Voderup, matrikel 23

Retur


Voderup, Matrikel 23.

Den første ejer vi kender er Knud Hansen, som bor i ejendommen ved det ældste barns fødsel i 1782, se Matr. 22. Hvornår han køber ejendommen er uvist, men tilsyneladende sælger han den vestlige del af ejendommmen omkring 1785 til Knud Knudsen som allerede bor i Voderup da den næstældste datter bliver født i 1786, hvorimod den ældste datter er født mens familien boede i Ornum i 1785. Fra Brandforsikringen i 1827 ved vi at disse 2 ejendomme, matr. 22 og matr. 23 var under samme tag.

Ejendommen Matr. 23 bestod da af 3 fag stuehus og 3 fag stald. Vurderingen var 90 Rd.

 

I. Knud Knudsen f. 1759 d. 08.07.1821, søn af boelsmand Knud Nielsen og hustru Mette Christensdatter fra Toftegården i Tranderup (84). Han blev gift den 10.10.1784 med Karen Hansdatter født 1758 død 19.11.1824, datter af Skoleholder Hans Pedersen og hustru Gie Jensdatter fra Ø. Bregninge og senere Vindeballe matr. 43, hvortil der henvises. En broder til Gie Jensdatter er Jens Jensen på Vesteraas, se Matr. 1-2.

Karen havde en broder, Peder Hansen som var murermester og boede i Vrå.

Børn:

1. Mette Knudsdatter født 1785 død 06.04.1870. Hun dør som ugift i Voderup - og må altså have boet til leje, et eller andet sted i Voderup. I 1846 nævnes hun blandt modtagerne af ydelse fra Tranderup sogns fattigkasse.

2. Hans Peder Knudsen født 1789 død 1841. Han købte et hus i Vindeballe (72), hvor han drev kro. Han blev bl.a. stamfar til Knudsen slægten på Vindeballe Kro, Knudsen slægten på Rolpestedgård og Knudsen slægten på Søbygård. Til ejendommen i Vindeballe hørte også jord i Voderup, se matr. 45, 46 og 47. Desuden købte han også ejendommen Matr. 4 i Voderup, hvortil der henvises.

3. Karen Knudsdatter født 16.10.1791 død 1.06.1843. Hun blev gift med Peder Pedersen Albertsen, søn af husmand Albert Pedersen fra Lykkestedet i Ø. Bregninge. Peder var insidder i V. Bregninge, indtil de overtog hendes fars ejendom efter Karens broder, se nedenfor.

4. Knud Nielsen Knudsen født 17.11.1793 død 11.08.1836. Han købte Matr. 21 i Voderup, hvortil der henvises. Hvorvidt han arver Matr. 53 efter sin far, eller den bliver købt er usikkert.

5. Maren Knudsdatter født 1798. Hun blev gift den 18.12.1819 med Claus Jørgensen fra Kragnæs. Han var en søn af Husmand Jørgen Clausen og hustru Maren Jensdatter fra Kragnæs. Maren og Claus boede senere i Ærøskøbing. Claus Jørgensen havde en søster som var gift med Niels Pedersen Lauritsen fra Lille Rise (325). Niels Pedersen Lauritsen var forlover da de blev gift, idet hans fader Claus Jørgensen var død.

6. Niels Knudsen født 25.09.1801. Han overtog ejendommen efter faderen.

7. Gie Knudsdatter født 1786 død 1798.

Ved skiftet den 10.02.1823 overlader enken ejendommen til den yngste søn.

 

II. Niels Knudsen f. 25.09.1801.

Niels Knudsen sælger ejendommen efter nogle år, den 06.03.1826 til sin svoger Peder Albertsen fra Ø. Bregninge. Niels skal dog have aftægt, så måske har hans helbred ikke været så godt.

Aftægten slettes dog den 29.08.1843. Hvor Niels så flytter hen er uvist. Jorden som hørte til ejendommen lå i den Store Mark og i Ruppelsmarken. Det drejer sig sandsynligvis om parcellerne matr. 23 a og 25 a i den Store Mark og matr. 22 a i Ruppelsmarken.

Niels forblev ugift. I 1828 rejste han, ifølge afgangslisten for Tranderup sogn, til Ålborg.

 

III. Peder Pedersen Albertsen f. 1797 d. 09.03.1847, søn af Husmand Albert Pedersen fra Ø. Bregninge. P. P. Albertsen brugte tilnavnet "Lykke", idet han er født på "Lykkestedet" i Ø. Bregninge. (Ejendommen længst mod øst, hvis jord egentlig tilhørte Tranderup præstegård).

Da det ældste barn blev født, boede de hos svigerforældrene i Voderup; men da det næste blev født, boede de på Lykkestedet i Ø. Bregninge.

Peder blev gift den 18.12.1819 med Karen Knudsdatter født 16.10.1791 død 1.06.1843, datter af Parcellist Knud Knudsen og hustru Karen Hansdatter fra Voderup (23), se ovenfor.

Børn:

1. Albert Pedersen (Albertsen) født 1820 død før moderen.

2. Knud Albertsen født 8.08.1821 død 3.10.1894. Han overtog ejendommen efter faderen.

3. Karen Albertsen født 1.04.1825 død 1898. Hun blev gift den 8.02.1850 med Husmand Jørgen Lauritsen fra Olde, søn af Gårdmand Jørgen Lauritsen og hustru Kirsten Clausdatter fra Dunkær (224). Kirsten Clausdatter er født i Tranderup (100).

