Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Gårde i Vindeballe ved udskiftningen i 1774 i Tranderup sogn.

Ved udskiftningen var der i Vindeballe 14 gårde og 11 kåd og i Tranderup 24 gårde og 10 kåd. Det ser ud til, at der i forbindelse med udskiftningen, blev oprettet en del flere ejendomme, end der havde været før udskiftningen, idet vi fra et dokument (Rigsarkivet) kan læse, at der kun var 34 hovpligtige bønder og 2 kådnere i Vuderup len, som inkluderede Ø. Bregninge. Da der i Øster Bregninge ved udskiftningen var 12 gårde og 6 kåd, ser det ud til at der i forbindelse med udskiftningen oprettes yderligere 12 gårde. Det er dog næppe tilfældet, men en del nye hel og halvgårde er der blevet oprettet.

Bl.a. fik Christian Weisser og Johann Hanefeldt først deres jorder i forbindelse med udskiftningen.

Antallet af gårde er her givet, efter det antal der var ved udskiftningen, men antallet før udskiftningen, har formentlig været svingende, da det i perioder kneb for Hertugen, at finde fæstere til alle gårdene.

Ved udskiftningen i 1774 blev 2 af Vindeballes gårde flyttet ud på markerne, nemlig Stenbjergløkke (51) og Bjergenegård (52).

Udskiftningskortet lister 14 gårde i Vindeballe, nemlig:

 

42. Jens Hansen. Matr. 2 (Laubrogård I).

43. Jens Nielsen. Matr. 4 (Laubrogård II). I dokumenterne vedr. udskiftningen skrives hans navn dog J. C. Riesen. (Jens Christensen Rising). Hans morfars navn var Niels.

44. Lauritz Hansen. Matr. 3 (Lundsgård).

45. Peer Rasmussen. Matr. 5 og 6 (Kromanns gård).

46. Jens Persen. Matr. 7 (Peder Jensens gård).

47. Rasmus Jensen. Matr. 8 (Toftegård).

48. Hans Peersen. Matr. 9 (Nygård).

49. Christen Jensen Lassen. Matr. 12 (Sletagergård).

50. Matz Peersen Møller. Matr. 10 (Rugagergård).

51. Christen Peersen Møller. Matr. 16 (Stenbjergløkke).

52. Matz Thomsen. Matr. 17 (Bjergenegård).

53. Niels Knudsen. Matr. 11 (Kockens gård).

54. Christen Hansen. Matr. 14 (Langagergård).

55. Knud Knudsen. Matr. 13 (Vestengård).

 

Ovennævnte gårde er omtalt i "Tiden Før" af Helge Hansen, dog er kådet, som opstår da gård nr. 53 bliver solgt på auktion i 1834, ikke medtaget. Oplysninger om beboerne på dette kåd er medtaget i det efterfølgende.