Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 78.

Matrikel 61.

Smeden i Vindeballe. Smedjen, matr. 61a, ejes af boelsmændene i Vindeballe matr. 2-17, men bruges af smeden. Matr. 61b er smedejorden, som ligger i Vesterløkke, hvorpå der senere opstår en selvstændig ejendom. Den første smed jeg har kenskab til i Vindeballe, er Morten Jensen Smed, som nævnes som smed i kirkebogen fra 1735. På udskiftningskortet fra 1774 ses ejendommen nr. 78 ikke. Den ser ud til, at være opført på den sydlige del af kåd nr. 59 og husmandsejendom nr. 74.

 

I. Albert Andersen f. 1718 d. 08.05.1798. Albert var smed i Vindeballe og ved udskiftningen fik han tildelt et stykke jord ved Stranden, det senere matr. 32. Samtidig havde han råderetten over Vindeballe bys smedejord, det senere matr. 61b i Vesterløkke. Afgrøderne fra denne smedejord, som var ejet af bønderne i Vindeballe i fællesskab, var en del af smedens løn. Han blev gift den 06.10.1743 med Maren Jensdatter. Forlovere ved deres trolovelse var Niels Christensen fra Tranderup og Jeppe Andersen fra Vindeballe.

Hans hus lå omtrent hvor smedjen senere ligger, matr. 61. Smedje og hus har han formentlig overtaget efter sin forgænger Morten Jensen Smed.

Børn:

1. Ellen Albertsdatter f. ca. 1743 d. 04.03.1795, 53 år. Hun blev gift 1763 med kådbo Christen Nielsen f. ca. 1735 d. 13.07.1795, 60 år, fra Vindeballe (61).

2. Karen Albertsdatter født ca. 1746. Hun blev gift den 12.06.1768 med Hans Olsen fra St. Rise. Hans Olsen og Karen fik et stykke jord af hendes far, på ca. 8 tønder land. Se Voderup matr. 27.

3. Birthe Cathrine Albertsdatter f. 1748.

4. Anders Albertsen f. 1751.

5. Jens Albertsen født 1753 død 8.12.1818. Han overtog smedehvervet efter faderen.

6. Birthe Albertsdatter.

7. Albert Albertsen født 1756.

Albert Andersen købte jord i Voderup ved udparcelleringen af den tidligere herregårds jorder i 1767. Han har næppe bebygget jorden, men drevet den fra Vindeballe. Det var jord i Ruppelsmarken. Senere har han tilsyneladende købt en del af klinten, som ved auktionen over herregårdens jorder, blev købt af 4 købmænd fra Ærøskøbing. Ifølge kontraktbogen afstår han 8 tønder land jord i Voderup den 4.06.1787 til sin svigersøn Hans Olsen, Voderup matr. 27. Denne jord lå aller østligst i Voderup, og den tilhørende klintejord fik navnet "Smedens Klint", hvilket endnu bruges den dag idag. Dette er Voderup matr. 14 a og muligvis matr. 12 b. Den 02.05.1787 afstår han smedeforretning til sønnen Jens Albertsen, sammen med smedejorden for Vindeballe bymænd.

 

II. Jens Albertsen født 1753 død 8.12.1818, 66 år gammel. Han blev gift i 1775 med Sidsel Pedersdatter døbt 1744 d. 11.12.1777, datter af boelsmand Peder Madsen og hustru Sidsel Jørgensdatter fra V. Bregninge (191).

Børn:

1. Maren Jensdatter f. 1776 d. 27.11.1829, 53 år. Hun blev gift i 1799 med husmand Hans Leonhard Berend Jørgensen f. 1776 d. 08.11.1828, søn af husmand Jørgen Hansen og hustru Bolette Kirstine Kryger. Se udskiftningsnr. 75, matr. 36.

2. Sidsel Jensdatter f. 1777 d. 24.12.1777, 3 uger gammel.

Efter Sidsels død blev Jens Albertsen gift den 17.05.1778 med Agnete Pedersdatter f. 07.12.1760 d. 28.01.1806. Hun var en yngre halvsøster til hans første kone, altså en datter af boelsmand Peder Madsen og hustru Margrethe Thygesdatter fra V. Bregninge (191). Margrethe Thygesdatter var en datter af smed Thyge Andersen i Bregninge, og ved folketællingen i 1803 opholdt hun sig hos datteren og svigersønnen i Vindeballe.

