Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 57.

Matrikel 19.

Denne ejendom ligger mellem Autocentralen og Kokkens Gyde, dog nærmest Kokkens Gyde.

Denne ejendom ligger mellem Autocentralen og Kokkens Gyde. Den første ejer jeg har fundet af kådet, ser ud til at være Laurits Terkelsen som har det i 1690. Han efterfølges af Niels Christensen som atter overlader kådet til Rasmus Strandesen i 1710. Rasmus Strandesen dør den 19.02.1738, hvorefter en svigersøn har det.

 

I. Laurits Terkelsen. Han har kådet fra ca. 1690 til 1700. Hustruen ukendt.

Børn:

1. Terkel Lauritsen.

Ca. 1700 overlades kådet til Niels Christensen.

 

II. Niels Christensen. Hustruen ukendt. Han har kådet til ca. 1710, hvorefter det overlades til Rasmus Strandesen.

 

III. Rasmus Strandesen d. 19.02.1738. Han har kådet fra ca. 1710 til 1737. Han blev gift med Maren begravet 11.05.1741.

Børn:

1. Maren Rasmusdatter d. efter 1763. Hun og hendes mand overtog kådet.

2. Kirsten Rasmusdatter (Strandesensdatter). Hun nævnes i kirkebogen, da hun bærer Albert Rasmussens datter Maren til dåben. Hun omtales som Kirsten Strandesensdatter, hvorfor jeg formoder hun er en datter af Rasmus Strandesen.

Ved en jorddeling i 1711 opgives hans jord således: "3 skæpper 8 roder 10 fod. Af Christen Hansen nørre Toft østre side 5 skæppe. Af Hans Rasmussen Lille Sivager 4 skæppe, i alt 12 skæppe 8 roder 10 fod. Rasmus Strandesen overdrog kådet til sin svigersøn den 19.12.1737 på grund af langvarig svaghed. Terkel Lauritsen, søn af den forrige ejer Laurits Terkelsen giver delvis afkald på arvepenge.

 

IV. Albert Rasmussen d. 1759. Hans forældre kendes ikke. Albert blev gift med Maren Rasmusdatter d. efter 1763 datter af kådbo Rasmus Standesen d. 19.02.1738. I 1737 overtog Albert Rasmussen sin svigerfars Kåd (57) i Vindeballe, som lå hvor der i dag ligger 3 mindre huse, mellem den tidligere Autocentral og Kokkens gyde (Gyden har fået sit navn fordi ejerne af den gård som i ældre tid - indtil 1834 - lå neden for gyden, havde tilnavnet Kock).

Børn:

1. Rasmus Albertsen f. 1735 d. 09.05.1812. Han blev gift i 1763 med Maren Thomasdatter f. 1741 d. 30.07.1818, datter af gårdmand Thomas Hansen og hustru Sidsel Madsdatter fra Vindeballe (52). Maren var enke efter Jacob Terkelsen, søn af smeden i Rise Terkel Pedersen. I hendes første ægteskab var der en datter. Rasmus og Maren fik 5 børn. Rasmus overtog sin fars kåd i 1763, men forpagtede i perioden fra ca. 1770 til ca. 1784, desuden et boel i Ø. Bregninge (11).

2. Maren Albertsdatter f. 1737 d. før faderen.

3. Laurits Albertsen f. 13.05.1740. Han blev gift i 1770 med Bodil Jensdatter, datter af kådbo Jens Rasmussen og hustru Johanne Nielsdatter fra Tranderup (107). Laurits købte jord i Voderup ved udparcelleringen i 1767, se matr. 32.

