Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 74.

Matrikel 31 (Den vestre halvdel).

Vindeballe 74, et kåd. Jorden der hørte til denne ejendom er matr. 31. (Den vestre halvdel). Huset lå på en parcel, som i dag udgør dele af matr. 21c og 61a.

Ved udskiftningen i 1774 tilhører ejendommen Matz Albertsen.

 

I. Philip Albertsen d. 1740. Hustruens navn er ukendt.

Børn:

1. Albert Philipsen d. ca. 1760.

2. Anna Philipsdatter. Hun står fadder i 1735 og må formodes, at være en datter, da jeg ikke har fundet andre der hedder Philip i Vindeballe på den tid.

Der er skifte den 07.10.1740, hvorefter ejendommen overdrages til en søn.

 

II. Albert Philipsen d. ca. 1760. Han blev gift i 1739 med Ægidia Madsdatter f. 1714 d. før 1760, datter af boelsmand Mads Mikkelsen og hustru Maren Pedersdatter fra Olde (144).

Børn:

1. Maren Albertsen f. 1740 d. før 1760.

2. Ellen Albertsdatter. Hun nævnes i skiftet efter faderen, men alderen oplyses ikke.

3. Philip Albertsen f. 1743 d. før 1760.

4. Matz Albertsen døbt 15.11.1744 d. 23.10.1810. Ved skiftet efter faderen oplyses, at han er 15 år. Hans værge er Rasmus Andersen i Tranderup. Han overtog ejendommen efter faderen.

5. Peder Albertsen f. 1746. Hans værge efter forældrenes død var Thomas Clausen i Olde. Peder flyttede til Katteskoven ved Marstal.

6. Hans Albertsen f. ca. 1748. Hans værge efter forældrenes død var kådbo Knud Pedersen (137) i Olde. Knud Pedersens kone, var en halvsøster til Hans' moder.

7. Maren Albertsen f. 1749.

8. Johanne Albertsen f. 1752.

9. Albert Albertsen f. 1757. Hans værge efter forældrenes død var Boelsmand Michel Madsen (215) i Dunkær. Albert blev gift med Anne Madsdatter, datter af boelsmand Mads Hansen og hustru Johanne Rasmusdatter fra St. Rise (173). De flyttede til Lolland.

Der er skifte efter Albert den 29.01.1760, og ejendommen overdrages til en søn. Da sønnen var mindreårig, er det hans værgers navne, som står i udskiftningsprotokollen, hvorimod Matz Albertsens navn fremgår af udskiftningskortet. Værgerne var Andreas Clausen og smed Jens Albertsen. Vi tager næppe fejl, når den nævnte Andreas Clausen, er den senere smed i Borgnæs.

 

III. Matz Albertsen døbt 15.11.1744 d. 23.10.1810. Han blev trolovet den 05.04.1784 med Marie Hansdatter døbt 29.01.1764 d. 07.11.1842, datter af boelsmand Hans Christian Simonsen og hustru Maren Hansdatter fra L. Rise (318).

Børn:

1. Gie Madsdatter døbt 08.05.1785 d. 17.01.1857. Hun blev trolovet den 20.11.1801 med Lorens Hansen døbt 13.10.1776 d. 27.09.1867, søn af boelsmand Hans Christensen (Foged) og hustru Anna Hansdatter fra L. Rise (324).

2. Maren Madsdatter døbt 10.06.1787 d. 30.05.1862. Hun blev gift den 27.01.1805 med boelsmand Niels Pedersen døbt 27.09.1779 d. 22.01.1826, søn af boelsmand Peder Nielsen og hustru Ellen Andersdatter fra L. Rise (328).

3. Ellen Marie Madsdatter f. 1792. Hun blev gift i 1811 med Peder Knudsen f. 1776 i Bregninge d. 1837. Han var parcellist i Trousløkke.

4. Hans Albertsen Madsen døbt 04.07.1802 d. 18.12.1880. Han blev gift den 11.05.1823 med Gie Hansdatter f. 07.05.1803 d. 26.02.1881, datter af boelsmand Hans Mikkelsen fra L. Rise (326B). Hans Albertsen Madsen overtog sin svigerfars boel i L. Rise.

