Voderup, matrikel 10

Retur


Voderup, Matrikel 10.

Ved auktionen i 1767 blev den købt af Hans Olsen, som bor der ikke senere end 2. søndag efter Trinitatis i 1768, da hans søn Peder bliver døbt i Tranderup kirke.

Ejendommen ligger mellem matr. 9 og 11 og har oprindeligt jorder i Kallemsmarken og Pilekærsmarken. Jorden i Pilekærsmarken sælges ca. 1850. Hans Olsen køber også jord i klinten, hvoraf en del senere havner på matr. 12, og derefter på matr. 18. En anden del af jorden i klinten havner på matr. 14. Jorden i Klinten blev drevet i fællesskab med matr. 9.

En parcel i den østlige del af Kallemsmarken som ved matrikuleringen får nr. 10 a, og som ligger bag matr. 21, må formodes, at være kommet til ejendommen ved Hans Andersen Hansens konkurs (Matr. 21) i 1811.

 

I. Hans Olsen d. 1774. Han blev gift den 02.07.1747 med Karen Jensdatter d. ca. 1760 (skifte 28.02.1762), datter af gårdmand Jens Christensen Lassen og hustru Kirsten Clausdatter fra Vindeballe (49).

Børn:

1. Oluf Hansen døbt 5.5.1748 d. før 1787.

2. Jens Hansen (Olsen) f. 1751. Han opholder sig i København i 1787.

Efter Karen Jensdatters død, blev Hans Olsen gift den 24.07.1762 med Anne Pedersdatter født 1737 død 9.12.1781, datter af Gårdmand og møller Peder Andersen og hustru Johanne Christensdatter fra Vandmøllen i Borgnæs (104). Anne var en kusine til parcellist Jens Jensen f. 1735 fra Vesteraas (matr. 1).

Børn i 2. ægteskab:

3. Ole Larsen Hansen døbt 25.12.1766 død 22.12.1825. Han købte 4 tønder land i Kallemsmarken, Matrikel 12, hvortil der henvises. Han fik også et stykke jord i klinten af sin far.

4. Peder Hansen født 1768. Han blev gift i 1801 med Bodil Christensdatter fra Stokkeby. Det fremgår af kirkebogen at familien boede i Voderup, da han blev døbt.

5. Maren Hansdatter født 1771 død 25.02.1824. Hun blev først gift den 23.11.1806 med Jørgen Andersen født 3.12.1749 død 7.03.1813, husmand i Stokkeby (289). Efter Jørgen Andersens død blev Karen gift med Jens Hansen som overtog Jørgen Andersens ejendom.

6. Johanne Chirstine Hansen født 1775 (efter faderens død).

Allerede ved skiftet den 30.09.1774 er det afgjort hvem enken skal giftes med. Det hedder nemlig således: "Enken behøver en medhjælp til børnenes opdragelse, hvortil Laurits Lauritsen, ungkarl fra Tranderup er udkåret, som tillige skal være enkens tilkommende mand." Ved skiftet i 1762, efter Karen Jensdatters død, bestemmes at sønnen Jens Olsen skal have som arv: "1 hest, 1 ko, en gryde og en kedel." Da det senere skal udleveres, får vi at vide , at det kniber for stedfaderen at efterkomme bestemmelsen. Arven har jo hvilet som en prioritet på ejendommen.

 

II. Laurits Lauritsen f. 1743 d. 19.07.1820, søn af Gårdmand Laurits Mikkelsen og hustru Sidsel Hansdatter fra Tranderup (86). En broder til Laurits, ved navn Rasmus Lauritsen er Parcellist på Voderup (13). Han blev gift den 11.06.1775 med Anne Pedersdatter, Hans Olsens enke.

Børn:

1. Kirstine Lauritsdatter født ca. 1774. Hun opgives at være 7 år ved skiftet efter moderen den 8.12.1781. Men var hun en datter af Laurits Mikkelsen, eller er hun identisk med halvsøsteren Johanne som jo må være født samtidig?

Efter Anne Pedersdatters død blev Laurits gift den 26.09.1784 med Anne Marie Pedersdatter født 1765 død 6.01.1848. Hun var en datter af Gårdmand Peder Rasmussen og hustru Birthe Pedersdatter fra Tranderup (102).

