Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 70.

Matrikel 35.

Ved udskiftningen i 1774 ejes denne ejendom af Thomas Knudsen. Det oprindelige hus til ejendommen lå i Vindeballe på det der nu er matr. 48.

 

I. Thomas Knudsen f. ca. 1699 d. 16.11.1783, søn af boelsmand Knud Knudsen og hustru Bodil Chistensdatter fra Lundsgård i Vindeballe (44). Hans kones navn har jeg ikke fundet, men hun er død den 28.05.1780, 83 år gammel.

Børn:

1. Christen Thomsen d. før 1795. Han var kådbo i V. Bregninge. Han blev gift i Bregninge på palmesøndag 1753 med Anna Cathrine Kirstine Hansdatter d. 05.07.1754, datter af smed Hans Pedersen fra Ø. Bregninge. Efter Annas død blev han gift den 21.01.1754 med Anne Marie Andersdatter d. 09.02.1796, 67 år, datter af boelsmand Anders Knudsen og hustru Ane Jørgensdatter fra Ø. Bregninge (12). Et oldebarn var højskoleforstander i Karise, Knud Knudsen f. 1843.

2. Knud Thomsen f. 1728, lever 1803. Han blev gift i Bregninge den 24.03.1759 med Anne Margrethe Henriksdatter f. 1736 i Bregninge.

3. Johanne Thomasdatter død 30.06.1799. Hun blev trolovet 4. søndag efter Påske 1758 med Hans Christensen. I dette ægteskab var der 2 børn:

a. Christen Hansen f. 19.11.1758. Han overtog ejendommen efter morfaderen.

b. Thomas Hansen f. 08.06.1760. Skrædder i Vindeballe.

Efter Hans's død blev Johanne gift 11.03.1764 med Niels Hansen Kock, husmand i Vindeballe (68).

 

Ejendommen blev overladt til et barnebarn.

 

II. Christen Hansen f. 19.11.1758 d. 06.04.1800, søn af Hans Christensen og hustru Johanne Thomasdatter fra Vindeballe. Han blev gift i Tranderup i 1783 med Maren Pedersdatter f. ca. 1755 d. 26.03.1796. Forlovere ved vielsen var Niels Kok (Kock) i Vindeballe og Christen Pedersen i V. Bregninge.

Børn:

1. Peder Christensen døbt 01.11.1783.

2. Johanne Christensdatter f. 1784.

3. Hans Christensen f. 1787.

4. Marie Christensdatter f. 07.09.1794.

Efter Maries død blev Christen gift i Rise med Karen Hansdatter f. 1772, datter af husmand Hans Caspersen fra Bregninge.

Børn:

5. Maren Christensdatter f. 09.06.1798.

6. Kirsten Christensdatter f. 1800.

Efter Christen Hansens død blev enken gift igen, og hendes nye mand overtog Christen Hansens ejendom.

 

III. Hans Pedersen f. 1773. Han blev gift 1. søndag i fasten 1801 med Christen Hansens enke, Karen Hansdatter f. 1772, datter af husmand Hans Caspersen fra Bregninge. Forlovere ved deres bryllup var husmand Hans Caspersen fra Bregninge og husmand Hans Pedersen fra Olde.

Børn:

1. Christen Hansen f. 17.02.1802.

Hans Pedersen solgte ejendommen den 07.12.1803 til Jørgen Jørgensen fra Ø. Bregninge, som dog solgte den videre samme dag til Christen Mikkelsen.

 

IV. Christen Mikkelsen f. ca. 1765 d. 25.02.1829. Han var vist fra Søby. Han blev trolovet i Bregninge den 31.10.1794 med Ane Andersdatter d. 1815. Forlovere var Peder Albertsen og Henrik Michelsen fra Dunkær.

Børn:

1. Johanne Christensdatter f. ca. 1797 d. før moderen.

2. Mikkel Christensen f. 13.12.1800. Da hans mor dør i 1815 bliver det bestemt at han skal arve 80 Rd. i mødrene arv.

Der gives pant i matr. 48 i Vindeballe og matr. 48 i Voderup.

Efter Anes død blev han gift den 06.08.1815 med Maren Pedersdatter f. 02.10.1775, datter af boelsmand Peder Madsen og hustru Karen Pedersdatter fra Vindeballe (50).

Efter Christen Mikkelsens død sælger enken huset i Vindeballe og jorden i Voderup til sin søster og hendes mand. Se matr. 48.

Hvornår jorden ved Stranden er solgt fra, er det ikke lykkedes mig at finde ud af, men det ser ud til at være i tiden før 1815.

Ligeledes er det ikke lykkedes mig at finde ud af hvornår jorden matr. 48 i Voderup er kommet til ejendommen. Helt sikkert er det imidlertid, at senest på Christen Mikkelsens tid, er jorden ved Stranden, matr. 35, skilt fra, og huset i Vindeballe, matr. 48 har derefter jord i Voderup, matr. 48.

Næste ejer af jorden ved Stranden ser ud til at være Hans Leonhard Berend Jørgensen som havde overtaget sin fars ejendom nr. 75, matr. 36, hvortil der henvises.

 

Herefter følges jorden ved Stranden, matr. 35.

 

V. Hans Leonhard Berend Jørgensen f. 1776 d. 08.11.1828. Se nr. 75, matr. 36.

 

VI. Hans Christensen Jørgensen f. 1794 d. 26.12.1828. Se nr. 75, matr. 36.

 

VII. Hans Albertsen f. 19.09.1798. Se nr. 75, matr. 36.

 

VIII. Peder Hansen Pedersen f. 19.12.1820 d. 16.09.1873, søn af skrædder i Vindeballe, Peder Hansen (Mose) og Sofie Cathrine Hansdatter. Peder Hansen (Mose) er født i Voderup på Mosegården, matr. 35. Peder var teglmester. Han blev gift den 26.01.1844 med Sidsel Marie Jensen f. 21.11.1821 d. 27.04.1897, datter af gårdmand Peder Jensen og hustru Ane Margrethe Lauritsen fra Vindeballe (46).

