Voderup, matrikel 22

Retur


Voderup, Matrikel 22.

Denne ejendom ligger ved den østlige del af Tuekærret, tæt op ad matr. 24 som ligger øst for ejendommen. Huset var i 1827 på 12 fag, men var da delt i 2 ejendomme, nemlig matr. 22 og matr. 23, begge under samme tag. Se billedet matrikel 23.

En del af huset er nu nedrevet, og resten anvendes som udhus af matr. 22. Senere bliver der bygget nye bygninger midt for Tuekærrets søndre side (Rødkærgård). (Billedet).

Jorderne som oprindelige hørte til ejendommen lå i den Store mark og i Ruppelsmarken.

Den første ejer vi kender er Knud Hansen, som bor i ejendommen ved det ældste barns fødsel i 1782. Hvornår han køber ejendommen er uvist, men tilsyneladende sælger han den vestlige del af ejendommmen omkring 1785 til Knud Knudsen (se matr. 23) som allerede bor i Voderup da den næstældste datter bliver født i 1786, hvorimod den ældste datter er født mens familien boede i Ornum i 1785.

 

I. Knud Hansen. Forældrene kendes ikke, men måske var han fra Rise sogn, idet Jens Terkelsen, smedesøn og boelsmand fra Rise (226) står fadder ved et af børnenes dåb. Denne Jens Terkelsen er en broder til parcellist Hans Terkelsen fra matr. 25.

Knud blev gift med Sidsel Jacobsdatter. Heller ikke hendes forældre kendes, men hun var vist fra Bregninge.

Børn:

1. Hans Knudsen f. 1782.

2. Anne Cathrine Knudsdatter f. 1782 d. 07.03.1856. Hun blev gift den 18.11.1827 med ½ boelsmand og enkemand Peder Hansen døbt 07.02.1779 d. 02.05.1829 fra St. Rise (170). Efter hans død blev hun gift den 25.05.1834 med husmand og enkemand Lars Christensen fra Kragnæs. Se Rise Sogns Gårde.

3. Maren Knudsdatter f. 1783.

4. Maren Knudsdatter f. 28.12.1788.

5. Anna Knudsdatter f. 03.01.1790.

6. Sidsel Knudsdatter f. 20.03.1791 d. 1796.

7. Hans Knudsen f. 26.05.1792.

8. Cathrine Knudsdatter f. 22.03.1794.

9. Jacob Knudsen f. 06.09.1795. I en liste over Tranderup sogns modtagere af ydelser fra fattigkassen i 1846, findes hans navn på listen over modtagere i Voderup. Jeg går ud fra det er denne Jacob Knudsen, da jeg ikke har fundet andre med dette navn i landsbyen.

Alle 9 børn er født mens familien boede i Voderup. Den 13.03.1797 sælger Knud Hansen sin ejendom i Voderup. Forud for denne handel havde han købt 1/4 gård i Kragnæs.

Køberen af ejendommen er Skrædder Hans Christiansen fra Vindeballe. Ved denne handel blev der indgået en accord om fri kørsel ved naboen Knud Knudsen. Formodentlig har Knud Knudsen da haft gæld til Knud Hansen.

 

II. Hans Christiansen f. 1768 d. 13.07.1821, søn af Christian Hansen fra Vindeballe. Han blev gift den 29.10.1797 med Maren Andersdatter f. 1766 d. 01.08.1828, datter af boelsmand Anders Christensen og hustru Kirsten Lauritsdatter fra Tranderup (93).

Hans Christiansen var skrædder og parcellist.

Børn:

1. Anders Christensen Hansen f. 1798 d. 01.06.1820.

2. Christian Hansen f. 11.09.1800 d. 09.03.1847. Han overtog 	ejendommen efter faderen.

3. Margrethe Hansdatter f. 1803 d. før konfirmationsalderen.

4. Kirsten Hansdatter f. 1805 d. 1880. Hun blev gift i 1828 med parcellist Thomas Christensen f. 1805, søn af parcellist Christen Pedersen og hustru Birthe Cathrine Albertsdatter fra Trappeskov. En broder til Thomas er parcellist Claus Christensen på Voderup, matr. 12. Før de blev gift tjente de begge i Borgnæs.

5. Hans Hansen f. 1806 d. efter 1820.

6. Laurits Hansen (Christiansen) f. 11.04.1809.

Den ældste søn overtog ejendommen den 22.09.1824. Der skulle ydes aftægt til moderen.

 

III. Christian Hansen f. 11.09.1800 d. 09.03.1847. Han druknede under fiskeri sammen med 2 naboer. Han blev gift den 31.10.1824 med Mette Christensdatter f. 29.04.1805 d. 05.09.1839, datter af boelsmand Christen Knudsen og hustru Mette Mikkelsdatter fra Toftgården i Ornum, Tranderup (84). Deres da afdøde nabo Knud Knudsen (Matr. 23) var en farbroder.

