Voderup, matrikel 17

Retur


Voderup, Matrikel 17.

Denne ejendom opstår da Anders Christensen Schmidt køber den ved udparcelleringen af Herregården Vuderup i 1767.

Før 1853 består ejendommen af de jorder som udgør matr. 6 a, 17 a, 17 b, 18 og 19, men der er sikkert blevet handlet flere gange i årenes løb, så ejendommen kan have været større eller mindre i tiden før 1853.

 

I. Anders Christensen (Schmidt) f. ca. 1735 d. 29.09.1781. Forældrene kendes ikke, men ifølge licitationsprotokollen over udparcelleringen af jorden i 1767, skal han være fra Tranderup. Da han blev trolovet den 31.05.1770 var hans forlovere boelsmand Christen Thomsen fra Stokkeby (burdens stedfar) og Christen Christensen fra Bregninge. Han blev gift den 03.07.1770 i Rise med Maren Caspersdatter f. 1722 d. 15.10.1775, datter af gårdmand Casper Christensen og Maren Rasmusdatter fra Stokkeby (269).

Der var ingen børn, og efter Marens død blev Hans gift den 01.11.1775 med Sophie Margrethe Hansdatter f. 1745 d. 24.06.1826. Forældrene kendes ikke.

Børn i andet ægteskab:

1. Christen Andersen f. 1776. Han blev gift i Tranderup med Karen Mortensdatter, datter af præsteindsidder og murer i Tranderup Morten Pedersen. (Tranderup 126).

2. Hans Andersen f. 1778.

3. Maren Andersdatter f. 1780.

Ved skiftet den 13.12.1781 efter Hans Christensen (Schmidt-"Smed"), er der en bemærkning, hvorefter det ser ud til, at enken skal giftes med en Hans Christensen fra Leby, men derudover er der ingen oplysninger der tyder på, at der skete mere. Men at der skulle gå 5 år før enken atter bliver gift, tyder på, at der havde været spekulationer i den retning.

Den 08.03.1786 sælger enken 1½ skæppe land i den nørre ende af Pilekærsmarken til Parcellist Christen Nielsen, Voderup (Matr. 34). (Eller måske var det snarere en mosepart).

 

II. Christen Pedersen født 1758 død 11.12.1786. Han var en søn af Gårdmand Peder Hansen og hustru Gertrud Lassedatter fra Ø. Bregninge (6).

Han blev gift den 12.11.1786 med Sophie Margrethe Hansdatter, enken efter Anders Christensen (Schmidt).

Børn:

1. Marie Christine Christensdatter født 09.09.1787. Hun fik en søn udenfor ægteskab som hed Christen Hansen døbt 30.05.1810. Udlagt til barnefar var Anders Hansen Haarby, Dragon ved det Fynske lette Dragon Regiment.

Christen Pedersen døde en måned efter brylluppet, og datteren er født efter hans død. Der er skifte den 13.12.1787, og enken blev atter gift.

 

III. Anders Andersen f. 1756 d. 12.08.1823, søn af Gårdmand Anders Andersen og hustru Ellen Christensdatter fra Bregninge Mølle.

Anders blev gift den 08.01.1788 med Sofie Margrethe, Christen Pedersens enke.

Børn:

1. Anders Andersen født 16.01.1791 død 14.07.1854.

Kort tid efter sit giftermål, den 02.04.1788 køber Anders 10 skæppe land i Kallemsmarken af Parcellist Christen Madsen.

Anders Andersen afstod ejendommen til sin søn den 30.11.1815. På dette tidspunkt var hustruens datter af andet ægteskab død.

 

IV. Anders Andersen f. 16.01.1791 d. 14.07.1854. Han blev gift den 07.01.1816 med Anne Margrethe Pedersdatter f. 12.08.1793 d. 14.03.1849, datter af gårdmand Peder Madsen og hustru Karen Pedersdatter fra Rugagergård i Vindeballe (50). En søster til Anne Margrethe som hed Karen var gift med Jens Nissen Hansen på matr. 5.

Børn:

1. Anders Pedersen Andersen født 14.12.1816 død 3.01.1887. Han fik en del af sin fars ejendom. (Matr. 17 A)

2. Peder Madsen Andersen født 1819 død som spæd.

3. Peder Madsen Andersen født 1820. Han fik også en del af sin fars ejendom. (Matr. 6)

4. Jens Pedersen Andersen født 1823.

5. Karen Andersen født 01.06.1825. Hun blev gift den 16.01.1846 med Hans Henrik Hansen født 07.11.1825, søn af Hans Jørgen Hansen og Marie Hansdatter fra Ø. Bregninge. Et barnebarn, Karen Christensen f. 08.01.1876, er gift ind på matr. 38 b.

