Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 79.

Matrikel 50.

Den 22.12.1852 solgte Christen Lauritsen Pedersen fra nr. 79, sit hus i Vindeballe by, til sin søn Peder Christensen Pedersen.

 

III. Peder Christensen Pedersen f. 07.07.1823 d. 04.04.1895. Han blev gift den 16.01.1852 med Ane Marie Jensen (Lauritsen) f. 29.03.1829 d. 23.12.1912, datter af gårdmand Laurits Jensen og hustru Kirsten Pedersdatter fra Vindeballe (45A). Peder var snedker i Vindeballe og købte faderens hus i Vindeballe den 22.12.1851. Det drejer sig om det senere matr. 50, et jordløst hus i Vindeballe by nord for gaden.

Peder og Ane fik 3 børn:

1. Ane Marie Pedersen f. 23.03.1852. Hun blev gift den 02.04.1880 med parcellist Hans Madsen Hansen f. 07.01.1850, søn af parcellist Hans Madsen Lauritsen og hustru Karen Jensdatter fra Gråhøje (matr. 41). Hans Madsen Hansen overtog et mindre stykke jord (Voderup matr. 41 c) fra sin far. Ejendommen i Gråhøje solgte han og flyttede til Borgnæs, hvor han den 21.01.1898 købte matr. 79 af Tranderup sogn. Det var jord som tidligere havde tilhørt Tranderup præstegård.

2. Christen Lauritsen Pedersen f. 24.09.1861 d. 20.10.1898. Han blev gift i Tranderup den 26.12.1886 med Karen Christensen f. 26.05.1863 d. 08.04.1922, datter af Thomas Christensen og hustru Ane Marie Hansen fra Ornum (83). Thomas Christensen var en af de faldne i krigen i 1864, og efter hans død blev enken gift med hans yngre bror. Christen købte en ejendom i Oldemark den 19.04.1889, matr. 18a og 18b.

3. Peder Christensen Pedersen f. 06.02.1866 d. 02.01.1905. Han blev gift den 10.05.1893 med Maren Pedersen f. 01.12.1866 d. 13.01.1955, datter af gårdmand Hans Jørgen Pedersen og hustru Maren Kirstine Christensen fra Horsagergård i Borgnæs (90). Peder og Maren havde været i U.S.A. i nogle år, men vendte hjem i 1893. Efter de kom hjem byggede de "Iowasminde" i Vindeballe (59). De gamle bygninger på denne ejendom var blevet nedbrudt i tiden efter 1821, og lå hen i et vildnis, indtil "Iowasminde" blev bygget. Den 23.07.1897 købte Peder Vandmøllen i Borgnæs (104) for kr. 40.000,-.

 

Nogle år efter Peder Christensen Pedersens død solgte enken huset den 24.03.1899 til Peder H. Jørgensen.

 

IV. Peder H. Jørgensen. Jeg er ikke sikker på hvem han er, måske andenlæreren på skolen. Han sælger ejendommen igen den 01.04.1900 til Ellen Marie Hansen på naboejendommen.

 

V. Ellen Marie Hansen, enke efter Peder Albertsen Pedersen, se Vindeballe 61, matr. 23.

Hun overdrager ejendommen til den yngste datter den 02.03.1901. Da hun bliver gift året efter, overgår skødet til manden.

 

VI. Laurits Hansen Lauritsen f. 08.02.1863, søn af skrædder Claus Christensen Lauritsen og hustru Dorothea Christensen fra Vindeballe 76, matr. 25. Han blev gift den 27.04.1902 med Ane Margrethe Pedersen f. 18.09.1874. Ved fremvisning af vielsesattest bliver skødet på ejendommen overdraget til Laurits Hansen Lauritsen den 26.05.1904. Der henvises til matr. 23.

Den 16.01.1905 sælger han matr. 50.

 

VII. Gotfred Hansen f. 06.11.1880 i Marstal, søn af bødker Laurits Peder Hansen og hustru Ane Sofie Nielsen fra Buegade i Marstal. Han blev gift den 28.12.1903 med Hansine Hansen i Løgsted sogn. De boede kun kortvarigt i Tranderup sogn.

Han var bødker.

Børn:

1. Laurits Sofus Hansen f. 13.09.1905.

Han sælger huset den 31.12.1912.

 

VIII. Jens Larsen Rasmussen f. 20.02.1889, søn af hjulmager Mads Jørgensen Rasmussen og hustru Birthe Cathrine Hansen fra Vindeballe, matr. 47. Jens blev gift den 20.04.1913 med Karen Christiansen f. 13.09.1892, datter af husmand Mikkel Andersen Christiansen og hustru Karen Hansen fra Vindeballemark nr. 77, matr. 30.

Jens var hjulmager i Vindeballe ligesom sin far.

Børn:

1. Betty Kathrine Rasmussen f. 01.02.1914.