Voderup, matrikel 19

Retur


Voderup, Matrikel 19.

Denne ejendom opstod da parcellist Anders Andersen fra matr. 17 delte sin ejendom mellem 4 af sine børn, hvoraf Maren Sofie Andersen og hendes mand fik denne ejendom. Den har sandsynligvis ikke været bebygget førend på dette tidspunkt, ca. 1853.

 

I. Hans Christensen (Nielsen) f. 28.12.1817, søn af Gårdmand Niels Christensen og hustru Anne Hansdatter fra Tranderup (94). Han blev gift den 28.09.1849 med Maren Sofie Andersen født 8.07.1827 død 12.01.1855. Hun var en datter af Parcellist Anders Andersen og hustru Anne Margrethe Pedersdatter fra Voderup (matr. 17).

Hendes bror på matr. 17 var gift med en søster til Hans Christensen. (Dobbelt svogerskab).

Børn:

1. Anne Marie Christensen født 1852 død som lille.

2. Anne Margrethe Christensen født 2.02.1854. Hun blev gift med Parcellist Hans Jørgen Nielsen fra Lille Rise. De overtog hendes fars ejendom matr. 26.

Efter Maren Sofies død blev Hans gift den 11.05.1855 med Sidsel Marie Rasmussen født 17.02.1817 død 11.01.1865. Hun var en datter af Parcellist og Hestehandler Peder Rasmussen og hustru Kirsten Christensdatter fra Voderup (24).

Efter Sidsels død blev Hans gift den 07.07.1865 med Sidsel Olsen f. 1825, datter af husmand og rebslager Hans Andersen Olsen fra Dunkær.

Hans Christensen (Nielsen) solgte Matrikel 19 den 03.05.1869. Jorden (19A) solgtes til Rasmus Jensen Hansen fra Matr. 8, og huset (19b) til Claus Pedersen Clausen.

Da han blev gift med Sidsel Marie Rasmussen overtog han også en parcel Matr. 15. Denne parcel solgte Hans Christensen dog igen den 12.02.1862 til Rasmus Jensen Pedersen.

Hans Christensen foretog flere ejendomshandeler, idet han den 15.02.1862 købte en husmandsejendom i Tranderup af Claus P. Sturh. Denne ejendom bytter han den 11.11.1862 med 12 Skæppe land i Voderup (Matr. 52), der tidligere havde tilhørt Dalsgård i Tranderup (95 a), men som nu tilhørte Fogedgården i Tranderup (88) (H. M. Jørgensen). Han sælger dog en del af Matr. 52, nemlig Matr. 52 b til Jens Hansen Andersen den 7.08.1869 (Matr. 18).

Da han solgte Matr. 19, havde han allerede købt Matr. 26, dette skete den 10.03.1869, hvortil der henvises.

Matr. 52 a overlader han til sin svigersøn Hans Jørgen Nielsen (matr. 26) den 28.06.1874.

 

II. Claus Pedersen Clausen f. 17.08.1835 d. 15.06.1915, søn af gårdmand Mikkel Clausen og hustru Kirsten Rasmusdatter fra Tranderup (99). Han blev gift den 29.04.1859 med Ane Marie Jensen f. 12.11.1839 d. 01.01.1909, datter af Rasmus Pedersen Jensen fra matr. 16.

Fra svigerfaderen overtog Claus matr. 16 b den 08.02.1870.

Børn:

1. Kirstine Clausen født 1859. Hun forblev ugift.

2. Mikkel Clausen født 1861 død 1929. Han forblev ugift.

3. Rasmus Pedersen Clausen født 26.07.1864. Han blev gift den 14.12.1893 med Karen Kirstine Christensen født 12.07.1859, datter af Kådbo Christen Jensen Christensen og hustru Elisabeth Knudsen fra Vindeballe (57).

4. Rasmus Jørgensen Clausen født 17.01.1867. Han blev gift den 24.11.1895 med Maren Hansen født i Stæremose den 27.09.1890, datter af H. Knudsen Johansen fra Vindeballemark (Strandhusene).

5. Claus Christensen Clausen født 1870. Han blev smed i Bondebyen i Marstal.

6. Peder Clausen født 25.04.1873. Han blev gift med Kirsten Christensen født 4.09.1872, datter af Gårdmand Josef Pedersen Christensen og hustru Ellen Pedersen fra V. Bregninge (188). Peder Clausen var Parcellist og Vejmand i Vindeballe.

7. Jørgen Hansen Clausen født 10.12.1876 død 21.04.1904.

8. Anne Marie Clausen født 1882 død 1945. Hun forblev ugift.

Claus var kendt som Claus Vejmand.

Huset (Matr. 19 b) blev overdraget til sønnen Mikkel og de 2 søstre, Kirstine og Anne Marie den 27.04.1913. Jorden (Matr. 16 b) blev overdraget den 22.04.1919 til sønnen Peder der var bosiddende i Vindeballe.

Senere er denne matrikel sammen med andre matrikler gået i arv til sønnen Christen Clausen.

Ved datteren Anne Maries død blev huset solgt til Jens Chr. Jensen for Kr. 1.000,- og hører herefter under Matr. 18 og 17 a, hvor det blev brugt som materialehus.

Retur til Voderup.