Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 51.

Matrikel 18a.

Det er en del af Stenbjergløkkes oprindelige byggeplads i Vindeballe.

Forhistorien.

Ved udskiftningen i 1774 blev gård nr. 51, det senere Stenbjergløkke, udflyttet til Vindeballemark. Den gamle byggeplads, som udgør det senere matr. 18a og den østre halvdel af matr. 18b forbliver i Stenbjergløkkes ejerskab, indtil det blev solgt den 07.08.1811 af boelsmand Peder Christensen.

Køberen var boelsmand Peder Christensens søn udenfor ægteskab, Peder Pedersen f. 16.10.1788, søn af Maren Pedersdatter fra gård nr. 102 i Tranderup.

 

I. Peder Pedersen f. 16.10.1788 d. 15.02.1847, søn udenfor ægteskab af boelsmand Peder Christensen (Møller) og Maren Pedersdatter. Han blev gift den 03.08.1814 med Maren Rasmusdatter f. 06.09.1789 d. 05.11.1851, datter af boelsmand Rasmus Hansen Kock og hustru Sidsel Christensdatter fra Vindeballe (53).

Peder Pedersen har også en halvgård i Tranderup (102).

Han overdrager ejendommen i 1831 til en halvsøster.

 

II. Karen Pedersdatter f. 10.05.1809, datter af boelsmand Peder Christensen (Møller) og hustru Birthe Marie Nielsdatter.

Karen blev gift den 25.03.1834 med boelsmand Jens Rasmussen Christensen f. 15.06.1810 fra Tranderup (83).

Hun beholdt kun ejendommen i få år og overdrager den igen til en brodersøn i 1836. Denne brodersøn solgte samtidig gård nr. 83, til hendes mand Jens Rasmussen Christensen.

Selv om brandcatasten har Karen Pedersdatter, som boende i huset mellem 1831 og 1836, kan vi sikkert gå ud fra, at hendes far har været den reelle ejer af ejendommen. Faderen måtte sælge sit boel, Stenbjergløkke, i 1822, og boede indtil sin død i 1842 hos datteren.

 

III. Christen Pedersen Møller f. 11.05.1796, søn af boelsmand Peder Christensen (Møller) og hustru Kirsten Jensdatter fra Tranderup (82). Se Tranderup (82) og (83).

En søn Rasmus Pedersen Møller på Vindeballe matr. 30a.

Han sælger den 28.06.1842 til Hans Jensen Pedersen.

 

IV. Hans Jensen Pedersen f. 08.02.1811, søn af boelsmand Hans Pedersen og hustru Karen Hansdatter fra Tranderup (96). Han blev gift med Marie Hansdatter.

Han var bødker.

Ifølge tilgangslisten i kirkebogen er Hans Jensen Pedersen og hustru Marie Hansdatter, flyttet til Tranderup sogn i 1842 fra Dalby på Fyn. De er dog ikke gift i Dalby og jeg har ikke fundet nogen oplysninger om dem i Dalby kirkebog.

Børn:

1. Hans Knudsen Pedersen f. 30.07.1842.

2. Jørgen Hansen Pedersen f. 15.07.1845.

3. Carl Jensen Pedersen f. 01.03.1848.

Den 12.12.1882 sælger han til Hans Andersen.

 

V. Hans Andersen f. 10.11.1824 d. 26.03.1910, søn af ugift Kirsten Hansen og udlagt barnefar murermester Andreas Mortensen fra Ærøskøbing, se Tranderup (126), matr. 44. Kirsten Hansen var en datter af parcellist Hans Andersen Hansen og hustru Ellen Pedersdatter fra Voderup, matr. 21.

Hans Andersen var husmand og blev kaldt for Klodsmageren.

Han blev gift med Kirsten Hansen f. 07.11.1842, enke efter slagter Jørgen H. Clausen fra Ommel. Den 18.04.1886 overtager enken huset.

Hun sælger den 01.04.1914 til sin svigersøn, hvorefter hun skal nyde aftægt.

 

VI. Martin Marius Hansen f. 03.11.1886 d. 26.08.1965, søn af gårdmand Peder Jensen Hansen og hustru Ane Marie Moritsen fra Tranderup (95B). Han blev gift den 31.10.1912 med Hansine Kirstine Clausen f. 15.12.1889 d. 30.08.1970, datter af slagter Jørgen H. Clausen og hustru Kirsten Hansen fra Ommel. Se ovenfor.

I 1915 overtog han sin fars gård i Tranderup (95B).

Han sælger huset den 15.07.1932 til Rasmus Pedersen Olsen.

 

VII. Rasmus Pedersen Olsen f. 17.02.1868, søn af indsidder Rasmus Rasmussen Olsen og hustru Maren Marie Pedersen fra Stokkeby. Han blev gift i Bregninge den 06.12.1894 med Maren Albertsen, datter af parcellist Peder Hansen Albertsen og hustru Maren Jørgensen fra Lebykobbel. Marens bror var gårdmand Jørgen Hansen Albertsen fra Lille Søbygård. Rasmus og Maren boede som indsiddere i Lebykobbel indtil 1898, hvor han købte en ejendom i Gråhøje, Voderup matr. 41b. Denne solgte han i 1932, hvorefter de flyttede til dette hus i Vindeballe.

Børn:

1. Maren Marie Olsen f. 30.05.1895. Hun overtog huset efter faderen og boede der til sin død.

2. Rasmus Olsen f. 27.10.1898 d. 26.06.1922.