Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

Slægtsforskerforum Ærø.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 59.

Matrikel 21.

Beliggende ved landevejen, vest for Skræddergyden (Smedegyden).

(Iowas-Minde).

 

I. Christen Jensen f. ca. 1715 d. 19.09.1790, søn af 1/4 boelsmand Jens Rasmussen og hustru Maren fra Vindeballe (60). Christen blev gift i 1746 med Anna Hansdatter f. ca. 1720 d. 10.06.1792.

Børn:

1. Ellen Christensdatter f. 06.12.1750 d. 15.05.1824. Hun og hendes mand overtog faderens kåd.

Den 31.01.1787 udstedte de et gavebrev til fordel for deres barnebarn Anne Pedersdatter: "Vi Christen Jensen og hustru Ane Christens logerende hos datter og svigersøn Peder Hansen i Tranderup (96). Datterdatteren Anne Pedersdatter for beviser mod os gamle og skrøbelige ægtefolk - hjælper os i og op af sengen, med påklædning og mere - en capital - er en obligation på 200 Rd. af 31.01.1769 i Albert Minors hus i Ærøskøbing."

Den 31.01.1787 afstår Christen Jensen ejendommen til svigersønnen.

Det ser ud til, at dele af byggepladsen, må vige for at give plads til landsbyens smedje, som ved udskiftningen opføres på den sydlige del af kåd nr. 59 og 74.

 

II. Peder Hansen f. 31.05.1744 d. 11.08.1796, søn af boelsmand Hans Hansen (Østre) og hustru Anne Cathrine Pedersdatter fra Tranderup (96). Peder blev gift den 01.01.1772 med Ellen Christensdatter f. 06.12.1750 d. 15.05.1824.

Da Peder Hansen overtager kådet fra svigerfaderen, har han allerede overtaget sin fødeboel (96). Kådet bliver derfor drevet fra boelet i Tranderup.

Børn:

1. Ane Cathrine Pedersdatter f. 13.12.1772. Se Tranderup (90).

2. Ane Pedersdatter f. 07.05.1775. Se Tranderup (89).

3. Hans Pedersen f. 06.07.1783. Se Tranderup (96).

4. Christen Pedersen f. 30.06.1788. Han overtog kådet i Vindeballe.

Ved skiftet den 04.09.1797 erfarer vi at enkens tilkommende mand skal overtage boelet som sætteboelsmand. Kådet (59) følger med.

 

III. Jørgen Hansen f. 18.10.1772 d. 11.01.1846, søn af boelsmand Hans Jensen og hustru Ane Kathrine Jørgensdatter fra Vindeballe (43). Endnu mens han var ungkarl havde han en ejendom i Voderup, matr. 12.

Jørgen Hansen blev gift den 09.04.1797 med Ellen Christensdatter f. 06.12.1750 d. 15.05.1824, enke efter boelsmand Peder Hansen fra Tranderup (96).

I 1798 købte Jørgen Hansen købt et kåd i Vindeballe (58) som han sælger igen den 14.08.1809.

Efter at Jørgen Hansen blev gift overtog han Kegnæsgård (96) som sætteboelsmand. Denne gård havde han indtil den 14.04.1812 hvor han overlader den til en stedsøn. Året før havde han overtaget sin fars gård (42).

Efter Ellens død blev han gift den 24.09.1830 med Ane Marie Hansdatter f. 29.01.1790 d. 14.02.1837, datter af parcellist Hans Olsen og hustru Karen Albertsdatter fra Voderup, matr. 27.

Efter Ane Maries død blev Jørgen Hansen gift den 05.05.1843 med Sidsel Marie Clausdatter f. 26.03.1807 d. 20.05.1844, datter af boelsmand Claus Christensen og hustru Sidsel Hansdatter. Hun var hans søsterdatter, hvorfor der måtte søges kongelig tilladelse på grund af det nære slægtsforhold.

Kådet (59) overdrager Jørgen Hansen til en stedsøn den 31.05.1824.

 

IV. Christen Pedersen f. 30.06.1788 d. 22.06.1855, søn af Peder Hansen og Ellen Christensdatter (96+59). Han blev gift den 31.05.1821 med Maren Lauritsdatter f. 21.03.1799 d. 23.03.1890, datter af husmand Laurits Henningsen og hustru Bodil Jensdatter fra Tranderup (130). Maren var enke efter kådbo Hans Hansen fra Tranderup (105).