Ved sit giftermål overtog Matz Albertsen sin svigerfars gård i L. Rise (318).

Efter Matz's død blev enken gift med Jens Larsen døbt 25.02.1770 d. 30.05.1843, søn af parcellist Laurits Jensen og hustru Josine Marie Larsdatter fra Gråstensmark.

Det må formodes, at det er Matz Albertsen, som sælger denne parcel til Hans Christiansen, nr. 71, matr. 28, hvortil der henvises. Salget er formentlig sket i tiden mellem 1775 og 1784, hvor Matz bliver gift.

Huset i Vindeballe sælges den 28.10.1775 til Anders Clausen Smed, som ved udskiftningen havde fået hvervet, som smed for bønderne i Borgnæs. Se Tranderup matr. 78.

 

IV. Hans Christiansen f. ca. 1762 begravet 01.09.1829, 68 år gammel. Han var en søn af husmand Christian Hansen og hustru Margrethe Hansdatter fra Vindeballe nr. 71, matr. 28, hvortil der henvises.

 

V. Albert Christensen f. 24.05.1794 død 7.02.1866, søn af parcellist Christen Pedersen og hustru Birthe Cathrine Albertsdatter fra Trappendal (Trappeskov). Han giftede sig den 3.07.1836 med Birthe Marie Mikkelsdatter f. 11.09.1785 d. 5.09.1859, datter af husmand Mikkel Thomsen og hustru Ingeborg Hansdatter fra Vindeballe.

Albert og Birthe fik ingen børn.

Albert har en anden ejendom ved Stranden, nr. 71, matr. 28, hvortil der henvises.

Han sælger til sin brodersøn den 25.10.1850 mod aftægt til sig selv og hustruen.

 

VI. Hans Christensen f. 12.04.1829, søn af parcellist Thomas Christensen og hustru Kirsten Hansen fra Trappeskov (Trappendal). Kirsten Hansen er født i Voderup, matr. 22. Han blev gift den 10.12.1852 med Christine Rasmussen f. ca. 1833, datter af R. A. Rasmussen fra Bondebyen ved Marstal.

Børn:

1. Albert Christensen.

2. Thomas Christensen f. 29.05.1863 i Marstal. Han rejste til Australien i 1891, og slog sig ned i Brisbane, South Woolloongabba.

3. Rasmus Albertsen Christensen f. 04.03.1865. Han rejste til USA i 1887 og slog sig ned i Hallock, Montana. Han blev gift i 1887, muligvis i New York, med Christine Johnson f. 1863 i Danmark, datter af Christ Johnson og Mary Clausen. Senere flyttede de til Grand Junction, Iowa. I 1889 ansøgte og fik de et stykke jord i Richland Township, Burke County, North Dakota. Christine døde i 1889 i barsel og blev begravet i Havelock County, Pocahantas, Iowa.

4. Kirstine Christensen. Hun blev gift med Jørgen Christensen fra Ronæs.

5. Terkel Clausen Christensen. Han blev gift med Hansine Albertha Rosenbæk f. 21.01.1875, datter af tjenestekarl Christian Albert Rosenbæk og hustru Karoline Christensen fra Ronæs.

6. Hans Jørgen Lauritsen Christensen f. 13.03.1871 i Vindeballe, søn af husmand og præstegårdsforpagter Hans Christensen og hustru Kirstine Rasmussen fra Strandhusene, Vindeballe matr. 30. Han blev gift i Tranderup den 25.10.1894 med Ane Margrethe Hansen f. 05.12.1866, datter af husmand Hans Knudsen (Johansen) og hustru Karen Albertsen fra Strandhusene, se Vindeballe matr. 30a. Hans Jørgen Lauritsen Christensen blev smed i Ommel.

Hans forpagtede først en ejendom i Kragnæs, indtil han overtog denne ejendom den 25.10.1850 efter sin farbror.

Den 30.11.1878 solgte han ejendommen.

