Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 68.

Ved udskiftningen i 1774 bor Niels Hansen på ejendommen. Huset ligger syd for gaden, og udgør det senere matr. 45, 46 og 47.

Jorden ved Stranden er den østre del af matr. 33 og 34.

Det oprindelige hus ved Stranden lå vest for huset ved dæmningen, og eksisterer ikke mere. Hvornår det er nedrevet/brændt er mig ubekendt.

 

I. Hans Christensen d. ca. 1763. Han var husmand i Vindeballe og blev trolovet den 23.04.1758 med Johanne Thomasdatter død 30.06.1799, datter af husmand Thomas Knudsen i Vindeballe (70, matr. 48). Forlovelsesmænd var Thomas Knudsen (brudens far) fra Vindeballe og Rasmus Andersen fra Tranderup.

Børn:

1. Christen Hansen f. 19.11.1758 d.06.04.1800, husmand i Vindeballe. Se matr. 48.

2. Thomas Hansen f. 08.06.1760, skrædder i Vindeballe. Han bor som indsidder i Vindeballe. Ukendt matr. nr.

Efter Hans Christensens død blev enken gift den 11.03.1764 med Niels Hansen Kock, som overtog ejendommen.

Ved Niels Hansen Kocks skifte den 27.02.1798 nævnes ovennævnte 2 stedbørn.

 

II. Niels Hansen (Kock) f. ca. 1728 d. 20.10.1806, 78 år. Det ser ud til, at han stammede fra Bregninge sogn, idet hans forlover er Hans Jensen fra Bregninge.

Han blev gift 11.03.1764 med Johanne Thomasdatter, datter af husmand Thomas Knudsen i Vindeballe (70, matr. 48) og enke efter husmand Hans Christensen.

Børn:

1. Hans Nielsen døbt 15.12.1765.

2. Anna Nielsdatter døbt 10.05.1767.

Der er skifte den 27.02.1798, da han afstår ejendommen p.g.a. alder til svigersønnen. Ved skiftet oplyses det, at der er to stedsønner fra Johannes første ægteskab.

 

III. Ahrent Thomsen (Thomissen) Gottfredsen f. 1762, søn af præsteindsidder Gottfred Henningsen og hustru Maren Therkelsdatter fra Vindeballe, matr. 30 (77). Arent Thomsen Syndermanns hustru Martha, bar ham til dåben (forpagteren på Wuderup) - så man ser hvor navnet kommer fra.

Han blev gift med Anna Nielsdatter døbt 10.05.1767, datter af Niels Hansen og Johanne Thomasdatter. Ahrendt overtog sin svigerfars ejendom.

Børn:

1. Johann Ahrentsen (Gottfredsen) f. 26.02.1796.

2. Maren Ahrensdatter (Gottfredsen) f. 25.10.1797.

3. Johanne Marie Ahrentsdatter (Gottfredsen) f. 10.12.1800.

4. Maren Ahrentsdatter (Gottfredsen) f. 02.09.1804. Hun fik en pige udenfor ægteskab ved navn Ane Marie Lind f. 14.05.1829. Udlagt til barnefader en skomagersvend Hans Christensen Lind fra Nordborg på Als.

5. Anna Maria Ahrentsdatter (Gottfredsen) f. 01.05.1808 d. 31.08.1812, 4½ år gammel.

Den 21.03.1827 sælges ejendommen som opbudsbo (konkurs) til Kirsten Marie Jensdatter. I brandcatasten er husets værdi sat til 40 Rd. og er på 4 fag. Huset er dog sammenbygget med det senere matr. 46, som er på 3 fag og vurderet til 50 Rd., og sandsynligvis er delingen af ejendommen sket i 1827, idet vi i 1831 har to ejere af huset.

Jorden er tilsyneladende erhvervet af Christen Jørgensen, som ifølge brandcatasten har bygget på jorden før 1831. Han må have købt jorden før 1821, da de bor ved Stranden da den ældste datter bliver konfirmeret. Se matr. 33, 34.