Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 60.

Matrikel 39c.

Jorden som hørte til ejendommen ved udskiftningen, er nr. 85 i Tranderup, som ligger nord for Præstegården langs Præstens vej. Ved matrikuleringen får denne parcel matr. nr. 39b. I forbindelse med matrikuleringen bliver jorden flyttet til Vindeballes jorder, hvorimod den ved udskiftningen var en del af Tranderups jorder.

Senere kommer der en parcel Præstegårdsjord til ved Stranden, matr. nr. 39a.

Ved udskiftningen i 1774 indehaves ejendommen af Peer Jensens enke.

Den første kendte ejer er Jens Rasmussen.

Ejendommen kendes blandt de ældre som "Skipperstedet".

 

I. Jens Rasmussen d. ca. 1756. Han er en bror til boelsmand Peder Rasmussen i Tranderup (92). En datter og hendes mand overtog Peder Rasmussens boel i Tranderup. Der er skifte efter Jens Rasmussen den 06.02.1756. Han blev gift med Maren.

Børn:

1. Rasmus Jensen f. ca. 1707 d. 10.03.1783. Han blev trolovet i 1734 og gift den 03.07.1735 med Ellen, Peder Christensens enke. Rasmus overtog Peder Christensen gård i Vindeballe (47).

2. Peer Jensen d. ca. 1765. Skifte den 25.10.1765. Han overtog ejendommen efter faderen.

3. Kirsten Jensdatter f. ca. 1711 d. 24.01.1776. Hun blev gift den 17.05.1748 med Boelsmand Peder Nielsen d. 30.12.1772 i Tranderup (92). En broderdatter Karen Pedersdatter og hendes mand overtog gården. Se nedenfor.

4. Christen Jensen f. ca. 1714 d. 19.09.1790. Han blev gift i 1746 med Anne Hansdatter f. ca. 1720 d. 10.06.1792. Christen overtog et kåd i Vindeballe (59).

5. Henning Jensen. Han var rådmand i Odense i 1768.

Ejendommen overdrages til en søn.

 

II. Peder Jensen d. ca. 1765. Skifte den 25.10.1765. Han blev gift den 12.09.1745 med Ellen Hansdatter d. 23.06.1775. Hendes forældre kendes ikke.

Børn:

1. Karen Pedersdatter f. 19.02.1747 d. 31.03.1821. Hun blev gift den 27.02.1768 med Rasmus Lauritsen f. 19.01.1738 d. 30.03.1822, søn af boelsmand Laurits Jeppesen og hustru Maren Hansdatter fra Vestengaard i Vindeballe (55). Rasmus overtog Damgården i Tranderup fra Karen Pedersdatters onkel Peder Nielsen. Se ovenfor.

2. Maren Pedersdatter f. 1750.

3. Maren Pedersdatter f. 29.09.1752 d. 31.01.1834. Hun blev gift den 19.10.1777 med boelsmand Christen Nielsen (Nørre) f. 1733 d. 16.11.1797, fra Tranderup (94). Christen var enkemand idet hans første kone døde i 1776. Efter Christen Nielsens død blev hun gift den 19.06.1801 med boelsmand og enkemand Peder Christensen (Møller) fra Ornum (82).

4. Jens Pedersen f. 1755 d. 17.03.1830. Han overtog ejendommen efter faderen.

Efter moderens død overtages ejendommen af sønnen.

 

III. Jens Pedersen f. 1755 d. 17.03.1830. Han blev gift den 26.12.1777 med Inger Pedersdatter f. 13.04.1755 d. 13.11.1785, datter af boelsmand Peder Clausen og hustru Ane Marie Hansdatter fra Tranderup (100).

Børn:

1. Ellen Jensdatter f. 1780 d. 1796.

2. Anne Marie Jensdatter f. 1781 d. 28.10.1810, 29 år gammel. Hun blev gift 2. søndag eefter Påske med husmand Hans Christiansen f. ca. 1762 begravet 01.09.1829, 68 år gammel, søn af husmand Christian Hansen og hustru Margrethe Hansdatter fra Vindeballe (71).

