Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 65.

Matrikel 37, 42 og 43.

Husmandsejendom med jord i Strandhusene.

Ved udskiftningen i 1774 indehaves ejendommen af Degn Böttchers enke, Sophie Margrethe Groth. Hun dør i 1779.

Huset er vist på udskiftningskortet for Tranderup, men i udskiftningsprotokollen for Vindeballe, hvilket også gælder præstegården (63) og det nye degnehus (64) ovenfor Laubrogård (42). Det fremgår af udskiftningsprotokollen, at ejendommen tilhører Tranderup pastorat. Måske er huset opført til at huse degneenken.

Jorden matr. 37, havner hos nr. (78).

Ved matrikuleringen får byggepladsen ved kirken matr. 42 og 43.

 

I. Jeppe Böttcher (Jep Bötkier) f. 1702 d. 19.09.1769. Degn i Tranderup sogn fra 1730 til 1769. Han blev trolovet den 14.11.1743 og viet den 22.01.1744 i Rise med Sophie Margrethe Groth f. 26.01.1726 i Graasten begravet 07.08.1779 i Tranderup. Se nr. 64.

 

II. Hans Pedersen f. ca. 1729 begravet 18.02.1782, muligvis fra Stokkeby. Han blev gift i Bregninge den 08.10.1757 med Gÿe Jensdatter døbt 19.10. 1732 d. 19.02.1812, datter af indsidder Jens Christensen og hustru Karen Jensdatter fra Ø. Bregninge. Forlovere ved deres bryllup var Jens Philipsen, Philip Philipsen fra Stokkeby, Hans Langeland i Tværby og Christen Knudsen i Ø. Bregninge. Da de blev gift, tjente Hans Pedersen hos boelsmand Hans Langeland i Tværby. Gÿe var en søster til parcellist Jens Jensen fra Vesteraas (Voderup matr. 1). I 1762 da Gÿes bror Jens Jensen blev gift, skal Hans Pedersen og hustru have boet i Ø. Bregninge, ved bækken. Ved udparcelleringen af Pagtsgården Wuderup, købte Hans Pedersen en af parcellerne. Det er usikkert, om det er en del af matr. 33 eller en del af Vesteraas, matr. 1+2 han køber, men ifølge familiens overlevering, skal det være en del af matr. 33. Formodentlig bliver de boende i Ø. Bregninge og driver skolejorden derfra, indtil de flytter til Vindeballe. I 1779 overtager Hans Pedersen matr. 43.

Hans Pedersen er skoleholder i Tranderup fra 1761 til 1782. Se matr. 40c for mere om familien. Ejendommen overdrages til en søn.

 

III. Peder Hansen f. 1759, søn af skoleholder Hans Pedersen og hustru Gÿe Jensdatter.

Peder Hansen blev gift med Anne Marie Hansdatter f. ca. 1760 d. 24.04.1829, datter af boelsmand Hans Rasmussen og hustru Maren Mikkelsdatter fra L. Rise (321).

Peder blev kaldt for Pe' Skolemester. Han var husmand og murermester.

Børn:

