Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 78.

Matrikel 32a, Huset ved dæmningen.

Det oprindelige hus som jorden nr. 78 hørte til, er smedens hus i Vindeballe (78). Det lå ved siden af smedjen ud mod Skræddergyden (Smedegyden).

Huset i Vindeballe må formodes, at være blevet bygget som bolig til smeden.

Huset har altså samme beboere som smedjen, nr. 78, matr. 61, indtil Albert Jensen smed solgte huset ca. 1822.

Det var det år Albert Jensen overtog sin fars smedje, efter sin afdøde bror, og dermed også den gamle smedebolig.

Den gamle smedebolig ved Skræddergyden, har næppe haft megen intersse for Albert, der allerede havde en noget større ejendom, så han sælger smedeboligen til Rasmus Pedersen. Jeg har ikke fundet datoen for salget i Skøde- og Panteprotokollen, men der er noteret den 11.11.1822 at Rasmus Pedersen låner 50 Rd. af Marie Bagge i Nakskov, formodentlig penge han brugte til at købe ejendommen. I brandcatasten for 1827, er huset på 3 fag beboelse og 2 fag stald og vurderet til 50 Rd.

 

V. Rasmus Pedersen f. 28.10.1792 d. ca. 1830, søn af kådbo Peder Knudsen og Karen Rasmusdatter fra Dunkær (234). Han blev gift den 25.11.1819 med Mette Cathrine Nielsdatter f. 22.07.1794, datter af husmand Niels Knudsen i Tranderup (111) (Niels Skipper) senere indsidder i Vindeballe og hustru Margrethe Cathrine Jensdatter.

Børn:

1. Peder Knudsen Pedersen f. 09.03.1822.

Der er skifte efter Rasmus Pedersen den 06.02.1830. Den 29.05.1852 overdrages huset ved arveforlig til sønnen Peder Knudsen Pedersen.

 

VI. Peder Knudsen Pedersen f. 09.03.1822 i Dunkær d. 11.06.1895. Han blev gift den 28.05.1852 med Anne Marie Pedersen f. 19.04.1828 d. 20.01.1867, datter af husmand Peder Pedersen og hustru Ellen Cathrine Pedersdatter fra St. Rise.

Børn:

1. Ellen Katrine Pedersen f. 13.10.1852. Ved skiftet efter moderen den 29.10.1867 arver hun 63 Rd. Ved folketællingen i 1890, bor hun hjemme i huset i Vindeballemark.

2. Rasmus Pedersen f. 19.02.1856. Ved skiftet efter moderen arver han 68 Rd. Han flytter til Marstal, hvor faderen også opholdt sig da han døde.

Peder Knudsen Pedersen lader huset i Vindeballe rive ned, og sælger byggepladsen i Vindeballe den 06.10.1866 til Jens Rasmussen Pedersen. Senere blev den solgt til smed Christen Lauritsen Jensen, som brugte pladsen til at give mere plads til smedjen.

Forinden havde han bygget nyt hus på jorden ved Stranden. Det er huset ved dæmningen.

Efter Ane Maries død blev han gift i Rise den 28.11.1867 med sin husholderske Kirsten Jacobsen f. 22.09.1823, datter af tjenestekarl Hans Jacobsen i Preetz og Maren Madsdatter fra Stokkeby. Maren Madsdatter var en datter af boelsmand Mads Jensen og hustru Kirsten Andersdatter fra Stokkeby (141).

Ved skiftet efter faderen den 21.06.1895 arver sønnen Rasmus Pedersen huset. Han beholder det kun i få måneder, før han sælger huset den 15.12.1895 til Jens Clausen Hansen.

 

Vi følger herefter huset ved dæmningen, matr. 32, med tilhørende husmandsjord.

 

VII. Jens Clausen Hansen f. 25.09.1874 d. 13.02.1944, søn af parcellist Peder Jensen Hansen og hustru Bodil Marie Knudsen fra Strandhusene (26a). Han blev gift den 15.12.1893 med Maren Knudsen f. 30.11.1872 d. 01.03.1929, datter af skipper Christen Knudsen og hustru Karen Pedersen fra Søby. Nogle år senere byttede Jens Clausen Hansen denne ejendom med sin far (26a), hvortil der henvises.