Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 79.

Matrikel 29.

Huset til denne ejendom ligger i Vindeballe nord for gaden og fik ved matrikuleringen nr. 50.

Den oprindelige jord til ejendommen er matr. 29. Senere er tilkøbt matr. 37a, 38a og 5c (del af udskiftningsnummer 45).

Ved udskiftningen i 1774 indehaves ejendommen af Terkel Terkelsen, som dog kun beholder den i kort tid. Allerede i 1776 omtales han som indsidder i Borgnæs.

Angående matr. 37a, 38a og 5c var disse oprindeligt en del af Kromanns gård (45) i Vindeballe, nemlig den del, som blev overtaget af smeden (78), ifølge jordebogen tilkøbt ejendommen den 28.02.1893 af Christen Pedersen Christensen fra P.H. Pedersen.

 

I. Terkel Terkelsen (Terchel Terchelsen) f. ca. 1743 d. 01.05.1805, 62 år. Han var fra formentlig fra Skovby, da den ene trolovelsesmand var Hans Terkelsen fra Skovby. Han blev gift i 1776 med Anne Jørgensdatter f. ca. 1735 d. 23.04.1780, datter af kådbo Jørgen Christensen fra Bregninge, og enke efter kådbo Hans Nielsen i Tranderup (110).

Terkel overtager Hans Nielsens kåd i Tranderup i 1776, men samme år ser vi i Skøde- og panteprotokollen, at han omtales som indsidder i Borgnæs. Vi må derfor formode at han allerede før 1776 har opgivet sin ejendom i Vindeballe. Hans Nielsen kåd i Tranderup (110) bebor han tilsyneladende i 1777, idet han ved datterens dåb skrives som boende i Tranderup.

Ejendommen i Borgnæs overdrager han til Christen Hansen Pallesen. Det er matr. 76 i Borgnæs.

Ifølge SP forpligter Terkel Terkelsen sig til, at give en stedsøn frit ophold og forplejning, se Tranderup 110.

Børn:

1. Gie Terkelsen f. 23.03.1777 begravet 16.06.1780.

Efter Anna Jørgensdatters død blev Terkel Terkselsen gift den 11.06.1780 med Karen Pedersdatter f. 30.03.1752 d. 14.09.1796, datter af Boelsmand Peder Lauritsen og hustru Sidsel Lauritsdatter i Tranderup, udflyttet til Borgnæs (90).

Ejendommen i Vindeballe overtages ifølge retsprotokollen den 29.02.1776 af indsidder Laurits Hansen.

 

II. Laurits Hansen f. 1750 d. 1837, 86 år gammel, søn af boelsmand Hans Hansen (Vestre) og hustru Dorothea Christensdatter fra Tranderup (101). Han blev gift 2. søndag i fasten 1775 med Ane Jensdatter begravet 13.05.1798, 44 år fra Tranderup.

Laurits Hansen overtager senere Vindeballe matr. 57, hvortil der henvises.

Det ser ud til at Laurits Hansen overdrager denne ejendom den 25.09.1778, ifølge Ærø Stads og Landsrets Protokol (1776-1815), til Rasmus Knudsen Clausen.

 

II. Rasmus Knudsen Clausen. Ham har jeg ikke kunnet finde.

 

III. Christen Lauritsen Pedersen f. 1780 d. 09.06.1848, søn af husmand Peder Christensen og hustru Johanne Hansdatter fra Tranderup (112, matr. 23). Han blev gift i 1810 med Anna Christensdatter f. 1787, datter af gårdmand Christen Pedersen (Frankemand) og hustru Kirsten Madsdatter fra Ø. Bregninge. Da de blev gift oplyses det at Christen er soldat. Det var under den anden englandskrig 1807 til 1814. Ejendommen blev i 1827 til brandforsikringen vurderet til 60 Rd. og bestod da af 4 fag stuehus og 2 fag stald. Det har været beskedne kår og vi ser da også, at Christen omtales som husmand og væver.

Den 18.08.1830 låner Christen 80 Rd. af Rise kirkekasse til en årlig rente på 5% og 1. prioritet i hans hussted i Vindeballe. Det må formodes, at være på dette tidspunkt, han opfører huset ved Stranden.