1. Hans Pedersen Hansen døbt 23.12.1787.

2. Hans Pedersen Hansen ca. 1789.

3. Michel Hansen døbt 21.03.1792 i Tranderup d. 6.08.1792.

4. Rasmus Pedersen Hansen ca. 1794.

5. Michel (Mikkel) Pedersen Hansen ca. 1798.

6. Peder Pedersen Hansen døbt 28.10.1800 i Tranderup d. 18.04.1895. Han blev gift den 08.05.1825 med Ellen Lauritsdatter f. 29.07.1802 d. 17.01.1875, datter af boelsmand Laurits Pedersen (kendt som Laurits Borgnæs) og hustru Ane Cathrine Pedersdatter fra Horsagergård i Borgnæs (90). Peder var murermester ligesom sin far, og blev i daglig tale kaldt Pe' Skolemester ligesom faderen. Han overtog sin fars ejendom i Vrå. Senere overtog en svigersøn ejendommen. Da Ærøskøbing Borgerlige Skydeselskab blev stiftet i 1843 lejer de den 29.01.1845 af P.P. Hansen et jordstykke. Lejen er 5 Rd. årlig og lejeperioden var 99 år, men blev dog afbrudt den 21.07.1928 på de af ejeren stillede betingelser. Lejemålet i 1845 blev underskrevet af N. Harding, C. A. Kastor og L. P. Kock, men blev dog først ført ind i kontraktprotokollen den 09.01.1854. Ved lejemålets slutning var lejen på Kr. 33,33.

Ejendommen i Vindeballe solgte Peder Hansen i 1797 til Johannes Jocumsen for 425 Rd., hvorefter han flyttede til Vrå.

Ejendommen i Vrå købte han den 23.01.1797 af Jens Chr. Josephsen Steen, som kurator for sin søn. Det var ½ Herremarkspart beliggende langs med bøndernes marker. Ejendommen i Vrå overlod han til sønnen Peter Petersen Hansen den 05.09.1835.

 

VI. Johann (Johannes) Anton Juchumsen f. 1743 d. 25.05.1812, søn af husmand Juchum Juchumsen i Søby. Ifølge Retsprotokollen var han fra Skovby, hvor jeg formoder han havde en ejendom, før han købte denne ejendom i Vindeballe. Johann blev trolovet den 06.08.1778 med Maria Nielsdatter. Trolovelsesmændene var Johan Poulsen i Ø. Bregninge, husmand Peder Jensen i Tranderup og kådbo Christen Nielsen fra Vindeballe. De blev gift den 04.10.1778 i Bregninge kirke. Ved trolovelsen nævnes det også, at han er fra Skovby. Maria Nielsdatter er formentlig en datter af boelsmand Niels Eriksen og hustru Johanne fra Stokkeby (278), hvilket gør ovennævnte Christen Nielsen til hendes bror og Peder Jensen en svoger.

Børn:

1. Karen Johannesdatter døbt 28.10.1781 i Bregninge.

Den 13.12.1805 solgte han de 3 fag hus med jord til smed Jens Albertsen i Vindeballe, som overlod ejendommen til en søn.

 

V. Albert Jensen døbt 07.03.1784 d. 04.05.1857, søn af Jens Albertsen og hustru Sidsel Pedersdatter fra Vindeballe (78). Han blev gift den 28.11.1810 med Sidsel Christensdatter f. ca. 1789 d. 06.06.1836, datter af Christen Lausen fra Bregninge.

Den 09.06.1812 køber Albert Jensen en 1/4 af en gård i Vindeballe (45 - Kromanns gård) og hans svoger husmand Hans Leonhard Berend Jørgensen fra Strandhusene, matr. 35, køber en anden 1/4 af gården.

Hans Leonhard Berend Jørgensen overlod sin 1/4 af gården til sin svigersøn Hans Christensen Jørgensen, som dog døde kort tid efter, hvorefter Albert Jensen også købte denne fjerdedel af gården.

I 1822 overtog Albert Jensen desuden sin fars smedje efter sin afdøde bror.

Der henvises til nr. (78).

Da Albert i 1812 køber 1/4 gård i Vindeballe af Rasmus Hansen Pedersen, ser det ud til at Rasmus Hansen Pedersen får de 2 østre fag af huset ved kirkegårdsmuren, som herefter udgør en selvstændig ejendom, matr. 42.

De resterende 3 vestre fag og jorden er den del der ved matrikuleringen får matr. nr. 43. Denne del overlader Albert til sin søn.

 

VI. Jens Albertsen Jensen f. 03.03.1812 d. 04.04.1851. Han blev gift den 13.02.1835 med Marie Pedersen f. 05.04.1815 d. 08.02.1836, datter af kådbo Christen Pedersen og hustru Johanne Pedersdatter fra Vindeballe (56), matr. 22. Da Marie havde arveret til sit fødehjem, overtog Jens Albertsen Jensen dette Kåd, nr. 56, matr. 22 i Vindeballe. Udover at være smed og husmand var han altså også kådbo på den ejendom som senere kom til at huse "Autocentralen".