4. Jens Albertsen f. 1742 d. 15.10.1824. Han blev husmand i Vindeballe, se nr. 67, matr. 26.

5. Hans Albertsen f. 16.09.1746 d. 01.01.1804. Han blev gift den 23.05.1768 med Marie Knudsdatter født 14.02.1749 død 05.11.1816, datter af Gårdmand Knud Nielsen og hustru Mette Christensdatter fra Ornum i Tranderup (84). Ved udstykningen af den lille ladegård Wuderup i 1767, eller kort tid efter, købte Hans Albertsen en parcel, hvorpå han byggede et hus. Se Voderup matr. 4.

6. Marie Albertsen. Hun døde før faderen.

Der er skifte efter Albert Rasmussen den 07.02.1759. Ved skiftet efter Maren den 15.11.1763 overdrages ejendommen til en søn.

 

V. Rasmus Albertsen f. 09.01.1735 d. 09.05.1812. Han blev gift i 1763 med Maren Thomasdatter f. 16.01.1741 d. 30.07.1818, datter af gårdmand Thomas Hansen og hustru Sidsel Madsdatter fra Vindeballe (52). Maren var enke efter Jacob Terkelsen, søn af smeden i Rise Terkel Pedersen. I hendes første ægteskab var der en datter som blev gift i Bregninge.

I perioden fra ca. 1770 til ca. 1784 forpagter Rasmus et boel i Ø. Bregninge (11), samtidig med, at han driver denne ejendom. I denne periode bor familien i Ø. Bregninge.

Børn:

1. Karen Rasmusdatter f. 1768. Hun blev gift den 11.08.1793 med Nisse Hansen f. 1766, søn af boelsmand Hans Lauritsen (Larsen) og hustru Anne Sofie Nisdatter fra Leby (86). Nisse var boelsmand i Kragnæs. En søn Hans Nissen på Vindeballe matr. 30a. Efter Nisse Hansens død blev hun gift i Bregninge den 14.03.1825 med husmand og enkemand Hans Henrik Hansen fra Bregninge. Det ser ud til at Karen og sønnen boede hos hendes søster gift med Johannes Hansen, se nedenfor. I hvert fald er Johannes Hansen forlover ved hendes andet bryllup.

2. Jacob Rasmussen f. 1771 d. 13.07.1805. Han blev gift i 1794 med Johanne Christensdatter f. 1764 d. 05.05.1836, datter af kådbo Christen Nielsen og Ellen Albertsdatter fra Vindeballe (61). Jacob og Johanne boede tilsyneladende på Christen Nielsens grund (61) se matr. 23d, 54a, 54b.

3. Thomas Hansen Rasmussen f. 1773 d. 1780.

4. Maren Rasmusdatter f. 1776 d. 31.03.1803. Hun blev gift den 11.06.1797 med sin fætter Hans Madsen f. 26.06.1774 d. 21.04.1837, søn af boelsmand Mads Thomsen og hustru Bodil Christensdatter fra Vindeballe (52). Hans Madsen var parcellist i Skovbrynke, Gråstensmark matr. 1+2.

5. Anne Rasmusdatter f. 1780 d. 17.07.1837. Hun og hendes mand overtog faderens ejendom.

I 1805 blev Rasmus Albertsens yngste datter gift med en søn fra Mosegården i Voderup, og de overtager kådet den 07.08.1806.

 

VI. Johannes Hansen f. 1779 d. 10.04.1831, søn af parcellist Hans Hansen "Mosemand" og hustru Maren Johannesdatter fra Voderup matr. 35. Han blev gift i september 1805 med Anne Rasmusdatter f. 1780 d. 17.07.1837, datter af kådbo Rasmus Albertsen og hustru Maren Thomasdatter, se ovenfor.

Børn:

1. Maren Johannesdatter f. 10.09.1806. Hun blev gift den 11.04.1834 med enkemand Peder Hansen (Vesten) f. 11.04.1793 d. 05.11.1887, søn af parcellist Hans Andersen Hansen og hustru Ellen Marie Pedersdatter fra Voderup, matr. 21. Peder var boelsmand i Vindeballe (55).

