Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe intet udskiftningsnummer.

Matrikel 56.

Den første beboer ser ud til at være Johannes Hansen, som måtte sælge sit kåd, nr. 57, på grund af dårlig økonomi, og derefter flytter ind i et hus på matr. 56 i 1823 efter tvangsauktionen på sit kåd.

Byggepladsen tilhørte Tranderup sogn, men Johannes Hansen bor der i 1830 ifølge brandcatasten. Ca. 1836 bor hans datter Sidsel Marie der. Ifølge matriklen er huset opført på offentlig grund af Andreas Andersen, med den betingelse, at huset kun må blive stående i hans levetid. Noget tyder derfor på, at der har stået et andet hus på byggepladsen i Johannes Hansens tid, eller også er huset ikke opført af Andreas Andersen, som skrevet i matriklen.

 

I. Johannes Hansen f. 1779 d. 10.04.1831, søn af parcellist Hans Hansen "Mosemand" og hustru Maren Johannesdatter fra Voderup matr. 35. Han blev gift i september 1805 med Anne Rasmusdatter f. 1780 d. 17.07.1837, datter af kådbo Rasmus Albertsen og hustru Maren Thomasdatter, se kåd nr. 57.

Johannes overtog sin svigerfars kåd nr. 57 i Vindeballe men måtte lade det gå på tvangsauktion den 09.08.1823, hvorefter han flytter ind i dette hus, som i 1830 var på 4 fag.

Ved hans død bliver huset overtaget af datteren Sidsel Marie Hansen (Johannesdatter), som nogle år senere bliver gift med Andreas Andersen.

 

II. Andreas Andersen f. 09.11.1815 d. 07.08.1889, søn af indsidder Hans Andreas Andersen og hustru Birthe Cathrine Jensdatter fra Vindeballe. Birthe var en datter af smeden i Vindeballe (78) og Hans Andreas Andersen var fra Hesselbjerg på Langeland.

Andreas blev gift den 01.06.1838 i Tranderup med Sidsel Marie Hansen f. 21.06.1814 d. 14.06.1858, datter af kådbo Johannes Hansen og hustru Anne Rasmusdatter fra Vindeballe (57). Andreas var snedker i Vindeballe.

Børn:

1. Ane Marie Andersen f. 24.03.1839. Hun blev gift den 20.12.1860 med rebslager Christen Jensen Jørgensen f. 25.03.1833, søn af kådbo Peder Jørgensen og hustru Ane Cathrine Andersdatter fra Tranderup (107).

2. Johannes Hansen Andersen f. 06.07.1844.

3. Andreas Andersen f. 07.08.1846.

4. Peder Hansen Andersen f. 04.03.1848.

5. Hans Rasmussen Andersen f. 01.01.1852.

6. Hans Andersen f. 28.03.1854. Han rejste til USA.

7. Albert Jensen Andersen f. 28.03.1854.

8. Sidsel Marie Andersen f. 1858 d. 1858.

Der er skifte efter Sidsels død den 07.02.1859, hvorved de 7 overlevende børn arver forskellige effekter fra moderen.

Efter Sidsels død blev Andreas gift i 1858, med Sidsel Marie Pedersen f. 29.08.1822 d. 22.01.1903, datter af indsidder Peder Andersen og hustru Elisabeth Pedersdatter fra Tranderup. Ane Andersen gift med Peder Pedersen fra Vindeballe matr. 47 er en søster.

9. Sidsel Marie Andersen f. 12.05.1860.

10. Peder Lauritsen Andersen f. 23.08.1865 d. 17.09.1937. Han blev gift den 19.03.1905 med Johanne Hansen f. 16.02.1870, datter af husmand Erik Christensen Hansen og hustru Bothilde Magdalene Clausen fra Dunkær. Peder overtog faderens hus, men købte senere en ejendom i Voderup, se matr. 32.

Den 10.02.1859 er oprettet en aftægtskontrakt, hvorved Andreas Andersens hustru Sidsel Marie skal beholde huset på sin livstid. Sønnen overtager huset af Tranderup sogn den 23.10.1887. Forklaringen på det, kan vel kun være, at Tranderup Kommune har overtaget huset i årene mellem 1859 og 1887. Vel sagtens som pant for udbetalt fattighjælp.

 

III. Peder Lauritsen Andersen f. 04.03.1848. I 1907 købte han en ejendom i Voderup, matr. 32, hvortil der henvises.

Denne ejendom solgte han i 1907 til H. H. Christensen.

 

IV. H.H. Christensen. Ham har jeg ikke fundet noget på, men han sælger ejendommen i 1910 til Anders Pedersen Christensen.

 

VI. Anders Pedersen Christensen f. 23.10.1884, søn af teglværksarbejder og træskomager Christen Thomsen Christensen og hustru Karen Sofie Andersen fra Voderup, matr. 17b.

Anders var hjul- og karetmager og forblev ugift.

Efter hans død arves huset af en slægtning og dennes mand. De har i forvejen matr. 17b i Voderup. Huset i Vindeballe nedrives.