3. Peder Jensen f. 1785. Moderen døde 3 uger efter hans fødsel. Han må være død før moderens skifte den 04.02.1786.

Efter Ingers død, blev Jens Pedersen gift den 12.02.1786, med Ane Marie Jørgensdatter f. 1767 d. 21.11.1809, datter af boelsmand Jørgen Clausen (Danielsen) og hustru Kirsten Jensdatter fra Tranderup (98).

4. Peder Jensen f. 31.08.1788 d. 28.06.1821. Han døde i Vester Skerninge ved et uheld hvor hestene løb løbsk.

5. Inger Kirstine Jensdatter f. 12.12.1790.

6. Jørgen Jensen f. 1789 d. 1791.

7. Inger Kirstine Jensdatter f. 12.12.1790. Hun og hendes mand overtog kådet. Se nedenfor.

8. Kirsten Jensdatter f. 1793 d. før faderen.

9. Bodil Marie Jensdatter f. 26.05.1797 d. 1869. Hun blev gift den 25.11.1831 med Bernt Frederik Bauditz f. 22.01.1808 d. 28.09.1879, søn af Snedker Thomas Gotfred Bauditz og hustru Anna Elisabeth Dorethea Trost fra Ærøskøbing og senere Tranderup. Thomas Bauditz var en søn af skolemester Johan Bauditz i Tranderup, død 1821. Bernt var parcellist i Voderup, matr. 34.

Jens Pedersen købte altså jord i Voderup den 12.07.1800. Det var en parcel på 3 tønder land og 2 skæpper beliggende i Pilekærsmarken, matr. 30. Ved skiftet efter hans død blev kådet og jorden i Voderup overtaget af svigersønnen Hans Christian Pedersen og datteren Inger Kirstine Jensdatter.

Hans Chr. Pedersen forpligtede sig dog til, at pløje for svogeren Bernt Bauditz, så længe han har heste på ejendommen.

 

IV. Hans Christian Pedersen d. før 1869, skipper fra Ærøskøbing. Han blev gift den 25.02.1813 med Inger Kirstine Jensdatter f. 12.12.1790 d. ca. 1872. I 1827 boede de i Vindeballe, med senere slog de sig ned i Søndergade i Ærøskøbing, og jorden i Vindeballe og Voderup blev bortforpagtet. Forinden havde de dog bygget nyt stuehus på ejendommen.

Den 05.10.1857 blev jorden i Voderup, matr. 30, solgt til Hans Hansen Lauritsen.

Ejendommen i Vindeballe blev solgt af enken den 11.12.1869 således:

Matr. 39a til Peder Hansen Pedersen, husmand i Strandhusene (70).

Matr. 39b til Knud Christensen, gårdmand i Ornum (84).

Matr. 39c (huset i Vindeballe) til Hans Nielsen.

 

Herefter følges Matr. 39c.

En del af kådet nr. 60. Se også nr. 70, matr. 35.

Hans Nielsen køber parcellen den 11.12.1869. Huset ligger syd for gaden, overfor smedjen i Vindeballe og øst for gadekæret.

 

V. Hans Nielsen. Han beholder kun ejendommen i få måneder og sælger den derefter igen den 03.02.1870 til Christen Lauritsen Jensen, smed i Vindeballe, se nr. 78 og matr. 37c.

 

VI. Christen Lauritsen Jensen f. 12.05.1844 d. 08.06.1929. Han blev gift den 03.12.1864 med Anne Marie Lauritsen f. 12.11.1843 d. 13.03.1925, datter af gårdmand Laurits Hansen Lauritsen (Christensen) og hustru Sidsel Marie Jensen fra Vindeballe (44). Christen og Anne Marie var fætter og kusine.

Den 03.02.1870 købte han et hus i Vindeballe, matr. 39c, af Hans Nielsen.

Christen overtog smedjen i Vindeballe og en parcel efter sin stedfar.

