Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 75.

Matrikel 52c.

Denne ejendom opstår da Sidsel Marie Eriksen fra matr. 52a, overdrager en mindre del af ejendommen til Mikkel Christensen Pedersen, som er hendes svoger. Forinden havde han købt matr. 51, hvortil der henvises. Herefter lægges matr. 51 og 52c sammen.

 

I. Mikkel Christensen Pedersen f. 31.01.1851 fra Stokkeby, søn af ½ boelsmand Christen Pedersen og hustru Ingeborg Olsen fra Stokkeby (276). Han blev gift den 17.11.1876 med Birthe Kathrine Eriksen f. 04.01.1851, datter af husmand Rasmus Eriksen og hustru Sidsel Maria Andersen fra Vindeballe, matr. 52a.

Børn:

1. Ingeborg Kristine Pedersen f. 19.02.1877.

2. Sidsel Marie Pedersen f. 24.08.1878. Hun blev gift den 02.12.1900 med Rasmus Christensen Pedersen f. 23.08.1875 i Søby. Han var arbejder på Lindskov Teglværk ved Ærøskøbing.

Han sælger ejendommen den 14.03.1904 til Christen Thomsen Christensen.

 

II. Christen Thomsen Christensen f. 07.12.1882 d. 29.11.1915, søn af parcellist Christen Thomsen Christensen og hustru Karen Sofie Andersen fra Voderup, matr. 17b.

Christen blev gift i Tranderup den 08.11.1903 med Birthe Marie Jensen f. 06.01.1884, datter af parcellist Albert Jensen og hustru Anne Marie Hansen fra matr. 5b, 37b.

Børn:

1. Albert Jensen Christensen f. 28.01.1904. Se Vindeballe nr. 69.

2. Karl Marius Christensen f. 20.10.1908. Han blev gift den 11.05.1934 med Dorothea Marie Jørgensen f. 01.04.1908, datter af husejer Jens Groth Jørgensen og hustru Agnes Kirstine Christensen fra Dunkær. En søster til Dorothea er gift med Christen Lauritsen Jensen, se Vindeballe matr. 5b, 37b.

Fra sin svigerfar Albert Jensen fik Christen Thomsen Christensen matr. 5i, 5k og 37d (ommatrikuleret fra 37b) den 06.05.1914. Se matr. 5b, 5f, 37b.

Enken solgte ejendommen den 17.10.1918 til Marie Cathrine Madsen.

 

III. Marie Cathrine Madsen født 14.01.1878 død 18.02.1972, datter af parcellist Christen (Christian) Mathiesen Madsen og hustru Kirstine Rasmussen fra Voderup, matr. 32. Hun var en søster til malermester Peder Mathiesens kone, se (58), matr. 24