Marie dør efter knap 1 års ægteskab, hvorefter der går nogle år før Jens Albertsen Jensen igen gifter sig.

Han blev gift den 11.08.1843 med Birthe Marie Lauritsen f. 27.04.1821 d. 29.12.1879, datter af gårdmand Christen Lauritsen og hustru Ane Marie Clausdatter fra Lundsgård i Vindeballe (44).

Han solgte ejendommen i 1846.

 

VII. Christian Anton Wilhelm Kromann f. 1811 d. 26.03.1884, søn af husmand ved Vrå og borger i Ærøskøbing Erik Lauritsen Kromann og hustru Anne Margrethe Jensdatter Birkholm. Han blev gift i Ærøskøbing den 17.01.1834 med Helene Margrethe Lorensen døbt 10.08.1800 i Ærøskøbing d. 05.07.1863, datter af Lorents Sørensen og hustru Margarethe Jensen fra Ærøskøbing.

Efter Helenes død blev han gift med Christiane Andersdatter f. ca. 1819 d. 21.08.1901, datter af Anders Thomsen og hustru Margrethe Frederikke Pedersdatter fra Vester Aaby. Hun var enke og hendes første mand hed Erik Laurits Johansen Kromann fra Vester Aaby.

Christian Anton Wilhelm Kromann var hurtig til at benytte sig af, at Hans Peder Knudsens enke ikke havde fornyet krobevillingen. Da han i 1846 købte denne ejendom, søgte han om krobevilling og fik den. Han drev derefter kro og høkerforretning i bygningen indtil den 28.04.1852, hvor han solgte hus og forretning til Knud Knudsen, en søn af den tidligere kromand i Vindeballe.

Ved overdragelsen af ejendom og krobevillingen forpligter Knud Knudsen sig til at passe kådboejendommens (58) jord, altså pløje, høste, o.s.v. Desuden skulle Kromann have ret til 4 køreture og 4 rideture hvert år.

 

VIII. Knud Knudsen f. 29.01.1825 d. 19.01.1880, søn af husmand og kromand Hans Peder Knudsen og hustru Ane Marie Pedersdatter fra Vindeballe (72), matr. 34. Han blev gift den 16.11.1855 med Sidsel Marie Hansen f. 20.06.1832 d. 11.06.1862, datter af gårdmand Peder Hansen (Juni) og hustru Christine Christensen fra Tranderup (96).

Børn:

1. Anne Marie Knudsen f. ca. 1862 d. 17.10.1875.

Efter Sidsels død blev Knud gift den 11.12.1862 med Marie Cathrine Christensen f. 10.03.1842, datter af gårdmand Jens Rasmussen Christensen og hustru Karen Pedersdatter fra Tranderup 83 (Ornum).

Børn:

2. Jens Rasmussen Knudsen f. 12.07.1866. Han overtog ejendommen efter faderen.

3. Sidsel Marie Knudsen f. 03.06.1870 d. 15.06.1930. Hun blev gift den 14.11.1895 med gårdmand Jens Albertsen Jensen fra Vindeballe (45). Da de blev gift berettes det, at brylluppet varede i 4 dage, og at der alene den første dag, var henved 200 deltagende gæster.

4. Knud Peder Knudsen f. 15.02.1873.

Knud Knudsen overtog sin fars ejendom i Vindeballe (72) den 21.01.1865, hvorfra hans far havde drevet kro indtil 1846.

Matr. 43 købte Knud Knudsen, for at komme i besiddelse af den eftertragtede krobevillingen, som hans forældre i deres tid havde tjent så gode penge på.

Den 23.11.1868 købte Knud de resterende 2 fag af huset mod kirkegårdsmuren, matr. 42.

