Voderup, matrikel 18

Retur


Voderup, Matrikel 18.

Ejendommen matr. 18 opstår da parcellist Anders Andersen (Matr. 17) den 05.03.1853 delte sin ejendom. En søn overtog ejendommen.

 

I. Jens Hansen Andersen f. 08.01.1830 d. 16.12.1912, søn af parcellist Anders Andersen og hustru Anne Margrethe Pedersdatter fra matr. 17.

Jens blev gift den 28.09.1849 med Mette Marie Christensen født 10.07.1815 død 7.10.1867, datter af Gårdmand Niels Christensen og hustru Anne Hansdatter fra Tranderup (94).

Børn:

1. Anne Margrethe Andersen født 10.07.1852 død 1943. Hun og hendes mand overtog ejendommen.

2. Anders Hansen Andersen født 24.07.1857. Han blev gift den 31.03.1881 med Anne Cathrine Lauritsen født 22.11.1861, datter af Parcellist Hans Hansen Lauritsen fra Voderup (Matr. 30). Den 17.03.1883 overtog han matr. 29.

Jens Hansen Andersen var også slagter. Den 7.08.1869 købte han en mindre parcel jord på 6 skæppe land, matr. 52 b, fra Hans Christensen (Nielsen) matr. 19. Denne parcel får sønnen skøde på den 15.03.1883, og parcellen hører herefter til ejendommen matr. 29.

Ejendommen overlod han til svigersønnen den 28.11.1888.

Den 15.12.1892 køber han en anden ejendom i Voderup, Matr. 39 (Gråhøje), hvor jorden dog er solgt fra. Formodentlig anvendtes denne ejendom som aftægtsbolig, indtil Jens Hansen Andersens død.

 

II. Christen Albertsen Clausen f. 30.12.1846 d. 1927, søn af husmand Claus Hansen fra Ø. Bregninge. Christen blev gift den 22.02.1883 med Anne Margrethe Andersen f. 10.07.1852 d. 1943, datter af den forrige ejer.

Den 28.11.1888 købte Christen Albertsen Clausen også matr. 17. Skødet for denne handel indgår i Jens Jensens efterladte papirer.

Matrikel 17 A og 18 er herefter i samme ejerskab igen. Der henvises til Matrikel 17.

Der var ingen børn, og ejendommen blev solgt den 03.04.1926.

 

III. Jens Christensen Jensen f. 14.09.1895, søn af Jens Lauritsen Jensen og hustru Kathrine Marie Møller fra Voderup (Matr. 12). Jens blev gift den 16.07.1926 med Anna Cathrine Callsen født 1.06.1901 død 22.02.1981, datter af Husmand Mathias Jørgen Peter Callsen og hustru Kirstine Marie Andresen fra Mommark på Als.

Jens Jensen tjente bl.a. på Borgnæsdal, hvor han mest tog sig af haven, hvilket han var glad for, da botanien havde hans interesse. Under den første verdenskrig var Jens i 1½ år soldat i Næstved, hvilket på det tidspunkt ikke var nogen spøg. Det var ikke megen mad der blev uddelt til de danske "Jenser" i disse år. Det kunne såmænd ikke engang blive til det de ifølge forplegningsreglerne skulle have, så pakker med mad hjemmefra, var særdeles velkomne.

Fra tiden omkring 1955 begyndte Jens at samle information om sin slægt, noget der havde interesseret ham siden hans unge dage. Senere kom der et samarbejde igang med Lærer Mikkel Eriksen, hos hvem Jens Jensen ofte boede på sine besøg til Landsarkivet i Odense. Det er p.g.a. dette samarbejde, at vi i dag har mange af de oplysninger som findes heri.

Anna Callsen kom til Ærø for at tjene, bl.a. var hun ansat hos Købmand Folmer i Tranderup.

Børn:

1. Marie Magdalene Jensen. Hun og hendes mand overtog ejendommen. Se også Matr. 13.

Jens Jensen overtog sin fars ejendom (Matr. 12) i 1936 og jorden blev lagt til Matr. 17 A og 18. Huset blev efter moderens død solgt for Kr. 5.000,-, hvoraf de Kr. 3.000,- blev sendt til søsteren i U.S.A.

I 1945 købte Jens Jensen også nabohuset, Matrikel 19 B for Kr. 1.000,- , som derefter blev brugt som materialehus.

Herefter er Matrikel 17 A, 18 og 19 B atter samlet under samme ejerskab som i tiden før 1853. Jens Jensen og hustru afstod ejendommen til svigersønnen den 3.04.1966, efter at svigersønnen havde lejet jorden og staldbygningerne i 3 år. Jens Jensen og hustru flyttede da om i svigersønnens ejendom (Matr. 13).

 

IV. Rasmus Anton Christensen f. 23.01.1922 d. 28.01.1985, søn af Husmand Anton Johannes Christensen og hustru Cecilie Kathrine Pedersen fra Vindeballemark (Strandhusene).

Rasmus blev gift med Marie Magdalene Jensen, datter af Jens Jensen, den forrige ejer.

Børn:

1. Mogens Cecil Christensen.

2. Aksel Jan Christensen.

3. Ib Jørn Anton Christensen.

4. Leif Rudy Christensen.

Rasmus Christensen havde i 1948 købt en anden ejendom i Voderup, Matrikel 13. Jorden fra denne ejendom blev lagt til Matr. 18, 17A, og 19. Huset fra Matrikel 13 blev senere solgt til ejeren af Matr. 17B, som er en brodersøn af Rasmus Christensen.

Der blev også købt jord fra Jensine Marie Albertsen i Vindeballe (42), nemlig Matr. 49B og 50.

Efter Rasmus Christensens død, bebor enken og den yngste søn ejendommen.

Retur til Voderup.