Børn:

1. Jens Albertsen Jensen f. 02.03.1869 d. 30.04.1906. Han overtog smedjen efter faderen.

Til smedehvervet hørte 11 tønder land smedejord, matr. 61, som var ejet af bymændene. Husmand Peder Knudsen Pedersen, matr. 32a, solgte et lille areal den 06.10.1866 til smedeplads. Det må være bymændene i Vindeballe som køber denne plads til smedjen.

Desuden fik han matr. 3b i Vesterløkke af svigerfaderen den 28.02.1879.

Den 18.11.1881 blev ejendommens størrelse reduceret væsentligt, idet en del af jorden tilskødes han søskende.

Den 30.05.1906 overdrages ejendommen matr. 3b, 5a og 39c til svigerdatteren Sidsel Marie Knudsen, kun 1 måned efter mandens død.

I 1926 bliver smedejorden solgt af bymændene, og herefter er smeden at regne for en selvstændig håndværker. Der kommer en ny smed til byen, se (78) matr. 32a.

 

VIII. Jens Albertsen Jensen f. 02.03.1869 d. 30.04.1906. Han blev gift den 14.11.1895 med Sidsel Marie Knudsen f. 02.06.1870, datter af kromand Knud Knudsen og hustru Marie Cathrine Christensen fra Vindeballe.

Børn:

1. Anne Marie Jensen f. 21.08.1896 d. 07.03.1981. Hun og hendes mand overtog ejendommen.

2. Knud Knudsen Jensen f. 21.11.1899 d. 15.05.1900.

3. Kristine Laurine Jensen f. 13.05.1902 d. 10.01.1903.

Efter Jens Albertsen Jensens død overtager enken ejendommen efter svigerfaderen den 22.05.1906. Svigerfaderen fortsætter dog som smed i en del år efter dette.

Enken overlader ejendommen til en datter og svigersøn den 20.04.1914.

 

IX. Jørgen Hansen Christensen f. 26.02.1893 d. 16.01.1876, søn af gårdmand Hans Mortensen Christensen og hustru Anne Cathrine Mikkelsen fra Oldemark (Gjallerhøj). Han blev gift den 09.12.1917 med Anne Marie Jensen f. 21.08.1896 d. 07.03.1981, datter af Jens Albertsen Jensen og hustru Sidsel Marie Knudsen.

Børn:

1. Jens Albert Christensen f. 25.05.1919 d. 27.04.1920.

2. Harald Alfred Christensen f. 13.01.1921. Gårdmand i Vesterskov.

3. Jens Albert Christensen f. 31.05.1924. Han overtog sin fars ejendom matr. 3b og 8c Ø. Bregninge, og tilkøbte mere jord.

4. Sigurd Marius Christensen f. 31.05.1924. Han blev dyrlæge ved Næstved.

Jørgen drev en del hestehandel især heste af belgisk race. I 1924 opførte han nye bygninger på jorden i Vesterløkke (Lilholt). Desuden købte han en parcel matr. 8c i Ø. Bregninge.

Ejendommen udgøres da af følgende matr.: 3b, 5a, 39c og Ø. Bregninge 8c.

De gamle bygninger i Vindeballe matr. 5a og 39c sælger Jørgen den 21.01.1925 til Hans Vilhelm Hansen.

 

X. Hans Vilhelm Hansen 24.10.1894, søn af husmand Hans Lauritsen Hansen og Ellen Marie Hansen fra Vindeballemark (75). Han blev gift i Tranderup den 21.05.1924 med Ane Kirstine Andersen f. 21.03.1898, datter af arbejdsmand Jens Albertsen Andersen og hustru Ane Marie Clausen fra Tranderupmark.

Børn:

1. Hans Lauritsen Hansen f. 05.11.1925. Mejerist.

2. Ellen f. efter 1929.

Fra den 01.07.1944 til 30.06.1964 forpagtede Vilhelm sit fødehjem, som en ældre bror havde overtaget.

Vilhelm sad i mange år i Tranderup sogneråd.