Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe kro.

Matrikel 40, Tranderup skole, senere Vindeballe kro.

I 1886 besluttede Tranderup Kommune, at bygge en ny skole på toften i Vindeballe idet det kneb med plads i den gamle skole overfor kirken (og den daværende kro). Den nye skole skulle bygges på jord, der oprindelig havde hørt til degneboligen. Allerede før den nye skole blev taget i brug, blev de gamle skolebygninger på matr. 40 i Vindeballe solgt den 01.02.1887, til kromutter Marie Cathrine Christensen, enke efter kromand Knud Knudsen i Vindeballe, se matr. 43.

Hermed fik Vindeballe kro til huse i de gamle skolebygninger, og fik den placering i Vindeballe som kroen stadig har.

 

I. Marie Cathrine Christensen f. 10.03.1842, datter af gårdmand Jens Rasmussen Christensen og hustru Karen Pedersdatter fra Tranderup 83 (Ornum). Hun var enke efter kromand Knud Knudsen fra matr. 34, 42 og 43 hvortil der henvises.

Ejendommen nr. 72, matr. 34 samt Vindeballe kro, matr. 40, overdrog enken til sin søn den 14.08.1896.

 

II. Jens Rasmussen Knudsen f. 12.07.1866 d. ca. 1930. Han blev gift i Tved den 14.05.1897 med Jensine Kirstine Larsen f. 13.01.1865.

Børn:

1. Knud Knudsen f. 23.01.1898.

2. Niels Larsen Knudsen f. 25.12.1899.

Jorden matr. 34b sælger han den 02.11.1911 til Laurits Peder Albertsen, se nr. 70, matr. 35.

Den 05.06.1905 køber Jens Rasmussen Knudsen en parcel på den anden side af landevejen, matr. 19b.

Der er skifte efter Jens Rasmussen Knudsen den 19.09.1930, hvorefter ejendommen matr. 34a+19b overtages af enken.

Hun deler matr. 19b, som herefter er matr. 19b og 19c. Matr. 19b sælges til gårdejer Peder Hansen Christensen fra Tranderup (83), hvortil der henvises. Se "Tiden før" af Helge Hansen.

Matr. 40 sælges den 16.05.1917 til Christen Marius Christensen sammen med halvdelen af matr. 19b som herefter er matr. 19c. Det er den såkaldte Krohave.

Vindeballe kro Matr. 19c, 40c, 40d og 40e sælges den 16.05.1917 til Christen Marius Christensen

 

III. Christen Marius Christensen f. 10.11.1890 i Marstal. Han blev gift med Johanne Elisabeth Mortensen f. 14.08.1893 i Tranekær.

Børn:

1. Inger Margrethe Christensen f. 26.05.1919 i Tranekær.

Den 23.10.1933 indgås der en aftale med "Danske Petroleum A/S", om kun at sælge deres benzin, petroleum og brændselsolie.

Christen sælger kroen den 29.01.1936, efter at have haft den i knap 19 år. Køberen er en forretningsfører fra Langeskov på Fyn.

 

IV. Harald Pedersen f. 02.02.1897. Han blev gift den 07.09.1929 i Assens med Petrine Kirstine Larsen f. 21.06.1902.

Børn:

1. Lis Pedersen.

2. Kurt Vesterluun Pedersen f. 24.06.1938.

Ved købet af kroen udstedes der et pantebrev fra Harald Petersen til Odense Vinkompagni, Nordisk Kaffekompagni i Odense og L.T. Baagø i Svendborg på Kr. 20.000,- til 5½ % i rente. Mon ikke det har været til financieringen af varelager og lignende.

Købmandsbutikken drives i kroen til midten af 1960.erne. Da Harald Petersen sælger kroen, skifter den hurtigt ejer adskillige gange. Kroballerne forsøges genoplivet i Knud Becker Hansens tid i midten af 1970.erne, men det holdt kun ved i få år, for dog periodevis, at blive genoptaget uden den store succes.

Det årlige maskebal til Helligtrekonger forsvinder også i begyndelsen af 1970.erne.

I løbet af foråret i 1971 nedlægges ungdomsklubben på 1. salen i Tranderup Sognegård - den tidligere Tranderup skole. Det varede dog ikke længe, før de unge fik lov til, at anvende et lokale på kroen, foran krostuen ud mod landevejen. Igennem flere år var dette lokale rammen, om de unges snak og morskab og den gamle røde sofa, som stadig befinder sig på kroen, har lagt stof og fjedre til mange hyggestunder på kroen. Det var såmænd ikke den store omsætning, kroen havde på de unge, men det skabte dog liv på kroen.

Siden slutningen af 1970.erne, har kroen haft en del omsætning, med madlavning til pensionister. Alligevel har det været svært, for skiftende krofolk, at bevare optimismen. Befolkningen på øen svinder og især de unge flygter fra øen, på grund af manglende muligheder, for uddannelse og arbejde.

Vindeballe Kro har dannet ramme om utallige familiefester, politiske møder, baller og anden festivitas igennem dens knap 200 årige historie og i skiftende bygninger. Lad os håbe at kroen også i fremtiden vil være et samlingspunkt for sognet.