4. Kirsten Albertsen født 30.09.1831. Ikke fundet gift i Tranderup.

 

Efter Karens død blev Peder gift med Ellen Nielsdatter født 1808 død 5.06.1857, datter af Gårdmand Niels Christensen og hustru Anne Hansdatter fra Tranderup (94). Efter P. P. Albertsens død blev hun gift med Rasmus Jensen Christensen fra Tranderup (81).

Ellen og Peder fik 1 barn:

5. Peder Hansen Albertsen f. 01.03.1844. Han blev gift med Maren Jørgensen fra Bregninge.

P. P. Albertsen købte 1 tønde land og 6 skæppe land af Hans Hansen Pallesen (Matr. 21) den 3.04.1846. Det er en parcel i den Store Mark som tidligere havde tilhørt Knud Nielsen Knudsen (Matr. 21)

Ifølge retsprotokollen den 14.06.1847 blev Peder Pedersen Albertsen erklæret for død. Peder Pedersen Albertsen udgjorde sammen med naboerne Christian Hansen og Rasmus Olsen et bådelav, som holdt til ved Smedens Klint, den østligste del af Voderup Klint, som grænser mod Tranderups marker. Den 9 Marts 1847 var de taget på havet, sammen med de andre fiskelav fra Voderup, som holdt til hvor stien fra Voderup går ned til Kysten. De var taget ud med rødspættegarn og havde vovet sig ud på "Grunden" (Voderup Flak). Det var stille vejr med nordlig til nordvestlig vind. Det gik godt med at røgte garnene, og flere både var på vej hjem, da det pludselig trak op med byger, og inden det sidste bådelav med de 3 naboer blev færdig, var bygen over dem. En heftig snestorm skjulte deres båd for de øvrige der var kommet i land. Det sidste man så var at de var i færd med at bjærge sejlet. Man så dem aldrig mere, og hørte intet om båd eller noget som helst.

Det gav sorg og bekymring i de 3 hjem. Folk var medfølende og hjalp hvad de kunne, men den triste begivenhed gjorde alligevel, at to slægtled talte om den triste dato, den 9 Marts, således at tredje generation mindes den.

Ved skifte den 5.06.1847 overtager sønnen ejendommen.

 

IV. Knud Albertsen født 8.08.1821 død 3.10.1894. Han blev gift den 19.11.1847 med Ellen Jensdatter født 2.05.1823 død 24.11.1913. Hun var en datter af Gårdmand Jens Christensen og hustru Kirsten Nisdatter fra V. Bregninge (180).

Børn:

1. Karen Albertsen født 16.05.1848.

2. Peder Knudsen Albertsen født 3.03.1851. Han blev gift den 14.3.1885 med Ingeborg Hansen født 14.11.1853 d. 20.9.1926, datter af husmand Hans Hansen fra V. Bregninge.

3. Jens Christensen Albertsen født 29.03.1853. Han blev gift den 22.11.1883 med Kirsten Karensine Hansen født 19.09.1852, datter af Smed Rasmus Hansen og hustru Grethe Sofie Bonnesen fra Tranderup. Jens var Købmand i Marstal.

4. Kirstine Albertsen født 7.12.1855. Hun blev gift med Smed Rasmus Hansen fra Tranderup (113), søn af Smed Rasmus Hansen og hustru Grethe Sofie Bonnesen fra Tranderup. Hun blev altså gift med sin broders svoger.

5. Ellen Marie Albertsen født 30.12.1858. Hun blev gift den 1.07.1880 med Mads Pedersen fra Bregninge.

6. Knud Pedersen Albertsen født 11.04.1863 død 26.08.1881.

Den ældste søn får skøde på ejendommen den 19.12.1888, og skal give aftægt til moderen. Besætningen bestod af 2 kvier og 1 får, og desuden skal han have en Bulkedel.

 

V. Peder Knudsen Albertsen født 3.03.1851. Han blev gift i 19.03.1885 med Ingeborg Hansen født 14.11.1853 d. 20.09.1926, datter af husmand Hans Hansen og Maren Clausen fra V. Bregninge.

Der var ingen børn.

Den 26.08.1893 køber Peder matr. 22 c, som er 3 små moselodder i Søndre mose af sin nabo Hans Jørgen Hansen fra Matr. 22.

Peder Knudsen Albertsen drev vognmandsforretning og kørte bl.a. sten og grus fra grusgraven ved Vitsø med hans hestevogn. Han havde opført en vognport overfor husgavlen ind mod Tuekæret.

Den 04.05.1921 sælger Peder Knudsen Albertsen ejendommen til Martin Hansen født på Krogkildegård i Tranderup. Derefter flytter han og hustruen til Stokkeby.

 

VI. Martin Hansen f. 25.03.1892 d. 1936, søn af gårdmand Laurits Hansen og hustru Kirsten Albertsen fra Krogkildegård i Tranderup (103). Martin blev gift den 16.06.1918 med Maren Hansen f. 18.07.1891 d. 28.06.1961, datter af parcellist Hans Nielsen Hansen og hustru Ellen Marie Hansen fra Vesteraas (Matr. 1).

Der var ingen børn. Martin Hansen købte også Matr. 22, og Matr. 23 blev lagt ind under denne. Se Matrikel 22. Herved blev disse to matrikler atter samlet under samme ejer, ligesom i tiden før 1797.

Idag kaldes denne ejendom for "Rødkærgård".

Retur til Voderup.