2. Hans Hansen f. 23.11.1809.

3. Sidsel Marie Hansen f. 21.06.1814. Hun blev gift med snedker Andreas Andersen f. 09.11.1815, søn af indsidder Hans Andreas Andersen og hustru Birthe Cathrine Jensdatter fra Vindeballe. Birthe Jensdatter var en datter af smeden i Vindeballe (78). Hans Andreas Andersen var fra Hesselbjerg på Langeland. Andreas opførte et hus i Vindeballe, se matr. 56.

4. Rasmus Hansen f. 01.04.1818. Han blev gift den 20.11.1857 med Maren Hansen f. 1834, datter af indsidder i Stokkeby Rasmus Jensen Hansen (Nielsen) og hustru Maren Hansdatter fra Stokkeby matr. 78. Rasmus var indsidder i Vindeballe. Tilsyneladende bor han i de gamle bygninger til Sletagergård, efter at hans svoger Peder Hansen havde købt denne. Se matr. 12a.

Johannes Hansens økonomiske forhold var ikke gode, og den 09.08.1823 blev ejendommen solgt på tvangsauktion. Den nye ejer får skøde den 07.11.1823. Johannes Hansen flytter derefter ind i et hus syd for gaden overfor Vestengårdens oprindelige byggeplads. Dette hus får matr. 56, hvortil der henvises.

 

VII. Albert Knudsen f. 07.08.1797 d. 27.09.1845, søn af husmand og bødker Knud Lauritsen og hustru Anne Marie Rasmusdatter fra Leby matr. 33. Albert blev gift i Bregninge den 28.09.1823 med Kirsten Albertsdatter f. 31.01.1801 d. 20.04.1881, datter af boelsmand Albert Christensen og hustru Bodil Madsdatter fra V. Bregninge (180).

Børn:

1. Albert Christensen Knudsen b. 21.12.1825. Han overtog den del af Kockens gård (53), som hans far købte på auktion i 1834.

2. Knud Lauritsen Knudsen f. 20.02.1832. Han blev gift den 24.09.1858 med Ane Marie Albertsen b. 16.01.1838 d. 1888, datter af boelsmand Erik Albertsen og hustru Ane Margrethe Lauritsdatter fra Vindeballe (49b). Knud overtog kåd nr. 56 i Vindeballe.

3. Anne Marie Knudsdatter f. 7.03.1834 d. 06.02.1899. Hun blev gift den 13.04.1860 med Rasmus Albertsen Andersen f. 12.03.1834, søn af kådbo Anders Christensen Andersen og hustru Karen Albertsen fra Tranderup (113).

4. Jens Christensen Knudsen f. 16.08.1837 d. 1920. Han var tømrer og senere også slagter. Han blev gift med Anne Jensen fra Rise. De boede i nogle år i et hus nær kirken i Rise, hvorefter de flyttede til Rudkøbing.

De fik 3 børn:

a. Kirstine Knudsen d. 1957. Hun blev gift med en fisker som i mange år arbejdede med fiskeri ved Grønland. De boede i Kallehave på Sjælland.

b. Bodil Knudsen d. 01.03.1920. Hun blev gift med en københavner der hed Oscar Hansen.

c. Jensine Knudsen f. 1886. Hun blev gift med en tysk embedsmand ved parlamentet i Berlin. Han hed Stefann. Han deltog i Første Verdenskrig hvor han blev dræbt. Efter mandens død vendte hun tilbage til Danmark hvor hun arbejdede som billetdame ved Tivoli i København.

5. Bodil Marie Knudsen f. 08.06.1840 d. 10.07.1922. Hun blev gift den 02.06.1864 med Peder Jensen Hansen f. 24.03.1843, husmand ved Strandhusene, Vindeballemark, (67) matr. 26.

6. Karen Kirstine Knudsen f. 19.08.1842 d. 1913. Hun blev gift med enkemand og parcellist Peder Olsen d. 04.10.1925 fra Ronæs.

