Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 70.

Dette er huset til nr. 70, hvor jorden matr. 35 er opstået som en selvstændig ejendom.

Huset til nr. 70 ligger syd for gaden og udgjorde det nuværende matr. 48a og 48b. Matr. 48c ligger nord for gaden, og er solgt fra ejendommen den 15.07.1911.

Til huset i Vindeballe hørte i mange år en parcel i Voderup, matr. 48.

 

I. Thomas Knudsen f. ca. 1699 d. 16.11.1783. Se Vindeballe nr. 70, matr. 35.

 

II. Christen Hansen f. 19.11.1758 d. 06.04.1800. Se Vindeballe nr. 70, matr. 35.

 

III. Hans Pedersen f. 1773. Se Vindeballe nr. 70, matr. 35.

 

IV. Christen Mikkelsen f. ca. 1765 d. 25.02.1829. Se Vindeballe nr. 70, matr. 35.

 

V. Jens Rasmussen Hansen f. 10.06.1787 d. 25.12.1864, søn af smed Hans Pedersen fra Tranderup. Jens blev gift den 26.05.1828 med Jens Nissen Hansens enke Karen Pedersdatter f. 23.06.1782 d. 20.06.1862, datter af gårdmand Peder Madsen og hustru Karen Pedersdatter fra Vindeballe (50). Jens overtog en ejendom i Voderup, matr. 6, men den 19.07.1828 blev ejendommen solgt på tvangsauktion.

Den 07.04.1829 købte han dette husmandssted i Vindeballe, matr. 48, af sin kones søster, som netop var blevet enke. Til husmandstedet i Vindeballe, hørte jorden fra matr. 48 i Voderup.

Denne ejendom blev overladt til Karens søn Peder Madsen Jensen den 10.05.1848.

 

VI. Peder Madsen Jensen født 18.08.1811 død 23.04.1894, søn af Jens Nissen Hansen og hustru Karen Pedersdatter fra Voderup, matr. 5.

Peder Madsen Jensen brugte også navnet Peder Madsen Nissen.

Peder blev gift den 01.02.1839 ned Anne Albertsen f. 21.03.1818 d. 04.04.1873, datter af husmand Peder Albertsen fra Tranderup.

Børn:

1. Karen Pedersen f. 19.05.1839

2. Jens Jensen Nissen Pedersen f. 16.01.1842

3. Peder Albertsen Pedersen f. 16.03.1844

4. Anne Marie Pedersen f. 30.05.1845

5. Maren Kirstine Pedersen f. 17.03.1848

6. Anne Margrethe Pedersen f. 18.09.1850.

Den 10.02.1859 bytter Peder Madsen Jensen ejendom, med sin fætter Peder Madsen Andersen og overtager derved dennes ejendom, matr. 6 i Voderup.

 

VII. Peder Madsen Andersen f. 1820 d. 08.04.1896, søn af parcellist Anders Andersen fra Voderup matr. 17.

Peder blev gift i Rise den 06.12.1844 med Anne Terkelsdatter f. 1811 datter af gårdmand Terkel Caspersen og hustru Birthe Mikkelsdatter fra Stokkeby (271).

Da Peder blev gift var han møllebestyrer på Drejø. Han var Dannebrogsmand, så det må antages, at han har været med i Treårskrigen.

De 2 ældste børn er født i Stokkeby, den ældste endda før brylluppet, hvorfor han bærer morfaderens efternavn.

Børn:

1. Peder Caspersen f. 19.09.1839 d. 12.11.1890. Peder var husmand i Lille Rise, matr. 29. Han blev gift den 27.11.1868 med Anne Margrethe Olsen f. 06.08.1836 d. 19.03.1869, datter af husmand Claus Jørgensen Olsen og hustru Ane Eriksen fra St. Rise. Efter hendes død blev han gift den 25.11.1869 med Karen Kirstine Pedersen f. 01.12.1841, datter af gårdmand Mads Pedersen i Vindeballe (50). Ved folketællingen i 1901 boede Karen på denne ejendom i Vindeballe, matr. 48a.