Børn:

3. Sidsel Jensdatter f. 1779 d. 05.08.1817. Hun blev gift den 20.11.1796 med parcellist Hans Jepsen født 7.05.1769 død 8.01.1828, søn af parcellist Jeppe Lauritsen og hustru Sidsel Olesdatter fra Voderup, matr. 7.

4. Anne Margrethe Jensdatter f. 1781 d. 23.04.1842. Hun blev gift den 11.05.1800 med enkemand og parcellist Hans Nielsen f. 27.02.1771 d. 10.05.1847 fra Voderup, matr. 38 (Gråhøje), søn af parcellist Niels Hansen og hustru Ane Cathrine Christensdatter fra Voderup, matr. 38.

5. Albert Jensen f. 07.03.1784 d. 04.05.1857. Han overtog sin fars ejendom efter en bror.

6. Birthe Cathrine Jensdatter f. 22.07.1788. Hun blev gift den 05.08.1815 med Hans Andreas Andersen fra Hesselbjerg på Langeland. Hans var indsidder i Vindeballe. Se Vindeballe matr. 46, et hus på 3 fag, værdi 50 Rd.

7. Agnette Jensdatter f. 18.07.1790 d. 21.05.1830. Hun blev gift i 1814 med parcellist Niels Christensen Jørgensen f. 1787 i Søby d. 1857, søn af Husmand Jørgen Jensen fra Hvidsøe. Niels var parcellist i Voderup, matr. 7 og 16.

8. Marie Jensdatter f. 27.01.1793 d. 08.09.1814, 20 år.

9. Peder Madsen Jensen f. 22.02.1797 d. 08.01.1822, 25 år gammel. Han overtog smedjen efter faderen i 1818.

10. Jens Jensen f. 07.08.1800.

11. Ellen Jensdatter f. 03.03.1803 d. 24.11.1889, 85 år gammel. Hun blev gift i Bregninge den 06.02.1825 med Hans Lauritsen f. ca. 1801 d. 29.11.1891, 90 år. Han var fra Skovby og blev husmand i Tranderup (130).

Efter Agnetes død blev Jens Albertsen gift den 03.03.1807, med Anne Cathrine Albertsdatter født 19.09.1762, datter af parcellist Albert Knudsen og hustru Ellen Christensdatter fra Voderup, matr. 14.

Efter Jens Albertsens død, blev hun gift i Tranderup i 1823, med enkemand Jens Pedersen Lauritsen født 1775 død 1825. Han var en søn af kådbo Laurits Pedersen og hustru Syndet Jensdatter fra Vindeballe (76).

Før Jens Albertsen blev gift 3. gang, blev der foretaget skifte den 12.01.1807.

Den 21.11.1818 afstod han smedjen med alt smedeværktøjet og husmandejendommen i Vindeballe, til sønnen Peder Madsen Jensen. Til ejendommen hørte også 3 tønder land jord i Voderup.

 

III. Peder Madsen Jensen f. 22.02.1797 d. 08.01.1822, 25 år gammel. Han overtog smedjen efter faderen den 21.11.1818, men da han døde nogle få år senere, overgik smedjen til hans bror Albert Jensen.

 

IV. Albert Jensen f. 07.03.1784 d. 04.05.1857. Han blev gift den 28.11.1810 med Sidsel Christensdatter f. 10.05.1789 d. 06.06.1836, datter af Christen Lausen fra Bregninge.

Den 13.12.1805 købte Jens Albertsen smed 3 fag hus med jord, af husmand Johannes Jocumsen. Retsprotokollen 13.02.1805 og 04.06.1806. Det er matr. 43 i Vindeballe. Jens Albertsen overdrog ejendommen til sønnen Albert Jensen. Den 09.06.1812 køber Albert Jensen en 1/4 af en gård i Vindeballe (45 - Kromanns gård - Se "Tiden før") og hans svoger husmand Hans Leonhard Berend Jørgensen fra Strandhusene, matr. 35, køber en anden 1/4 af gården. Hans Leonhard Berend Jørgensen overlod sin 1/4 af gården til sin svigersøn Hans Christensen Jørgensen, som dog døde kort tid efter, hvorefter Albert Jensen også købte denne fjerdedel af gården. I 1822 overtog Albert Jensen desuden sin fars smedje efter sin afdøde bror.

