Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 76.

Matrikel 25.

Ved udskiftningen i 1774 er Laurits Persen indehaver af ejendommen. Der bygges nyt hus på parcellen ved Stranden.

 

I. Laurits Pedersen (Persen) d. 1794. Han blev gift i 1770 med Syndet Jensdatter f. ca. 1743 d. 20.09.1820.

Børn:

1. Johanne Lauritsdatter f. 1771.

2. Jens Peder Lauritsen f. 1775.

3. Peder Lauritsen f. 1777.

4. Maren Lauritsdatter f. 1781 d. 23.06.1830. Hun blev trolovet den 14.01.1808 med Hans Jensen Rabe f. 14.04.1780 i Ærøskøbing d. 05.10.1826. De boede i Vindeballe på ukendt ejendom i det østlige Vindeballe som indsiddere.

5. Anna Lauritsdatter f. 1782.

Ejendommen overlades til sønnen Peder Lauritsen.

 

II. Peder Lauritsen (Larsen) f. 1777. Han blev gift med Maren Jørgensdatter.

Børn:

1. Maren Johanne Kirstine Larsen f. 07.01.1820. Ikke set konfirmeret i Tranderup.

2. Claus Christoffer Larsen f. 06.05.1823. Ikke set konfirmeret i Tranderup.

Ejendommen sælges den 10.03.1826.

 

III. Knud Knudsen Lauritsen f. 27.05.1797 d. 24.11.1888, søn af boelsmand Laurits Hansen og hustru Ane Margrethe Jørgensdatter fra Lundsgaard i Vindeballe (44). Han blev gift den 29.10.1826 med Anne Cathrine (Chatrine) Clausdatter f. 03.01.1799 d. 16.11.1854, datter af boelsmand Claus Christensen og hustru Sidsel Hansdatter fra Fogedgaarden i Tranderup (88). Knud var skrædder i Vindeballe.

Børn:

1. Claus Christensen Lauritsen f. 13.04.1829. Han overtog ejendommen efter faderen.

Ejendommen blev overladt til sønnen den 13.06.1880.

 

IV. Claus Christensen Lauritsen f. 13.04.1829 d. 26.08.1924. Han blev gift den 17.06.1859 med Dorothea Christensen f. 19.01.1841 d. 08.12.1908, datter af gårdmand Laurits Hansen Christensen og hustru Birthe Kirstine Winther (86). Udover at passe sit lille landbrug var Claus også skrædder i Vindeballe.

Børn:

1. Anne Kathrine Lauritsen f. 16.04.1860.

2. Knud Knudsen Lauritsen f. 20.09.1861. Han var lærer i Svendborg.

3. Laurits Hansen Lauritsen f. 08.02.1863. Han blev gift den 27.04.1902 med Ane Margrethe Pedersen f. 18.09.1874, datter af kådbo Peder Albertsen Pedersen og hustru Ellen Marie Hansen fra Vindeballe matr. 23. Se matr. 23.

4. Albert Christensen Lauritsen f. 16.06.1865.

5. Mads Peder Lauritsen f. 27.03.1867 d. 1962. Han var skrædder i London i mange år, men på sine gamle dage opholdt han sig i København.

6. Birthe Kirstine Lauritsen f. 20.05.1868. Ved folketællingen i 1901 omtales hun som modehandlerinde.

7. Dorothea Lauritsen f. 27.05.1870.

8. Anne Margrethe Lauritsen f. 22.06.1873.

9. Anne Marie Lauritsen f. 17.03.1878.

10. Christen Pedersen Lauritsen f. 10.02.1882.

Ejendommen deles således at Anne Margrethe Lauritsen og Anne Marie Lauritsen får huset i Vindeballe matr. 25a den 23.04.1909 og sønnen Laurits Hansen Lauritsen får jorden i Kringlemose matr. 22b og 25b den 13.10.1902.

(((Matr. 25 deles således:

Matr. 25a til Niels Pedersen Rasmussen.

Matr. 25b til Peder Albertsen Lauritsen (Kringlemose)

Matr. 25c til Josef Adolph Jung

Matr. 22a til Hans Jørgen Nielsen - men det var først senere han fik den. Før ham havde Egidia og Inger Kirstine Olsen huset. Så vidt jeg kan se er der ingen forbindelse til overstående. (se 56).

Matr. 22b til Peder Albertsen Lauritsen.)))

Vi følger her jorden matr. 25b.

 

V. Laurits Hansen Lauritsen f. 08.02.1863. Han blev gift med Ane Margrethe Pedersen f. 18.09.1874, datter af skrædder og kådbo Peder Albertsen Pedersen og hustru Ellen Marie Hansen fra Vindeballe matr. 23.

Laurits overtog sin svigerfars hus i Vindeballe, men solgte det få år senere.

Børn:

1. Dorothea Marie Lauritsen f. 06.04.1903.

2. Peder Albertsen Lauritsen f. 08.02.1905. Han overtog ejendommen efter sin far.

3. Ellen Katrine Ægidie Lauritsen f. 30.04.1909.

Ejendommen matr. 22b, 25b blev overdraget til sønnen.

 

VI. Peder Albertsen Lauritsen f. 08.02.1905. Han blev gift ca. 1935 med Helena Eriksen, datter af gårdmand Hans Peder Eriksen og hustru Hilda Marie Hansen. Se Vindeballe matr. 21c.

Børn:

1. Hans Erik Lauritsen f. 24.12.1935. Han blev gift den 30.11.1968 med Bente Groth-Christensen f. 25.07.1941, datter af parcellist Johan Groth-Christensen og hustru Edith Jensine Hansen fra Voderup, matr. 5. Han overtog ejendommen efter faderen.

2. Magda Lauritsen.

Den 20.11.1935 låner Peder A. Lauritsen Kr. 5.000,- af sin svigermor Hilda Marie Eriksen. Renten var 4%.

Ejendommen i Kringlemose blev overdraget til sønnen.