2. Birthe Cathrine Andersen f. 18.06.1846.

3. Anders Pedersen Andersen f. 30.09.1848. Han blev gift den 06.12.1872 med Kirstine Petrine Nissen f. 1849, datter af sømand Jens Nissen (eller Nielsen) fra Thurø.

4. Anne Margrethe Andersen f. 18.09.1850 d. 14.08.1910. Hun blev gift den 21.10.1881 med murer Peder Christensen Nielsen f. 1858 d. 24.10.1929, matr. 36 og 48 i Gråhøje. Se nedenfor.

5. Jens Pedersen Andersen f. 14.06.1852 d. 01.02.1926. Han blev gift den 09.12.1886 med Kirsten Hansen f. 06.05.1863, datter af parcellist Peder Rasmussen Hansen og hustru Anne Marie Lauritsen fra Voderup (matr. 24). Jens købte en ejendom i Voderup (matr. 8) hvortil der henvises.

6. Anne Sofie Andersen f. 09.04.1855 d. 1913. Hun rejste til U.S.A. og blev derovre gift den 11.06.1882 med Johan Jørgensen Helmann f. 20.06.1857, søn af husmand Christen Helmann Ishøj fra Bro. Johan og Anne Sofie vendte hjem til Danmark og han købte en parcel i Risemark (matr. 43a) i 1899, hvorpå han byggede en mindre ejendom. Før han købte denne ejendom, havde han haft et hus i Vindeballe, se matr. 49.

Den 07.12.1881 overdrog han ejendommen til en svigersøn.

 

VIII. Peder Christensen Nielsen f. 05.12.1848 d. 24.10.1929, søn af parcellist Niels Andersen Nielsen og hustru Sidsel Marie Christensen (Nielsen) fra Voderup (36), Gråhøje. Han blev gift den 21.10.1881 i Tranderup med Anne Margrethe Andersen f. 18.09.1850 d. 14.08.1910, datter af parcellist Peder Madsen Andersen og hustru Anne Terkelsdatter fra Voderup, matr. 6.

Børn:

1. Ane Nielsen f. 21.04.1883. Hun blev gift den 12.01.1908 med Christen Christensen Hansen f. 20.12.1874 i Leby, søn af husmand Hans Knudsen Johansen fra Vindeballemark, matr. 30a. De flyttede til Ærøskøbing, hvor Christen var slagter.

2. Sidsel Marie Nielsen f. 09.04.1885.

3. Niels Nielsen f. 22.10.1886. Han overtog matr. 48c efter faderen.

4. Petra Nielsen f. 27.04.1888.

5. Anne Margrethe Nielsen f. 22.10.1891. Hun blev gift den 16.05.1914 med gårdmand Carl Henrik Rasmussen f. 27.08.1890 fra Jordløse. Han var en søn af gårdmand Peder Filip Rasmussen fra Bregninge.

I tiden efter sit giftermål i 1881, bebygger Peder matr. 48 i Voderup, hvorved der opstår en ny ejendom i Gråhøje. Indtil da, var ejendommen blevet drevet fra huset i Vindeballe. Udover at drive sit lille landbrug var Peder også murer og snedker.

Den 16.06.1886 sælger Peder 4 fag af sit hus i Vindeballe for Kr. 450,00, som herefter udgør matr. 48b. Køberen er Jørgen Lauritsen Andersen.

Den 21.08.1897 køber Peder også matr. 36 i Gråhøje, og skulle svare aftægt til den tidligere ejer Peder Hansen. Han døde dog kort tid efter, og det gamle hus i marken blev nedbrudt.

Huset i Vindeballe matr. 48 sælges den 17.06.1907.

Matr. 48c overlades til sønnen Niels Nielsen den 15.07.1911.

 

IX. Rasmus Lauritsen Nielsen f. 30.06.1865, søn af sømand og husejer Niels Hansen Nielsen og hustru Karen Rasmusdatter fra Vindeballe, matr. 53.

Ved folketællingen i 1916 boede hans mor sammen med ham.

Rasmus var graver ved Tranderup kirke.

Før han købte dette hus, havde han haft matr. 49 i Vindeballe. Rasmus forærede Tranderup kirke et kirkeskib, en lille Ærøjagt.