Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 72.

Matrikel 34.

Ved udskiftningen tilhører ejendommen Niels Hansen Torp.

Huset som hører til denne ejendom ligger på den parcel som idag udgør den vestre del (Stuehuset) af Vindeballe Vognmandsforretning, Vindeballegade 17. Den oprindelige jord, er den vestre halvdel af matr. 33 og 34b. Senere bliver jorden delt, som vi skal se af det efterfølgende.

 

I. Niels Hansen Torp f. ca. 1700 d. 13.08.1786. Ved hans død bliver ejendommen købt af Jens Hansen.

Niels Torp er trolovelsesmand for en Peder Hansen, som 2. søndag i advent 1762, bestilte sin trolovelse i Tranderup kirke med Gide Larsdatter. Den anden trolovelsesmand var Michel Larsen fra Tranderup. Peder Hansen kunne være en bror.

 

II. Jens Hansen (Torp) f. 3. søndag i advent 1765 d. 21.11.1825, søn af skoleholder Hans Pedersen og hustru Gÿe Jensdatter fra Vindeballe (65). Tilnavnet Torp får Jens efter den tidligere ejer. Jens Hansen blev gift den 24.06.1787 med Anne Pedersdatter fra Vindeballe f. ca. 1769 d. 1844, formentlig en datter af boelsmand Peder Rasmussen fra Vindeballe (45a), da jeg ikke har fundet andre med dette navn i Vindeballe.

Børn:

1. Hans Andersen Jensen f. 14.11.1790.

2. Niels Hansen Jensen f. 1792. Han blev gift i 1826 med Kirsten Jensdatter f. 1792, datter af boelsmand Jens Christensen (Lassen) og hustru Karen Jeppesdatter fra Vindeballe (49a). Niels nævnes som bådfører og skipper i Vindeballe. Se matr. 45 og 46.

3. Gie Jensdatter f. 25.07.1798.

4. Peder Jensen (Torp) f. 1800. Han blev gift i Tranderup med Sidsel Marie Rasmusdatter f. 1806 d. 1860, datter af indsidder Jens Rasmussen fra Rise. De boede i Vindeballe, hvor Marie var væverske. Se matr. 45.

5. Jens Jensen f. 1802 d. 1803.

6. Hans Jensen f. 1802 d. 1803.

7. Jens Jensen f. 27.07.1807.

Jens Hansen (Torp) var også Vråger for Voderup, hvor han havde sin jord, selv om han boede i Vindeballe.

I 1800 købte Jens 4½ tønde land jord i Gråhøje og Sjøholm. Pengene til købet lånte han hos sælgeren, boelsmand Peder Rasmussen fra Vindeballe (45), altså formentlig hans svigerfar.

Foruden at være husmand er Jens Hansen også søfarende, men i 1805 sælger han sin båd "Frydendal" til Albert Albertsen fra Marstal.

Jens havde svært ved at klare sig, retsprotokollen fortæller, at han bl.a. lånte penge af sin søn, skipper Niels Hansen Torp.

Den 12.04.1817 solgte han de 6 vestre fag af huset (72), sammen med de 4½ tønde land jord i Gråhøje, matr. 45, 46 og 47 til Hans Peder Knudsen.

Resten af huset solgte han på auktion den 26.07.1826 til Claus Jacobsen Jensen fra Ærøskøbing for 490 Rd. Claus Jacobsen Jensen solgte sin ejendom i Vindeballe den 29.10.1827 til Peder Christensen Lauritsen fra Vindeballe (62), som igen solgte, eller rettere byttede den, med en ejendom i Voderup den 19.02.1830, matr. 4, som samme år var blivet købt af Hans Peder Knudsen. På den måde blev de 2 ejendomme samlet igen.

 

III. Hans Peder Knudsen f. 1789 d. 1841. Hans Peder Knudsen er født i Voderup (Matr. 23), og søn af Knud Knudsen og Karen Hansdatter. Karen Hansdatter var en søster til Jens Hansen Torp. Hans blev gift den 06.06.1816 med Mette Marie Pedersdatter født 1788 død 1822, datter af husmand i Leby, Peder Hansen og hustru Birthe Marie Knudsdatter. Hans Peder og Mette var fætter og kusine, idet hans far og hendes moder var søskende, fra Toftegården (84) i Tranderup.

Børn:

1. Birthe Marie Hansdatter (Knudsen) f. 1817 i Leby d. 17.02.1892. Hun blev gift den 19.04.1839 i Tranderup med Mads Pedersen f. 25.06.1805 d. 17.02.1892, søn af gårdmand Peder Rasmussen og hustru Sidsel Madsdatter fra Kongshøjgård i St. Rise. (182 b).

Efter at Mette Marie døde blev Hans gift i Søby med Anne Marie Pedersdatter f. 1791 d. 1878, datter af husmand Peder Eriksen.

Hans købte også en ejendom i Voderup, matr. 4 som han dog næppe har beboet, idet han allerede i 1817 havde købt denne ejendom i Vindeballe på 6 fag, som tidligere havde tilhørt hans morbroder Jens Hansen (Torp). Det var i denne ejendom, at han drev gæstgiveri. Den første kendte kro i Vindeballe lå altså i denne ejendom. Hans må også have drevet købmandsbutik, i hvert fald benævnes han ofte som "Høker".