Christen og Anna fik 4 børn:

1. Christen Pedersen f. 05.10.1813 d. 18.03.1860. Se mere om ham nedenfor.

2. Kirsten Pedersen f. 18.03.1818. Hun er hverken fundet gift eller død i Tranderup?

3. Sidsel Marie Pedersen f. 23.03.1821. Hun blev gift i Tranderup den 19.04.1850 i Tranderup med Hans Andersen Pedersen f. 13.03.1820, søn af Kådbo Thomas Pedersen og hustru Ellen Marie Hansdatter fra Stokkeby (289).

4. Peder Christensen Pedersen f. 07.07.1823 d. 04.04.1895. Han blev gift den 16.01.1852 med Ane Marie Jensen (Lauritsen) f. 29.03.1829 d. 23.12.1912, datter af gårdmand Laurits Jensen og hustru Kirsten Pedersdatter fra Vindeballe (45A). Peder var snedker i Vindeballe og købte faderens hus i Vindeballe den 22.12.1851. Det drejer sig om det senere matr. 50, et jordløst hus i Vindeballe by nord for gaden. Se matr. 50.

I 1845 oprettes der aftægtskontrakt mellem Christen Lauritsen Pedersen og sønnen Christen Pedersen.

Jorden ved Stranden overlades til den ældste søn mod aftægt, og huset i Vindeballe overlades til den yngste søn.

 

Her følges matr. 29.

III. Christen Pedersen f. 05.10.1813 d. 18.03.1860, søn af Christen Lauritsen Pedersen og hustru Anna Christensdatter fra Vindeballe. Han blev gift den 11.10.1839 med Johanne Albertsen (Hansen) f. 16.04.1816 d. 02.11.1911, datter af parcellist Albert Hansen og hustru Ingeborg Thygesdatter fra Voderup (Matr 4). Christen Pedersen tjente i Ærøskøbing før de blev gift.

Christen byggede et hus ved Standhusene i tiden efter 1836, men før 1845; sandsynligvis i tiden omkring sit giftermål med Johanne i 1839.

Christen skulle svare aftægt til faderen ifølge kontrakt af 12.04.1845.

Christen og Johanne fik 4 børn:

1. Anne Pedersen f. 24.07.1843. Hun blev gift den 24.03.1865 med Hans Jensen Jørgensen f. 23.01.1843, søn af husmand og sømand Jørgen Hansen Jørgensen og hustru Ellen Hansdatter fra Stokkeby.

2. Ingeborg Pedersen f. 13.02.1849. Hun blev gift den 23.02.1872 med Peder Rasmussen Pedersen f. 11.09.1846, søn af Peder Pedersen Rasmussen og hustru Karen Rasmussen fra Stokkeby, (matr. 94). Peder Pedersen Rasmussen var født på Kongshøjgård i St. Rise (182).

3. Christen Pedersen f. 28.02.1851. Plantekær Ø. Bregninge Mark.

4. Johanne Marie Pedersen f. 25.07.1856 d. 24.05.1925. Hun blev gift med Christen Pedersen Christensen som overtog hendes fars ejendom.

Efter Christens alt for tidlige død, kun 46 år gammel (skifte den 25.04.1862), blev Johanne alene med 4 mindreårige børn. Det siger sig selv, at det har været vanskeligt for hende, at klare både børn og ejendom alene, og det varer da heller ikke længe før Johanne gifter sig med Jens Mikkelsen Henriksen f. ca. 1837 d. 24.04.1893 fra Stokkeby. Der var ingen børn i dette ægteskab. Ejendommen blev overladt til den yngste datter og svigersøn den 04.12.1892.

 

IV. Christen Pedersen Christensen f. 26.10.1852, søn af husmand Christen Pedersen Christensen og hustru Ane Andersdatter fra Ø. Bregninge. Christen blev gift den 25.11.1881 med Johanne Marie Pedersen f. 25.07.1856 d. 24.05.1925, datter af Christen Pedersen og hustru Johanne Albertsen, se ovenfor.

Christen og Johanne overtog hendes fars ejendom i Vindeballemark (Strandhusene).

