Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 66.

Ved udskiftningen i 1774 tildeles skolejorden nr. 66 til Hans Peersen (Pedersen) Skoleholder. Det drejer sig om det senere matr. 40g og 40k, som ligger i Vidskoven, samt skolehuset det senere matr. 40c, 40d og 40e, hvor nu Vindeballe kro har til huse.

Det gamle skolehus, som lå hvor nu Vindeballe kro ligger, beskrives i 1824, som bestående af 3 fag skolestue, som af præsten fik følgende karakter: "Den skamløse og urigtige indretning der i det hele findes - en så tynd væg afsondrer skolestue fra lo og lade, hvor tit både mælende og umælende overdøver læreren og afbryder lærlingenes opmærksomhed."

Skolestuen var altså bygget op, så den stødte ind mod stalden, hvor støj fra dyrene, nok kunne genere undervisningen. I den anden ende af bygningen, har der utvivlsomt, været bolig til læreren.

Skolemestrene:

I. Block. I 1718 nævnes han som skolemester.

II. Otto Hyvadt. Skal have været skolemester fra ca. 1719 til 1725. Før han kom til Tranderup var han skolemester i Marstal fra 1705 til 1707.

III. Ratge Berthelsen fra 1725 til ca. 1732.

IV. Jeppe Jeppesen Kehlet f. 1711 d. 03.11.1759 i Tranderup. Han var skoleholder i Tranderup fra 1732 til 1759. Han blev trolovet den 19.11.1734 og gift den 27.01.1735 med Agatha Pedersdatter Pilegaard f. ca. 1704 begravet 16.05.1780 (76 år gammel), datter af Peder Pilegaard f. 1668, som igen var en søn af Peder Christensen Pilegaard og hustru Anne Margrethe (Cathrine Griebel som var Peder Christensen Pilegaards første kone døde ca. 1652).

Der var flere børn, men desværre har pastor Dresing ikke ført kirkebogen alt for omhyggeligt. Han havde travlt med, at drive handel, og tog ikke sit embede så alvorligt. Se også under Præstegården, matr. 1.

Børn:

1. Jeppe Jeppesen Kehlet f. 1737 begravet 27.07.1791. Ved begravelsen angives hans alder til 48. Han blev gift i Ærøskøbing 1783 (trolovet den 29.11.1782) med Kirsten Jørgensdatter f. ca. 1757.

2. Sidsel Ellina Kehlet f. 1739 i Tranderup.

3. Mette Chatrine Kehlet f. 1742 i Tranderup.

4. Agate Kehlet f. 1744 i Tranderup.

5. Hans Kehlet f. ca. 1751 i Ærøskøbing.

Der er skifte efter Jeppe Kehlet den 07.01.1760 (Ærø Provstearkiv). Skiftet lister de efterladte effekter, som samlet er vurderet til godt 71 Rd. Hustru og børn nævnes ikke. Jeppe Jeppesen Kehlets efterfølger i embedet fra 1759 var:

V. Christian Frederich Palludan Schröder f. ca. 1728 begravet 17.07.1798, søn af Løjtnant Henrik Schröder, som døde i Ærøskøbing i 1749. Christian F.P. Schröder var skoleholder i Tranderup i perioden 1759 til ca. 1761. I skiftet efter fuldmægtig Daniel Christian Weisse på Søbygård den 20.02.1764, ser vi at Christian Schröder skylder boet 8 Rd. og 19½ Sk. Han benævnes da som Skoleholder i Tranderup, men det kan selvfølgelig skyldes, at et "forhenværende" ikke er ført i Skifteprotokollen?

Før dette var han forvalter på pagtsgården Wuderup, idet han var indsat af kreditorerne, til at overse gårdens drift. Kreditorerne var ikke begejstrede for pastor Dresings indblanding i Wuderups drift, hvorfor de begærede forpagteren Anthon Ulrich Hansen konkurs. Ved kreditorernes mellemkomst, blev Christian Frederik Palludan Schröder anbragt på Wuderup som forvalter.

