hustru Ane Marie Jensen fra Voderup, matr. 19. Han blev gift den 03.04.1898 med Kirsten Christensen født 4.09.1872 d. 21.08.1942, datter af gårdmand Josef Pedersen Christensen og hustru Ellen Pedersen fra V. Bregninge (188). Peder Clausen var Parcellist og Vejmand i Vindeballe. Til tider arbejdede han også som teglværksarbejder.

Børn:

1. Claus Peder Martin Clausen f. 15.12.1899. Han flyttede til Fyn.

2. Kristen Peder Clausen f. 03.10.1904.

Den 22.04.1919 overtog Peder Clausen en mindre parcel i Voderup, matr. 16b fra faderen. Se Voderup matr. 19. Voderup matr. 47c må være tilkøbt i tiden mellem 1917 og 1932.

Ejendommen blev overdraget til den yngste søn den 14.12.1940. Ejendommen omfattede da matr. 11b, 18b i Vindeballe og matr. 16b, 47c i Voderup.

 

X. Kristen Peder Clausen f. 03.10.1904. Han blev gift i Bregninge med Boline Hansen f. 25.08.1913, datter af husmand Palle Hansen og hustru Kirsten Eriksen fra Skovby.

Kristen drev sit lille landbrug og i en del år kørte han rundt og solgte mælk og ost, og erhvervede derved tilnavnet "Mælkemanden".

De havde ingen børn.