Voderup, matrikel 17 b

Retur


Voderup, Matrikel 17 b.

Denne ejendom opstod da Anders Pedersen Andersen fra Matr. 17, afstår en lille byggeplads til sin svigersøn Claus P. Clausen. Der bliver dog ikke udstedt skøde før den 23.01.1879 til Mads Pedersen.

Huset må være opført i tiden omkring 1865.

 

I. Claus P. Clausen f. ca. 1837 d. 07.12.1872 fra Kragnæs. Han blev gift ca. 1865 med Ane Margrethe Andersen f. 29.03.1839 d. 25.08.1922.

Claus overtog en byggeplads efter sin svigerfader, og det må formodes at huset er bygget kort tid efter.

Børn:

1. Ane Marie Clausen f. 16.02.1866. Hun blev gift den 28.11.1895 med skrædder i Vindeballe, Urban Johan Christensen f. 25.09.1869, søn af husmand Christen Thomsen Christensen og hustru Inger Bahnsen fra Bregninge. En broder Hans Klavsen Christensen har matr. 11.

Claus døde i 35 års alderen, og der gik 5 år før Ane Margrethe blev gift igen.

 

II. Mads Pedersen f. 04.11.1839 d. 10.10.1917, søn af Kådbo Laurits Hansen Pedersen og hustru Karen Madsdatter fra Tranderup (112).

Han blev gift den 16.03.1877 med Ane Margrethe, Claus P. Clausens enke.

Børn:

1.Karen Pedersen f. 30.11.1878. Hun blev gift den 23.06.1905 med Erik Philipsen Pedersen f. 23.06.1880, søn af husmand Erik Philipsen Pedersen og hustru Ane Hansen fra Snekkemose (matr. 66). Hendes fars kåd i Tranderup blev tilskrevet hende som særeje den 24.03.1917.

Mads overtog sin fars kåd i Tranderup den 06.07.1896, men tilsyneladende flytter de til Tranderup før da, idet ejendommen i Voderup sælges til en svoger den 19.01.1889.

 

III. Christen Thomsen Christensen f. 17.10.1856, søn af husmand Christen Thomsen Christensen fra Ø. Bregninge. Han arbejdede bl.a. som teglværksarbejder i Ringkøbing og så var han også træskomager. Han blev gift den 12.10.1882 med Karen Sofie Andersen f.29.04.1856, datter af parcellist Anders Pedersen Andersen og Anne Marie Christensen fra Voderup, matr. 17.

Jeg formoder at Christen er en broder til Urban Johan Christensen, Karen Sofies kusine, Ane Marie Clausens mand, se ovenfor.

Børn:

1. Christen Thomsen Christensen f. 07.12.1882 d. 29.11.1915. Han var først arbejdsmand og senere parcellist i Vindeballemark.

2. Anders Pedersen Christensen født 23.10.1884. Han var Hjulmager og ugift.

3. Peder Clausen Christensen født 8.07.1894. Han var murer og snedker.

Der var også 2 piger som døde i spæd alder, den ene af difteritis og den anden af lungebetændelse.

Huset blev overdraget de to yngste sønner den 29.05.1940 sammen med matr. 14 e, Vindeballe.

Da kun den yngste søn fik arvinger, føres hans navn her.

 

IV. Peder Clausen Christensen f. 08.07.1894. Han blev gift i 1921 med Marie Pedersen. Peder var murer.

Børn:

1. Christen Clausen Christensen f. 09.06.1921. Christen er murermester i Vindeballe.

2. Karen Margrethe Christensen f. 26.05.1923.

De bor ikke i huset, da de har en anden bolig i Vindeballe. Huset er udlejet i en tid, men står derefter tomt i en del år, hvorefter det i ca. 1968 bliver overdraget til en datter af den ældste søn, og hendes mand.

 

V. Keld Sigurd Christensen f. 29.07.1942, søn af Parcellist Christen Pedersen Christensen og hustru Anna Rasmussen fra Tranderupmark (41 og 36B). Keld er Murer. Han blev gift den 14.02.1969 med Inge Merete Christensen født 12.07.1949, datter af Murermester Christen Clausen Christensen fra Vindeballe, en søn af den forrige ejer.

I 1984 købte de også Matr. 13 af Rasmus Anton Christensen, se Matr. 18, 17A og 19B og matr. 13, men bliver boende på Matrikel 17B, og Matrikel 13 bliver herefter brugt som sommerhus og til udlejning.

Keld er en brodersøn af Rasmus Anton Christensen, se matr. 13.

Omkring 1993 køber de også Matr. 15, og påbegynder en omfattende restaurering af bygningerne.

Der er ingen børn i ægteskabet.

Retur til Voderup.