Anthon Ulrich Hansen var i denne svære periode meget syg, og den sidste måneds tid, var han ikke i stand til, at foretage sig noget, men måtte mades som et barn. Især hans hænder var dækket af knuder, og han kunne ikke bevæge sine fingre. Fra en retsag, får vi at vide, at han i sin seng blev kørt til Søby og derfra til Angel, hvor han besøgte en såkaldt klog mand. Tilsyneladende var det spedalskhed han havde pådraget sig, og besøget i Angel hjalp ham ikke. Han døde efter et langt og smertefuldt sygdomsforløb den 29.10.1755.

Efter Anthon Ulrich Hansens død, fortsatte hans enke forpagtningen af Wuderup med forvalterens hjælp. Hendes bror Claus Jensen, som var købmand i Fåborg, kautionerede for hende.

Få år senere, blev Anna Jensdatter Clausen trolovet den 21.03.1759, med sin ca. 10 år yngre forvalter Christian Frederik Palludan Schrøder, som samme år også blev skoleholder i Tranderup.

Få dage efter deres trolovelse fik Anna og Christian Schröder en søn døbt i Tranderup. Han fik navnet Anthon Ulrich Schröder f. 1759. Blandt fadderne ses Morten Clausen, som var en fætter til Anna, og det oplyses, at han da bor på Wuderup. Måske hjalp han Anna med gårdens drift.

I 1761 udløber forpagtningen af Wuderup og Anna og Christian flyttede til Ærøskøbing, hvor han i en tid var skoleholder og senere vinkelskriver. I 1789 ser vi Christian F. Schröder tiltalt ved en sag i Ærøskøbing, hvor han beskyldes for, at have været pennefører for begge parter. Han døde i Ærøskøbing i 1798. Hans efterfølger i embedet fra 1761 til 1782 var:

VI. Hans Pedersen f. ca. 1729 begravet 18.02.1782, muligvis fra Stokkeby. Han blev gift i Bregninge den 08.10.1757 med Gÿe Jensdatter døbt 19.10. 1732 d. 19.02.1812, datter af indsidder Jens Christensen og hustru Karen Jensdatter fra Ø. Bregninge. Forlovere ved deres bryllup var Jens Philipsen, Philip Philipsen fra Stokkeby, Hans Langeland i Tværby og Christen Knudsen i Ø. Bregninge. Da de blev gift, tjente Hans Pedersen hos boelsmand Hans Langeland i Tværby. Gÿe var en søster til parcellist Jens Jensen fra Vesteraas (Voderup matr. 1). I 1762 da Gÿes bror Jens Jensen blev gift, skal Hans Pedersen og hustru have boet i Ø. Bregninge, ved bækken. Ved udparcelleringen af Pagtsgården Wuderup, købte Hans Pedersen en af parcellerne. Det er usikkert, om det er en del af matr. 33 eller en del af Vesteraas, matr. 1+2 han køber, men ifølge familiens overlevering, skal det være en del af matr. 33. Formodentlig bliver de boende i Ø. Bregninge og driver skolejorden derfra. I 1779 køber Hans Pedersen matr. 43 i Vindeballe af Jep Bötkiers enke og året efter døbes deres datter Carina i Tranderup kirke.

Børn:

1. Ingeborg Hansdatter f. ca. 1758 i Bregninge d. 29.01.1844. Hun blev gift i 1779 med Mikkel Thomsen f. 1757 d. 17.05.1830, søn af husmand Thomas Mikkelsen fra Vindeballe (69).

2. Karen Hansdatter f. 1758 i Bregninge d. 19.11.1824. Hun blev gift den 10.10.1784 med Knud Knudsen f. 1759 d. 08.07.1821, søn af boelsmand Knud Nielsen og hustru Mette Christensdatter fra Toftegården i Tranderup (84). Knud var parcellist i Voderup (Matr. 23).

3. Peder Hansen f. 1759 i Bregninge. Han blev gift med Anne Marie Hansdatter f. ca. 1760 d. 04.04.1829, datter af boelsmand Hans Rasmussen og hustru Maren Mikkelsdatter fra L. Rise (321). Peder blev kaldt for Pe' Skolemester, og erhvervede sig en husmandsejendom i Vindeballe, som lå ved kirken. Denne solgte han i 1797 til Johan Jocumsen for 425 Rd., hvorefter han flyttede til Vrå. Se (65), matr. 37.

