Vindeballe.

E-mail

Copyright: Ærø Genealogy

 

Retur ejendomsoversigten.

 

Vindeballes ejendomme.

 

Udvandrerne

Ærøske slægter

Nu med mere end 200 familiekort!

Ærø, 250 år

 

 

 

Retur

Vindeballe, intet udskiftningsnummer.

Ukendt ejendom: (Kan være kåd der er nedlagt ved udskiftningen?

 

I. Claus Jensen, forældre ukendte. Han nævnes som Claus Jensen kådbo i Vindeballe.

Claus Jensen blev trolovet Sct. Hans dag 1748 med Mette Jørgensdatter. Trolovelsesmænd var Hans Kock (97) og Thomas Hansen (52) fra Vindeballe. Der er skifte efter Mette den 29.12.1755 hvori vi erfarer, at hun ingen børn har.

2.P.Trin. 1762 blev Claus Jensen trolovet med Margrethe Hansdatter f. 1741 d. 11.05.1816, datter af Hans Rasmussen Kock og hustru Ellen Madsdatter fra Tranderup (97). Trolovelsesmænd var Hans Rasmussen og Thomas Hansen igen. Da Margrethe dør, erfarer vi, at Claus Jensen har forladt hende og at hun i mange år har boet på Kammerrådgården (97) hos en brodersøn.

Børn:

1. Mette Clausdatter f. ca. 1765 d. 26.04.1851. Hun blev gift den 18.08.1812 med parcellist Hans Pedersen fra Voderup matr. 31. Om hende siges det i 1840, at hun er født på Fyn, hvilket passer med, at Claus Jensen i samme periode skal være bortrejst. I 1846 nævnes hun som modtager af fattigydelse fra Tranderup sogns fattigkasse.