Børn:

1. Hans Christensen Hansen født 26.03.1826 død 2.08.1909. Han overtog ejendommen efter faderen.

2. Christen Knudsen Hansen født 8.10.1828. Han tjente på Stenbjergløkke og døde ugift.

3. Maren Hansen født 29.08.1830. Hun blev gift den 22.07.1858 med parcellist Mogens Rasmussen Mogensen f. 30.09.1834, søn af parcellist Niels Rasmussen Mogensen og Sidsel Pedersen fra Trappeskov. En søn blev parcellist på matr. 9. Claus Christensen fra matr. 12 var en nabosøn til Niels Rasmussen Mogensen.

4. Mette Margrethe Hansen født 1833. Hun var svagelig.

5. Kirsten Hansen født 1836. Hun døde før konfirmations alderen.

Mette døde kun 35 år gammel, og da Christian havde små børn der skulle passes, måtte han finde sig en ny kone. Valget faldt på Karen Hansdatter født 1804 datter af gårdmand Hans Nielsen (Stage) og hustru Johanne Hansdatter fra St. Rise (178).

Børn i andet ægteskab:

6. Hans Nielsen Hansen født 1842. Han boede vist i Ø. Bregninge.

7. Mette Marie Hansen født 26.02.1845. Hun blev gift den 	02.02.1872 med Henrik Andersen fra Langeskov, Jylland.

Den ældste søn af første ægteskab overtog ejendommen.

Christian Hansen udgjorde sammen med naboerne Peder Pedersen Albertsen og Rasmus Olsen et bådelav, som fiskede fra Voderup Klint. De druknede alle under fiskeri den 9 Marts 1847. Se under Peder Pedersen Albertsen (23), og historien om den 9 marts 1847.

 

IV. Hans Christensen Hansen født 26.03.1826 død 2.08.1909. Han blev gift den 22.07.1852 med Cathrine Marie Eriksen f. 14.05.1829 d. 13.03.1900, datter af Husmand Hans Eriksen og hustru Ellen Albertsdatter fra Dunkær og senere parcellist i Voderup, matr. 16.

Børn:

1.Mette Kirstine Hansen f. 14.05.1854 d. 10.12.1882. Hun og hendes mand overtog ejendommen efter faderen.

Ejendommen blev overladt til en svigersøn.

 

V. Hans Jørgen Hansen f. 19.03.1856 d. 26.04.1932, søn af parcellist Albert Lauritsen Hansen og hustru Maren Nielsen fra matr. 25. Maren Nielsen er født på matr. 9.

Hans Jørgen Hansen blev gift den 22.03.1877 med Mette Kirstine Hansen f. 14.05.1854 d. 10.12.1982.

Der var ingen børn i ægteskabet, og efter Mettes død blev Hans Jørgen gift den 25.11.1886 med Ane Marie Hansen f. 01.02.1868, datter af gårdmand Christen Hansen og hustru Ane Marie Lauritsen fra Krogkildegård i Tranderup (103). Hun var hans kusine, idet deres fædre begge var født på matr. 24 i Voderup.

Heller ikke i hans andet ægteskab var der nogen børn.

Hans Jørgen overtog ejendommen efter sin svigerfar ved giftermålet, og fra fødehjemmet (Matr. 25) fik han den 10.06.1878 nogle parceller, matr. 25 b, 27 b og 53. Samme år, i 1878, byggede han en ny gård midt for den sydlige side af Tuekærret, som senere fik navnet Rødkærgård.

Den 30.04.1893 køber Hans Jørgen resten af sit fødehjem, matr. 25, bestående af matriklerne 25 a, 26, 27 a, 54 og 12 b samt det tilhørende hus. Næsten samtidig sælger han tillige parcellerne

22 b, 22 c, 25 b, 27 b og 27 c. Det ser dog ud til at matr. 22 b som er det gamle hus til ejendommen, blev udlejet til hans kones fætter Laurits Rasmussen (Eriksen) Lauritsen, se matr. 22 (Gml). I hvert fald finder vi Laurits R. Lauritsen på den gamle ejendom matr. 22, og det ser ud til at han lejer ejendommen. I hvert fald havner den senere igen på Matr. 22.

Matr. 22 c, er 3 små moselodder i Søndre mose, og disse købes den 26.08.1893 af Peder Knudsen Albertsen fra matr. 23.

Hvorvidt det også var ham der købte matr. 25 b, 27 b og 27 c er usikkert.

Den nye ejendom, matr. 22 med jorder, sælges i 1893 til Hans Jørgens broderdatter og Anne Maries brodersøn.