Da han blev gift overtog Christen Pedersen sin kones første mands kåd i Tranderup (105), og da han 3 år senere også overtager dette kåd i Vindeballe (59), har han dermed to kåd. Begge disse kåd bliver drevet fra huset i Tranderup. Huset i Vindeballe bliver revet ned, tilsyneladende før 1827, og i mange år ligger grunden hen som vildnæs.

Børn:

1. Hans Hansen Pedersen f. 1822 d. før 1828.

2. Peder Hansen Pedersen f. 03.09.1823. Han overtog faderens ejendom.

3. Hans Hansen Pedersen f. 18.12.1828.

4. Lars Hansen Pedersen f. 12.08.1834.

En søn overtog begge kåd den 12.02.1867.

 

V. Peder Hansen Pedersen f. 03.09.1823 d. 17.03.1897. Ugift.

Den 31.10.1873 mageskiftede han noget jord med boelsmand Christen Lauritsen Christensen fra Tranderup (89), som derved overtog kådet i Vindeballe, matr. 21.

 

VI. Christen Lauritsen Christensen f. 31.08.1821 d. 14.07.1893, søn af gårdmand Peder Christensen og hustru Maren Nielsdatter fra Tranderup (89). Han blev gift den 04.08.1854 med Mette Marie Knudsen f. 13.11.1829 d. 01.12.1889, datter af husmand og kromand Hans Peder Knudsen i Vindeballe (72).

Christen var gårdmand i Tranderup (89). Se "Tiden før".

Desuden overtog han en anden ejendom i Vindeballe, nemlig matr. 43, 2 fag bygning ind mod kirkegårdsmuren.

Han overdrager ejendommen til en søn den 04.05.1893.

 

VII. Hans Peder Christensen f. 12.04.1867 d. 20.03.1944. Han blev gift den 23.11.1893 med Jensine Marie Pedersen f. 12.02.1872 d. 18.12.1956, datter af gårdmand Hans Jørgen Pedersen og hustru Maren Kirstine Christensen fra Horsagergård i Borgnæs (90). Hans Peder Chistensen købte en gård i Borgnæs (matr. 71b). Se "Tiden før".

Den 24.06.1893 sælger han en del af den oprindelige byggeplads til kådet, matr. 21b til Peder Christensen Pedersen fra Vandmøllen i Borgnæs (104).

Resten af den oprindelige byggeplads til kådet, matr. 21c sælger han den 03.06.1914 til Maren Hansen. Skødeprotokollen skriver godt nok C.P. Christensen som sælger, men det kan vel ikke passe. I hvert fald ses ingen ved det navn, at have købt parcellen. Se matr. 21c.

 

Vi følger herefter matr. 21b.

 

VIII. Peder Christensen Pedersen f. 06.02.1866 d. 01.01.1905, søn af snedker Peder Christensen Pedersen og Ane Marie Jensen fra Vindeballe, matr. 50.

Han blev gift den 10.05.1893 med Maren Pedersen f. 01.12.1866 d. 13.01.1955, datter af gårdmand Hans Jørgen Pedersen og hustru Maren Kirstine Christensen fra Horsagergård i Borgnæs (90).

Peder og Maren havde været i U.S.A. i nogle år, men vendte 	hjem i 1893. Efter at de kom hjem købte de matr. 21 b hvor de byggede "Iowas-Minde". Hurtigt efter købte de Vandmøllen i Borgnæs (104).

Den 13.12.1903 solgte de "Iowas-Minde" til dyrlæge Bang. Forinden havde huset i perioder været udlejet, bl.a. til gårdmand Peder Jensen Jørgensen fra Tranderup (88), som døde mens han boede i huset.

 

IX. P. C. Bang. Dyrlæge i Vindeballe. Skal også have boet i TR.

Han sælger huset den 23.09.1918.

 

X. Peter Petersen d. 1938. Ugift. boede der med husbestyrerinde.

Skifteattest som adkomst for arvingerne den 27.02.1939, og de videresælger straks huset for Kr. 7.000,-.

 

XI. Ørda Jensen, Menigheds-sygeplejerske.

 

Matr. 21d og 21f er 2 mindre parceller bag smedjen.

I dag ejes huset af Albert Rasmussen født på matr. 25a.