Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 71.

Matrikel 49.

I 1837 ser vi fra Brandcatasten, at Rasmus Lauritsen bor på kåd nr. 56 i Vindeballe som indsidder.

I 1836 køber Rasmus Lauritsen det gamle hus tilhørende husmandsejendom nr. 71 af Ellen Christensdatter, enke efter Hans Christiansen.

I 1840 ser vi, at Rasmus Lauritsen låner 80 Rd. af Peder Hansen og Thomas Hansen Pedersen.

 

I. Rasmus Lauritsen f. 06.04.1805 d. 10.08.1853, søn af husmand Laurits Pedersen og Gie Christiansdatter fra Tranderup (129). Han blev gift i Tranderup den 08.10.1826 med Birthe Cathrine Nielsen f. 15.08.1806 d. 27.12.1891, datter af rebslager Niels Jensen (Tørring) og hustru Birthe Cathrine Feldballe fra Tranderup.

Børn:

1. Laurits Pedersen Lauritsen f. 07.12.1827.

2. Niels Jensen Lauritsen f. 08.12.1828 d. 11.07.1869 i Ærøskøbing. Han arvede matr. 49 i Vindeballe, sammen med broderen Peder. Senere flyttede han til Ærøskøbing hvor han omtales som handelsmand. Niels blev gift i Ærøskøbing den 11.04.1856 med Christiane Cecilie Birkholm f. 13.03.1834 i Marstal d. 13.01.1859, datter af sejlmager Christen Albertsen Birkholm og hustru Cecilie Christine Hansdatter fra Midtmarken ved Marstal. Efter Christianes død blev Niels gift den 28.10.1859 gift med Else Christine Sofie Flindt f. 09.03.1837 i Rudkøbing.

3. Peder Christensen Lauritsen f. 15.04.1831 i Rinkenæs. Han arvede matr. 49 i Vindeballe, sammen med broderen Niels.

4. Gie Kathrine Lauritsen f. 14.07.1833.

5. Birthe Kathrine Lauritsen f. 08.05.1835. Hun blev gift den 08.05.1870 med ungkarl Niels Simonsen af Bondebyen, 27 år gammel.

6. Ane Marie Lauritsen f. 15.01.1837.

7. Bodil Marie Lauritsen f. 16.11.1842 blev gift i Tranderup den 01.09.1871 med Christian Christiansen fra Rise sogn.

8. Rasmus Hansen Lauritsen f. 11.11.1847.

9. Laurits Pedersen Lauritsen f. 04.07.1850. Lars Grosserer. Han blev gift i Ærøskøbing med en enke.

Efter Rasmus Lauritsens død bliver der indgået arveforlig, hvorved ejendommen overdrages til de to sønner Niels Jensen Lauritsen og Peder Christensen Lauritsen.

Tilsyneladende bliver enken boende i nogen tid efter mandens død, idet hun i 1860 omtales som fattig boende i Vindeballe med 2 børn.

Da hun dør bor hun hos en søn i Ærøskøbing.

Efter Niels Jensen Lauritsens død i 1869, kom huset på auktion den 14.01.1870. Her blev huset købt af broderen Peder Christensen Lauritsen.

 

II. Peder Christensen Lauritsen f. 15.04.1831 d. 20.11.1901 i Ærøskøbing, søn af Rasmus Lauritsen og hustru Birthe Cathrine Nielsen.

Han blev gift den 18.01.1861 i Ærøskøbing med Caroline Christine Birkholm f. 01.03.1832, datter af seglmager Christen Albertsen Birkholm og hustru Cecilie Christine Hansdatter fra Midtmarken ved Marstal. Hun var altså en søster til hans bror Niels' kone.

Peder bor i Søndergade nr. 309 i Ærøskøbing og omtales som handelsmand i byen.

Det ser ikke ud til, at Peder anvender huset. I de første år han har huset, anvendes det formentlig som bolig for moderen. Senere står det tomt og forfalder.

Han sælger ejendommen den 20.03.1893.