Den 07.06.1834 købte Albert Knudsen en del af Hans Rasmussen Kocks gård i Vindeballe (53), matr. 11b og 11c. Den 17.07.1834 solgte han kådboejendommen (57) til Jens Christensen.

Ved skiftet den 31.05.1848 overtager den ældste søn faderens halve gård i Vindeballe (53).

Efter Albert Knudsens død blev enken gift den 20.06.1848 med enkemand Hans Madsen f. 06.03.1791 d. 05.02.1855. Han var gårdmand i Vindeballe (54).

 

VIII. Jens Christensen f. 21.06.1789 d. 27.05.1854, søn af boelsmand Christen Jensen og hustru Kirsten Madsdatter fra Vindeballe (43). Han blev gift den 02.01.1831 med Maren Mikkelsdatter f. 14.03.1797 d. 20.05.1874, datter af husmand Mikkel Thomsen og hustru Ingeborg Hansdatter fra Vindeballe (69).

Børn:

1. Kirsten Christensen f. 10.03.1830.

2. Christen Jensen Christensen f. 03.11.1833. Han overtog ejendommen.

3. Ingeborg Christensen f. 12.03.1837. Hun blev gift i Rise den 30.06.1876 med enkemand Peder Thomsen Pedersen fra Stokkeby.

4. Mikkel Thomsen Christensen f. 09.06.1841 d. 10.11.1912. Han blev gift den 01.05.1870 med Anne Jepsen f. 27.01.1849 d. 09.10.1918, datter af parcellist Laurits Jepsen fra Langeagre. Mikkel var husmand i L. Rise (341).

Den ældste søn får skøde på ejendommen den 24.06.1861.

 

IX. Christen Jensen Christensen f. 03.11.1833 d. 17.05.1917. Han blev gift den 05.06.1857 med Elisabeth Knudsen f. 22.11.1826 d. 01.03.1907, datter af parcellist Knud Nielsen Knudsen og hustru Maren Pedersdatter fra Voderup, matr. 21.

Børn:

1. Karen Kirstine Christensen f. 12.07.1859. Hun blev gift den 14.12.1893 med Rasmus Pedersen Clausen f. 26.07.1864, søn af parcellist Claus Pedersen Clausen og Ane Marie Jensen fra Voderup, matr. 19.

2. Jensine Christensen f. 17.06.1863.

3. Jens Christensen f. 18.02.1866.

4. Anne Marie Christensen f. 06.04.1868.

5. Knud Christensen f. 06.01.1873.

Den 04.06.1915 sælger Christen Jensen Christensen jorden matr. 19b og som hører til ejendommen. Køberen er kromand Jens Rasmussen Knudsen fra Vindeballe (matr. 40).

Huset og byggepladsen matr. 19a, blev overladt til den ældste søn den 24.04.1917, med brugsret til faderen, som dog døde kort tid efter.

 

X. Jens Christensen f. 18.02.1866. Han rejste til Californien, hvorfra han solgte huset og byggepladsen den 31.08.1931 til parcellist Niels Hansen for Kr. 2.500,-.

 

XI. Niels Hansen f. 13.04.1877 d. 19.12.1958, søn af parcellist Laurits Hansen og hustru Ane Marie Nielsen fra Gråhøje (41). Han blev gift med Sidsel Marie Lauritsen født 19.05.1876 i Blovstrød d. 27.04.1950.

Der var ingen børn.

Niels havde haft en ejendom i Voderup, matr. 30. Denne solgte han den 28.05.1930, hvorefter han købte denne ejendom i Vindeballe. Han byggede nyt hus på grunden.

I 1933 solgte Niels en mindre del af sin grund til Sidsels bror Laurits Hansen Lauritsen, se matr. 19d.

I dag kaldes huset for Vedduhvad. Så vidt vides kommer dette navn af, at en senere ejer af huset, ofte startede en samtale med ordene "Ved du hvad".