Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 56.

Matrikel 22a. Autocentralen og matr. 22b, som er kådbo jorden i Vindeballemark.

Ejendommen ligger øst for Vestengårdens oprindelige byggeplads, på den grund der senere huser Autocentralen og det tilhørende hus mod gaden, samt naboejendommen mod øst. Den første ejer vi kan følge ser ud til at være:

 

I. Mickel Hansen d. efter 1761. Mickel må have været gift 3 gange. Navnet på hans første hustru er ukendt, men de bor i Skovby da sønnen og den yngste datter blev døbt.

Børn:

1. Hans Mickelsen døbt 1.03.1724 i Bregninge.

2. Anna Mickelsdatter f. ca. 1725 d. 11.11.1791, 66 år gammel. Ikke fundet døbt.

3. Birte Mickelsdatter døbt 5.02.1727 i Bregninge, begravet 26.01.1736 i Tranderup, 7 år og nogle måneder gammel.

Hans første kone må være død ca. 1727.

Ved Jens Hansen Stages skifte den 2.12.1727, ser vi at hans enke overlader sit kåd til Mickel Hansen fra Bregninge. Det er kådet nr. 107 i Tranderup. Det er rimeligt at antage, at det allerede da var bestemt, at han skulle giftes med enken Gye d. 1743, enke efter en der hed Niels. I sit første ægteskab har hun 2 børn:

a. Rasmus Nielsen.

b. Johanne Nielsdatter. Hun blev gift i 1752 med kådbo Jens Rasmussen fra Tranderup (107), matr. 28.

Der er skifte efter Gye den 20.04.1743, og her erfarer vi, at kådbo Jens Rasmussen i Tranderup er gift med Mickel Hansens steddatter.

Efter Gyes død blev Mickel gift den 17.03.1743 i Tranderup med Sidsel Lauritsdatter d. ca. 1754. I 1745 da datteren Anna bliver gift med Christen Pedersen, oplyses det, at han bor i Vindeballe. Noget tyder altså på, at Mickel flytter til Vindeballe i 1743 efter giftermålet med Sidsel. Måske har kådet tilhørt hendes far eller også var hun enke, da hun blev gift med Mickel, selv om det ikke fremgår af kirkebogen.

Der er skifte efter Sidsel den 22.11.1754. Da bor Mickel i Tranderup. Ved Sidsels skifte erfarer vi at Mikkel Hansen overdrager kådet i Tranderup til en svigersøn.

Dette kåd i Vindeballe, ser det ud til, at Mickel overdrager til Christen Pedersen, som har ejendommen ved udskiftningen i 1774. Formodentlig har han dog overtaget kådet, da han blev gift med Anna Mickelsdatter.

 

II. Christen Pedersen f. ca. 1723 d. 25.09.1785, 62 år gammel. Han var skrædder i Skovby før han blev gift. Han blev gift den 19.09.1745 i Tranderup med Anna Mickelsdatter f. ca. 1725 d. 11.11.1791, 66 år gammel.

Børn:

1. Sidsel Christensdatter f. 1753. Hun blev gift med husmand Hans Nielsen d. 24.11.1830, se Tranderup (118).

2. Christen Christensen f. 1754. Han overtog ejendommen.

3. Mikkel Christensen f. 22.10.1756 d. 23.01.1837. Han blev gift den 06.01.1793 med enken Maren Clausdatter f. 29.09.1763 d. 16.03.1837, enke efter boelsmand Erik Hansen fra Ø. Bregninge (11), og datter af snedker Claus Jensen fra V. Bregninge. Mikkel overtog Erik Hansens boel i Ø. Bregninge (11).

4. Rasmus Christensen f. 1761.

Den 28.07.1785, kun kort tid før sin død, afstod Christen Pedersen kådet til den ældste søn.

 

III. Christen Christensen f. 1754 d. 09.01.1794. Han blev gift med Marie Kirstine f. ca. 1754 d. 05.09.1814. Hendes forældre har jeg ikke fundet.

Børn:

1. Christen Pedersen Christensen f. 1782.

2. Birthe Marie Christensen f. 1787 d. 1855. Hun blev gift den 22.08.1812 med boelsmand Rasmus Pedersen f. 09.07.1775 d. 13.03.1843 fra Ø. Bregninge (1).

3. Christen Andersen Christensen f. 15.04.1787 d. før 1803.

4. Peder Christensen f. 27.11.1791.

5. Christen Pedersen f. 25.03.1793. Ikke set konfirmeret.

Ifølge folketællingen i 1803 er den ældste søn national rekrut. Fra folketællingen ser vi også, at maler Jacob Martini bor til leje hos dem. Hans kone døde samme år (1803). Hans far Christian Martini havde latineseret sit efternavn "Mathiassen". Han var fra Ornumgård i Tranderup (83). Se også Tranderup kro.

Der afholdes skifte efter Christen og Marie Kirstines død den 20.05.1817. Den ældste søn overtager ejendommen. For sønnen Peder Christensen mødte ved skiftet hans farbror Mikkel Christensen fra Ø. Bregninge (11), hvorfor det må formodes, at Peder er borte fra øen.

