Voderup, matrikel 15

Retur


Voderup, Matrikel 15.

Denne ejendom ligger nord for matr. 13, på den modsatte side af vejen, i Pilekærsmarken.

Egentlig opstår denne ejendommen den 14.06.1806 da Christen Albertsen overtager ejendommen matr. 14, og giver sin søster, formodentlig Anne Cathrine Albertsdatter, huslejlighed, 2 Fag hus og 2 skæppe land i marken (Altså af matr. 14). Her kan hun bo så længe hun forbliver ugift. Det er de 2 østre fag af huset med have foran og bag huset samt et mindre udhus på 3 fag. Denne lille parcel får senere betegnelsen matr. 15 b.

Nogle år senere køber Christen Pedersen Christensen fra Eske, de 2 fag hus og 3 fag udhus, til sin svoger som var gået konkurs med sin ejendom.

Som vi skal se kommer der senere en ½ tønde land jord til i Pilekærsmarken, hvorpå der ca. 1882 bygges et nyt hus.

 

I. Christen Pedersen Christensen f. 08.12.1776 d. 01.04.1857, søn af gårdmand Christen Hansen og hustru Ane Margrethe Hansdatter fra Vindeballe (54). Han blev gift den 12.06.1808 i St. Rise med Sidsel Larsdatter f. 1772 d. 18.11.1849, datter af Laurits Jensen og hustru Josine Lauritsdatter fra Eske (matr. 7 Gråstensmark).

Christen Pedersen købte ejendommen ca. i 1819. Han selv havde en ejendom i Eske (matr. 7 i Gråstensmark), og var ret velhavende. Matr. 15 overlod han til sin svoger Peder Rasmussen fra Voderup.

 

II. Peder Rasmussen f. 23.03.1777 d. 05.08.1856. Han var søn af parcellist Rasmus Hansen og hustru Karen Hansdatter fra Voderup, matr. 24. Han blev gift den 23.11.1800 med Kirsten Christensdatter f. 17.03.1779 d. 05.08.1863, datter af gårdmand Christen Hansen og hustru Ane Margrethe Hansdatter fra Vindeballe (54).

I 1819 går Peder Rasmussen konkurs med sin ejendom matr. 24, hvorefter han flytter om i disse 2 fag hus, som svogeren havde købt, hvortil der også hører 3 fag udhus. Her bor han stadig i 1827, men i 1831 er en Laurits Pedersen i Vaarbjerg opført som ejer. I 1838 er Peder Rasmussen igen opført som ejer, og benævnes parcellist. Han må da være ejer af en parcel på ½ tønde land beliggende i Pilekærsmarken, som i sin tid er skilt fra enten matr. 13 eller matr. 11 (overleveringen siger fra matr. 11 ).

Peder Rasmussen var hestehandler, snart havde han penge - snart havde han gæld. Antagelig derfor er han til tider ejer af et hus og jord, til andre tider ikke.

følge overleveringen skal der ved Peder Rasmussens konkurs i 1819 være sket det, at 1 får og 3 lam, som var tøjret i Sandholmen, blev overset, ligesom Landfoged Carstens åbenbart ikke vidste, at en lade vesten for ejendommen hørte med. I denne lade skal Peder Rasmussen have muret en skorsten og laden derefter være anvendt som bolig for familien. Ifølge overleveringen skal både Peder Rasmussen og hustru være døde der.

Jeg formoder, at denne overlevering snarere vedrører matr. 15 end matr. 24, idet vi her havde en lade på 3 fag, som Peder Rasmussen meget vel kan have boet i, eftersom vi ser de to fag hus der hørte til matr. 15, være anvendt af ovenfor nævnte Laurits Pedersen i en årrække.

I 1840 står Christen Pedersen i Eske (se I ovenfor) opført som ejer, men i 1853 da Kragekæret udskiftes og overgår fra fælles eje til privat eje, skriver hans datter Sidsel Marie Rasmussen under (Se også Voderup matr. 24 og 19). Hun overtog ejendommen uden købeskilling efter Christen Pedersen den 08.12.1851, men med forpligtelse til, at give forældrene frit ophold. Da hun bliver gift overtager hendes mand ejendommen.

Som det vel fornemmes af ovenstående, nævnes Peder Rasmussen godt nok som ejer, men skødet har Christen Pedersen haft indtil 1851. Det er ikke så sært at Peder Rasmussen nævnes som modtager af ydelse fra Tranderup sogns fattigkasse i 1846.

 

III. Hans Christensen (Nielsen) f. 28.12.1817 d. 16.06.1878, søn af gårdmand Niels Christensen og hustru Anne Hansdatter fra Tranderup (94). Hans Christensen havde en anden ejendom i Voderup, matrikel 19, hvortil der henvises.

Hans Christensen var gift 3 gange, og Sidsel Marie Rasmussen var hans anden kone. De blev viet den 11.05.1855. Den 12.02.1862, nogle måneder før Sidsels mor døde den 05.08.1863, solgte Hans Christensen ejendommen. Den bestod da af 5 Fag hus og 4½ skæppe land.

De 3 fag udhus udlejes i nogle år. I 1856 er oprettet en lejeaftale, hvor Laurits Eriksen f. 1825, søn af parcellist Hans Eriksen fra Voderup (16), lejer det; og senere endnu, lejer en Christen Olsen de 2 fag stuehus, hvorefter han rejser til Marstal.

