Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 76.

Matrikel 25a.

Den 29.04.1909 deler Claus Christensen Lauritsen sin ejendom matr. 25, hvorved 2 døtre arver huset til matr. 25, der herefter er matr. 25a.

 

I. Anne Margrethe Lauritsen f. 22.06.1873 og Anne Marie Lauritsen f. 17.03.1878, begge døtre af skrædder Claus Christensen Lauritsen og hustru Dorothea Christensen fra Vindeballe matr. 25.

Anne Margrethe Lauritsen f. 22.06.1873 blev gift den 13.04.1925 med træskomager og enkemand Peder Christensen Lauritsen f. 03.05.1867, søn af boelsparcellist Laurits Jensen Lauritsen og hustru Sidsel Marie Christensen fra Tranderup Nørremark, Tranderup matr. 46b.

Peder havde en anden ejendom i Vindeballe, se matr. 49 og 48c.

Efter vielsen overtog han Anne Margrethe Lauritsens halve del af huset matr. 25a, som hun havde arvet efter sin far. Begge søstrene og Peder Christensen Lauritsen solgte dog matr. 25a den 12.08.1925.

 

II. Hans Kok f. 11.06.1893, søn af styrmand Jørgen Rasmussen Kok fra Marstal. Han blev gift den 14.11.1919 med Ane Marie Lauritsen f. 03.01.1896, datter af parcellist Laurits Rasmussen (Eriksen) Lauritsen og hustru Sidsel Marie Christensen fra Voderup, matr. 22b.

I 1922 havde havde Hans Kok overtaget sin svigerfars hus i Voderup. Dette solgte han dog året efter, for et par år senere, at købe denne ejendom i Vindeballe (matr. 25a).

Den 02.06.1927 solgte han dog også matr. 25a.

 

III. Niels Peder Rasmussen f. 21.04.1896, søn af ugift Egidie Albertsen fra Skovby. Egidie var en søster til Karen Albertsen, gift med Jens Rasmus Hansen fra matr. 45.

Han blev gift den 19.11.1922 med Anna Jensen f. 13.10.1900, datter af murer Mads Pedersen Jensen og hustru Karen Kristine Mathiesen fra Ø. Bregninge. Han var skorstensfejer, tækkemand, hjemmeslagter og skatteopkræver.

Han indrettede slagtehus i en del af huset.

Børn:

1. Karen Mathilde Rasmussen f. 16.02.1926. Als.

2. Edith Rasmussen.

3. Mary Rasmussen. Als.

4. Albert Rasmussen. Iowas Minde, matr. 21.

5. Niels Rasmussen.