 

IV. Christen Pedersen Christensen f. 1782 d. 22.01.1827, 46 år gammel. Han blev gift i Bregninge den 26.08.1814 med Johanne Pedersdatter f. 25.07.1790 d. 1861, datter af boelsmand Peder Lauritsen og hustru Johanne Christensdatter fra Ø. Bregninge (5).

Børn:

1. Marie Pedersen f. 05.04.1815 d. 08.02.1836. Hun og hendes mand overtog ejendommen efter stedfaderen.

 

Christen Pedersen anvender ikke sit efternavn Christensen, og datteren får da også efternavnet Pedersen.

Ved skiftet den 26.06.1827 oplyses det, at enken skal giftes med Jens Pedersen som overtog ejendommen.

 

V. Jens Pedersen f. 22.01.1786 d. 1834, søn af boelsmand Peder Madsen og hustru Karen Pedersdatter fra Vindeballe (50). Han blev gift den 16.10.1827 med Johanne Pedersdatter f. 25.07.1790 d. 1861, Chisten Pedersens enke.

Børn:

1. Christen Pedersen f. 11.01.1828.

 

Der er skifte efter Jens Pedersen den 13.12.1834, og her får vi at vide at enken skal giftes med Hans Christensen.

 

VI. Hans Christensen f. 04.11.1798 d. 03.01.1860, søn af boelsmand Christen Jørgensen og hustru Maren Hansdatter fra V. Bregninge (188). Hans Christensen havde egentlig arveret til sin fars gård i V. Bregninge, men den 07.03.1829 afstod han denne ret mod en godtgørelse på 160 Rd.

Den 13.02.1835 blev han gift i Tranderup med Johanne Pedersdatter f. 25.07.1790 d. 1861, Jens Pedersens enke. Herved overtog han Jens Pedersens kåd i Vindeballe (56), som han senere overlod til steddatteren og hendes mand, som blev gift samme dag som Hans Christensen og hendes mor, Johanne Pedersdatter.

Den 06.12.1852 køber Hans Christensen en del af en halvgård i Skovby (123A) som han dog sælger igen den 11.10.1859.

Hvornår kådet er overdraget til steddatteren har jeg ikke kunnet se nogen steder.

 

VII. Jens Albertsen Jensen f. 03.03.1812 d. 04.04.1851, søn af smed Albert Jensen og hustru Sidsel Christensdatter fra Vindeballe (78). Han blev gift den 13.02.1835 med Marie Pedersen f. 05.04.1815 d. 08.02.1836, datter af kådbo Christen Pedersen og hustru Johanne Pedersdatter fra Vindeballe, se ovenfor. Da Marie havde arveret til sit fødehjem, overtog Jens Albertsen Jensen dette Kåd, nr. 56, matr. 22 i Vindeballe. Udover at være smed var han altså også kådbo på den ejendom som senere kom til at huse "Autocentralen".

Marie dør efter knap 1 års ægteskab, hvorefter der går nogle år, før Jens Albertsen Jensen igen gifter sig.

Han blev gift den 11.08.1843 med Birthe Marie Lauritsen f. 27.04.1821 d. 29.12.1879, datter af gårdmand Christen Lauritsen og hustru Ane Marie Clausdatter fra Lundsgård i Vindeballe (44). Der henvises til nr. 78.

Hvornår Jens Albertsen Jensen afhænder kådet har jeg ikke kunnet se i protokollerne.

Muligvis er det sket ret hurtigt efter Maries død, idet brandcatasten 1837 har næste ejer som Rasmus Lauritsen.

Bygningerne udgør 6 fag stuehus og 3 fag stald. Ejendomsværdi 150 Rd.

 

VIII. Rasmus Lauritsen f. 06.04.1805 d. før 1891, søn af husmand Laurits Pedersen og Gie Christiansdatter fra Tranderup. Han blev gift i Tranderup den 08.12.1826 med Birthe Cathrine Nielsen f. 15.08.1806 d. 27.12.1891, datter af rebslager Niels Jensen Tørring og hustru Birthe Cathrine Feldballe fra Tranderup. Birthe døde hos en søn i Ærøskøbing.

Omtales som inds. i 1850 ved datterens konfirmation.

I 1871 ved datterens bryllup omtales han som husmand.

Alle børnene er konfirmeret mens de boede i Vindeballe.

Børn:

1. Laurits Pedersen Lauritsen f. 07.12.1827.

2. Niels Jensen Lauritsen f. 08.12.1828.

3. Peder Christensen Lauritsen f. 15.04.1831 i Rinkenæs.

4. Gie Kathrine Lauritsen f. 14.07.1833.

5. Birthe Kathrine Lauritsen f. ca. 1836 blev gift den 08.05.1870 med ungkarl Niels Simonsen af Bondebyen, 27 år gammel.

6. Ane Marie Lauritsen f. 15.01.1837.

7. Bodil Marie Lauritsen f. 16.11.1842. Hun blev gift i Slesvig den 01.09.1871 med Christian Christiansen af Rise sogn.

8. Rasmus Hansen Lauritsen f. 11.11.1847.

9. Laurits Pedersen Lauritsen f. 04.07.1850. Han var grossist i Ærøskøbing. Kendt som Lars Grosserer.

Hvor længe Rasmus Lauritsen bebor ejendommen er mere end protokollerne kan svare på.