Børn:

1. Jens Albertsen Jensen f. 03.03.1812. Han overtog smedjen i Vindeballe.

2. Agnete Jensen f. 22.01.1815 d. 02.03.1869. Se Vindeballe 62.

3. Karen Jensen f. 03.07.1817. Se Voderup matr. 41.

4. Sidsel Marie Jensen f. 02.12.1819. Se Vindeballe nr. 44.

5. Ane Margrethe Jensen f. 07.01.1823. Se Voderup matr. 33.

6. Ellen Marie Jensen f. 27.10.1824. Se Vindeballe nr. 53.

7. Christen Lauritsen Jensen f. 27.05.1826. Han overtog sin fars smedje efter broderens død. Se 45b.

8. Peder Jensen f. 31.01.1829 d. 23.11.1864. Han blev gift den 12.08.1853 i Rise med Magdalene Juliane Pedersen f. 1826, datter af boelsmand Hans Pedersen og hustru Maren Jensdatter fra Stokkeby (278). Den 26.05.1855 overtager han en parcel fra faderen på ca. 2 tønder land. Denne parcel får ved matrikuleringen matr. nr. 38. Det er jord i Vindeballemark, som tidligere var en del af Kromanns gård (del af 45c). Der opføres hus på ejendommen.

Som vi ser ovenfor, blev Albert Jensen halvboelsmand, endnu før han overtog faderens smedje efter sin afdøde bror. Den ældste søn overtog med tiden arbejdet i smedjen, og den yngste søn arbejdede på halvgården som det vel var meningen, at han skulle overtage med tiden. Dette skete dog ikke, da han i stedet fik en parcel på 2 tønder land i Vindeballemark, hvorpå han opførte et hus.

Den 31.12.1830 lånte Albert Jensen 680 Rd. af købmand i Ærøskøbing Ernst Vilhelm Martensen.

Den 10.03.1857 overlader Albert Jensen smed sin ejendom i Vindeballe, til sønnen Christen Lauritsen Jensen, som i forvejen havde overtaget smedjen efter sin bror Jens Albertsen Jensen. Prisen for ejendommen var 1000 Rd. rigsmønt og overtagelse af den på ejendommen hvilende gæld på i alt 960 Rd. til Bregninge- og Søby kirke. Desuden skulle han forpligte sig til, mod en årlig godtgørelse på 6 Rd., at udføre den nødvendige pløjen og kørsel for broderen, boelsparcellist i Vindeballemark Peder Jensen, så længe denne levede.

Der er skifte efter Albert Jensen den 19.05.1857. Arvingerne er den ældste søns børn og de 7 overlevende børn.

 

V. Jens Albertsen Jensen f. 03.03.1812 d. 04.04.1851. Han blev gift den 13.02.1835 med Marie Pedersen f. 05.04.1815 d. 08.02.1836, datter af kådbo Christen Pedersen og hustru Johanne Pedersdatter fra Vindeballe (56), matr. 22. Da Marie havde arveret til sit fødehjem, overtog Jens Albertsen Jensen dette Kåd, nr. 56, matr. 22 i Vindeballe. Udover at være smed, var han altså også kådbo på den ejendom, som senere kom til at huse "Autocentralen".

Marie dør efter knap 1 års ægteskab, hvorefter der går nogle år, før Jens Albertsen Jensen igen gifter sig.

Han blev gift den 11.08.1843 med Birthe Marie Lauritsen f. 27.04.1821 d. 29.12.1879, datter af gårdmand Christen Lauritsen og hustru Ane Marie Clausdatter fra Lundsgård i Vindeballe (44).

Børn:

1. Christen Lauritsen Jensen f. 12.05.1844. Se matr. 5c. Formynder for ham efter faderens død var snedker Laurits Hansen Lauritsen i Vindeballe.

2. Albert Jensen f. 15.10.1846 d. 05.01.1902. Se matr. 5b. Formynder for ham efter faderens død var Hans Madsen Lauritsen, parcellist i Voderup, matr. 41.

3. Christen Pedersen Jensen f. 24.04.1850. Han var parcellist ved Vindeballemark. (Postens ejendom) Matr. 37c, 38b. Formynder for ham efter faderens død var boelsmand Laurits Hansen Lauritsen i Vindeballe (44).

Året efter Jens Albertsen Jensens død, blev hans enke gift med hans bror Christen Lauritsen Jensen, som derved overtog smedjen.

 

VI. Christen Lauritsen Jensen f. 27.05.1826 d. 06.11.1864. Han blev gift den 15.10.1852 med sin brors enke Birthe Marie Lauritsen f. 27.04.1821 d. 29.12.1879. Efter sin fars død overtog Christen også faderens halvgård (45b) den 10.03.1857. Moderen fik tinglyst sin aftægt på smedekaldet den 14.12.1864.

