Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 71.

Matrikel 28.

Se også Matr. 31.. Hartkorn Kvalitet 7 Skp. 8 fjdk.

Ved udskiftningen i 1774 bor Christian Hansen på ejendommen, som ligger syd for gaden i Vindeballe. Jorden ligger ved Stranden. NB.: Husene af matr. 27 og matr. 28 blev sammenlagt, billedet viser den sammenlagte ejendom, som den ser ud i dag.

 

I. Christian Hansen f. ca. 1730. Han blev gift med Margrethe Hansdatter f. ca. 1729 d. 08.04.1789, 60 år gammel.

Børn:

1. Hans Christiansen f. ca. 1762 d. 01.09.1829. Se nedenfor.

2. Hans Christian Christiansen.

3. Gie Christiansdatter f. 1763. Hun blev gift i 1796 med husmand Laurits Pedersen fra Tranderup (129).

Udover at passe sin ejendom var Christian også skrædder i Vindeballe. Han overlod ejendommen til den ældste søn den 12.10.1799.

 

II. Hans Christiansen f. ca. 1762 begravet 01.09.1829, 68 år gammel.

Hans blev gift 2. søndag efter påske 1800 med Anne Marie Jensdatter f. 1781 d. 28.10.1810, 29 år gammel, datter af kådbo Jens Pedersen og hustru Inger Pedersdatter fra Vindeballe (60).

Efter hendes død blev Hans gift 2. pinsedag 1811 med Ellen Marie Knudsdatter f. 1775 d. 27.01.1821, datter af boelsmand Knud Pedersen og hustru Ane Marie Thomasdatter fra Borgnæs (90).

I begge disse to ægteskaber var der ingen børn.

Efter Ellens død blev Hans gift i Marstal den 30.05.1821 med Ellen Cathrine Christensdatter f. 1792 d. 7.02.1857, datter af parcellist Christen Pedersen og hustru Birthe Cathrine Albertsdatter fra Trappendal (Trappeskov).

I tiden før 1819 er Hans Christiansen flyttet til Strandhusene (Ved Stranden) hvilket fremgår af testamente dateret den 28.11.1819 af Hans Chistiansen og Ellen Marie Knudsdatter, hvori de testamenterer hus og bo til den længstlevende.

Børn i 3. ægteskab:

1. Hans Christian Hansen f. 10.11.1823 d. 2.03.1906. Han giftede sig den 22.10.1847 med Kirsten Lauritsen f. 5.07.1823 d. 29.05.1891, datter af gårdmand Christen Lauritsen fra Lundsgård i Vindeballe (44). De fik 7 børn. Hans Christian købte Gravendal i Rise sogn - øens største gård på over 100 tønder land, altså efter vurdering en proprietær-gård. Skibsreder Bondehansen (Hans Clausen Christensen) i Marstal, som var hans fætter, hjalp ham til at købe Gravendal, og det var efter hans tilskyndelse at det blev denne gård, da han selv havde tænkt på Halmø. Den forrige ejer af Gravendal var Klestrup, hvis far var stor-købmand i Ærøskøbing. Klestrup var ilde lidt af befolkningen på grund af sin nationale indstilling. Han sad i stænderfor-samlingen, og lagde ved flere lejligheder det danske sprog hindringer i vejen. Efter 1864 fandt han det rådeligt at sælge. Klestrup byggede en villa ved Nevre (Aldersro), og nød der sin alders ro. Gravendal blev senere overtaget af Hans Christian's søn Lars Hansen, der som ældre solgte gården, for at få penge til sine 12 børn. Ved salget fik han også Rugagergård i Vindeballe i bytte, og den blev overladt til en svigersøn, men er dog siden kommet på andre hænder.

 

I Hans Christiansen tid er der tilkøbt ejendommen endnu en huspart jord ved Stranden. Det er ejendommen Vindeballe 73, senere matr. 31 (den østre part). Sælgeren har formentlig været Rasmus Lauritsen.

Efter at Ellen's bror Albert (se nedenfor) måtte sælge Damgården, fik hun en byttehandel i stand. Dette bytte skete den 07.09.1836, og udover de 2 husparter i Stranden skulle hun betale 400 Rd.

En mindre del af jorden i Stranden solgte hun dog til Rasmus Lauritsen den 26.11.1836. Det må være ham på (56).