Tilsyneladende sælger Rasmus Lauritsen til sin nabo Albert Knudsen (57). Efter Alberts død blev hans enke Kirsten Albertsdatter gift med boelsmand Hans Madsen fra Langagergård (54) i Vindeballe. Efter Hans Madsens død overlod hun dette kåd til en søn af hendes første ægteskab den 29.11.1865.

 

IX. Knud Lauritsen Knudsen f. 20.02.1832, søn af kådbo Albert Knudsen og hustru Kirsten Albertsdatter fra Vindeballe (57). Han blev gift den 24.09.1858 med Ane Marie Albertsen b. 16.01.1838 d. 1888, datter af boelsmand Erik Albertsen og hustru Ane Margrethe Lauritsdatter fra Vindeballe (49b).

Børn:

1. Albert Knudsen f. 30.09.1860. Han overtog ejendommen efter sin bror.

2. Erik Albertsen Knudsen f. 22.08.1863 d. 17.02.1941. Han overtog huset efter faderen.

3. Hans Madsen Knudsen f. 27.11.1868. Han skal være rejst til USA, hvor han var smed og guldgraver.

4. Ane Margrethe Knudsen f. 08.12.1870. Hun blev gift med Peder Rasmussen Hansen fra Søby. De rejste til USA.

5. Knud Lauritsen Knudsen f. 13.08.1875 d. 03.08.1949. Han rejste til USA. Knud blev gift i 1904 med Anne Margrethe Pedersen f. 22.11.1881 d. 03.03.1947, datter af Hans Christian Pedersen og hustru Kirsten Rasmussen fra Vindeballemark. Se også Voderup matr. 56. De rejste til USA, Knud i 1902 og Anne i 1904. Knud havde en gård ved Los Banos i Californien.

6. Jens Christensen Knudsen f. 03.10.1876. Han rejste til USA, hvor han arbejdede som smed. Han blev gift med en Sønderjyde. De fik ingen børn.

7. Laurits Hansen Knudsen f. 09.04.1881 d. 1924. Han rejste til USA. Han blev gift med Agnes Madsen fra Dunkær. De fik en datter ved navn Marie Cerlie Knudsen.

Knud Lauritsen Knudsen sælger jorden matr. 22b til Claus Christensen Lauritsen fra Vindeballe (76) matr. 25b.

Huset matr. 22a overtages af en søn den 02.03.1890.

 

X. Erik Albertsen Knudsen f. 22.08.1863 d. 17.02.1741. Ejendommen i Vindeballe sælger han til sin bror Albert Knudsen den 02.03.1890, hvorefter han rejser til USA. Han vender dog hjem til Danmark efter nogle år i USA og køber den 16.08.1904 en ejendom ved Strandhusene i Vindeballemark, matr. 39a hvortil der henvises.

Han blev gift den 23.03.1905 i St. Rise med Anne Marie Kromann f. 23.12.1873, datter af boelsmand Hans Andersen Kromann og hustru Cathrine Marie Kromann fra Dunkær (226).

 

XI. Albert Knudsen f. 30.09.1860. Han blev gift med Cathrine Marie Jensen f. 1860, datter af parcellist Philip Andersen Jensen og hustru Sidsel Marie Caspersen fra Voderup (21).

Han sælger ejendommen til 2 søstre fra Voderup den 01.04.1896 og flytter til Kibæk nær Herning, Jylland.

 

XII. Inger Kirstine Olsen f. 07.01.1846 d. 1916. Hun forblev ugift. Hun boede sammen med søsteren Egidie Olsen f. 24.08.1849 d. 03.02.1932. Hun forblev ugift. De var begge døtre af parcellist Niels Hansen Olsen og hustru Sidsel Lauritsen fra Voderup matr. 37.

Begge søstrene ernærede sig som væversker og strygepiger.

Egidia døde hos gårdejer Hans Pedersen Hansen i Ulbølle på Fyn, som var gift med Sidsel Olsen, en datter af hendes bror Peder Olsen fra Voderup (37).

Den 08.03.1932 overtages huset af søstrenes arving Sidsel Olsen, som atter sælger huset den 23.06.1933 til mekaniker Hans Jørgen Nielsen.

 

XIII. Hans Jørgen Nielsen født 8.11.1906 d. 29.04.1973, søn af parcellist Laurits Andersen Nielsen og hustru Anne Marie Hansen fra Voderup matr. 4. Han blev gift den 4.01.1942 med Jensine Andrea Andersen f. 16.09.1909.

Hans drev "Autocentralen" (Maskinstation og autoværksted) i Vindeballe, og var kendt som "Hans Auto".

Børn:

1. Dødfødt pige f. 10.09.1943.

2. Erna Marie Nielsen f. 07.06.1945.

3. Ruth Emmy Nielsen f. 25.07.1947.