 

VI. Martin Hansen f. 25.03.1892 d. 1936, søn af gårdmand Laurits Hansen og hustru Kirsten Albertsen fra Krogkildegård i Tranderup (103). Martin blev gift den 16.06.1918 med Maren Hansen f. 18.07.1891 d. 28.06.1961, datter af parcellist Hans Nielsen Hansen og hustru Ellen Marie Hansen fra Vesteraas (Matr. 1).

Martin og Maren havde også Matr. 23 og denne ejendom blev nu lagt sammen med denne ejendom.

Der var ingen børn.

Efter Martins død drev enken gården videre indtil 1950, hvorefter den blev bortforpagtet i 5 år til Johannes Ravnø, senere gårdmand i Thorup (318). Den 01.05.1955 sælger enken gården til en brodersøn.

 

VII. Hans Christian Hansen f. 10.07.1926, søn af parcellist Christen Hansen og hustru Ellen Sofie Nielsen fra Vesteraas (Matr. 1). Hans blev gift den 24.04.1955 med Hansine Thomine Nielsen f. 13.06.1934, datter af parcellist Karl Martin Nielsen og hustru Ellen Marie fra Husmarken.

Børn:

1. Max Rødkær Hansen f. 30.08.1957. Han blev gift den 04.12.1982 Annette Poulsen f. 19.06.1963. Max købte Søndermarksgården i Skovby.

2. Hanne Rødkær Hansen f. 10.05.1960. Hun blev gift den 	08.06.1985 med Finn Groth Jørgensen f. 02.09.1959.

3. Ejler Rødkær Hansen f. 21.02.1973. Han overtog ejendommen efter faderen.

Det gamle hussted til Matr. 22, det er Matr. 22 b, bliver solgt til Christen Carlo Hansen fra Matr. 24.

 

 

Matr. 22 a.

I 1878 bliver den gamle ejendom til Matr. 22 ledig, idet der blev bygget en ny ejendom midt for Tuekærret. Hans Christensen Hansen sælger den på sine gamle dage, den 09.01.1884, og flytter ind hos sin svigersøn.

Køberen er Laurits Rasmussen Lauritsen.

 

I. Laurits Rasmussen (Eriksen) Lauritsen f. 25.12.1850 d. 3.2.1922, søn af parcellist Laurits (Eriksen) Lauritsen og Anne Marie Larsdatter fra Voderup Matr. 16. Han blev gift den 03.02.1892 med Sidsel Marie Christensen f. 10.09.1862, datter af Snedker Christen Madsen Christensen og hustru Ane Marie Christensen fra Tranderup.

Laurits var arbejdsmand og fisker.

Børn:

1. Laurits Eriksen Lauritsen f. 21.08.1892.

2. Kristen Madsen Lauritsen f. 22.09.1893. Han blev gift den 30.05.1926 med Karen Kirstine Jensen f. 10.01.1901. Han købte matr. 38 i Gråhøje, hvortil der henvises.

3. Ane Marie Lauritsen f. 03.01.1896. Hun blev gift med Fyrskibsmatros Hans Kok f. 11.06.1893, søn af styrmand Jørgen Rasmussen Kok fra Marstal. De overtog ejendommen.

4. Hans Martin Lauritsen f. 12.10.1900. Han købte matr. 28, hvortil der henvises.

5. Marie Kirstine Lauritsen f. 12.04.1903. Hun blev vist gift i Bregninge.

I huset hos dem boede også Laurits's søster Anne Marie (Eriksen) Lauritsen født 11.07.1848 død 25.02.1923 i Voderup. Hun forblev ugift og ernærede sig som væverpige.

Ved folketællingen i 1901 nævnes kun barn nr. 1 og 3

I huset hos dem boede også Laurits' søster Anne Marie (Eriksen) Lauritsen født 11.07.1848 død 25.02.1923 i Voderup. Hun forblev ugift og ernærede sig som vævepige. Søsteren Ellen Marie Lauritsen f. 1846 boede der også. Der oprettes aftægtskontrakt til disse to søstre på ejendommen den 21.02.1893. Den slettes i 1923.

Ved folketællingen i 1901 nævnes kun barn nr. 1 og 3.

Den 12.04.1922 overtager en datter og svigersøn huset.

 

II. Hans Kok f. 11.06.1893, søn af styrmand Jørgen Rasmussen Kok fra Marstal. Han blev gift den 14.11.1919 med Ane Marie Lauritsen f. 03.01.1896.

Den 28.03.1923 sælges huset til naboen Christen Lauritsen Hansen på matr. 24.

Hans Kok og hustruen købte et hus i Vindeballe, se Vindeballe matr. 25a.

Huset bliver tilsyneladende delvis nedrevet i tiden efter 1923, og jorden sælges til Matr. 24.

Herefter anvendes huset som udhus for matr. 24.

Børn:

1. Sigrid Marie Svane Kock.

 

Retur til Voderup.