Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 60.

Matrikel 39a.

En del af kådet nr. 60. Se også nr. 70, matr. 35.

Denne ejendom opstår som selvstændig ejendom da Peder Hansen Pedersen køber parcellen den 11.12.1869.

 

I. Peder Hansen Pedersen f. 19.12.1820 d. 16.09.1873, søn af skrædder i Vindeballe, Peder Hansen (Mose) og Sofie Cathrine Hansdatter. Peder Hansen (Mose) er født i Voderup på Mosegården, matr. 35. Peder var teglmester.

Han blev gift den 26.01.1844 med Sidsel Marie Jensen f. 21.11.1821 d. 27.04.1897, datter af gårdmand Peder Jensen og hustru Ane Margrethe Lauritsen fra Vindeballe (46).

Børn:

1. Peder Jensen Hansen (Pedersen) f. 19.04.1841.

2. Peder Hansen Pedersen f. 14.09.1845.

3. Sofie Margrethe Pedersen f. 08.12.1850.

4. Ane Margrethe Pedersen f. 11.10.1853 d. 23.01.1937. Hun blev gift med Christian Brandt fra Holsten d. 1923. De fik 7 børn.

5. Hans Hansen Pedersen f. 20.02.1856. Han emigrerede til Californien.

6. Hans Christian Pedersen f. 14.12.1857. Han overtog ejendommen.

7. Laurits Hansen Pedersen f. 25.02.1859. Han emigrerede til Californien.

8. Jens Pedersen f. 21.04.1863.

Peder Hansen Pedersen havde i forvejen matr. 35, som han havde købt den 30.11.1845.

Den 11.12.1869 købte han matr. 39a af skipper Hans Christian Pedersen. På matr. 39a bygger han et nyt hus ved Præstens vej, som en søn overtager den 07.03.1874.

 

II. Peder Hansen Pedersen f. 14.09.1845 d. 13.05.1901. Han blev gift den 04.04.1872 i Bregninge med Anne Cathrine Eriksen f. 14.08.1844 d. 11.05.1919, datter af gårdmand Jørgen Eriksen og hustru Maren Cathrine Madsen fra Skovby (123 B).

Efter mandens død solgte enken ejendommen den 23.05.1901. Den 17.12.1901 købte hun matr. 49 i Vindeballe af Johan Jørgensen Helman, muligvis med tanke på, at flytte ind i huset. Dette skete dog ikke, da hun solgte dette hus igen den 16.04.1902 til Rasmus Lauritsen Nielsen, hvorefter hun flyttede til Søby, hvor hun boede til sin død.

 

III. Niels Christensen Nielsen født 28.09.1875, søn af Albert Nielsen og hustru Ellen Sofie Jensen fra Voderup matr. 1 og 5.

Han blev gift i Bregninge den 29.03.1900 med Anne Cathrine Henriksen født 30.05.1878, datter af Henrik Lauritsen Henriksen og hustru Anne Margrethe Christensen fra Ø. Bregninge (8).

Børn:

1. Christen Jensen Nielsen født 20.07.1901. Han overtog matr. 5 i Voderup efter faderen.

2. Ellen Sofie Nielsen født 7.02.1905. Hun blev gift med Christen Hansen født 15.02.1903 fra Voderup (Matr. 1).

Efter nogle få år solgte han ejendommen i Vindeballe den 16.08.1904, og overtog kort tid efter sin fars ejendom i Voderup, matr. 5.

 

IV. Erik Albertsen Knudsen f. 22.08.1863 d. 17.02.1941, søn af kådbo Knud Lauritsen Knudsen og hustru Ane Marie Albertsen fra Vindeballe (56). Før han købte denne ejendom havde han haft sin fars ejendom i Vindeballe i nogle år. Denne solgte han den 02.03.1890 til sin bror, hvorefter han rejste til USA. Han vendte hjem til Danmark efter nogle år i USA og købte da denne ejendom i Strandhusene. Han blev gift den 23.03.1905 i St. Rise med Anne Marie Kromann f. 23.12.1873, datter af boelsmand Hans Andersen Kromann og hustru Cathrine Marie Kromann fra Dunkær (226) (Langeagre).

Børn:

1. Knud Lauritsen Knudsen f. 27.02.1906. Han overtog ejendommen efter faderen.

2. Anne Marie Cathrine Knudsen f. 01.03.1908.

3. Kathrine Hansine Knudsen f. 10.11.1912.

Den 19.07.1905 købte Erik Albertsen Knudsen en parcel jord matr. 1d af Pastor Strangen. Det var jord som havde tilhørt Tranderup Præstegård.

Den 23.01.1933 overlader han ejendommen til sønnen. Ejendomsskyld Kr. 15.900,-. Købesum Kr. 12.000,- og aftægt til begge forældrene.

 

V. Knud Lauritsen Knudsen f. 27.02.1906. Han blev gift i St. Rise den 15.11.1929 med Karen Hansen f. 02.01.1908, datter af husmand og æghandler Kristian Jørgensen Hansen og hustru Johanne Rasmussen fra Risemark (198).