Efter Knuds død i 1880 fortsatte enken med at drive kroen. Selv om lokalerne var alt for små, var placeringen ved kirken jo ret fordelagtig. Nu skete der så det at Tranderup Kommune i 1886 besluttede at bygge en ny skole på toften i Vindeballe idet det kneb med plads i den gamle skole overfor kirken (og den daværende kro). Den nye skole skulle bygges på jord der oprindelig havde hørt til degneboligen. Allerede før den nye skole blev taget i brug blev de gamle skolebygninger på matr. 40 i Vindeballe solgt den 01.02.1887 til kromutter Marie Cathrine Christensen.

Hermed fik Vindeballe kro til huse i de gamle skolebygninger, og fik den placering i Vindeballe som kroen stadig har.

Knud Knudsens enke sælger matr. 42 og 43 den 10.07.1888 til sin mands svoger gårdmand Christen Lauritsen Christensen fra Tranderup (89).

 

IX. Christen Lauritsen Christensen f. 31.08.1821 d. 14.07.1893, søn af gårdmand Peder Christensen og hustru Maren Nielsdatter fra Tranderup (89). Han blev gift den 04.08.1854 med Mette Marie Knudsen f. 13.11.1829 d. 01.12.1889, datter af husmand og kromand Hans Peder Knudsen i Vindeballe (72).

Christen var gårdmand i Tranderup (89). Se "Tiden før".

Ved et mageskifte er et mindre jordareal matr. 21a+c kommet til ejendommen, som herefter er matr. 21, 42 og 43. Matr. 21 er kådbojorden, som oprindeligt hørte til kådet nr. 59.

Han overdrager ejendommen til en søn den 04.05.1893.

 

X. Hans Peder Christensen f. 12.04.1867 d. 20.03.1944. Han blev gift den 23.11.1893 med Jensine Marie Pedersen f. 12.02.1872 d. 18.12.1956, datter af gårdmand Hans Jørgen Pedersen og hustru Maren Kirstine Christensen fra Horsagergård i Borgnæs (90). Hans Peder Chistensen købte en gård i Borgnæs (matr. 71b). Se "Tiden før".

Den 24.06.1893 sælger han den oprindelige byggeplads til kådet nr. 59, matr. 21b, til Peder Christensen Pedersen fra Vandmøllen i Borgnæs (104). Se kåd nr. 59.

Ejendommen sælges den 02.04.1894.

 

XI. Jens Pedersen Jensen f. 05.01.1863 d. 09.11.1916, søn af husmand Claus Hansen Jensen og hustru Grethe Sofie Jensen fra Tranderup. Han blev gift den 14.11.1889 i Tranderup med Anne Margrethe Jørgensen f. 02.04.1863, datter af indsidder Christen Jørgensen i Østerby, Kegnæs sogn, Als.

Udover at være husmand var han også teglværksarbejder.

Børn:

1. Claus Hansen Jensen f. 07.07.1890.

2. Grethe Sofie Jensen f. 05.10.1892.

3. Christen Jensen f. 05.11.1895.

4. Richard Jensen f. 23.10.1904 i Munke-Bjærgby, Alsted Herred, Sorø Amt. Han overtog ejendommen efter faderen.

Den 04.07.1934 overdrager enken ejendommen til sønnen Richard Jensen for Kr. 10.200,-.

 

XII. Richard Jensen f. 23.10.1904 i Munke-Bjærgby sogn, Alsted Herred, Sorø Amt. Han blev gift den 01.07.1945 med ekspeditrice Ellen Kirsten Hansen f. 26.10.1912, datter af gårdmand Thomas Hansen og hustru Sidsel Marie Mikkelsen fra Stokkeby (276).

Børn:

1. Anne Grethe Jensen f. 02.12.1946.

Den 27.01.1951 deklareres der en fredning på ejendommen matr. 42 og 43, hvorefter der ikke må beplantes med udsigtsødelæggende beplantning eller anbringes transformatorstationer m.v.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet og Tranderup menighedsråd.

 

I dag anvendes huset som sognehus for Tranderup menighed.