Børn:

2. Anne Kirstine Lauritsdatter født 18.09.1785 død 6.06.1846. Hun blev gift med Jens Hansen Nielsen som havde købt Matr. 5 i Voderup, hvortil der henvises. Anne Kirstine havde en datter født uden for ægteskab, som hed Sidsel Marie Lauritsen f. 02.01.1806 i Voderup. Faderen var en Hans Christiansen fra Dunkær. Han var vist Dragon i Holsten på dette tidspunkt.

3. Sidsel Kirstine Lauritsdatter født 18.11.1787 død 8.04.1861. Hun blev gift med Claus Rasmussen Hansen som havde byttet Matr. 56 i Voderup med Matr. 14, hvortil der henvises.

4. Birthe Marie Lauritsdatter født 1790. Hun blev gift i 1818 med Parcellist Christen Hansen fra Møllesøen i Rise Sogn.

5. Anne Marie Lauritsdatter født 1792 død før 1803.

6. Peder Lauritsen født 1795 død 1819.

7. Hans Lauritsen født 1798 død før 1803.

8. Laurits Pedersen Lauritsen født 25.04.1800 død 12.12.1840. Han overtog ejendommen efter faderen.

Efter Laurits Lauritsens død fortsætter enken alene på ejendommen, indtil den yngste søn ved skiftet den 20.06.1840 overtager ejendommen.

 

III. Laurits Pedersen Lauritsen født 25.04.1800 død 12.12.1840.

Han blev gift den 20.12.1835 med Maren Terkelsdatter f. 05.04.1801 d. 27.05.1863, datter af parcellist Terkel Hansen fra Voderup, matr. 25.

Børn:

1. Anne Marie Lauritsen f. 1836 d. 1849.

2. Sidsel Marie Lauritsen f. 10.01.1838.

3. Birthe Marie Lauritsen født 24.09.1839. Hun blev gift med enkemand Peder Christensen fra Gråhøje (Matr.40).

4. Laurits Pedersen Lauritsen født 1.09.1841. Han overtog sin fars ejendom.

Sønnen blev født efter faderens død, men ved skiftet den 24.03.1841 er det allerede bestemt, hvem der skal overtage ejendommen og giftes med enken.

Claus Rasmussen Hansen som var gift med Laurits Pedersen Lauritsens søster Sidsel, havde fået lov til at opføre et hus på ejendommens grund, det senere Matrikel 11. Det ser dog ud til, at han byggede dette hus medens han boede hos svigerfaderen, for derefter at købe Matrikel 56, hvor han boede i 1827. Derefter byttede han Matrikel 56 for Matrikel 14, hvortil han flyttede.

Matrikel 56 blev altså byttet med Matrikel 14, som ejedes af Christen Albertsen. Claus Rasmussen Hansen havde dog aldrig fået noget skøde på denne ejendom fra sin svigerfader (Matr. 11), eller andre beviser; men kræver nu af enkens nye mand , at han skal anerkende denne handel, hvad han også gør.

Man konstaterer tid efter anden at lignende fremgangsmåde er brugt andre steder. Denne private, uhøjtidelige måde at handle ejendom på, gør det ofte meget vanskeligt at opklare sådanne forhold.

 

IV. Rasmus Hansen (Rasmussen) f. 1806 i St. Rise. Han blev gift den 3.12.1841 med Maren Terkelsdatter, enke efter Laurits Pedersen Lauritsen.

Der var ingen børn i ægteskabet, og stedsønnen overtog ejendommen den 24.02.1873. Denne var nu stærkt reduceret i størrelse, idet 1/4 af hele Voderup Klint tidligere var blevet tildelt Ole Lauritsen Hansen på matr. 12, en anden 1/4 af klintearealet var blevet overdraget til Claus Rasmussen Hansen på matr. 14.

Dertil kommer at Rasmus Hansen, som vist ikke var god til at passe på sine penge, sælger en parcel på 12 skæppe land til Laurits Hansen på matr. 14. Den lå vist i Pilekærsmarken, og endnu en parcel på 6 tønder land til Hans Christensen Hansen på matr. 35 (Mosegården) i ca. 1850. Det er sikkert den parcel som senere får betegnelsen matr. 35b.

Der er flere handeler og bytninger som vi ikke fra protokollerne kan klare, her må vi støtte os til oplysninger fra brandassurance protokoller og lokale kendsgerninger.