Børn:

2. Karen Knudsen f. 29.12.1822 d. 30.01.1858. Hun blev gift den 4.08.1843 med Hans Pedersen Madsen f. 3.06.1811 d. 22.11.1881, søn af gårdmand Peder Madsen og hustru Johanne Hansdatter fra Vindeballe (50). Hans Madsen var først parcellist i Voderup, se matr. 33, og derefter købte han en ejendom i Oldemark (147).

3. Knud Knudsen f. 29.01.1825 d. 19.01.1880. Knud blev kromand og parcellist i Vindeballe da han overtog faderens ejendom (72).

4. Peder Eriksen Knudsen f. 23.09.1826 d. 7.01.1909. Peder blev gift den 19.12.1845 med Kirsten Christensen f. 02.02.1825 d. 1867, datter af gårdmand Mads Thomsen Christensen og hustru Ingeborg Terkelsdatter fra Vindeballe (43). Peder overtog sin svigerfars gård (43) i Vindeballe, men sælger den igen, den 31.12.1866, hvorefter han køber Halmø. Året efter dør Kirsten på Halmø og i 1876 sælger han Halmø og køber Søbygård.

5. Mette Marie Knudsen f. 13.11.1829 d. 01.12.1889. Hun blev gift den 04.08.1854 med gårdmand Christen Lauritsen Christensen f. 31.08.1821 d. 14.07.1893 fra Tranderup (89).

6. Johanne Marie Knudsen f. 05.09.1832 d. 22.10.1832. Om hende står der anført i kirkebogen: "Den første for hvem der ringedes efter, at klokken var ophængt i det nye tårn."

7. Johanne Marie Knudsen f. 04.10.1835. Hun blev gift den 13.12.1860 med enkemand Hans Mikkelsen Jørgensen f. 02.08.1825 d. 25.09.1917 fra Tranderup (88).

Hans Peder Knudsen solgte matr. 4 i Voderup efter et års tid, i 1831. Da han dør er formuen ret stor og bl.a. arver sønnen Peder Eriksen Knudsen ikke mindre end 482 Rd.

Enken fortsætter med krodriften indtil 1846 hvor bevillingen udløber. I forbindelse med arveskiftet efter manden, havde enken glemt, at forny krobevillingen. Dette benyttede Christian Anton Wilhelm Kromann i Vindeballe sig af, da han fik bevillingen, og oprettede kro i sin ejendom ved kirkegårdsmuren.

Enken overdrog ejendommen til sønnen den 21.01.1865.

 

IV. Knud Knudsen f. 29.01.1825 d. 19.01.1880. Han blev gift den 16.11.1855 med Sidsel Marie Hansen f. 20.06.1832, datter af gårdmand Peder Hansen (Juni) og hustru Christine Christensen fra Tranderup (96).

Efter Sidsels død blev Knud gift den 11.12.1862 med Marie Cathrine Christensen f. 10.03.1842, datter af gårdmand Jens Rasmussen Christensen og hustru Karen Pedersdatter fra Tranderup 83 (Ornum).

Den 26.04.1852 købte Knud Knudsen en del af den ejendom ind mod kirkegårdsmuren, matr. 43, hvor Christian Anton Wilhelm Kromann drev kro og høkerforretning. Se matr. 43.

Den 23.11.1868 købte Knud de resterende 2 fag af huset mod kirkegårdsmuren. Den 01.02.1887 købte Marie Cathrine Christensen den gamle skolebygning, matr. 40, hvor hun derefter oprettede kro. Den nye skole på Toften i Vindeballe, var blevet taget i brug samme år.

Ejendommen nr. 72 samt Vindeballe kro, matr. 40, overdrog enken til sin søn den 14.08.1896.

 

V. Jens Rasmussen Knudsen f. 12.07.1866 d. ca. 1930. Han blev gift i Tved den 14.05.1897 med Jensine Kirstine Larsen f. 13.01.1865, datter af gårdmand Niels Larsen og hustru Karen Jensen fra Tved Byhave, Tved sogn.

Børn:

1. Knud Knudsen f. 23.01.1898.

2. Niels Larsen Knudsen f. 25.12.1899.

Jorden matr. 34b sælger han den 02.11.1911 til Laurits Peder Albertsen, se nr. 70, matr. 35.

Den 05.06.1905 køber Jens Rasmussen Knudsen matr. 19b.

Der er skifte efter Jens Rasmussen Knudsen den 19.09.1930, hvorefter ejendommen matr. 34a+19b overtages af enken.

Hun deler matr. 19b, som herefter er matr. 19b og 19c. Matr. 19b sælges til gårdejer Peder Hansen Christensen fra Tranderup (83), hvortil der henvises. Se "Tiden før" af Helge Hansen.

Peder Hansen Christensen udlejer 16x10 m. jord den 27.02.1926 til Jørgen Hansen.

Den 14.10.1947 overgår matr. 34a og 19b ved arveforlig til Peder Hansen Christensens søstersøn Christen Pedersen på Vestengård.

Den 02.12.1947 sælger Christen Pedersen matr. 34a, til vognmand Christen Hansen, som herefter driver vognmandsforretning fra nyopførte bygninger på byggepladsen.

Idag ejes bygningerne af en søn Søren Hansen.

Matr. 19b arves af Peder Hansen Christensens bror Thomas Pedersen Christensen f. 11.02.1870, se Tranderup (83) og Olde (142). Thomas Pedersen Christensen bygger nyt hus på parcellen.