Kådnere i Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

Ved udskiftningen 1774 listes følgende kåd i Vindeballe:

 

Nr. 56. Christen Peersen. Matr. 22.

Nr. 57. Rasmus Albertsen. Matr. 19.

Nr. 58. Michael Rasmussen. Matr. 24.

Nr. 59. Christen Jensen. Matr. 21.

Nr. 60. Peer Jensens enke. Matr. 39.

Nr. 61. Christen Nielsen. Matr. 23.

Nr. 62. Christen Hansen. Matr. 20.

Nr. 63. Præstegården, ved pastor Mossin. Matr. 1.

Nr. 64. Degn Gregorius Zimmer. Matr. 41.

Nr. 65. Degn Böttchers enke. Matr. 42 og 43.

Nr. 66. Hans Peersen Skoleholder.

 

Ved udskiftningen fik kådene nr. 56, 57, 58, 59, 61 og 62 hver en smal parcel på 8 favns bredde, som lå parallelt med hvor Præstens vej går fra Præstegården til Strandhusene, på den vestre side af vejen. Disse smalle parceller lå mellem Vindeballe by og husmændenes jorder ved Strandhusene. Det var meget upraktisk, med disse smalle agre, og i februar 1834 ansøger disse 6 kådboer til det Kongelige Rentekammer om tilladelse til at mageskifte deres jorder, for som de skriver i ansøgningen: "Ved Jordfordelingen i 1774 ere de for Kaadboerne her i byen aflagte Jorder udmaalte i smalle Agre af 8 favns Breidde. Af disse har enhver Kaadbo 2 Agre, den ene for enden af den anden, eftersom de adskilles ved en sti. Da vi på sådanne smalle Agre ingen Koe kan tyddred (tøjre), så fremstår allene deraf en stor ubehagelighed, nemlig da, når en Mand udlægger Jord til Koegræsning, Naboen ved siden af ham er nød til ligeledes at udlægge Jord til græsning, fordi ellers vor Korn vilde blive ødelagt."

Deres klager medfører et mageskifte, hvorved hver kådbo får en kortere parcel i bredden af alle 6 agre, men kun i 1/6 længde. Det er de senere matr. 19, 20, 21, 22, 23 og 24.