 

V. Laurits Pedersen Lauritsen 01.09.1841 d. 1921. Han blev gift med Anne Marie Johansen fra Angel.

Børn:

1. Laurits (Fritz) Hansen Lauritsen f. 31.07.1877. En søn Lauritz Lauritzen besøgte Voderup i 1968 i September. Han var på dette tidspunkt boligminister i den Tyske regering i Bonn. Han blev vist rundt i sin fars barndomshjem og fik en redegørelse om sine slægtsforhold af lokalhistorikeren Jens C. Jensen (matr. 18).

2.Maren Sofie Lauritsen f. 08.12.1879.

Laurits P. Lauritsen solgte et lille areal jord, matr. 10 b den 27.11.1877 til naboen Mads Christensen. Prisen var Kr. 50,00. Det drejer sig om en lille parcel i tørvemosen i Rødkær.

Selve ejendommen blev solgt den 05.11.1881, og L.P. Lauritsen rejste til Lillesolt ved Flensborg.

 

VI. Jørgen Hansen f. 01.07.1850 d. 30.05.1916, søn af husmand Laurits Rasmussen Hansen og hustru Cathrine Marie Iversen fra St. Rise (168). Han blev gift den 01.12.1880 med Anne Pedersen født 21.03.1855 død 15.12.1933. Hun var en datter af Gårdmand Hans Pedersen og hustru Anne Johansen fra Stokkeby (278).

Børn:

1. Anne Hansen født 12.03.1882. Hun blev gift den 2.04.1905 med Parcellist Andreas Andersen født 5.02.1883 fra Kragnæs.

2. Kathrine Marie Hansen født 11.07.1884. Hun blev gift den 7.07.1904 med Terkel Christensen Larsen født 2.05.1877, søn af Gårdmand Lars Larsen og hustru Ellen Marie Terkelsen fra Dunkær (220). Kathrine Marie Hansen arvede sin fars fødehjem (168), som dog blev solgt den 1.09.1904.

3. Kirsten Jensine Lavrine Hansen født 1.04.1887. Hun blev gift den 17.07.1911 med parcellist Jørgen Lauritsen fra Ronæs.

4. Maren Hansen født 26.12.1890. Hun blev gift med Claus Thomsen Hansen født 16.02.1883, søn af Gårdmand Simon Hansen og hustru Johanne Thomsen fra Lille Rise (327).

Jørgen Hansens enke solgte ejendommen den 3.10.1916 til Hans Clausen Pedersen som var hendes brodersøn, for Kr. 14.300/?.

 

VII. Hans Clausen Pedersen f. 19.04.1896, søn af parcellist Hans Pedersen og hustru Magdalene Juliane Clausen fra Gråstens?mark (13) (Kallehave). Hans Pedersen var en broder til Anne Pedersen, Jørgen Hansens enke.

Hans C. Pedersen blev gift i Rise den 03.12.1916 med Anne Jensen f. 11.08.1895. Hun var en datter af Husmand Peder Madsen Jensen og hustru Ellen Hansen fra Dunkær.

Hans Clausen Pedersen solgte ejendommen igen den 30.04.1918 for Kr. 15.800/?. Inkluderet i handelen var 1 hest og 2 køer.

 

VIII.Laurits Pedersen f. 31.08.1892 d. 29.03.1948, søn af husmand og vejmand Peder Olsen Pedersen og hustru Sidsel Marie Groth fra St. Rise. Laurits blev gift den 07.03.1915 med Karen Kirstine Lauritsen født 16.06.1890. Hun var en datter af gårdmand Eli Lauritsen og hustru Karen Hansen fra Tranderupmark (82A).

Laurits Pedersen havde en ejendom i Langeagre før han flyttede til Voderup, men sælger den til Parcellist Rasmus Hansen Jensen.

Børn:

1. Peder Karl Oluf Pedersen født 1916.

Enken solgte ejendommen i ca. 1948.

 

IX.Jens Eriksen f. 10.12.1912, søn af parcellist Erik Pedersen Eriksen og hustru Anne Marie Pedersen fra Tranderup (108).

Jens blev gift den 21.06.1942 med Gerda Marie Munck født 29.10.1921, datter af ugift tjenestepige Franciska Munck.

Børn:

1. Anette Munck Eriksen.

2. Fanny Munck Eriksen.

3. Solveig Munck Eriksen.

4. Grethe Munck Eriksen.

Jens Eriksen solgte ejendommen til Hans Jensen fra Lammehusene.

Retur til Voderup.