 

III. Johan Jørgensen Helmann f. 20.06.1857, søn af husmand Christen Helmann Ishøj fra Bro. Han blev gift i USA den 11.06.1882 med Anne Sofie Andersen f. 09.04.1855 d. 24.02.1913, datter af husmand Peder Madsen Andersen og hustru Anne Terkelsdatter fra Vindeballe matr. 48. Johan og Anne Sofie vendte hjem til Danmark i 1892, hvor de først købte en halvgård i Vester Bregninge (186 B) den 05.04.1892. Sælgeren var Philip P. Nissen og hustru Maren Pedersen, som kort tid efter rejste til Iowa i USA, for dog en del år senere, at vende tilbage til Ærø. Allerede den 09.03.1893 solgte Johan dog halvgården igen, og købte denne ejendom i Vindeballe. De gamle bygninger blev revet ned og der blev bygget nyt stuehus. Senere købte han en parcel i Risemark (matr. 43a) i 1899, hvorpå han byggede en mindre ejendom.

Børn:

1. Agnes Kristine Helmann f. 08.05.1885 i Necedah, Wisconsin, USA. Hun blev gift i St. Rise den 06.04.1906 med indsidder Mads Albertsen Madsen f. 22.03.1878 i Gravendal, søn af gårdmand Hans Albertsen Madsen og hustru Ane Marie Hansen.

2. Christian Pedersen Helmann f. 30.04.1892. Han blev gift den 06.04.1913 med Anne Hansen f. 27.06.1893, datter af musiker og husmand Hans Andersen Hansen. Christian overtog sin fars ejendom i Risemark, matr. 43a.

Den 17.12.1901 solgte Johan J. Helmann sin ejendom i Vindeballe.

 

IV. Anne Cathrine Eriksen f. 14.08.1844 d. 11.05.1919, datter af gårdmand Jørgen Eriksen og hustru Maren Cathrine Madsen fra Skovby (123 B). Hun blev gift med Peder Hansen Pedersen f. 14.09.1845 d. 13.05.1901, søn af Peder Hansen Pedersen og hustru Sidsel Marie Jensen fra Vindeballe, matr. 39a.

Efter mandens død købte hun matr. 49, muligvis med tanke på, at flytte ind i huset. Dette skete dog ikke da hun solgte dette hus igen den 16.04.1902 til Rasmus Lauritsen Nielsen, hvorefter hun flyttede til Søby, hvor hun boede til sin død.

 

V. Rasmus Lauritsen Nielsen f. 30.06.1865, søn af sømand og husejer Niels Hansen Nielsen og hustru Karen Rasmusdatter fra Vindeballe, matr. 53. Rasmus havde overtaget sine forældres hus den 17.04.1890, men solgte det den 15.04.1902, for samtidig at købe dette hus.

Rasmus var graver ved Tranderup kirke.

Den 17.06.1907 sælger han huset, da han havde købt et andet hus i Vindeballe, matr. 48.

 

VI. Peder Christensen Lauritsen f. 03.05.1867, søn af boelsparcellist Laurits Jensen Lauritsen og hustru Sidsel Marie Christensen fra Tranderup Nørremark, Tranderup matr. 46b.

Peder overtog sin fars gård i Tranderup i år 1900, men solgte den igen den 19.06.1907.

Et par dage forinden havde han købt dette hus i Vindeballe, hvor han nu slog sig ned som træskomager.

Peder blev gift med Christiane Dorothea Andersen f. 07.09.1884 d. 08.06.1922, datter af maler Søren Frederik Andersen og hustru Sidsel Marie Jørgensen fra Olde.

Efter Christianes død, blev Peder gift den 13.04.1925 med Anne Margrethe Lauritsen, datter af skrædder Claus Christensen Lauritsen og hustru Dorothea Christensen fra Vindeballe, matr. 25. Efter vielsen overtog han Ane Margrethe Lauritsens halve del at huset matr. 25a, som hun havde arvet efter sin far. Begge søstrene og Peder Christensen Lauritsen solgte dog matr. 25a den 12.08.1925.

