Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 68.

Her følges jorden ved Stranden, den østre del af matr. 33 og 34.

 

III. Christen Jørgensen d. før 1839, søn af husmand Jørgen Christensen og hustru Maren Hansdatter fra Haven ved Søby. Han blev gift i Bregninge den 26.05.1804 med Helena Jørgensdatter Samuelsen, datter af skoleholder Christian Jørgen Samuelsen og Madame Anna Dorothea Jørgensdatter. Da de blev gift ser man i kirkebogen at Christian Jørgen Samuelsens navn er påført et 3. tal over Jørgen, et 2. tal over Christian og et 1. tal over Samuelsen. Om det er et udtryk for at præsten var bekendt med, at navnet skulle være Samuel Christian Jørgensen tør jeg ikke spå om endnu, men det skal undersøges nærmere. Ved skiftet den 10.05.1793 efter skoleholderen skrives hans navn Christian Jørgen Samuelsen (Ærø Provstearkiv).

Børn:

1. Ane Dorothea Jørgensen f. 09.11.1806. Da hun blev konfirmeret boede familien ved Stranden.

2. Jørgen Christensen Jørgensen f. 1808.

3. Christian Samuelsen Jørgensen f. 31.08.1811. Han overtog en husmandsejendom i Borgnæs. Se matr. 72b (udstykket fra Borgskovgård).

4. Maren Jørgensen f. 13.04.1815.

5. Christen Jørgensen f. 25.01.1816.

6. Peder Gebert Steen Jørgensen f. 28.06.1822.

Ejendommen sælges den 27.11.1830, og Christen Jørgensen har ret til fri bolig for livstid.

 

IV. Thomas Albertsen Jensen. Ifølge brandcatasten overtager han ejendommen. Men hvem er han? Jeg har ikke fundet nogen ved det navn.

Den 10.03.1832 sælges ejendommen som da består af 4 fag stuehus, 1 fag stald og 1 fag lo.

 

V. Hans Clausen Hansen f. ca. 1792 d. 05.05.1840, søn af kådbo Hans Christensen og hustru Anna Margaretha Hansdatter fra Bregninge sogn. Han blev gift den 20.11.1814 med Ane Marie Hansdatter f. ca. 1795, datter af parcellist Hans Jensen og hustru Anna Maria Pedersdatter fra Langevrette. Før han købte denne ejendom i Vindeballe, var han indsidder i Bregninge hos Hans Knudsen. Efter Hans Clausen Hansens død er hendes lovværge parcellist Peder Hansen fra Søbygårdsmark, som formentlig er hendes bror.

Børn:

1. Margrethe Hansdatter f. 21.01.1815 i Bregninge. Gift i Nordborg.

2. Ane Marie Hansdatter f. 15.12.1816 i Bregninge.

3. Ane Christine Hansdatter f. 05.12.1818 i Bregninge.

4. Karen Hansdatter f. 03.11.1822 i Bregninge.

5. Hans Christensen Clausen f. 21.08.1824. Ved dåben fik han efternavnet Clausen. Pudsigt nok har nogle af børnene Hansen som efternavn og andre Clausen.

6. Hans Jensen Hansen f. 06.11.1827.

7. Ingeborg Hansen f. 24.06.1830 i Bregninge.

8. Christen Thomsen Hansen f. 16.05.1832.

9. Thomas Christensen Clausen f. 02.05.1835.

10. Peder Hansen Clausen f. 20.01.1837, formynder ved faderens skifte er boelsmand Hans Jensen Hansen Kok i Søbymark (33). Måske en farbror. Hans Jensen Hansen Kok er fra Ø. Bregninge.

11. Hans Clausen Hansen f. 02.05.1840.

Udover at være husmand omtales Hans Clausen Hansen som bådfører. Ejendommen blev overladt til en søn. Den bestod af 4 fag stuehus og 2 fag stald.

 

VI. Hans Christensen Clausen f. 21.08.1824 i Bregninge, søn af husmand Hans Clausen Hansen og hustru Ane Marie Hansdatter fra Strandhusene.

Hans Christensen Clausen sælger den 15.06.1860 til Hans Albertsen (Hansen).

 

VII. Hans Albertsen (Hansen) født 1819 død 19.05.1909, søn af parcellist Albert Hansen og hustru Ingeborg Thygesdatter fra Voderup (Matr. 4). Han blev gift den 26.11.1858 med Bodil Pedersdatter f. ca. 1824 d. 15.12.1874, datter af indsidder i Tranderup Christen Pedersen.

Ingen børn fundet døbt i Tranderup.

Ved folketællingen i 1880 boede han i huset sammen med sin husholder Agnete Kirstine Christensen f. 30.10.1817, datter af Kådbo Anders Christensen og hustru Ellen Marie Andersen fra Tranderup.

Ved folketællingen i 1890 boede han i huset i Strandhusene sammen med sin husholder Margrethe Hansen f. ca. 1839, fra Haven. Hans omtales da som arbejdsmand.

Ejendommen sælges den 24.02.1909 til Hans Rasmussen Hansen.

 

VIII. Hans Rasmussen Hansen f. 07.01.1885, søn af husmand Hans Lauritsen Hansen og hustru Ellen Marie Hansen fra Strandhusene nr. 75, matr. 36. Han bortforpagter ejendommen til husmand Hans Nielsen Hansen, Vindeballe, den 16.09.1944. for perioden den 01.07.1944 til 30.06.1964 for en årlig leje af kr. 300,- samt kr. 75,- ydelse.

Hans Rasmussen Hansen overtog også sin fars ejendom nr. 75, matr. 36, hvortil der henvises.

Huset der hørte til ejendommen må være nedbrudt i tiden omkring 1909, da han overtager ejendommen.