4. Jens Hansen (Torp) f. 3 søndag i advent 1765 i Bregninge d. 21.11.1825. Tilnavnet Torp får Jens efter at han køber en ejendom i Vindeballe (72 - matr. 34) af Niels Hansen Torp. Denne ejendom lå hvor Søren Hansen nu driver vognmandsforretning. Jens Hansen blev gift den 24.06.1787 med Anne Pedersdatter fra Vindeballe f. 1769 d. 1844.

5. Carina (Cathrine) Hansdatter f. 26.08.1770 i Tranderup d. 02.03.1850. Hun blev båret til dåbs af jordemoder Maren Torp i Tranderup. Hun blev gift i 1794 med Jeppe Nielsen d. 1811, skipper og jordbruger i Vrå ved Ærøskøbing. Han kæntrede i 1811 med sin båd ved Skælskør. Efter Jeppes død blev hun gift i 1812 med gårdmand Peder Hansen f. 21.10.1764 d. 29.06.1850, søn af smed Hans Pedersen hustru Maren Rasmusdatter fra Stokkeby. Peder havde en gård i Stokkeby (273).

6. Michel Hansen døbt 20.9.1772 begravet 13.10.1772.

7. Maren Hansdatter døbt 26.09.1773 i Tranderup begravet 25.03.1774.

8. Unavngivet pigebarn begravet 29.09.1776.

9. Maren Hansdatter døbt 24.05.1778 i Tranderup og begravet 12.06.1778.

Ved udskiftningen i Tranderup sogn i 1774 bliver der tillagt skolejord i Vieskoven. Mon ikke placeringen af skolejorden, har været med til, at få Hans Pedersen til at flytte til Vindeballe.

Hans efterfølger i embedet fra 1782 - 1821 var:

VII. Johan Bauditz f. ca. 1738 d. 27.04.1821, 83 år gammel. Da Johan dør noterer præsten i kirkebogen, at han har været i sognet i 39 år. Johan var fra Fredericiaegnen. Før han kom til Tranderup skole, havde han været skolemester i Ærøskøbing fra 1774 til 1782. Han blev gift med Sara Margrethe d. 30.04.1824 i Tranderup.

Johan Bauditz havde 4 børn:

1. Georg Bauditz f. ca. 1774 i Ærøskøbing. Han blev konfirmeret i Tranderup 1. søndag efter Påske 1788.

2. Marie Cathrine Bauditz f. ca. 1776 i Ærøskøbing d. 26.06.1849. Hun blev konfirmeret den 28.03.1790 i Tranderup. Hun blev gift 5. søndag efter Påske i 1812 med enkemanden Niels Rasmussen f. ca. 1774, husmand i Tranderup, søn af Husmand Rasmus Nielsen. Niels overtog faderens husmandssted i Ramshalen i Tranderup den 19.06.1796. Se Tranderup (125), matr. 37.

3. Sara Bauditz døbt 03.10.1776 i Ærøskøbing d. 23.11.1848. Hun blev konfirmeret i Tranderup i 1792.

4. Thomas Gotfred Bauditz f. 1781 i Ærøskøbing d. 10.12.1837. Han blev konfirmeret i 1796 i Tranderup. Han var snedker i Ærøskøbing og blev gift med Ane Elisabeth Trøst. Efter Anes død flyttede Thomas Bauditz til Tranderup, hvor han dør som indsidder den 10.12.1837, 56 år gammel. Han opholdt sig hos husmand Niels Rasmussen i Tranderup. En søn blev parcellist i Voderup, se matr. 34. Georg og Sara døde begge som ugifte fattiglemmer i Tranderup. De boede i den forhenværende degnebolig, der endte som Fattighus. Huset lå hvor "Idrætshuset" nu ligger, og var blevet bygget i 1739. Det var på 9 fag, heraf 2 fag til lo og stald. Johan Bauditz var kendt for at være en hidsig mand. I Ærøskøbing blev han beskyldt for bl.a. at have overfaldet en forældreløs dreng, kastet en mand til jorden og have trampet på ham, overfaldet en frugtsommelig kone og overfaldet en fattig dreng der samlede aks og kom for nær til lærerens mark. Han skal dog have været en god underviser, når han gad, og ikke lod sin søn stå for undervisningen (Tove Kjærboe - Revolten i Ærøskøbing).

