Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Vindeballe udskiftningsnummer 69.

Matrikel 27.

Vi følger herefter huset ved Stranden, matr. 27.

 

III. Peder Hansen (Mose) født 1783 død 1.04.1824, søn af parcellist Hans Hansen (Mosemand) og hustru Maren Johannesdatter fra Voderup, matr. 35. Han blev trolovet den 22.09.1808 med Sophie Cathrine Hansdatter f. ca. 1784, datter af husmand Hans Madsen og hustru Sidsel Pedersdatter fra Vindeballe (se indsiddere). Peder Hansen var skrædder i Vindeballe og har jord i Voderup.

Børn:

1. Hans Hansen (Pedersen) f. 16.07.1810. Han overtog ejendommen efter stedfaderen.

2. Sidsel Marie Hansen f. 03.04.1814.

3. Christen Hansen f. 28.07.1816 d. 25.07.1909. Han blev gift den 06.02.1846 med Sidsel Albertsen f. 01.02.1817 d. 23.12.1847, datter af Christen Albertsen. Efter Sidsels død blev Christen gift den 23.11.1849 med Kirsten Thomsen f. 1823 d. 19.08.1904, datter af husmand Christen Thomsen fra St. Rise. Christen var tømrer i Vindeballe, matr. 44 (Sidsels hus).

4. Sidsel Marie Hansen f. 02.11.1818.

5. Peder Hansen (Pedersen) f. 19.12.1820. Han købte matr. 35 i Vindeballe, hvortil der henvises.

6. Sidsel Marie Hansen b. 04.01.1823 d. 08.08.1884. Hun blev gift den 13.05.1853 med boelsparcellist Christen Christensen f. 01.07.1825 d. 03.12.1907, søn af boelsparcellist Hans Andersen Christensen og hustru Anna Kirstine Christensdatter fra L. Rise, matr. 48. Hans Andersen Christensen var født på Fogedgården i Tranderup (88).

Efter Peder Hansens død blev enken gift igen, og hendes nye mand overtog ejendommen.

 

IV. Hans Jacob Johansen f. ca. 1802, fra Hednetved By, Lindelse sogn på Langeland. Han blev gift den 21.05.1826 med enken Sophie Cathrine Hansdatter, enke efter Peder Hansen. Forlovere var boelsmand Hans Hendrich Hansen i Olde og parcellist Christen Hansen fra Voderup (35).

Der var ingen børn.

Ejendommen blev overdraget til en stedsøns kone den 15.02.1837 for 80 Rd. og aftægt.

 

V. Hans Hansen Pedersen f. 16.07.1810, søn af husmand Peder Hansen og hustru Sophie Cathrine Hansdatter fra Vindeballe (69). Han blev gift den 04.11.1836 med Agnete Jensen f. 22.01.1815 d. 02.03.1869, datter af smed Albert Jensen og hustru Sidsel Christensdatter fra Vindeballe (78).

Børn:

1. Sidsel (Hansdatter) Pedersen f. 09.11.1836. Hun og hendes mand overtog ejendommen.

Hans Hansen Pedersen dør få måneder efter brylluppet og da enken bliver gift igen, overtages ejendommen af hendes nye mand.

 

IV. Laurits Hansen Lauritsen f. 10.09.1812 d. 01.12.1867, søn af kådbo Jørgen Lauritsen og hustru Karen Pedersdatter fra Vindeballe (62). Han blev gift den 27.10.1837 med enken Agnete Jensen f. 22.01.1815 d. 02.03.1869, enke efter Hans Hansen Pedersen.

Den 15.06.1836 overtog Laurits sit fødehjem, Vindeballe 62, matr. 20 (biavlerens); og de to ejendomme bliver drevet i fællesskab indtil steddatteren og hendes mand overtager denne ejendomme den 11.11.1862, mod at overtage gæld til Jens Clausen Klestrups enke i Ærøskøbing, og aftægt til Laurits Hansen Lauritsen og hustru.

 

V. Jens Lauritsen f. 20.03.1832, søn af indsidder Jens Lauritsen (Hansen) og hustru Anna Cathrine Jørgensdatter fra Vindeballe, matr. 57. Han blev gift den 09.10.1857 med Sidsel (Hansdatter) Pedersen f. 09.11.1836. Det ser ikke ud til at de opholder sig meget i Vindeballe, formentlig arbejder han ligesom sin bror Hans Hansen Lauritsen, på teglværker rundt omkring i Danmark. Se Voderup matr. 30.