Nu afdøde lokalhistoriker Jens Jensen, Voderup, har i sin slægtsbog noteret følgende om Ellen, som var en søster til hans oldefar: "Ellen var en meget energisk dame. Penge lånte hun hos nogle bønder i Tranderup, og såkorn hos bønderne i Vindeballe. Et lille karaktertræk hos Ellen kommer til udtryk ved, at da hun gik med tanker om at købe Damgården, skal hun have sagt: "Får jeg Damgården, river jeg skidteraserne ned og bygger brandmur op." Dette nåede hun virkelig, idet stuehuset er bygget i 1852, og det sidste stykke af stalden i 1857. Hun døde i dette år, og på sit dødsleje, sagde hun til sønnen: "Sælg i bare Damgården, for den kommer i ikke til at spinde silke på." Den blev solgt i 1866 for Rd. 15.000,-. Køberen var en anden Borgnæsbonde, Hans Jørgensen Pedersen fra Horsagergård. Han beholdt dog kun gården i knap 3 år."

 

III. Albert Christensen f. 24.05.1794 død 7.02.1866, søn af parcellist Christen Pedersen og hustru Birthe Cathrine Albertsdatter fra Trappendal (Trappeskov). Han blev gift den 3.07.1836 med Birthe Marie Mikkelsdatter f. 11.09.1785 d. 5.09.1859, datter af husmand Mikkel Thomsen og hustru Ingeborg Hansdatter fra Vindeballe.

Albert og Birthe fik ingen børn.

Den 29.04.1826 købte Albert Damgården i Borgnæs (efter sigende for Rd. 40,-). Sælgeren var Laurits Pedersen Rasmussen, som havde svært ved at klare de vanskelige tider efter 1813, hvorfor gården kom på auktion.

Damgården var dengang på ca. 60 tønder land. Noget af jorden var dog skilt fra til smedejord, og om denne smedejord - eller rettere ejendomsretten på denne jord, førte Albert proces i 1831. Han hævdede, at der efter kortet aldeles ingen smedejord var udlagt for Borgnæs, og at den såkaldte smedejord ligger i hans boelsgrunde, og tilhørte ham.

De andre Borgnæsbønder hævdede, at jorden havde været fælleseje siden udskiftningen, og processen endte da også med at Albert blev frakendt ejendomsretten til smedejorden. I 1861 da gården ejedes af Alberts søstersøn Hans Christian Hansen, opdagede denne, at han betalte skat af smedejorden, der jo var fælles jord ifølge ovenstående dom. De øvrige bønder tilbød derefter, at betale deres part, men Hans krævede, at de skulle erstatte ham, hvad han og hans moder havde betalt for meget. Dette nægtede de øvrige bønder, og henviste til rettens afgørelse. Resultatet af denne retsag foreligger desværre ikke.

Det pudsige ved ovennævnte historie er dog, at smedejorden faktisk var blevet købt af Anders Clausen smed den 16.01.1775, altså kun få måneder efter udskiftningen. Fra papirer i Rigsarkivet om udskiftningen i Tranderup, ser vi at Anders Clausen køber 8 tønder land smedejord, som betales en gang for alle med 52 Rigsbankdaler, heraf til boelsmand Hans Lauritsen fra Borgskovgård (86) 13 Rd., til boelsmand Rasmus Lauritsen fra Damgården (92) 13 Rd. og til boelsmand Knud Pedersen fra Horsagergård (90) 26 Rd.

Nu afdøde lokalhistoriker Jens Jensen, Voderup, har i sin slægtsbog noteret følgende om Albert, som var en bror til hans oldefar:

"Megen drift var der nu ikke i Albert. I de første år på Damgården, fjernede han mange sten fra sine marker, og disse blev om vinteren slæbt til havs over havisen. Der vidner de endnu, om hans virke til at begynde med, idet stenene ved lavvande er synlige.

Som et lille karaktertræk kan nævnes, at når han pløjede, og ikke fik hjørnerne med, kiggede han tilbage på det upløjede og sagde: "Nu gir det noget." Med det mente han, at når jorden havde ligget brak et års tid, ville det næste gang give rigeligt. Men næste gang kom nok aldrig."

Det kneb for Albert at skaffe penge til skatterne og den 07.09.1836 gik det helt galt, og han måtte sælge gården til sin søster Ellen.

De to husparter, nr. 73 og 74 i Strandhusene, senere matr. 31, overlod han den 25.10.1850 til en brodersøn Hans Christensen fra Trappendal for 640 Rd. og aftægt. Albert døde på Tranderup præstegård hos forpagteren, brodersønnen Hans Christensen.

