Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 45.

Matrikel 38.

Udstykket fra Vindeballesmedens ejendom, idet Albert Jensen smed overlader ca. 2 tønder land til sønnen Peder Jensen den 26.10.1855.

Ved matrikuleringen indehaves den af Peder Jensens enke. Denne parcel får ved matrikuleringen matr. nr. 38. Det er jord i Vindeballemark, som tidligere var en del af Kromanns gård (del af 45c). Der bygges hus på den nordlige del af parcellen ved Grønvejen.

 

I. Peder Jensen f. 31.01.1829 d. 23.11.1864. Han blev gift den 12.08.1853 i Rise med Magdalene Juliane Pedersen f. 1826, datter af boelsmand Hans Pedersen og hustru Maren Jensdatter fra Stokkeby (278). Den 26.05.1855 overtager han en parcel fra faderen på ca. 2 tønder land.

Børn:

1. Sidsel Jensen f. 18.08.1854.

Efter Peder Jensens død bliver enken gift med ungkarl Peder Nielsen Clausen fra Vindeballe, som ved fremvisning af vielsesattesten overtager ejendommen den 11.06.1868.

 

II. Peder Nielsen Clausen f. 03.09.1839, søn af indsidder Laurits Clausen og hustru Ane Pedersen fra Vindeballe. Han blev gift den 22.03.1868 med Peder Jensens enke, Magdalene Juliane Pedersen f. 1826.

Den 22.02.1870 afholdes skifte og ejendommen overdrages til smeden i Vindeballe, hvor jorden oprindeligt havde hørt til.

 

III. Christen Lauritsen Jensen f. 12.05.1844 d. 08.06.1929, søn af smed Albert Jensen og hustru Birthe Marie Lauritsen fra Vindeballe (78).

Christen overlod ejendommen den 05.02.1887 til sin bror.

 

IV. Christen Pedersen Jensen f. 24.04.1850, søn af smed Jens Albertsen Jensen og hustru Birthe Marie Lauritsen fra Vindeballe. Christen arbejdede som smedesvend i broderens smedje. Mon ikke han har haft rådighed over ejendommen siden 1870 eller kort tid derefter, selv om der først laves skøde flere år senere.

Han blev gift den 15.05.1878 med Mette Marie Hansen f. 25.06.1852 i Olde d. 06.11.1926, datter af husmand Christen Hansen og hustru Kirsten Christensdatter fra Olde (148). Mette Marie Hansen overtog sin fars ejendom i Olde den 02.06.1878, men hun sælger den igen den 05.03.1878 til smeden i Olde, Christen Jensen Rasmussen.

Børn:

1. Jens Albert Jensen f. 06.06.1884 d. 12.06.1891 af difteri.

Den 19.12.1887 sælger Christen P. Jensen sit hus og dele af jorden matr. 37c, 38b til Hans Jørgen Christiansen.

Han sælger resten af jorden matr. 38a, 5b den 08.02.1891 til Peder Hansen Pedersen fra matr. 35. Se også matr. 39a.

Peder Hansen Pedersen sælger jorden matr. 5c, 37a den 28.08.1893 til parcellist Christen Pedersen Christensen fra matr. 29, hvortil der henvises.

Matr. 5d og 5e sælges til gårdmand Peder Rasmussen Hansen i Vindeballe (45A).

Matr. 5g i Vindeballe overtog han af sin bror, smeden i Vindeballe Christen Lauritsen Jensen den 04.12.1889. Det er det gamle hus i Vindeballe, som oprindeligt var halvdelen af gård nr. 45. Efter at han solgte matr. 38, flytter Christen Pedersen Jensen ind i dette hus i Vindeballe. Huset sælger han den 21.05.1927 til skomager Peder Mortensen i Dunkær, mod at han får fribolig til han dør.

Matr. 5 h sælger han den 23.11.1904 til Laurits Pedersen Albertsen på matr. 35.

 

Vi følger herefter huset matr. 37c, 38b.

Det ser dog ud til at Hans Jørgen Christiansen allerede bor på ejendommen i 1879, da den ældste søn bliver født, muligvis som lejer. Skøde får han først den 19.12.1887.

 

V. Hans Jørgen Christiansen f. 16.01.1856, søn af indsidder og bager Christian Hansen Christiansen og hustru Sidsel Marie Simonsen fra Tranderup. Han blev gift den 07.11.1879 med Kirsten Thomsen f. 08.09.1851 i Dunkær, datter af daglejer Hans Andersen Thomsen fra Dunkær.

Hans Jørgen Christiansen var også teglværksarbejder.

Børn:

1. Christian Hansen Christiansen f. 31.12.1879. Han overtog ejendommen.

2. Hans Andersen Christiansen f. ca. 1881.

3. Peder Hansen Christiansen f. 15.01.1884. Han blev gift i Rise den 05.04.1906 med Marie Kathrine Kristensen f. 11.03.1888, datter af kådbo Hans Andersen Kristensen og hustru Karen Thomsen fra Dunkær.

Den 29.09.1929 sælger han ejendommen til den ældste søn, som da var husmand i Stokkeby, for Kr. 3.000,- og aftægt til en årlig værdi af Kr. 275,-.

 

VI. Christian Hansen Christiansen f. 31.12.1879. Han blev gift den 24.11.1907 med Sidsel Marie Mikkelsen f. 27.06.1880, datter af husmand Hans Thomsen Mikkelsen og hustru Sidsel Marie Hansen fra Stokkeby.

Børn:

1. Kirsten Christiansen f. 12.08.1910 i Stokkeby.

2. Hans Thomsen Christiansen f. 16.09.1912 i Stokkeby.

I 1949 sælges ejendommen til landpost Børge Christensen, som tidligere havde haft et hus i Tranderup, matr. 44a, 44b og 54.