Hans efterfølger i embedet fra 1821 til 1849 var:

VIII. Mads Therkelsen Winther f. ca. 1777 d. 29.06.1849. Han blev gift med Dorothea Lange f. ca. 1779 d. 1853. De havde boet på Lyø før de kom til Ærø, hvorfra de skal være blevet fordrevet af rotter. Samtidig med sit embede som skoleholder, var han også degn i Tranderup, et embede han havde fra 1812.

Børn:

1. Terkel Peder Winther f. 17.02.1801.

2. Hans Hendrik Winther f. 16.11.1804.

3. Jens Frederik Winther f. 22.04.1807.

4. Johannes Christian Winther f. 19.06.1809 på Lyø.

5. Birthe Kirstine Winther f. 02.11.1811 d. 20.05.1895. Hun blev gift med gårdmand Laurits Hansen Christensen f. 17.03.1803 d. 16.03.1868 fra Borgnæs (86).

6. Bodel Cathrine Winther f. 24.04.1814.

7. Mads Winther f. ca. 1820 d. 15.03.1900 i Tranderup. Han blev gift med Maren Hansen f. 03.05.1823 d. 10.04.1909, datter af boelsmand Hans Pedersen og hustru Ane Marie Lauritsdatter fra Vandmøllen i Borgnæs (104).

8. Jørgen Knudsen Winther f. 08.03.1822.

En af sønnerne blev lærer i Bregninge og en anden blev lærer i Dunkær. Hans efterfølger i embedet fra 1849 til 1875.

IX. Christian Henrik Lausen d. 1875. Han blev gift med Vilhelmine Elisabeth Calle. Christian var rebslager og kirkesanger i Marstal, før han blev ansat som lærer i Tranderup.

Børn:

1. Marie Catharine Lausen f. 28.05.1837 i Marstal.

2. Henriette Vilhelmine Christine Lausen f. 25.08.1838 i Marstal.

3. Hans Martin Lausen f. 15.02.1840 i Marstal.

4. Peder Daniel Lausen f. 18.03.1841 i Marstal.

5. Christian Nicolai Ferdinand Lausen f. 08.12.1843 i Marstal.

6. Fritz Gotlieb Lausen f. 06.06.1847 i Marstal.

7. Clara Andrea Christiane Nicoline Lausen f. 08.06.1850.

8. Johan Christoffer Lausen f. 15.04.1852.

9. Vilhelm Henrik Lausen f. 25.09.1855.

Hans eftergølger i embedet fra 1876 til 1907 var:

X. Thomas Clausen f. 05.12.1844, førstelærer fra 1876 til 1907. Han var en søn af skibskaptajn Peder Clausen og hustru Christiane Pedersen fra Ærøskøbing. Hans far var en søn fra Stenbjergløkke i Vindeballemark (51). Den 29.10.1900 blev han udnævnt til Dannebrogsmand, og der blev holdt en fest på skolen. Thomas Clausen blev gift i 1876 med Kirstine Knudsen f. 06.05.1856 i Stenløse ved Odense.

Børn:

1. Riborg Clausen f. 05.02.1878.

2. Dagmar Clausen f. 16.10.1886.

Hans efterfølger var:

Peder Hansen Jørgensen f. 1872 i Græsvænge blev ansat som andenlærer i 1893 og blev ved Tranderup skole indtil 1900 hvor han flyttede til Marstal.

Ved folketællingen i 1901 boede der også en lærerlærling Peder Clausen Jacobsen hos dem.

Peder Holst Hansen f. 04.08.1876 i Lindbjerg, Ølgod sogn. Han blev ansat som andenlærer og organist i 1900 og flyttede til Tirstrup ved Varde i 1903.