Ejendommen nr. 71, matr. 28 sælger enten Albert Christensen eller brodersønnen Hans Christensen til Claus Pedersen Jacobsen fra matr. 44 i Vindeballe, Sidsels Hus.

 

IV. Claus Pedersen Jacobsen døbt 21.02.1802 i Rise, søn af husmand Jacob Christensen og hustru Johanne Christensdatter fra Olde. Johanne Christensdatter er en datter af boelsmand Christen Clausen og hustru Mette Hansdatter fra Tranderup (88).

Han blev gift den 30.04.1850 i Tranderup med Kirsten Olsen f. 18.04.1806, datter af husmand Knud Pedersen Olsen og hustru Syned Hansdatter fra Vindeballemark, matr. 28.

Se matr. 44, Sidsels Hus.

Han overdrager denne ejendom den 01.03.1858 til en slægtning, Ole Hansen Jacobsen mod aftægt til Claus P. Jacobsen og hustru. Mon ikke det er på denne tid der opføres hus på jorden ved Stranden.

 

V. Ole Hansen Jacobsen f. 28.11.1833 i Stokkeby, søn af indsidder Christen Jacobsen og hustru Gjertrud Olesdatter fra Snekkemose.

Han blev gift den 19.02.1858 med Sophie Cathrine Pedersen f. 14.09.1835 i Stokkeby.

Børn:

1. Claus Pedersen Jacobsen f. 14.09.1859 d. 12.12.1859, 11 uger gammel.

2. Peder Christensen Jacobsen f. 22.08.1863.

3. Ole Hansen Jacobsen f. 04.12.1866.

4. Claus Peder Jacobsen f. 15.08.1868.

Han sælger ejendommen den 19.03.1869 til Jens Rasmussen.

 

VI. Jens Rasmussen f. 1823, søn af boelsmand Peder Rasmussen og hustru Karen Clausdatter fra Dunkær (214). Han blev gift i 1869 med Kirstine Marie Hjulmand f. 1830, datter af gårdmand Peder Jørgensen Hjulmand og hustru Silla Lena Jørgensdatter Elholm fra Dunkær (216).

Børn:

1. Karen Rasmussen f. 16.04.1870.

Enken sælger ejendommen til svigersønnen den 02.06.1898.

 

VII. Hans Jensen Hansen f. 20.04.1871, søn af husmand Hans Hansen og hustru Ellen Kristine Jensen fra Snekkemose matr. 27d. Han var altså en dattersøn af husmand og rokkedrejer Hans Jensen fra St. Rise, født i Voderup, matr. 1-2. Han blev gift den 17.04.1897 med Karen Rasmussen f. 16.04.1870.

Børn:

1. Ellen Kirstine Hansen f. 20.05.1898 i Tranderup sogn.

2. Hans Hansen f. 18.10.1899 i Tranderup sogn.

3. Jens Rasmussen Hansen f. 28.02.1902.

4. Peder Jensen Hansen f. 06.12.1906. Han overtog sin fars ejendom, matr. 27d med flere, i Snekkemose i 1945.

Den 04.09.1899 overtager Hans sin fars ejendom i Snekkemose, hvorefter han sælger denne ejendom den 11.02.1900.

 

VIII. Ole Olsen f. 10.07.1870, søn af husmand Christen Olsen og hustru Johanne Pedersen fra St. Rise. Han blev gift den 29.03.1900 i Rise med Mette Marie Rasmussen f. 22.10.1867 i Iller, Broager sogn, datter af arbejdsmand Rasmus Rasmussen og hustru Mette Marie Westradt fra Iller.

Børn:

1. Christen Olsen f. 29.05.1903. Han blev gift i Tranderup den 17.02.1929 med Bodil Marie Hansen f. 27.03.1894, datter af husmand Jens Clausen Hansen og hustru Maren Knudsen fra Strandhusene, nr. 67, matr. 26. De flyttede til Bregningemark.

2. Rasmus Olsen f. 13.07.1905. Han flyttede til Als.

3. Johan Marius Olsen f. 02.02.1908.

Den 19.07.1905 købte Ole Olsen matr. 1f af sognepræst Strangen.

Den 12.12.1939 sælger Ole Olsen matr. 1f, 28 til naboen Albert Jensen Christensen, matr. 27, hvortil der henvises.