Den 01.09.1915 købte Peder en naboejendom, matr. 48c, hvortil der henvises.

Den 15.07.1910 mageskifter han matr. 49 med Hans Jacobsen Hansen.

 

VII. Hans Jacobsen Hansen f. 03.12.1856 d. 09.12.1912, søn af gårdmand Hans Pedersen og hustru Ingeborg Hansen fra V. Bregninge (191). Han blev begravet i Bregninge.

Han blev gift den 19.02.1880 i Bregninge med Maren Hansen f. 16.10.1862, datter af husmand H. Christensen Henriksen og hustru Elisabeth Albertsdatter fra V. Bregninge.

Børn:

1. Ingeborg Karoline Hansen f. 25.06.1883. Hun blev gift med gårdmand Hans Hansen Madsen f. 22.02.1882, søn af gårdmand Mads Christensen og hustru Karen Hansen fra Skovby (129B). Hans Hansen Madsen overtog sin fars gård i Skovby (129B).

Hans Jacobsen Hansen var husmand i V. Bregninge, matr. 17, men købte denne ejendom i Vindeballe i 1910.

Maren blev gift 2. gang, den 22.07.1919 med gårdmand og enkemand Jens Albertsen Hansen f. 07.10.1851 d. 12.06.1923 fra Vindeballe (74) og senere Borgnæs (97). Før han købte gården i Borgnæs havde han haft en halvgård i Vindeballe (45A).

Den 24.03.1914 sælger Maren ejendommen.

 

VIII. Johanne Marie Andersen f. 05.12.1862 i Stokkeby, datter af husmand Christen Hansen Andersen og hustru Maren Olsen fra Stokkeby. En søster er gift med Johan Pedersen i Voderup, matr. 6.

Hun blev gift den 21.01.1884 gift med boelsparcellist Christen Hansen Christensen f. 24.07.1858 d. 04.04.1906 (81), søn af Rasmus Jensen Christensen og hustru Anne Marie Nymann fra Tranderup Nørremark (81).

Da hun købte dette hus, havde hun været enke i nogle år. Gården i Tranderup Nørremark solgte hun den 09.03.1914.

Hvornår huset atter bliver solgt, har jeg ikke kunnet finde i skøde- og panteprotokollen, men mon ikke det er i tiden omkring 1935.

 

IX. Rasmus Clausen Pedersen f. 07.09.1879 d. 24.03.1969, søn af skibsfører Rasmus Clausen Pedersen og hustru Sidsel Marie Pedersen fra Rolpestedet i Græsvænge. Han blev gift den 28.09.1899 med Ane Katrine Egidie Kristensen f. 24.09.1879 i Rise d. 19.07.1964 i Tranderup, datter af Jørgen Hansen Kristensen og hustru Maren Jørgensen. Rasmus var skibsfører ligesom sin far.

Børn:

1. Martha Pedersen f. 06.02.1900 d. 06.02.1900.

2. Marta Pedersen f. 01.06.1901 d. 02.06.1901.

3. Angelika Marie Pedersen f. 08.06.1902 d. 22.01.1986. Hun blev gift den 26.07.1942 med Christen Hansen Nielsen f. 24.04.1892 d. 28.03.1960, søn af Peder Christensen Nielsen og hustru Sidsel Kirstine Pedersen. Christen var gårdejer i Tranderup Mark (Tranderup matr. 19).

4. Rasmus Klausen Pedersen f. 10.04.1904 d. 11.04.1904.

5. Magda Pedersen f. 18.03.1907 d. 29.07.1907.

6. Rudolf Bang Pedersen f. 25.05.1909 d. 07.03.1910.

7. Marna Jørgine Pedersen f. 02.02.1911.

Alle børnene er født mens familien boede i Marstal sogn.

Ane Katrine var bedst kendt under tilnavnet "Trine Trikotage", idet hun havde trikotage forretning i den østre ende af huset.