Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 58.

Matrikel 24.

Denne ejendom ligger mellem Toftegårds oprindelige byggeplads, matr. 8, og Rugagergårds oprindelige byggeplads, matr. 10. Det er nord for gaden.

 

I. Mikkel Rasmussen f. ca. 1723 d. ca. 1790, søn af boelsmand Rasmus Clausen og Anna Knudsdatter fra Stokkeby (273). Han blev gift med Karen Christensdatter f. ca. 1726 d. 03.08.1796, datter af husmand Christen og hustru Ellen fra L. Rise (335).

Se (113) og (107) i Tranderup og 273 i Stokkeby.

Børn:

1. Hans Mikkelsen f. 08.03.1769. Han overtog ejendommen.

Enken afstår ejendommen til sønnen.

 

II. Hans Mikkelsen f. 08.03.1769 d. 25.10.1852. Han blev gift i Rise den 04.12.1796 med Karen Olesdatter døbt 23.09.1770 d. 08.03.1848, datter af boelsmand Ole Rasmussen og hustru Karen Jørgensdatter. Karen var enke efter husmand Jens Mikkelsen f. 1745 d. 1796 fra Stokkeby, født på (277).

Børn:

1. Jens Mikkelsen Hansen f. 1797.

2. Mikkel Rasmussen Hansen f. 1799.

3. Ole Rasmussen Hansen f. 21.02.1802 d. 13.07.1893. Han blev gift i Ærøskøbing den 01.05.1828 med Sidsel Marie Hansdatter f. 11.03.1804 d. 15.04.1871, datter af husmand Hans Rasmussen og hustru Marie Caspersdatter. Ole Rasmussen Hansen købte en gård i St. Rise (170).

Hans Mikkelsen ejede også en parcel i Voderup på 1 Tdl. 4 Skp. i Pilekærsmarken. Denne solgte han den 15.10.1798 til ungkarl Hans Nielsen i Voderup, senere parcellist på Voderup, matr. 40.

Kådboejendommen solgte han 11.12.1798 til Sætteboelsmand Jørgen Hansen fra Tranderup.

Den 18.12.1798 købte købte Hans Mikkelsen en gård i Stokkeby på auktion (273). Denne gård solgte han igen på auktion den 05.12.1828 for 272 Rd. Hans Mikkelsen flyttede derefter til Stokkeby hvor han boede som indsidder og ernærede sig som daglejer. Da hustruen døde var han almisselem. Se Rise sogns gårde.

 

III. Jørgen Hansen f. 18.10.1772 d. 11.01.1846, søn af boelsmand Hans Jensen og hustru Ane Kathrine Jørgensdatter fra Vindeballe (43). Endnu mens han var ungkarl havde han en ejendom i Voderup, matr. 12.

Jørgen Hansen blev gift den 09.04.1797 med Ellen Christensdatter f. 06.12.1750 d. 15.05.1824, enke efter boelsmand Peder Hansen fra Tranderup (96), og datter af kådbo Christen Jensen og hustru Anna Hansdatter fra Vindeballe (59).

Den 14.08.1809 solgte han kådboejendommen (58) til Thomas Christensen.

Efter at Jørgen Hansen blev gift overtog han Kegnæsgård (96) som sætteboelsmand. Denne gård havde han indtil den 14.04.1812 hvor han overlader den til en stedsøn. Året før havde han overtaget sin fars gård (42).

Efter Ellens død blev han gift den 24.09.1830 med Ane Marie Hansdatter f. 29.01.1790 d. 14.02.1837, datter af parcellist Hans Olsen og hustru Karen Albertsdatter fra Voderup, matr. 27.

Efter Ane Maries død blev Jørgen Hansen gift den 05.05.1843 med Sidsel Marie Clausdatter f. 26.03.1807 d. 20.05.1844, datter af boelsmand Claus Christensen og hustru Sidsel Hansdatter. Hun var hans søsterdatter, hvorfor der måtte søges kongelig tilladelse på grund af det nære slægtsforhold.

 

IV. Thomas Christensen f. 07.12.1760 d. 16.05.1828, søn af kådbo Christen Thomsen og hustru Ane Marie Andersdatter fra V. Bregninge. Han blev gift den 02.03.1794 med Anne Margrethe Christensdatter f. 27.01.1776 d. 27.02.1838, datter af Christen Pedersen (Frankemand) og hustru Kirsten Madsdatter fra Ø. Bregninge (10). Thomas overtog en del af sin svigerfars gård, som efter frasalg af jord nu var på ca. 12 tønder land. Thomas købte også Halmø efter svigerfaderen den 20.06.1799, men beholdt den ikke ret længe, da han sælger den igen den 16.09.1799. Køberne var da 4 bønder fra Bregninge by og en parcellist fra Havrekobbel.

Børn:

1. Christen Thomsen f. 1795. Han blev gift i 1817 med enken Sidsel Clausdatter, enke efter Anders Eriksen fra Skovby.

2. Anne Marie Thomasdatter f. 17.10.1796 d. 03.02.1879. Hun blev gift med boelsmand Peder Pedersen Brandt f. 18.09.1791 d. 29.02.1880 fra Ø. Bregninge (9).

3. Kirsten Thomasdatter f. 16.07.1800 d. 21.08.1874. Hun blev gift den 06.12.1818 med boelsmand Christen Pedersen f. 11.11.1792 d. 02.05.1844 fra Skovby (125B).

4. Anna Thomasdatter f. 29.09.1802. Hun og hendes mand overtog kådet i Vindeballe (58).

5. Johanne Thomasdatter f. 1807 d. før faderen.

Den 14.05.1825 købte han en halvgård i Skovbymark (125B) som en anden svigersøn overtog. Fra skiftet efter hans død, får vi at vide, at han har lånt 400 Rd. til sin bror Knud Christensen som var Kådbo og bødker i Tranderup (110), og at pengene menes at være tabt.