I nogle år var han forpagter af Tranderup Præstegård, hvorefter familien flyttede til Trousløkke.

 

VII. Jens Albertsen Hansen f. 07.10.1851 d. 12.06.1923, søn af parcellist Hans Madsen Lauritsen (Hansen) og hustru Karen Jensen fra Voderup matr. 41 (Spegesilden i Gråhøje). Han blev gift den 28.03.1878 med Sidsel Marie Christensen f. 10.07.1855 d. 25.01.1912, datter af gårdmand Christen Jensen Christensen og hustru Ane Marie Mouritsen fra Vindeballe (48).

Jens Albertsen Hansen nævnes som præstegårdsforpagter i 1879, så jeg går ud fra at han har overtaget denne forpagtning efter Hans Christensen.

Børn:

1. Hans Madsen Hansen f. 29.04.1879 d. 15.06.1879.

2. Karen Christine Hansen f. 02.06.1880 d. 22.06.1881.

3. Christen Jensen Hansen f. 21.04.1882.

4. Hans Madsen Hansen f. 06.11.1884 d. 20.03.1885.

5. Ane Marie Caroline Hansen f. 14.02.1889.

Efter Sidsels død blev Jens gift den 22.07.1919 med Maren Hansen f. 16.10.1862, enke efter Hans Jacobsen Hansen fra V. Bregninge og datter af husmand Hans Chr. Henriksen og hustru Elisabeth Albertsen fra V. Bregninge. Se Vindeballe matr. 49.

Denne ejendom solgte Jens Albertsen Hansen den 01.04.1895. Forinden havde han den 12.03.1894 købt en halvgård i Vindeballe (45 a). Senere byggede han nye bygninger på den nordlige side af landevejen. I 1909 solgte han gården og de flyttede til Ærøskøbing. Opholdet i Ærøskøbing blev kun kort, da Jens samme år køber Kammerrådgården i Borgnæs (97).

 

VIII. Peder Rasmussen f. 27.10.1843, søn af parcellist Rasmus Pedersen og hustru Karen Hansen fra Søbygårdsmark. Peder var sømand, husmand og daglejer. Han blev gift i Bregninge den 10.05.1872 med Karen Hansen f. 23.09.1847, enke efter husmand Rasmus Lauritsen Rasmussen fra Leby (102). Peder overtog ved sit giftermål Rasmus L. Rasmussens ejendom i Leby, hvor familien boede indtil ejendommen blev solgt den 22.12.1894. Få måneder senere finder vi familien på denne ejendom i Vindeballe.

Alle børnene er født i Leby.

Børn:

1. Rasmus Peder Rasmussen f. 01.02.1873.

2. Ane Marie Rasmussen f. 08.06.1875.

3. Hans Knudsen Rasmussen f. 15.09.1877.

4. Peder Rasmussen f. 08.03.1880.

5. Laurits Rasmussen f. 02.08.1881. Han overtog ejendommen efter faderen.

6. Kristen Rasmussen f. 04.09.1885.

Den 18.04.1914 sælger Peder Rasmussen ejendommen til sønnen Laurits Rasmussen.

 

IX. Laurits Rasmussen f. 02.08.1881. Han blev gift i St. Rise den 06.07.1902 med Eline Marie Kristine Pedersen f. 28.09.1883 i Snekkemose, datter af husmand Erik Philipsen Pedersen og hustru Ane Hansen fra Snekkemose. Som så mange andre på den tid, arbejdede Laurits som teglværksarbejder.

Børn:

1. Karen Eline Rasmussen f. 04.11.1902 i Snekkemose.

Han overlader ejendommen den 01.12.1933 til en svigersøn for Kr. 8.500,-.

 

X. Andreas Christensen f. 02.12.1900, søn af husmand Christen Andreasen Christensen og hustru Anna Jensen fra Voderup matr. 55. Han blev gift den 27.05.1923 med Karen Eline Rasmussen f. 04.11.1902. Da de blev gift var Andreas tjenestekarl på Bjergenegård i Borgnæs.