Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 59.

Matrikel 21c.

 

Matriklen var oprindeligt en del af byggepladsen til kåd nr. 59, hvortil der henvises. Ved et mageskifte fik matriklen samme ejerskab med matr. 42 og 43.

Matriklen ejes på den tid af gårdmand Hans Peder Christensen fra Borgnæs (90). Se "Tiden før".

Matr. 21c, en mindre byggeplads sælger han til enken Maren Hansen den 03.06.1914, enke efter Hans Jacob Hansen fra V. Bregninge.

 

I. Maren Hansen f. 03.06.1914. Hun blev gift med enkemand og gårdmand Jens Albertsen Hansen den 22.07.1919. Han var gårdmand i Borgnæs på Kammerrådgården (97), men havde indtil 1909 haft en anden gård i Vindeballe (45A).

Den 07.02.1923 solgte Jens Albertsen Hansen huset til Hilda Marie Eriksen.

 

II. Hilda Marie Hansen f. 22.11.1885, datter af husmand og skomager Anders Hansen og hustru Magdalene Christine Poulsen fra Øster Kippinge på Falster. Hun blev gift den 12.02.1911 i St. Rise med gårdmand Hans Peder Eriksen f. 25.10.1878, søn af gårdmand Hans Peder Eriksen og hustru Sidsel Marie Christensen fra Oldemark.

Børn:

1. Helena Eriksen. Hun blev gift ca. 1935 med Peder Albertsen Lauritsen f. 08.02.1905, søn af husmand Laurits Hansen Lauritsen og hustru Ane Margrethe Pedersen fra Vindeballemark, se Vindeballe matr. 22b.

 

Matr. 21d og 21f er 2 mindre parceller bag smedjen.