Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 67.

Matrikel 26.

Ved udskiftningen i 1774 er Jens Albertsen besidder af denne husmandsejendom, som ved matrikuleringen i 1867 får matr. nr. 26.

I 1827 vurderes huset til 100 Rd., 5 fag stuehus og 3 fag stald.

Huset ligger på den nordlige side af Vindeballegade, mellem matr. 30b mod vest og matr. 54b og 7c mod øst. Jorden ved Strandhusene er matr. 26a, som er den parcel der ligger på hjørnet hvor vejen langs landgrøften møder Præstens vej fra Vindeballe.

 

I. Jens Albertsen f. 1742 d. 15.10.1824. Han var søn af kådbo Albert Rasmussen og hustru Maren Rasmusdatter fra Vindeballe (57). Jens blev gift i 1776 med Sidsel Hansdatter f. 1740, datter af husmand Hans Jørgensen Sytækker og hustru Kirsten fra Vindeballe (75).

Børn:

1. Zidsel Jensdatter f. 1776 d. 24.12.1776.

2. Margrethe Jensdatter død ca. 1781.

Udover disse to børn som begge døde små, havde Jens Albertsen og hustru en plejedatter Sidsel Marie Lauritsdatter f. 1786, en datter af Jens's afdøde bror Laurits Albertsen som havde været husmand i Ommel. Hun blev gift den 29.01.1815 med skipper og husmand Mads Nielsen Knudsen f. 27.11.1792, søn af kådbo Niels Knudsen og hustru Magdalene Cathrine Jensdatter fra Tranderup (111). Mads Nielsen Knudsen købte 3 tønder land i Tranderup, Lerbjerg. Se Tranderup matr. 46,47 og 49.

Der er skifte den 06.03.1820. Hus og jord sælges til Jens Rasmussen Pedersen. Indboet skal plejedatteren og hendes mand have.

Der skulle svares aftægt til Jens Albertsen og hustru.

 

II. Jens Rasmussen Pedersen f. 26.07.1794 d. 21.04.1864, søn af sætteboelsmand Peder Jensen og hustru Johanne Peitersdatter fra Vindeballe (47). Jens blev gift den 03.07.1818 med Birthe Marie Nielsdatter f. 04.01.1794, datter af kådbo Niels Knudsen og hustru Magdalene Cathrine Jensdatter fra Tranderup (111). Hun var altså en søster til Jens Albertsens plejedatters mand, Mads Nielsen Knudsen, se ovenfor.

Børn:

1. Johanne Pedersen f. 11.12.1818. Hun blev gift den 04.05.1838 med Hans Clausen Hansen f. 30.07.1809, søn af smed Jens Hansen (Jørgensen) og hustru Anne Hansdatter fra Borgnæs (132c). De boede ved Skræddergyden (Smedegyden) i Vindeballe.

2. Magdalene Pedersen f. 30.08.1821. Hun blev gift den 17.12.1843 med Hans Christensen fra Gudsgave.

3. Ellen Sophie Pedersen f. 03.08.1824 d. før 1827.

4. Ellen Sophie Pedersen f. 16.08.1827. Hun blev gift i Tranderup den 07.01.1853 med Jørgen Jørgensen fra V. Bregninge.

Jens Rasmussen Pedersen opfører hus på jorden ved Stranden, men det ser ud til, at han beholder huset i Vindeballe. Der afholdes skifte den 10.03.1864, og ejendommen afstås til en dattersøn, mod aftægt til Jens Rasmussen Pedersen og hustru samt til dattersønnens mor, Johanne Pedersen.

 

 

III. Peder Jensen Hansen f. 24.03.1843, søn af indsidder Hans Clausen Hansen og hustru Johanne Pedersen fra Vindeballe. Se ovenfor og Vindeballe 132c (Smeden i Borgnæs). Peder blev gift den 02.06.1864 med Bodil Marie Knudsen f. 08.06.1840 d. 10.07.1922, datter af kådbo Albert Knudsen og hustru Kirsten Albertsdatter fra Vindeballe (57).

Børn:

1. Jens Clausen Hansen f. 25.09.1874. Han overtog ejendommen efter faderen.

Den 28.10.1868 sælger Peder Jensen Hansen huset i Vindeballe, matr. 26b til murer Rasmus Eriksen Caspersen. Selv boede han og familien ved Stranden. Ved stormfloden den 13.11.1872 blev huset alvorligt beskadiget. En indsamling skaffede penge tilveje således at de skadeslidte kunne få hjælp til genopførelse af deres huse. Peders Jensen Hansen genopførte sit hus længere tilbage på marken.

Ved folketællingen i 1901 nævnes Peder Jensen Hansen som Møllebestyrer ved Borgnæsdals mølle.

Vi følger herefter matr. 26a.

 

IV. Jens Clausen Hansen f. 25.09.1874 d. 13.02.1944. Han blev gift den 15.12.1893 med Maren Knudsen f. 30.11.1872 d. 01.03.1929, datter af skipper Christen Knudsen og hustru Karen Pedersen fra Søby. Han købte huset ved Dæmningen, matr. 32a den 15.12.1895, men nogle år efter byttede han med sin far, således at han overtog denne ejendom ved Stranden (26a) og faderen huset ved Dæmningen (32a).

Børn:

1. Bodil Marie Hansen f. 27.03.1894. Hun blev gift den 17.02.1929 med Christen Olsen f. 29.05.1903, søn af husmand Ole Olsen og hustru Mette Marie Rasmussen fra Strandhusene nr. 71, matr. 28.

2. Christine Cathrine Hansen f. 16.11.1896. Da der var skifte efter moderen i 1929 boede hun i Allested og var ugift.

3. Peder Jensen Hansen f. 02.07.1900. Han blev gift den 29.08.1924 med Berta Katrine Rasmussen f. 29.08.1903, datter af hjulmand Rasmus Peder Rasmussen og hustru Frederikke Vilhelmine Olsen fra Godthåb, Ærø. Han var parcellist i Ø. Bregninge.

4. Christen Knudsen Hansen f. 06.04.1903. Han overtog ejendommen efter faderen.

Den 19.07.1905 køber Jens Clausen Hansen matr. 1e af sognepræst Strangen.

Den 31.08.1929 overdrager arvingerne efter Maren Knudsen ejendommen til Christen Knudsen Hansen, med aftægt til Jens Clausen Hansen.

 

V. Christen Knudsen Hansen f. 06.04.1903. Han blev gift i Rise den 09.07.1924 med Grete Matilde Hansen f. 27.01.1903, datter af kådbo Jens Jørgen Hansen og hustru Anna Nissen fra L. Rise (335). Grete var barn nr. 11 i en søskendeflok på 13, hvoraf flere emigrerede til USA.

Børn:

1. Anna Margrethe Hansen f. 23.10.1924.

2. Maren Hansen f. 18.06.1927.

3. Esther Hansen f. 30.11.1936.