Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 45.

Matrikel 5b, 5f, 37b.

Denne er skilt fra smedens ejendom ved arveforlig den 18.10.1881, hvorved smedens bror fik denne parcel, som oprindeligt var en del af udskiftningsnr. 45.

 

I. Albert Jensen f. 15.10.1846 d. 05.01.1902, søn af smed Jens Albertsen Jensen og hustru Birthe Marie Lauritsen fra Vindeballe (78). Albert blev gift den 29.03.1883 med Anne Marie Hansen f. 25.10.1856 d. 06.05.1939, datter af parcellist Peder Rasmussen Hansen og hustru Anne Marie Lauritsen fra Voderup, matr. 24.

Børn:

1. Birthe Marie Jensen f. 06.01.1884. Hun blev gift med parcellist Christen Thomsen Christensen f. 07.12.1882, se matr. 52c.

2. Ane Marie Jensen f. 27.07.1885 d. før 1890.

3. Sidsel Marie Jensen f. 08.01.1887. Hun blev gift den 06.12.1908 med Peter Mortensen f. 20.09.1882 i Ærøskøbing. Peter Mortensen var skomager i Dunkær. De købte matr. 5g i Vindeballe af hendes farbror Christen Pedersen Jensen.

4. Jens Albertsen Jensen f. 17.09.1888 d. før 1890.

5. Jens Albertsen Jensen f. 30.05.1890. Han overtog ejendommen.

6. Christen Lauritsen Jensen f. 23.12.1891 d. spæd.

7. Peder Christensen Jensen f. 03.02.1893.

8. Maren Kirstine Jensen f. 08.11.1895.

9. Christen Lauritsen Jensen f. 04.04.1899. Han blev gift den 05.05.1933 med Meta Kirstine Jørgensen f. 25.04.1911, datter af husejer Jens Groth Jørgensen og hustru Agnes Kirstine Kristensen fra Dunkær. De boede først i Tranderup, og siden i Bregninge. En søster til Meta gift med Karl Marius Christensen, se Vindeballe matr. 52c.

Der afholdes skifte efter Albert Jensens død den 18.08.1906, hvor ejendommen overlades til hustruen.

En del af ejendommen overdrages til sønnen den 20.04.1914.

Svigersønnen Christen Thomsen Christensen får matr. 5i, 5k (udstykket fra matr. 5b) og 37d (ommatrikuleret fra 37b). Han har i forvejen matr. 52c i Vindeballe, hvortil der henvises.

 

II. Jens Albertsen Jensen f. 30.05.1890. Han blev gift i Ærøskøbing den 19.03.1911 med Maren Knudsen f. 16.04.1889 i Stokkeby, datter af skrædder Jørgen Jørgensen Knudsen og hustru Ane Marie Jacobsen fra Ærøskøbing. Før han overtog denne ejendom, arbejdede han som tjenestekarl i Ærøskøbing.

Børn:

1. Ane Marie Jensen f. 09.07.1911 i Ærøskøbing. Hun blev gift i Tranderup den 12.07.1929 med Alfred Marius Pedersen f. 06.02.1901 i Ommel, søn af slagter Claus L. Pedersen og hustru Bodil Kirstine Eriksen fra Ommel.

2. Alma Marie Jensen f. 05.11.1912.

3. Albert Jensen f. 20.04.1914. Han overtog ejendommen.

4. Jørgine Katrine Jensen f. 10.05.1918.

Ejendommen overlades af enken til sønnen Albert Jensen den 30.09.1946.

Han sælger den dog igen, den 31.05.1947 til arbejdsmand Hans Jørgen Pedersen.