6. Maren Sofie Andersen født 8.07.1827 død 12.01.1855. Hun blev gift med Hans Christensen og de overtog en del af hendes fars ejendom. (Matr. 19)

7. Jens Hansen Andersen født 8.01.1830 død 1912. Han blev gift med Mette Marie Christensen og de overtog en del af hans fars ejendom. (Matr. 18)

8. Kirstine Margrethe Andersen født 30.03.1832. Hun blev gift i 1860 med Christen Jørgensen Hansen født 1829, søn af Gårdmand Thomas Hansen og hustru Margrethe Olesdatter fra St. Rise (186). De boede i ca. 3 år på Matr. 36 i Voderup.

9. Mads Pedersen Andersen født 30.03.1832. Han var en tvilling 	til Kirstine. Han rejste til Jylland.

Den 26.06.1819 købte Anders 4½ tønde land i Kallemsmarken og Pilekærsmarken af Jens Nissen Hansen ( Matr. 5) for 352 Rd., men solgte det få år senere til Knud Nielsen Knudsen (Matr. 21). Det var den såkaldte Steisager i Pilekærsmarken på 1½ tønde land (matr. 14a) og 3 tønder land i Kallemsmarken, som måske er matr. 20 a.

Anders Andersen delte sin ejendom mellem 3 sønner og en datter. De fik alle skøde den 5.03.1853, således:

Anders Pedersen Andersen får Matr. 17, se nedenfor.

Jens Hansen Andersen får Matr. 18, hvortil der henvises.

Hans Christensen gift med Maren Sofie får Matr. 19, hvortil der henvises.

Peder Madsen Andersen får Matr. 6, hvortil der henvises.

 

V. Anders Pedersen Andersen f. 14.12.1816 d. 03.01.1887. Han blev gift den 10.06.1838 med Anne Marie Christensen født 16.06.1816 død 10.03.1901, datter af Gårdmand Mads Pedersen Christensen og hustru Ellen Jensdatter fra Gammelgård i Olde (140).

Børn:

1. Peder Andersen født 1838. Han døde vist før konfirmationsalderen.

2. Anne Margrethe Andersen født 1839. Hun og hendes mand fik en byggeplads af hendes far, hvortil der henvises. (Matr. 17 B)

3. Anders Madsen Andersen født 28.03.1842. I en retsprotokol dateret 31.10.1857 står der:

" Angående arrestant Anders M. Andersen har han stjålet mange steder. Rømt fra arresten 2 gange. I en forretning i Ærøskøbing sagde han at han var søn af Gårdmand Hans Lauritsen i Dunkær. Han havde fået en håndharmonika til 6 Rd. på kredit.

Han havde stjålet i karlekammeret hos Gårdmand Knud Christensen, Ornum, og 2 ænder hos Parcellist Hans Madsen Lauritsen i Voderup, et bistade i Laurits Hansens gård i Voderup, en jernstang hos Jeppe Lauritsen i Voderup og en brødkniv hos H. H. Pallesen i Voderup.

Vidnesbyrd fra fader og hos bonde ikke gode.

Dom: 100 dage i fængsel på almindelig fangekost."

4. Ellen Marie Andersen født 1848.

5. Peder Madsen Andersen født 1850. Hun døde vist før konfirmationsalderen.

6. Sidsel Marie Andersen født 1853.

7. Karen Sofie Andersen født 1856. Hun blev gift med Christen Thomsen Christensen fra Ø. Bregninge. De købte søsterens ejendom, se Matr. 17 B.

8. Jens Hansen Andersen født 27.11.1858. Han overtog faderens ejendom.

Foruden at passe sit lille landbrug var Anders også tækkemand.

Anders Pedersen Andersen afstår en lille byggeplads til sin svigersøn og datteren Ane Margrethe.

Den yngste søn fik skøde på ejendommen den 31.12.1881. Derefter benævnes den oprindelige ejendom som Matr. 17 A, og den fraskildte byggeplads som 17 B.

 

VI. Jens Hansen Andersen f. 27.11.1858. Han blev gift den 02.12.1881 med Anne Sofie Hansen f. 14.10.1850 d. 10.10.1887, datter af husmand Peder Hansen (Bek) og hustru Sidsel Marie Rasmussen fra Stokkeby (Matr. 56-57), senere parcellist i Voderup (Gråhøje) (36).

Børn i 1. ægteskab:

1. Sidsel Marie Andersen født 13.11.1883.

2. Anders Pedersen Andersen født 28.06.1885.

3. Peder Hansen Andersen født 15.01.1887.

Efter at Anne Sofie døde blev Jens gift i Bregninge den 23.03.1893 med Egidia Eriksen født 1853 død 18.04.1918, fra Ø. Bregninge.

Børn i 2. ægteskab:

4. Jens Erik Andersen født 27.03.1898. Han blev politibetjent og senere murer, på Sjælland og Bornholm.

Ejendommen sælges den 28.11.1888 til Christen Albertsen Clausen som samtidig også overtog sin svigerfaders ejendom, Matr. 18. Skødet for denne handel indgår i Jens Jensens efterladte papirer.

Matrikel 17 A og 18 er herefter i samme ejerskab igen. Der henvises til Matrikel 18.

Retur til Voderup.