Udover at være gårdejer og kådbo var Thomas også rebslager, som så mange andre i Bregninge på den tid. Tilsyneladende er han en af dem der sælger mest, både til Marstal og øens andre sogne, da det fra skifterne ses, at han ofte havde penge tilgode.

Thomas Chistensen bor i Ø. Bregninge, så formentlig har kådbo ejendommens bygninger, været udlejet i denne periode.

Kådet (58) og gården i Ø. Bregninge (10), overdrager han til en svigersøn den 26.01.1829. Kådet i Vindeballe er forsikret for 30 Rd. og er på 4 fag.

 

V. Jørgen Hansen Rasmussen f. 10.09.1804 d. 22.09.1887, søn af møller Rasmus Jørgensen og hustru Maren Madsdatter fra Bregninge Mølle (Skovby 119). Han blev gift den 31.05.1829 med Anna Thomasdatter f. 29.09.1802 d. 22.02.1877.

Børn:

1. Maren Jørgensen f. 1830 d. 1850.

2. Anne Margrethe Jørgensen f. 1839 d. efter 1860.

Begge døtrene dør før faderen. Kådet i Vindeballe (58), sælger han den 05.03.1852. Gården i Ø. Bregninge sælger han den 04.04.1885.

 

VI. Christian Anton Wilhelm Kromann f. 1811 d. 26.03.1884, søn af husmand ved Vrå og borger i Ærøskøbing Erik Lauritsen Kromann og hustru Anne Margrethe Jensdatter Birkholm. Han blev gift den 17.01.1834 med Helene Margrethe Lorensen f. 1800 i Ærøskøbing d. 05.07.1863, datter af Lorents Lorensen og hustru Margaretha Lorensen.

Efter Helenes død blev han gift med Christiane Andersdatter f. ca. 1819 d. 21.08.1901, datter af Anders Thomsen og hustru Margrethe Frederikke Pedersdatter fra Vester Aaby. Hun var enke og hendes første mand hed Erik Laurits Johansen Kromann fra Vester Aaby.

Før han købte dette kåd, havde Christian været kromand i Vindeballe, se matr. 43.

En slægtning Christian Ludvig Johannes Kromann arver ejendommen den 25.07.1902, hvorefter han sælger bygninger og grund matr. 24a til maler Peder Mathiesen og den 10.07.1902 jorden matr. 24b til gårdmand Jens Albertsen Hansen i Vindeballe (45A). Se "Tiden før".

Nedenfor følger vi bygningerne, matr. 24a.

 

VII. Peter Mathiesen f. 06.09.1872 fra Als. Han blev gift i Kettinge på Als den 10.11.1897 med Anne Cathrine Madsen født 02.11.1876 død 25.07.1928, datter af parcellist Christen Mathiesen Madsen og hustru Kirstine Rasmussen fra Voderup, matr. 32.

Peder var malermester i Vindeballe.

Børn:

1. Anne Kathrine Mathiesen f. 15.03.1899 i Asserballe på Als. Hun blev gift den 10.02.1929 med enkemand Rasmus H. Bærendtsen f. 26.07.1894, søn af husmand Laurits Bærendtsen og hustru Ane Margrethe Nissen fra Stæremose. Rasmus var præstegårdsforpagter på Avernakø.

2. Christian Mathiesen f. 08.05.1900. Han var maler. Han rejste til USA ..

3. Christen Christensen Mathiesen f. 10.04.1903. Nævnes blandt arvingerne. Brugsforeningsuddeler.

4. Christine Rasmine Mathiesen f. 04.06.1905. Flyttede til Asserballe på Als. Gift med en Møller.

5. Anna Petrea Mathiesen f. 13.01.1907. Hun blev gift den 23.01.1929 med maler Kristen Martinius Pedersen f. 23.01.1904 i Marstal, søn af købmand Kristen Jørgensen Pedersen og hustru Regina Kristensen fra Marstal.

6. Jørgen Christensen Mathiesen f. 28.12.1908.

7. Peter Mathiesen f. 22.03.1910. Han var bager.

8. Julius Martinius Mathiasen f. 12.04.1912. Han var tømrer.

9. Carl Madsen Mathiasen f. 24.11.1914. Han var vognmand.

10. Alfred Mathiasen f. 09.06.1919. Mekaner og autoforhandler i Dunkær. Han blev gift den 18.10.1942 med Agnes Kristensen f. 06.01.1925 i Ø. Bregninge, datter af arbejdsmand Albert Lauritsen Kristensen og hustru Ane Eline Elisabeth Nicolaisen fra Ø. Bregninge. Da de blev gift var Alfred mekaniker i Vindeballe og Ane var husassistent i Olde.

Peter Mathiesen sælger en mindre del af sin parcel, mod vest, til skrædder Hans Lauritsen Christensen fra Voderup i 1932. Herved opstår der en ny ejendom i Vindeballe, matr. 24c.

Der er skifte efter Peter Mathiesen (eller konen) den 14.02.1951. Arvingerne sælger den ene halvdel af ejendommen den 14.02.1951 til smedesvend Peder Clausen Christensen f. 09.04.1929, søn af smed Kristen Clausen Christensen og hustru Anne Marie Rasmussen fra Vindeballe, matr. 61. Denne del af ejendommen er matr. 24a.

Den anden halvdel blev solgt til autolakerer Harald Ejnar Therkelsen f. 28.09.1920 og hustru Else Agnethe Clausen f. 18.06.1926, som i forvejen boede til leje i den del af huset. Det er matr. 24d.

I en del år var der telefoncentral i huset.