Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 61.

Matrikel 23d, 54a, 54b.

Dette er det hus som ligger umiddelbart øst for matr. 26b. Huset er i 1870 blevet delt i 2. Senere sammenlagt igen.

Matr. 23d lagt sammen med matr. 54a og 54b.

Oprindeligt har ejendommen formentlig været en del af kåd nr. 61.

Som den første beboer, har jeg fundet Jacob Rasmussen. Hans hustru Johanne Christensdatter var en datter af kådbo Christen Hansen på ejendom nr. 61, matr. 23.

Jacob betegnes som indsidder og har tilsyneladende boet i et hus ejet af svigerfaderen og senere af hustruens bror.

Vi har altså som første beboer:

 

I. Jacob Rasmussen f. 1771 d. 13.07.1805, søn af kådbo Rasmus Albertsen og hustru Maren Thomasdatter fra Vindeballe (57). Han omtales som husmand i Vindeballe. Det har nok været meningen, at han skulle have overtaget faderens ejendom (57) i Vindeballe, men han døde før dette skete.

Jacob blev gift i 1794 med Johanne Christensdatter f. 1764 d. 05.05.1836, datter af kådbo Christen Nielsen og Ellen Albertsdatter fra Vindeballe (61).

Børn:

1. Maren Jacobsdatter f. 18.08.1794. Hun blev gift den 08.04.1822 med parcellist Peder Hansen Rasmussen f. 01.06.1789, søn af boelsmand Rasmus Lauritsen og hustru Karen Pedersdatter fra Damgården i Borgnæs (92). Peder var parcellist i Voderup, matr. 33.

2. Ellen Jacobsdatter f. 1795.

3. Christen Jacobsen f. 11.03.1799 d. før 1807.

4. Sidsel Jacobsdatter f. 07.02.1805 d. før 1807.

Efter Jacob Rasmussens død bliver enken gift igen og hendes nye mand overtager ejendommen. Stedfaderen skal udrede arven når de 2 overlevende børn bliver 16 år.

 

II. Thyge Madsen f. ca. 1745 d. 17.05.1828, fra Bregninge. Han blev gift den 06.08.1807 med Johanne Christensdatter, enke efter Jacob Rasmussen. Thyge var enkemand og tidligere kådbo i V. Bregninge. Han omtales i skøde og panteprotokollen som indsidder.

Fra sit første ægteskab havde Thyge Madsen en datter Sidsel Marie Thygesdatter, som blev gift med murermester Simon Rasmussen i Tranderup (121) og en søn Hans Christensen Thygesen, som købte en ejendom i Tranderup (105) før han flyttede til Olde.

Børn med Johanne:

1. Jacob (Thygesen) Madsen døbt 20.10.1809.

Thyge Madsen var rokkemager og ejendommen overlades til en søn.

 

III. Jacob (Thygesen) Madsen døbt 20.10.1809 d. 07.06.1889. Han forblev ugift. Han sælger ejendommen den 24.01.1857 til Nisse Nissen.

 

IV. Nisse Nissen. Han sælger ejendommen den 28.08.1868. Ham er det endnu ikke lykkedes mig, at finde noget på.

 

V. Sidsel Marie Christensen (Nielsen) f. 05.08.1818 d. 25.01.1905. Hun var enke efter parcellist Niels Andersen Nielsen i Gråhøje, Voderup matr. 36, hvortil der henvises.

Hun sælger den 21.10.1870 til Albert Knudsen Albertsen, men blev boende i den ene halvdel af huset indtil sin død. Ved folketællingen i 1901 boede hun i matr. 54b.

 

V. Albert Knudsen Albertsen f. 31.08.1822 i Voderup d. 25.08.1887 som fattiglem i Tranderup. Han var en søn af parcelist Christen Albertsen og hustru Karen Knudsdatter fra Voderup, matr. 14.

Albert blev gift med Johanne Christiansen f. ca. 1815 d. 16.02.1887. Albert var indsidder i Dunkær, men flyttede senere til Vindeballe.

Børn:

1. Karen Albertsen f. 15.07.1852 i Dunkær. Hun overtog huset efter faderen.

Albert overdrog huset til en datter i 1880.

 

VI. Karen Albertsen f. 15.07.1852. Hun fik en søn født udenfor ægteskab. At hun ikke blev gift med faderen til sit barn, kan muligvis skyldes, at han også havde gjort en anden pige i Dunkær gravid. Kort tid efter drog han til Sverige.

1. Albert Knudsen Albertsen f. 16.02.1870. Udlagt til barnefar var Jens Hansen Nielsen fra Voderup, matr. 1-2.

Karen blev gift i Tranderup den 03.04.1891 med stenhugger Peder Nielson f. 10.10.1847 d. 22.06.1902. Han var født i Ulstrup i Sverige og var enkemand.

Der var ingen børn i dette ægteskab.

Karen havde købt huset i 1880, men efter vielsen tilskødes huset Peder Nielson.

Efter Peders død beholder Karen huset. Den 19.05.1920 overdrages det halve af huset til sønnen Albert Knudsen Albertsen, med fribolig for Karen Albertsen i den anden halvdel. Efter Karens død, samles de to husparter atter.

 

VII. Albert Knudsen Albertsen f. 16.02.1870. Han blev gift den 11.03.1894 med Karen Henriksen f. 25.06.1866, datter af Mikkel Henriksen fra Stokkeby.

Børn:

1. Mikkel Henriksen Albertsen f. 06.11.1895.

2. Albert Pedersen Albertsen f. 26.08.1897.

3. Kristen Jensen Albertsen f. 31.10.1903.

Den 22.03.1897 havde Albert købt et hus i Stokkeby, matr. 78. Dette hus solgte han den 23.11.1901 til bager Jens Hansen Ditlev Pedersen. Jeg formoder, han derefter er flyttet ind i huset hos moderen, som kort tid efter blev enke.

Huset i Vindeballe solgte han den 22.06.1939 til arbejdsmand Kruse Jankovsky Kr. 2000,-

 

VIII. Leonhardt Hugo Kruse Dalhede Jancowsky f. 15.11.1906, søn af sadelmagermester Martin Jørgensen Jancowsky og hustru Bolette Margrethe Jensen. Han var arbejdsmand. Han blev gift i Tranderup den 16.05.1935 med Alberta Jensine Mortensen f. 21.11.1910 i Rise, datter af skomager Peter Mortensen og hustru Sidsel Marie Jensen, se matr. 5g. Sidsel Marie Jensen var en datter af parcellist Albert Jensen og hustru Anne Marie Hansen fra Vindeballe matr. 5b, 5f, 37b.