Voderup, matrikel 13

Opdateret den 25.01.2009.

Retur


Voderup, Matrikel 13.

Ejendommen ligger mellem matr. 12 og 14. Der er jord i Kallemsmarken og i Pilekærsmarken, ca. 4 tønder land. Jorden havner senere på matr. 18 m.fl.

Ved udparcelleringen i 1767 ser det ud til, at denne ejendom er en del af Hans Olsens, se matr. 10. Efter Hans Olsens død bliver enken gift med Laurits Lauritsen, som ser ud til at have økonomiske vanskeligheder, hvorfor han tilsyneladende sælger denne parcel til sin bror Rasmus Lauritsen ca. 1784.

Den første ejer ser ud til at være:

 

I. Rasmus Lauritsen f. 25.10.1733 d. 05.08.1815, søn af Gårdmand Laus Michelsen og hustru Sidsel Hansdatter fra Tranderup (86). En broder Laurits Lauritsen har Matr. 10.

Rasmus blev gift den 16.10.1763 med Karen Hansdatter født ca. 1744 begravet 7.06.1780, 36 år gammel. Hendes forlover ved trolovelsen var Hans Sytækker i Tranderup (senere husmand i Vindeballe, se Vindeballe nr. 75).

Børn i 1. ægteskab:

1. Lars (Laurits) Sørensen Rasmussen døbt 1779 død 1.07.1822. Ved dåben skrives hans navn Lars, senere anvendes Laurits. Han overtog ejendommen efter faderen. Da han dør oplyses det at han er 42 år gammel. Han er konfirmeret i 1799, hvilket kan undre da det absolut ikke var normalt.

Efter Karens død blev Rasmus gift ca. 1780 med Anne Marie Pedersdatter født 12.03.1755 død 1796. Hun var en datter af Gårdmand Peder Larsen (eller Lauritsen) og hustru Sidsel Lauritsdatter fra Tranderup (90) (Senere udflyttet til Borgnæs). Rasmus boede i Tranderup indtil ca. 1784, hvorefter han flyttede til Voderup.

Børn i 2. ægteskab:

2. Karen Rasmusdatter f. 1781 begravet 18.04.1781. Da bor Rasmus Lauritsen stadig i Tranderup.

3. Peder Lauritsen Rasmussen født 1785.

4. Hans Rasmussen født 1792.

Den ældste søn overtog ejendommen den 12.06.1809, og skulle svare aftægt til faderen. Der kan dog have været flere børn, bl.a. nævnes der en Mads Rasmussen i forbindelse med salg af matr. 11, som skulle være en søn af Rasmus Lauritsen.

 

II. Lars Sørensen Rasmussen f. 1779 d. 01.07.1822. Han blev gift den 19.06.1810 med Anne Christensdatter født 1778 død 7.07.1851. Hun var en datter af Husmand Christen Lauritsen fra Ø. Bregninge.

Børn:

1. Anne Marie Rasmussen født 15.09.1811. Hun blev gift den 20.03.1846 med Skrædder Laurits Eriksen, født på Matr. 16.

2. Christen Lauritsen Rasmussen født 31.12.1812. Han overtog ejendommen efter stedfaderen.

3. Mette Marie Rasmussen født 1817.

Ved skiftet efter Lars Rasmussen den 24.10.1822 overtog enkens nye mand ejendommen, og det blev bestemt, at datteren skulle have frit værelse på ejendommen. Det tyder på, at hun har været svagelig.

 

III. Mikkel Lauritsen Henriksen f. 1785 d. 22.08.1828, søn af Husmand Henrik Mikkelsen fra Olde. Han blev gift den 01.12.1822 med Anne Christensdatter, Lars Rasmussens enke. Efter Mikkels død ser vi at enken i 1846 modtager ydelse fra sognets fattigkasse.

Stedsønnen overtog ejendommen den 2.05.1839.

 

IV. Christen Lauritsen Rasmussen født 31.12.1812. Han blev gift i Bregninge med Anne Albertsen født 03.12.1818 død 23.08.1861, datter af Albert Hansen og hustru Ellen Lauritsdatter fra Bregninge.