Den næste andenlærer og organist var Rasmus Peder Hansen f. 1881 i Tranderup og søn af smed Rasmus Hansen. Han blev konstitueret i 1903 og ansat i 1904. Han flyttede til Kalundborg i 1906.

Derefter blev ansat Thorvald Pedersen Kastrup f. 1883 i Bølling ved Kolding. Han flyttede til Glostrup i 1908.

Ved Folketællingen i 1901 boede der også en Peder Clausen Jacobsen hos dem, han var lærerlærling.

XI. Laurits Hansen Christensen f. 30.09.1861 d. 1945, søn af gårdmand Albert Christensen fra Borgnæs (86). Han blev ansat som førstelærer i 1907 og blev pensioneret fra skolen i 1931.

Han blev gift med Sidsel Kristine Jensen f. 11.09.1863 i Vallensved, Sorø Amt. Hun var gårdmandsdatter fra Vester Egede på Sjælland.

Børn:

1. Gerda Elise Margrethe Christensen f. 07.09.1894. Hun blev gift den 24.05.1923 med gårdmand Niels Jochum Hörlück f. 24.05.1877 fra Toftlund i Sønderjylland. Han var en søn af gårdmand Anders Hörlück og hustru Appelone Fausbol.

I 1912 blev lærer Christensen valgt som revisor for Tranderup Sparekasse. I 1920 skrev lærer Christensen et festskrift i anledning af sparekassens 50. års jubilæum.

XII. Peder Larsen Jørgensen f. 12.02.1887 i Ærøskøbing, søn af Jens Groth Jørgensen og hustru Anne Marie Pedersen fra Ærøskøbing. Han blev ansat som andenlærer og organist i 1908 og ved L.H. Christensens pensionering overtog han posten som førstelærer. Ved folketællingen i 1916, boede han sammen med sin husbestyrerinde Marie Jørgensen. Hun var hans søster. Han blev pensioneret i 1954, hvorefter han og søsteren flyttede til "Omega" i Dunkær.

Fra 1931 blev Peder Hansen Lauritsen f. 19.07.1907 i Bregninge, søn af kromand Hans Lauritsen og hustru Johanne Hansen i Ø. Bregninge, ansat som andenlærer og kirkesanger. Han flyttede til Søby i 1934 hvor han senere blev skoleinspektør.

Derefter blev Egon Bøgelund Petersen f. 1911 i Bullerup Mølle, Agedrup sogn på Fyn ansat som andenlærer og kirkesanger i 1935 efter at have virket som vikar siden 1934. I 1946 flytter han til V. Aaby hvor han senere blev skoleinspektør.

Den næste andenlærer og kirkesanger var Svend Aage Nielsen f. 1911. Han blev ansat i 1946 og flyttede i 1949 til Hornum.

Derefter ansatte skolen Laurits Marius Hansen f. 15.03.1924 i St. Rise, søn af gårdmand Claus Rasmussen Hansen og hustru Katrine Lauritsen fra St. Rise (187). Hans morfar Laurits Hansen

Lauritsen f. 11.09.1858 er født i Vindeballe (62) matr. 20. Laurits blev ansat i 1949 og flyttede i 1952 til Nordby på Samsø. Han blev efterfulgt af Niels Jørgen Mogensen f. 1924 blev ansat i 1953 som lærer og kirkesanger. I 1955 blev han ansat som førstelærer.

XIII. Niels Jørgen Mogensen f. 1924 blev ansat i 1953 som lærer og kirkesanger. I 1955 blev han ansat som førstelærer. I 1958 flytter han til Jordløse.

XIV. Asger Maegaard Kristensen f. Rise. Han blev ansat som lærer i 1955 og konstitueret som førstelærer i 1958. Han var den sidste førstelærer på skolen, idet han forblev på skolen indtil den blev nedlagt i 1964. I hans tid var Ruth Hansen f. 29.11.1936 ansat som småbørnslærerinde fra 1960 til 1963. Hun blev senere gift med gårdmand Jens Albert Christensen (45) fra Vindeballe.