Børn:

1. Peder Jensen Hansen (Pedersen) f. 19.04.1841.

2. Peder Hansen Pedersen f. 14.09.1845. Han overtog matr. 39a.

3. Sofie Margrethe Pedersen f. 08.12.1850.

4. Ane Margrethe Pedersen f. 11.10.1853 d. 23.01.1937. Hun blev gift med Christian Brandt fra Holsten d. 1923. De fik 7 børn.

5. Hans Hansen Pedersen f. 20.02.1856. Han emigrerede til Californien.

6. Hans Christian Pedersen f. 14.12.1857. Han overtog ejendommen.

7. Laurits Hansen Pedersen f. 25.02.1859. Han emigrerede til Californien.

8. Jens Pedersen f. 21.04.1863.

Peder Hansen Pedersen købte denne ejendom den 30.11.1845. Det er uvist hvorvidt det er ham der bygger på parcellen, men mon ikke det er tilfældet, da de tidligere ejere havde andre huse.

Den 11.12.1869 købte han en større parcel jord, matr. 39a af skipper Hans Christian Pedersen. På matr. 39a bygger han et nyt hus ved Præstens vej, som den ældste søn senere overtager.

I årene efter mandens død drev enken ejendommen alene, men den 31.12.1881 overlod hun den til en søn.

 

IX. Hans Christian Pedersen f. 14.12.1857 d. 19.01.1943 på Siø.

Han blev gift den 07.10.1881 med Kirsten Rasmussen f. 01.06.1856 d. 13.03.1941, datter af gårdmand Erik Pedersen Rasmussen og hustru Ane Margrethe Hansen fra Lille Rise (330).

Udover at drive sin lille ejendom var han også teglværksarbejder.

Børn:

1. Anne Margrethe Pedersen f. 22.11.1881 d. 03.03.1947. Hun blev gift i 1904 med husmand Knud Lauritsen Knudsen f. 13.08.1875 d. 03.08.1949, søn af husmand Knud Lauritsen Knudsen og hustru Ane Marie Albertsen fra Vindeballe (56). De emigrerede begge til USA. Knud i 1902 og Anne i 1904. Knud blev senere farmer i Los Banos i Californien. De fik 7 børn.

2. Sidsel Marie Pedersen f. 7.09.1883 d. 19.03.1967. Hun boede på Siø i 1923, hvor hun var lærerinde.

3. Peder Hansen Pedersen f. 05.02.1886 d. 07.03.1965. Han flyttede til Langeland. Han blev gift den 31.03.1918 med Elna Dorthea Pedersen f. 23.09.1895 d. 12.09.1984, datter af en gårdmand fra Fodslette. I 1922 købte Peder en gård på Siø, hvor slægten stadig bor. De fik 6 børn.

4. Sofie Cathrine Pedersen f. 18.05.1889 d. 10.03.1962. Hun emigrerede til U.S.A. i 1908 og samme år blev hun gift med farmer Hans Madsen fra St. Rise f. 30.09.1882 d. 26.07.1961. Han havde en farm ved Audubon, Iowa. De fik 6 børn.

5. Hansine Kirstine Pedersen f. 15.05.1892 d. 22.08.1939. Hun blev gift den 28.02.1918 med Frans Knudsen Jensen f. 17.08.1883 i Kærby d. 14.09.1966. Da de blev gift boede hun hos broderen på Siø og Frans var mejeribestyrer ved Nordenbro mejeri på Langeland. Senere købte de en frugtplantage i Bjerreby. De fik 4 børn.

6.Erik Pedersen f. 21.06.1895. Han blev gift med Kirstine og de boede vist i Oure på Fyn.

Hans Christian Pedersen solgte sin ejendom i Strandhusene den 19.04.1892 og flyttede til Marstal. Nogle år senere købte han en ejendom i Voderup, matr. 56, som tidligere havde tilhørt hans bedstefar. Senere flyttede han til Siø hvor han boede hos sin søn.

 

X. Laurits Pedersen Albertsen f. 26.09.1857, søn af daglejer Albert Pedersen Lauritsen og hustru Elisabeth Rasmussen fra Skovby. Han blev gift den 12.11.1885 med Birthe Cathrine Andersen f. 14.07.1850 i Bregninge, datter af indsidder Peder Christensen Andersen og hustru Ane Margrethe Rasmussen fra Vindeballe.

Børn:

1. Anna Laura Margrethe Lauritsen f. 25.08.1890 i Bregninge. Hun og hendes mand overtog ejendommen.

Udover denne ejendom havde Laurits også en jordparcel matr. 34b som han havde købt af kromand Jens Rasmussen Knudsen i Vindeballe den 02.11.1911. Se matr. 34 og 40.

Laurits Pedersen Albertsen overlod ejendommen til svigersønnen den 01.06.1927. Der skulle svares aftægt til ham og hustruen.

 

XI. Andreas Hansen Jørgensen f. 29.04.1889, søn af skibsfører Albert Andreas Jørgensen fra Ærøskøbing. Han blev gift den 25.06.1912 med Anna Laura Margrethe Lauritsen f. 25.08.1890.

Andreas H. Jørgensen lægger sine to ejendomme, matr. 34b og matr. 35 sammen.

Andreas var snedker.

Børn:

1. Karoline Cathrine Jørgensen f. 02.09.1912.

2. Laurits Albertsen Jørgensen f. 24.10.1918.