I 1870 opholder han sig i Korsør og er enkemand.

Børn:

1. Marie Sophie Lauritsen f. ca. 1867.

Jens bliver gift igen i 1872 med Ingeborg Hansen f. ca. 1850 fra Døjringe, Meklebjergby Sogn.

Børn i andet ægteskab:

2. Hans Laurits Lauritsen f. 1873 i Korsør.

3. Marie Sophie Elise Lauritsen f. ca. 1875 i Blovstrød.

4. Jens Theodor Lauritsen f. ca. 1877 i Birkerød.

5. Hartvig Marius Lauritsen f. ca. 1879 i Birkerød.

6. Peder Jensen Lauritsen f. 1888.

Der er vist flere børn, som ikke er født på Ærø.

I 1880 opholder familien sig i Birkerød hvor Jens er teglværksbestyrer. Ca. 1881 flytter han tilbage til Korsør egnen hvor han bliver kroforpagter på Ormeslev Gml. Kro. Der bliver han til ca. 1895, hvorefter han køber en lille ejendom på Slotsbjergby mark.

Ejendommen ved Stranden sælger han den 31.12.1876.

 

VI. Albert Christiansen f. 30.09.1849, søn af indsidder Christen Thomsen Christiansen fra Rise. Han blev gift i Bregninge med Maren Albertsen f. 15.12.1845, datter af parcellist Peder Albertsen fra Lebykobbel. Ved folketællingen i 1880 er Albert husmand og tjenestekarl.

Børn:

1. Christian Thomsen Christensen f. 17.12.1878.

Den 06.03.1880 blev ejendommen solgt til Hans Clausen Hansen.

 

VII. Hans Clausen Hansen f. 02.11.1851, søn af Hans Clausen Hansen og hustru Johanne Pedersen fra Vindeballe (67). Han blev gift den 05.03.1880 med Anne Marie Rasmussen f. 04.02.1850, datter af husmand Hans Jørgen Rasmussen og hustru Egidia Marie Cathrine Andersen fra Olde. (Se (228) og (330).

Børn:

1. Johanne Marie Hansen f. 27.06.1880.

2. Ægidia Marie Katrine Hansen f. 01.03.1886. Hun blev gift den 22.03.1914 med Frederik Rasmus Hansen f. 12.10.1889, søn af gårdmand Niels Hansen og hustru Maren Frederiksen fra Borgnæs (86). De bosatte sig ved Oure på Fyn.

3. Marie Terkeline Hansen f. 01.12.1889.

Den 01.05.1919 overdrages ejendommen til Christine M. Albertsen ifølge ægtepagt af 27.08.1919.

 

VIII. Christine Marie Petersen f. 23.03.1883, datter af husmand Hans Holm Petersen og hustru Maren Lauritsen fra Ærøskøbing. Hun blev gift den 21.12.1915 i Ærøskøbing med teglværksejer Anders Thygesen Albertsen f. 24.05.1861 i Haven, søn af smed Albert Hansen Albertsen og hustru Johanne Henningsen. Anders var enkemand og hans første kone hed Sidsel Marie Eriksen, se matr. 52a.

Den 20.08.1934 overdrages ejendommen til Albert Jensen Christensen og Anders flyttede til Voderup matr. 56.

 

IX. Albert Jensen Christensen f. 28.01.1901, søn af arbejdsmand Christen Thomsen Christensen og hustru Birthe Marie Jensen fra matr. 52c. Han blev gift den 02.06.1933 med husassistent Ane Margrethe Clausen f. 16.12.1909, datter af parcellist Hans Pedersen Clausen og hustru Sidsel Marie Hansen fra Voderup, matr. 16.

Børn:

1. Kristine Thomine Christensen f. 19.02.1935.

2. Birthe Marie Christensen f. 09.08.1936.

3. Sigrid Hansine Christensen f. 12.01.1941.

Den 12.12.1939 køber han naboejendommen matr. 28 af Ole Olsen.

Den 15.09.1951 udgår matr. 1h og arealet indgår herefter i matr. 1f, og matr. 28 udgår og indgår herefter i matr. 27.