Børn:

1. Jens Albertsen Jensen f. 13.12.1852 d. 06.07.1919. Han blev gårdmand i Tranderup (96) og var kendt som Jens Juni, et tilnavn han overtog fra sin svigerfar. Se "Tiden før".

2. Sidsel Marie Jensen f. 1855 d. 1860.

3. Laurits Hansen Jensen f. 01.03.1860 d. 20.09.1886. Han forblev ugift.

4. Claus Pedersen Jensen f. 05.08.1862 d. 14.04.1880.

Efter moderens død blev ejendommen delt den 18.11.1881, mellem hendes børn i begge ægteskaber, således:

Jens Albertsen Jensen f. 13.12.1852 arvede matr. 5a. Da han blev gift med en gårdmandsdatter fra Tranderup og overtog hendes fars gård den 06.02.1882, overlod han denne parcel den 03.05.1885 til sin yngre bror Laurits Hansen Jensen f. 01.03.1860. Ved Laurits Hansen Jensens død året efter, blev denne parcel delt mellem Jens Albertsen Jensen, Christen Pedersen Jensen og Albert Jensen. Den 24.11.1889 skødes parcellen til Christen Lauritsen Jensen (smeden), hvorefter den har samme ejerskab som matr. 5c.

Albert Jensen f. 15.10.1846 arvede matr. 5b og 37b.

Christen Lauritsen Jensen f. 12.05.1844 arvede matr. 37c.

Laurits Hansen Jensen f. 01.03.1860 arvede matr. 5c, 37a, som han dog samme dag overlod til halvbroderen Christen Lauritsen Jensen f. 12.05.1844. Den 05.02.1887 overlod han parcellen til broderen Christen Pedersen Jensen som i forvejen havde matr. 38.

Christen Lauritsen Jensen bor i Vindeballe i den ejendom han overtog efter sin far, det er den senere matr. 5g, som udgør den halve byggeplads af den oprindelige gård nr. 45. Den anden halvdel udgøres af matr. 6b. Huset, matr. 5g, overtog stedsønnen.

 

VII. Christen Lauritsen Jensen f. 12.05.1844 d. 08.06.1929. Han blev gift den 03.12.1864 med Anne Marie Lauritsen f. 12.11.1843 d. 13.03.1925, datter af gårdmand Laurits Hansen Lauritsen (Christensen) og hustru Sidsel Marie Jensen fra Vindeballe (44). Christen og Anne Marie var fætter og kusine. Christen overtog altså smedjen og en parcel efter sin stedfar.

Børn:

1. Jens Albertsen Jensen f. 02.03.1869 d. 30.04.1906. Han overtog smedjen efter faderen. Se matr. 39c.

Til smedehvervet hørte 11 tønder land smedejord, matr. 61, som var ejet af bymændene. Husmand Peder Knudsen Pedersen, matr. 32a, solgte et lille areal den 06.10.1866 til smedeplads. Det må være matr. 55. Det må være bymændene i Vindeballe, som køber denne plads til smedjen.

Desuden fik han matr. 3b i Vesterløkke af svigerfaderen den 28.02.1879.

Den 03.02.1870 købte han et hus i Vindeballe, matr. 39c, af Hans Nielsen. Det var i dette hus han boede.

Den 18.11.1881 blev ejendommens størrelse reduceret væsentligt, idet en del af jorden tilskødes hans søskende. I 1926 bliver smedejorden solgt af bymændene, og herefter er smeden at regne for en selvstændig håndværker. Matr. 5g solgte han den 04.12.1889 til sin yngre bror Christen Pedersen Jensen som i forvejen havde matr. 38, hvortil der henvises.

Der kommer en ny smed til byen.

 

VIII. Kristen Clausen Christensen f. 31.12.1900 i Bregninge, søn af smed Peder Clausen Christensen og hustru Kirstine Jørgensen fra Bregninge. Han blev gift i Bregninge den 03.07.1927 med Anne Marie Rasmussen f. 06.06.1905 i Olde, datter af husmand Laurits Rasmussen og hustru Eline Marie Kristine Pedersen fra Vindeballemark. Det må være på den tid hvor Kristen overtager smedjen, at der bliver bygget nyt stuehus.

Børn:

1. Kirsten Christensen f. 31.01.1928.

2. Peder Clausen Christensen f. 09.04.1929 d. 28.02.1979. Han var smedesvend og overtog smedjen efter sin far i 1967. Se også Vindeballe (58).

3. Laurids Arne Christensen f. 09.04.1938. Han døde efter et trafikuheld, hvor han kørte galt på sin motorcykel.