De fik 3 børn:

1. Christen Pedersen Christensen f. 06.03.1883 d. 05.02.1962. Han blev gift den 10.12.1905 med Hansine Marie Kirstine Hansen f. 17.04.1880 d. 09.08.1975, datter af Hans Chr. Hansen og hustru Maren Pedersen fra Tranderupmark (Matr. 36 b). Christen købte sin svigerfars ejendom den 21.03.1914. Christen og Sine (Hansine) fik ingen børn, og ejendommen blev i 1948, overdraget til Christens brodersøn Christen Pedersen Christensen, hvorefter Christen og Sine flyttede til Tranderup i huset ved dammen.

2. Jens Christensen f. 11.11.1884. Han blev gift med Bertha Madsen f. 1887, datter af gårdmand Hans Albertsen Madsen og hustru Anne Marie Hansen fra St. Rise (179), og de bosatte sig på Fyn. Anne Marie Hansen var en datter fra Gravendal.

3. Anton Johannes Christensen f. 04.03.1896 d. 14.04.1976.

Den 23.02.1893 købte Christen Pedersen Christensen matr. 37a og 5c og den 28.02.1893 købte han også matr. 38a. Disse 3 parceller er ligger i den vestlige del af Strandhusene og er sammenhængende.

Den yngste søn overtog ejendommen den 21.09.1918, aftægt til forældrene.

 

V. Anton Johannes Christensen f. 04.03.1896 d. 14.04.1976. I sine unge dage arbejdede Anton ofte på teglværk rundt omkring, bl.a. i Stenstrup. Han var også en overgang på tørvegrav i Jylland. Det var dengang man medbragte mad i en kasse, velsagtens flæsk og kartofler. Under den første verdenskrig var han soldat på Trekroner ved København, hvilket han gerne mindedes - det var dengang snapsen var billig. Han kunne godt lide, at starte dagen med en snaps.

Anton blev gift den 20.05.1917 med Cecilia Kathrine Pedersen f. 12.10.1893 d. 25.12.1958, datter af smedesvend Rasmus Pedersen (Bahnsen smeden) og Anne Kathrine Jørgensen fra Skovby.

Anton overtog sin fars ejendom ved Vindeballemark (Strandhusene), og indimellem tog han også daglerjerarbejde hos bønderne. Han plejede, at forlange en højere betaling end der blev givet de andre karle, han var jo stor og stærk, og kunne nok arbejde for mere end en, mente han.

Udover at passe sin ejendom, passede han vindmøllen ved Noret - ikke langt fra hjemmet. Møllen blev nedrevet i begyndelsen af 1950.erne. Når det blæste en frisk vind og møllen var i gang, måtte han tit overnatte ved møllen. Slusen ved dæmningen passede han også.

Cecilia døde på sygehuset i Ærøskøbing i 1958 af kræft, efter i længere tid, at have været syg.

Anton og Cecilia fik 4 børn:

1. Johanne Rasmine Christensen f. 20.10.1917 d. 1999. Hun blev gift med Martin Hansen f. 13.07.1909, søn af gårdmand Peder Clausen Hansen og hustru Anne Hansen fra Dunkærmark. De bosatte sig på Fyn ved Gudbjerg, hvor de købte en gård.

2. Christen Pedersen Christensen f. 01.04.1919. Han blev gift med Anna Johanne Rasmussen f. 04.05.1922, datter af forpagter Kristian Rasmussen og hustru Karen Clausen fra Oldemark. Christen overtog sin farbrors ejendom i Tranderupmark Matr. 36b og 41. En søn Keld Sigurd Christensen, se Voderup 17b.

3. Rasmus Anton Christensen f. 23.01.1922 d. 28.01.1985. Han blev gift den 16.07.1948 med Marie Magdalene Jensen (Magda) f. 03.10.1928, datter af Jens Christensen Jensen og Anna Cathrine Callsen fra Voderup. Se Voderup matr. 13 og 18.

4. Alfred Christensen f. 3.05.1924. Han blev gift den 10.11.1945 med Elly Dreyer f. 12.01.1925. De bosatte sig på Fyn i Løgeskov ved Stenstrup, hvor de har en mindre landbrugsejendom. Alfred har indimellem haft andre jobs, bl.a. på tobaksfabrikken i Svendborg.

Efter Antons død i 1976 blev ejendommen solgt til Hanne og Bjørn Simonsen Pelle.