Børn:

1. Lars Rasmussen Christensen født 31.05.1840 død 6.01.1890. Han overtog ejendommen efter faderen.

2. Albert Hansen Christensen født 1842. I 1869 befandt han sig i USA. Han blev gift med Maria Beier i USA.

3. Anne Marie Christensen født 1846.

4. Christen Lauritsen Christensen født 1857.

Christen købte den 29.03.1853 den østre del af Store Kragekæret. Det var den del som lå ind mod hans jord. De 3 øvrige købere af Store Kragekæret fik vandingsret på hans del af kærret. Dokumentet for denne handel eksisterer endnu.

Den ældste søn overtog ejendommen den 26.08.1869.

 

V. Lars Rasmussen Christensen født 31.05.1840 død 6.01.1890. Han blev gift den 12.12.1873 med Ellen Christensen født 08.06.1835 i Ø. Bregninge død 17.02.1923. Hun var en datter af Parcellist Christen Madsen og hustru Ellen Pallesen fra Voderup (11).

Børn:

1. Anne Marie Christensen født 1874 død 1875.

2. Anne Marie Eline Christensen født 1878 død 19.08.1891.

3. Christen Lauritsen Christensen født 5.10.1881 død Juni 1932. Han overtog faderens ejendom.

4. Christen Madsen Christensen født 1884 død spæd.

5. En tvilling død udøbt 1884.

Enken gav den ældste søn skøde på ejendommen den 15.04.1909. Hun skulle have aftægtsbolig i det gamle stuehus, men hvis der blev bygget nyt, skulle hun have 2 fag der. Allerede i 1860 var bygningerne, 4 fag stuehus og 3 fag stald og lade, gamle og af ringe værdi. Brandassuransen var 130 Rd. I 1909 var vurderingen sat til 340 Kroner, men bygningerne blev da også fornyet i dette år.

 

VI. Christen Lauritsen Christensen f. 05.10.1881 d. juni 1932 forblev ugift, og solgte ejendommen i 1921 til Hans Clausen Christensen fra Matr. 11, hvortil der henvises. Hans Clausen Christensen overlod ejendommen til sin datter Karen Christensen. Disse to ejendomme, Matrikel 11 og Matrikel 13, blev i mange år drevet sammen.

 

VII. Karen Christensen f. 22.05.1892, datter af Parcellist Hans Clausen Christensen og hustru Bolette Christine Christensen fra Voderup (Matr. 11). Karen forblev ugift, og solgte ejendommen i August 1949 til Rasmus Anton Christensen. Karen boede sammen med broderen Christen Thomsen Christensen på Matrikel 11.

 

VIII. Rasmus Anton Christensen f. 23.01.1922 d. 28.02.1985, søn af Parcellist Anton Johannes Christensen og hustru Cecilia Kathrine Pedersen fra Vindeballemark (Strandhusene). Rasmus blev gift den 16.07.1948 med Marie Magdalene Jensen født 3.10.1928, datter af Parcellist Jens Christensen Jensen og hustru Anna Cathrine Callsen fra Voderup (Matr. 18, 17A og 19B).

Børn:

1. Mogens Cecil Christensen.

2. Aksel Jan Christensen.

3. Ib Jørn Anton Christensen.

4. Leif Rudy Christensen.

Rasmus Anton Christensen overtog svigerfaderens ejendom, Matrikel 18, 17A og 19B den 3.04.1966, hvorefter svigerforældrene flyttede ind på ejendommen (Matr. 13). Jorden til Matrikel 13, blev herefter lagt under Matrikel 18, 17A og 19B.

I 1984 blev huset solgt til Murer Keld Sigurd Christensen, som i forvejen har Matr. 17B.

 

IX. Keld Sigurd Christensen, søn af Parcellist Christen Pedersen Christensen og hustru Anna Rasmussen fra Tranderupmark (41 og 36B). Keld er Murer.

Keld blev gift den 14.02.1969 med Inge Merete Christensen. Hun er en datter af Murermester Christen Clausen Christensen i Vindeballe.

Ingen børn.

Da Keld og Inge Merete bebor matr. 17 B, udlejes ejendommen.

Retur til Voderup.