 

IV. Rasmus Jensen Pedersen f. 13.03.1823 d. 24.03.1901, søn af gårdmand (senere indsidder) Rasmus Hansen Pedersen og hustru Ellen Christine Jensdatter fra Vindeballe (45 A).

Han blev gift den 28.11.1851 i Tranderup med Anna Kirstine Nielsen (Hansen) f. 14.05.1814 d. 01.03.1903, datter af parcellist Hans Nielsen og hustru Karen Clausdatter fra Voderup (9).

Børn:

1. Hans Nielsen Pedersen f. 29.04.1854 d. 14.10.1953. Han overtog matr. 15 a efter faderen.

2. Rasmus Hansen Pedersen f. 31.08.1857 d. 02.01.1903. Han overtog matr. 15 b (det gamle hus og have) efter faderen. Han var tjenestekarl i Dunkærmark, og her døde han, hvorefter broderen arvede ham da han var ugift. Skifte den 11.01.1904.

Rasmus Jensen Pedersen købte et mindre areal i klinten den 06.10.1877 (matr. 12 b) af Jens Jensen Christenen (matr. 12). Denne parcel solgte han igen den 26.11.1883 til Hans Nielsen Hansen fra matr. 25.

Ejendommen delte han mellem sine 2 sønner den 02.11.1899.

 

V. Hans Nielsen Pedersen f. 29.04.1854. Han blev gift i Søby den 12.07.1890 med Anne Margrethe Hansen f. 1864. Hans bygger i ca. 1882 et nyt hus på matr. 15 a, endnu før han fik skøde på jorden. Det er altså først på dette tidspunkt at matr. 15 opstår på den grund hvor det ligger nu.

Børn:

1. Ane Kirstine Pedersen f. 12.10.1890. Hun blev gift den 31.10.1911 med tjenestekarl Kristen Madsen Christensen fra Vester Bregninge, søn af afdøde parcellist Christen Christensen og hustru Ane Marie Christensen fra Vindeballe. Der blev givet Kongelig bevilling til ægteskabet den 26.10.1911. En datter blev født den 09.12.1911, hun fik navnet Jensine Kirstine Marie Christensen.

2. Hans Christensen Pedersen f. 05.08.1892 d. 1971. Han blev gift den 29.07.1917 i St. Rise med Karen Hansen f. 1890, datter af gårdmand Simon Hansen og hustru Johanne Thomsen fra Lille Rise.

3. Sidsel Marie Pedersen f. 25.11.1894. Hun blev gift med Carl Eli Johansen f. 24.10.1895, søn af parcellist Kristen Knudsen og hustru Sidsel Marie Christensen fra Ronæs.

Den 31.05.1884 købte han matr. 12c af Niels Nielsen, tidligere parcellist på matr. 5. Det var en mindre parcel i klinten som tidligere havde tilhørt ejendommen matr. 12. Da broderen døde arvede Hans Nielsen Pedersen matr. 15 b, skifte den 11.01.1904. Denne parcel solgte han dog igen den 03.12.1903 til Laurits Hansen Lauritsen fra matr. 14. Det gamle hus og have er hermed atter kommet tilbage til den matrikel hvorfra det oprindeligt var skilt. Efter Hans´s død blev ejendommen 15 a, 12 c solgt den 19.07.1934 for Kr. 6.000,-.

 

VI. Alfred Christen Thomsen f. 02.01.1900, søn af indsidder Martin Marius Thomsen og hustru Kristina Christiane Jensen fra Sørig, Tværsted sogn, Hjørring Amt. Han blev gift i Bregninge med Ane Margrethe Bærentsen f. 14.07.1899 d. 08.02.1932, datter af husmand Laurits Bærentsen og hustru Ane Margrethe Nielsen fra Stærmose, Ærø. Da Ane Margrethe døde boede de i Leby.

Børn:

1. Sigrid Kirstine Thomsen f. ca. 1926.

2. Anna Helene Thomsen f. 08.11.1927 i Bregninge. Hun blev gift den 09.06.1946 med smedesvend Viggo Nielsen f. 10.01.1922 i Lundum sogn, Skanderborg Amt, søn af vejmand Niels Kristian Nielsen og hustru Louise Marie Rasmussen fra Lundum. De boede i Skrøbelev i Svendborg Amt.

3. Inger Marie Thomsen f. 08.03.1930. Hun blev gift den 26.12.1946 med mejerist Børge Sonne Kofoed f. 13.08.1924 i Klemensker, Bornholm, søn af postbud Johan Kofoed og hustru Anne Caroline Sonne fra Nyker, Bornholm.

Efter Anne Margrethes død blev Alfred C. Thomsen gift den 10.04.1934 i Bregninge med Mette Marie Klausen f. 24.10.1906, datter af arbejdsmand Anders Klausen og hustru Ane Albertsdatter fra Dunkær. I 1941 boede de i Vesterløkke, hvor "AC" som Alfred C. Thomsen blev kaldt, arbejdede som fodermester. I den periode var huset vist lejet ud.

Børn:

1. Arthur Martin Thomsen f. 07.12.1934.

2. Anders Kristian Thomsen f. 05.08.1938 d. 13.05.1939.

I 1962 blev matr. 12 c solgt til parcellist Jørgen Clausen fra matr. 4.

 

Retur til Voderup.